Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

София

БЦДИ

s1_onblogo София, бул. Васил Левски 33
 029635357
office@bgrf.org
 http://bgrf.org

 

 

 

 

 

 

Фондация „Български център за джендър изследвания“ БЦДИ е създадена през 1998 г. като независима неправителствена организация, регистрирана по ЗЛС, ф.д. № 8516/1998. Организацията работи в областта на равенството между половете, домашно насилие и антидискриминация и репродуктивните права, като предоставя информация, изготвя изследвания, анализи и проектозакони, провежда кампании и лобира за законодателни промени, предоставя обучение и консултации за професионалисти и работи в широка мрежа от организации, публични институции и експерти.

Фондация „БЦДИ“ има филиали в Пловдив, Хасково, Силистра и Горна Оряховица.
От 2001 г. Фондацията създаде „Младежка програма“, чиято дейност се ръководи и е насочена към ученици и студенти.

Визията ни е утвърждаване на организацията като международен център от професионалисти в областта на антидискриминационното право, равенство между половете, домашно насилие, и репродуктивните права.

Екип

Ние се ръководим от европейските и универсални ценности за правата на човека и се стремим към прилагането на добрите практики в нашата област на действие.

Основният и най-ценен ресурс на БЦДИ от създаването й е човешкият. Екипът на организацията е съставен от хора с общи интереси и цели – застъпници, водени от идеята за равнопоставеност и защита правата на човека.
Повечето от сътрудниците на организацията (юристи, социални работници, психолози и др.) също имат функции и отговорности по проекти и са с решаващо участие за успешното им изпълнение.
Организацията има създадена мрежа от юристи – в голямата си част адвокати, жени и мъже от София и от страната, които са квалифицирани да консултират и водят дела на лица, пострадали от домашно насилие и дискриминация. Това са професионалисти с богат опит.
БЦДИ разчита също така на силен екип от млади хора от София и страната, които поддържат диалог по основни проблеми за правата на човека и равнопоставеността.

Основни принципи на нашата работа са:

► провеждане на джендър подхода и на подхода на социалната справедливост във всички дейности на организацията;
► развиване на иновативни стратегии за защита на уязвими лица, пострадали от насилие, дискриминация, бедност и социална изолация;
► създаване на възможности за развитие и разгръщане на потенциала на работещите за фондацията лица чрез създаване на вътрешни и международни контакти и широки възможности за обучение;
► признаване на приоритетното значение и развиване на партньорства с лица и организации в страната и в чужбина.

Градове:

  1. София
  2. Пловдив
  3. Хасково

 

Дейности

Превенция и мултидисциплинарни услуги за защита на пострадали от домашно насилие
Изследвания
Образование
Застъпничество
Предложения за законодателни промени
Социални услуги за хора с увреждания и хора в неравностойно положение
Младежки дейности

РЕДАКЦИЯ НА СПИСАНИЕ ГОРА

София, ул. Антим I 17
 029888642
gora@iag.bg
 http://gorabg-magazine.info

 

 

 

 

 

 

 

1899

ScreenHunter_21107 Jul. 21 13.37Списание „Лесовъдец”, което излиза за първи път през 1899 г., е пионер на горския периодичен печат у нас. Издател е Българското горско дружество, основано на 14 октомври 1897 година. Списанието се печати в Придворната печатница „Братя Прошекови” – София, в ограничен тираж. Месечно издание е с редактор лесовъда Петър Беров. В уводната статия на първата книжка се отбелязва, че основна цел на „Лесовъдец” е : „Да сглоби и обедини разглобената сега деятелност на служащите по горското ведомство, да ги направи солидарни в разбирането на главните цели, към които се стреми горското дело в странство и у нас и в набирането на мерки за постигането им.”

Поместени са статии по въпроси на горското стопанство, които са вълнували обществеността. В първите книжки са публикувани уставът на Българското горско дружество и указът за неговото утвърждаване. След седмата книжка – през март 1900 г., списанието спира да излиза, а дружеството се саморазтуря. Същия месец, когато започва да излиза „Лесовъдец” – в края на септември 1899 г., се появява на бял свят и второто горско списание, което има доста по-дълъг и съдържателен живот – продължава да излиза до 1912 г. в тираж от 1500 книжки.

Екипът

Главен редактор:

СВЕТЛАНА БЪНЗАРОВА
0876 257 144
banzarova@abv.bg

Редакционен екип:

ЖЕНЯ СТОИЛОВА
Редактор
0889 934 068
zhenia.stoilova@gmail.com

Д-р инж. ПАВЕЛ ПАВЛОВ
Редактор
0883 367 211
pavelppj@gmail.com

Инж. ВАНЯ КИСЬОВА-ИЛИЕВА
Технически редактор
0884 859 602
vaniakisiova@abv.bg

ЛИЛИ ШИВАРОВА
Графичен дизайнер
0887 985 278
shivarova_gora@abv.bg

ЙОРДАН ДАМЯНОВ
Фоторепортер
0889 501 067
jordan.damianov@abv.bg

СТАНИСЛАВА КРУМОВА
Старши счетоводител
0889 501 094
tania_mit@abv.bg

АСЕН ЛЮБЕНОВ
куриер-снабдител
0888 870 097
asenliubenov@gmail.com

 

 

 

АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД

София
0898526479
info@bglanguageteachers.org
 http://bglanguageteachers.org

 

 

 

 

 

 

 

За нас

През юли 2020 г. в София бе учредена Асоциация на преподавателите по български език като чужд. Тя е независима, доброволна обществена организация със седалище в София, учредена съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията ще осъществява дейност за подпомагане обучението по български език като чужд и за утвърждаване на неговата роля за изграждане на основни ценности, свързани с достиженията на българската и на световната култура.

Кои сме ние

АПБЕЧ има за цел да съдейства за запазване и развитие ролята на българския език като чужд, за популяризирането на добрите методически практики в обучението по български език като чужд и за формиране на основна комуникативна компетентност.

Създаването й бе продиктувано от обективни предпоставки и належащи нужди. През последните години по много причини (лични, професионални, обучение, бизнес, комуникация и др.) се разпространява и увеличава обучението на български език за чужденци. Български език се преподава на много обучаеми:

– както у нас – в университети, училища, школи, икономически и административни организации, частни фирми, Български Червен кръст, Каритас София и други неправителствени организации,

– а също и за бежанци, мигранти, деца на бежанци и мигранти, и др.,

– така и в чужбина – в университети, лекторати, културни центрове, дружества за приятелство, частни школи и др.,

– и не на последно място – сред разрастващите се български диаспори в чужбина, за деца на български емигранти и др.

Тези разностранни дейности имат нужда от цялостна и последователна координация и контакти между всички участници и звена, ангажирани в това обучение.

140660600_130197265611097_7522980320331082964_o

Мисия

Наред с другите разнообразни дейности, специално място в дейността на Асоциацията заема преподавателят по български език като чужд. Асоциацията работи за издигането на професионалния му статут и експертиза, както и за самостоятелната му квалификация чрез различни форми.

АПБЕЧ се стреми да представлява цялата преподавателска колегия пред държавните институции и да бъде коректив при осъществяване на държавната политика за развитие на обучението по български език като чужд. Тя инициира и участва в диалог с институциите и обществото по актуални проблеми на образованието и обучението по български език като чужд.

Визия

АПБЕЧ работи за постигането на своите цели в няколко насоки:

съдействие за професионалното развитие на преподавателите по БЕЧ;

•развитие на образователна, изследователска и издателска дейност;

•разработване и участие в образователни проекти, самостоятелно или съвместно с други организации от страната и чужбина;

•сътрудничество с национални и международни организации със сходни интереси, включително и с българските културни институти в чужбина;

•организиране на методически семинари, курсове, школи, дискусии и обмяна на опит по актуални проблеми на образованието по български език като чужд;

•разпространение на добри образователни практики и на професионална информация.

•разработване на становища по актуални проблеми на обучението по български език като чужд и огласяването им през или пред отговарящите държавни институции и др.

 

Управителен съвет

Асоциацията се управлява от Управителен съвет, който се състои от 7 души – членове на сдружението. Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет.

Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание, разработва и предлага насоки за развитието на Асоциацията.

Състав на УС

Галина Куртева – председател
Владислав Дамянов – заместник-председател
Бонка Василева – секретар
Радост Събева
Петя Несторова
Светла Георгиева
Надя Кръстева

МЕЖДУНАРОДНО СЛУЖЕНИЕ-БЛАГОВЕСТИЕ И СЛУЖЕНЕ НА СВЯТИЯ ДУХ

София, кв. Редута, ул. Асенова крепост 4а
0888799608
ivan.gmhs@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Религиозна организация.

ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА – БАН

София, бул. Цариградско шосе 72
028750077
director@ie.bas.bg
 http://www.ie-bas.org

 

 

 

 

 

 

ЗА ИНСТИТУТА ПО ЕЛЕКТРОНИКА „АКАД. ЕМИЛ ДЖАКОВ“

Като звено от Българската академия на науките (БАН), Институтът по електроника извършва научна дейност с цел придобиване, натрупване и разпространение на знания и техники в областта на неговите приоритетни изследователски направления, като по този начин допринася за духовното и материално обогатяване на Българския народ и за разширяване на националните и световни научни хоризонти.

Институтът „Акад. Емил Джаков“ към Българската академия на науките е основан през 1963 г. като държавна организация с нестопанска цел, провеждаща научни изследвания и образователна дейност, както и разпространение на научни знания в областите на Физичната електроника, Фотониката и Квантовата електроника и Радиофизиката. Много бързо институтът се превърна във водеща научна институция в споменатите области в Българската академия на науките и в цялата страна.

През няколкото десетилетия на своята история, дейностите на института обхванаха и бързо развиващи се области на приложната физика и инженерство, като разработване, третиране и анализ на високо технологични материали, нанонауки и нанотехнологии, наноелектроника, оптоелектроника, квантова оптика, мониторинг на околната среда, биомедицинска фотоника.

Основни изследователски направления:

Изследванията по физична електроника са съсредоточени върху генерирането и управлението на електронни и йонни снопове, в частност, взаимодействието им с веществото. Разработват се нови методи, теоретични модели, експериментално и промишлено оборудване за модифициране на повърхности, отлагане и характеризиране на тънки слоеве, вакуумно топене и заваряване на метали посредством интензивни електронни снопове. Изучава се физическата основа на технологиите за получаване на наноразмерни структури с помощта на електронни и йонни снопове. Провеждат се компютърно симулиране и експериментално изследване на електронна и йонна литография на суб-микронни и наноелектронни структури. Изследват се възможностите за създаване на наноматериали и наноелектронни елементи при използването на свръхпроводящи и полимерни слоеве, както и на експериментални устройства на тяхна основа. Друга област на изследвания е изучаването на фундаментални свойства на газове и плазма на благородни газове и метални пари, възстановяване на сеченията на взаимодействие електрон-молекула, моделирането на бинарни взаимодействия в молекулярни газове с цел приложения в промишлеността, екологията и спектроскопията; изследване на дъгова плазма и създаване на плазмотрони за технологични приложения; плазмено асистирано формиране на тънки слоеве и покрития и реализация на плазмохимични процеси.
Научните търсения по фотоника и квантова електроника включват: експериментални и теоретични изследвания на взаимодействието на къси и свръхкъси лазерни импулси с веществото; нови технологии, основани на оптика в близко поле, плазмоника и наноструктуриране, лазерно отлагане и третиране на активни и пасивни оптични и магнитни тънки слоеве; електромагнитно стимулирана прозрачност и поглъщане в алкални атоми с оглед на приложения в метрологията; изследване и разработване на комплексни лазерни системи за модифициране и анализ на полупроводникови и свръхпроводящи материали; теоретични и експериментални изследвания на нелинейни оптични явления; биомедицинска фотоника.

Изследванията в областта на радиофизиката са съсредоточени върху взаимодействието на електромагнитни вълни в оптичната и микровълновата области; дистанционно лазерно сондиране и наблюдение на атмосферата, микровълново радиометрично изследване на почвената влага; методи за детектиране, усилване и обработка на сигнали с цел извличане и интерпретиране на информация; проектиране на микровълнови устройства за приложения в радари и комуникационни системи; нелинейни процеси в среди, използвани за оптични комуникации.

В института „Акад. Емил Джаков“ към Българската академия на науките са създадени първите български лазер, плазмотрон, свръх-високовакуумна помпа, микроканален електрооптичен преобразувател, параметричен микровълнов усилвател, Джозефсоновски преходи и SQUID, преносим микровълнов влагомер, магнитометър, инсталации за електронна литография, електронно-лъчево топене и рафиниране на метали и за електронно-лъчево заваряване. Разработени са и редица съвременни електронно-лъчеви, лазерни и плазмени технологии и нови видове газови сензори както и методи за формиране на наноструктурирани материали.
Учени от Института работят активно като експерти в редица правителствени и международни организации, като Националния фонд за научни изследвания, научни съвети в други институти в рамките на Българската академия на науките, академични съвети на университетите, редакционни колегии на български и международни научни списания, експертни съвети на Европейската комисия, програмни комитети на национални и международни научни прояви.

Всяка година учени от Института по електроника водят около 35 учебни курса в десет университета в България. Сътрудници на Института гостуват в университети в държави от Европейския Съюз, Япония и др. В момента в Института се подготвят 8 докторанти.

Институтът „Акад. Емил Джаков“ към Българската академия на науките има за цел устойчивото развитие на предишните водещи постижения чрез фундаментални и приложни изследвания и технологични разработки по фотоника, мониторинг на околната среда, оптоелектроника, лазерна медицина. Това включва разработване и изследване на нови материали, нови методи и нови приложения.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН И ПРИОРИТЕТИ ЗА 2020-2022 г.
Стратегията за развитие на научно-изследователската дейност на Институт по електроника следва приоритетите на Националната Стратегия за развитие на научните изследвания на Република България 2017-2030.

Тя включва насоките за развитие на научните изследания в краткосрочен и дългосрочен план, както и на перспективите за укрепване на интердисциплинарни сътрудничества в рамките на Българската академия на науките, на национално и на международно равнище.

Физическите и инженерни науки са ключови движещи сили на научните изследвания и иновации, осигуряващи фундаментални познания и създаване на нови приложения.

Стратегическият план за научни изследвания на Института по електроника се основава на високо конкурентните резултати и постижения на неговите изследователи и лаборатории. Той е в съответствие и с нововъзникващите изследователски тенденции и направления. Научната и образователната дейност на Института става все по-комплексна и интердисциплинарна. Приоритетите на научните изследвания на Института по електроника за следващите три години ще бъдат по следните теми:

Тема 1. Методи за създаване и обработка на нови материали и тяхното характеризиране. Наноматериали, технологии и приложения.

1.1. Електронни методи
1.2. Йонни методи
1.3. Оптични методи
1.4. Плазмени методи
1.5. Микровълнови методи
1.6. Нови мултифункционални оптични, магнитни, свръхпроводящи и биомиметични материали.
1.7. Модификация и функционализация на материали за различни приложения
Тема 2. Биомедицина, здраве и качество на живота.
2.1. Биофотоника и наномедицина. Тераностика на социално значими заболявания.
2.2. Дистанционни лидарни изследвания на аерозолни процеси и замърсявания в атмосферата над РБългария, включително и в състава на Европейската лидарна мрежа.
2.3. Изследване и разработка на сензори за механични, химични и на електромагнитни замърсявания в околна и работна среда.
Тема 3. Изследвания в областта на управляемия термоядрен синтез.
3.1. Лидарна диагностика на термоядрена плазма.
3.2. Сондова диагностика на магнитно удържана плазма.
3.3. Теоретични и числени изследвания на мощни, суб-терахерцови и терахерцови жиротрони.
Тема 4. Теоретични и експериментални изследвания и моделиране на взаимодействието на електромагнитно лъчение и снопове от заредени частици с веществото.
4.1. Нелинейни процеси при разпространение на свръх къси лазерни импулси.
4.2. Нелинейни и кохерентни процеси при взаимодействие на лазерно лъчение с атоми и молекули.
4.3. Взаимодействие на оптично лъчение с наноструктури и биологични обекти.
4.4. Разпространение на микровълново лъчение над земна и морска повърхност.
4.5. Процеси при взаимодействие на електронни и йонни снопове с веществото.
4.6. Моделиране на нови материали и симулации на основните им характеристики.

Архив: СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН И ПРИОРИТЕТИ ЗА 2017-2019 г.

РЪКОВОДСТВО

ДИРЕКТОР:
проф. д.ф.н. Петър ПЕТРОВ
Тел: 02 875 0077, (+359 2) 979 5912
E-mail: pipetrov@ie.bas.bg ;
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР:
доц. д-р Татяна КУЦАРОВА
Тел: (+359 2) 979 5871
E-mail: tanya@ie.bas.bg
НАУЧЕН СЕКРЕТАР НА ИЕ-БАН:
доц. д-р Христина АНДРЕЕВА
Тел: (+359 ) 87 888 2090
E-mail: sci.secr@ie.bas.bg
ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР:
инж. Георги ГЕОРГИЕВ
Тел: 879497122
E-mail: georgiev1962@abv.bg

НАУЧЕН СЪВЕТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ:
доц. д-р Анна ОГНЕМИРОВА ДИКОВСКА
Тел: (+359 2) 979 5911
E-mail: dikovska@ie.bas.bg
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ:
проф. д.ф.н. Любомир КОВАЧЕВ
Тел: (+359 2) 979 5915
E-mail: lubomirkovach@yahoo.com
СЕКРЕТАР НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ:
доц. д-р Ирина СИРКОВА
Тел: (+359 2) 979 5893
E-mail: irina@ie.bas.bg

КРИБ

София, ул. Хан Аспарух 8
029819169
office@ceibg.bg
 http://krib.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

slider_16

КРИБ е „Гласът на българския бизнес“, който:

произвежда три-четвърти от БВП на България
дава работа на над 900 000 души
обединява над 12 000 компании, колективни и индивидуални членове
осигурява над три-четвърти от българския износ
КРИБ има мисия:

да бъде ефективна в подобряването на бизнес климата в страната
да подпомага членовете си в споделянето на добри бизнес практики
да повишава конкурентоспособността на българската икономика
КРИБ е активен участник в социалния диалог:

има представители на национално, регионално и европейско ниво
предлага становища по законопроекти в Народното събрание
участва в Националния съвет за тристранно сътрудничество
КРИБ има силни регионални и браншови структури:

има 130 регионални представителства в цялата страна
обединява 131 браншови организации във всички сектори
има 12 секторни комитета, които координират интересите на членовете.
КРИБ работи с европейските фондове:

съдейства за повишаване капацитета на бизнеса за участие с проекти
има представители в Комитетите по наблюдение на ОП
КРИБ е международен фактор:

член е на Международната търговска камара (ICC)
КРИБ е демократично управлявано единство:

ротация на управлението
мандатен лимит 2+2 години
децентрализация по браншови/секторен и регионален принцип
КРИБ печели, защото е:

политически и финансово независима
издържа се от членски внос
управлява се и се контролира от членовете на организацията

slider_14

Р Е Г Л А М Е Н Т

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОМИТЕТИТЕ КЪМ УС НА КРИБ

Комитетите са помощни органи към Управителния съвет на КРИБ съгласно Устава на Конфедерацията.
Те се създават и закриват с решение на УС.
Комитетите имат консултативни функции в конкретна област на икономическа дейност и обединяват представители на търговските дружества и сдруженията, членове на Конфедерацията, имащи предмет на дейност, свързана със съответната икономическа дейност. Комитетите са отворени структури и в тяхната работа могат да участват всички членове на КРИБ, които желаят това, дори и такива, които имат различен предмет на дейност.
Комитетите, по възлагане на УС или по собствена инициатива:
обсъждат проблеми, свързани с развитието на отношенията в дейността;
предлагат на Управителния съвет проекти на решения относно предложения до компетентните държавни органи по стратегически въпроси, принципни позиции и провеждането на необходима политика;
предлагат на Управителния съвет предприемането на законодателни и/или други нормативни промени, водещи до подобряване на дейността в сектора;
предлагат на УС да инициира срещи с други работодатели извън КРИБ, както и със социални партньори, при доказана необходимост от обединяване на позиции, отнасящи се до областта на действие на комитета;
обсъждат съвместно с други комитети към КРИБ необходимостта от обща позиция, която да бъде предложена за одобрение на Управителния съвет;
изпълняват други задачи, възложени им от Управителния съвет.
Комитетите се ръководят от председатели, които имат правомощия по насрочване, свикване и ръководене на заседанията на комитетите.
За улесняване на оперативната дейност могат да бъдат избирани съпредседатели или зам.-председатели, които да изпълняват функциите на председателя едновременно с него или по заместване.
Комитетите приемат решенията си с консенсус. В случай, че това не е възможно, проблемните въпроси се внасят за окончателно решаване в Управителния съвет.

slider_12
Горните правила се отнасят и до устройството и дейността на „ад хок“ комитетите към КРИБ, като Управителният съвет може да въвежда допълнителни изисквания в съответствие със задачите и целите на съответния комитет.
Настоящият Регламент е приет с Решение от 18 май 2016г. на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – Гласът на българския бизнес.