Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Сливница

ОБЩИНА СЛИВНИЦА

 Сливница, пл. Съединение № 1
072742300, 072744377
slivnitsa@slivnitsa.bg
 http://www.slivnitsa.bg

 

 

 

 

 

 

Община Сливница се намира в централната част на Западна България. Разположена е на 25 км. от София и на 26 км. от западната ни граница със Сърбия. Заема площ от 187 кв.км, наброява 9760 жители и включва 13 населени места: Aдминистративният център Сливница и селата Алдомировци, Гургулят, Гълъбовци, Бахалин Братушково, Бърложница, Извор, Ракита, Радуловци, Драготинци, Пищене и Повалиръж.

През територията на общината преминава международният път Е – 80 Белград – Калотина – София – Пловдив – Капитан Андреево, така наречения диагонален път, свързващ Европа през Белград, София, Истанбул с Мала Азия. По същото направление преминава и жп линията София – Белград. Надморската височина варира от 600 до 800 метра.

Град Сливница е заграден от три страни с хълмове – на запад –Козяк / 762 м. /, на югоизток Могилата / 670 м. / и на север – Целовижда / 703 м. /. Те са изградени от триоски и юрски варовици, които благоприятстват развитието на различни карстови форми. Оголените варовикови терени се нагряват силно през деня и особено през лятото, а през нощта и зимата се охлаждат бързо и по такъв начин влияят върху микроклимата в района.

ScreenHunter_6949 May. 13 16.59

Територията на общината е бедна на полезни изкопаеми. Лигнитни въглища, образувани в плиоценските басейни има край селата Алдомировци, Гълъбовци и Радуловци. Стопанско значение за общината имат единствено варовиците, които са плътни и здрави и са дали възможност за развитие в района на вародобива от преди повече от 100 г.

Сливница попада в умереноконтиненталната климатична област и в южнобългарската котловинна подобласт. Това се потвърждава от отрицателните стойности на средната януарска температура /- 2,5 градуса /, от сравнително високите юлски температури /18,4 градус/ и високата средногодишна температурна амплитуда / +22 градус/.

По генезис климатът в тази подобласт много прилича на този в Дунавската равнина и Предбалкана. Съществуват и определени различия. Нахлуващите от северозапад и север въздушни маси тук преодоляват преградата от Стара планина и високите гранични планини със Сърбия, вследствие на което получават известна трансформация.

Котловинният релеф пък създава възможност за продължително задържане на студен въздух в ниските части на района и образуването на интензивни температурни инверсии, мъгли и гръмотевични бури. Характерни са късните пролетни и ранните есенни застудявания и слани. Най-ниската температура, измерена в района е –31,8 градуса.

Околностите на Сливница са бедни на повърхностно течащи води. Единствената по – голяма река е Сливнишката, която е десен приток на р. Блато. Градът се снабдява с питейна вода от карстовите извори, находящи се близо до града, но разположени на територията на община Костинброд – около селата Безден, Опицвет и Богьовци.

ScreenHunter_6951 May. 13 17.02

В района най – широко разпространени почви са чернозем – смолниците. Отличават се с тежък механичен състав, голяма влагоемност и водозадържаща способност и по – малка водопропускливост, отколкото черноземите в Северна България. Миналият по тези земи през ХVIII век турски пътешественик Евлия Челеби пише за обширна и гъста широколистна гора, сменяща се с храсталаци и безлесни участъци, изпъстрени с цветя.

И от един Султански ферман се узнава, че на запад от София е съществувала такава гора, която трябвало да се използва за строителство. Безогледно е изсичана и за огрев на населението. Днес Сливнишките възвишения също са покрити с иглолистна гора, засадена през периода 1908 – 1909 г.

Районът на Сливница попада в Западнобългарския фаунистичен район. Природните дадености и самото местоположение на община Сливница са подходящи за развитието на селски туризъм. Сред природните забележителности в общината е местността Петлюк, Алдомировското блато, което се намира на около 1,5 км от жп. гара Алдомировци. В него се срещат много редки видове растения и водолюбиви птици.

В общината се развива и културно-познавателния туризъм. Издигнати са няколко исторически паметници в памет на загиналите, в името на отечеството, български воини:

Първи войнишки паметник – на височината Мрамора в село Алдомировци;
Пантеонa – в село Гургулят;
Паметник на пътя Е – 80;
Монумент “Героите на Сливница” – в центъра на град Сливница;
Паметник – костница – до храма “Св. св. Кuрuл u Meтoдий”;
Паметник на капитаните – в двора на бившето сливнишко поделение;
Паметници на капитан Васил Данаджиев и подпоручик Иван Бобев – в двора на началното училище “Св. св. Кuрuл u Meтoдий”;
Мемориал “Новото гробище над Сливница” – в местността Длъгшан.

ПРОЕКТИ

– Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал Център, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци

Проект Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал Център, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

– Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап

Проект Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС

– Почистване, възстановяване и затревяване на увредени зелени площи в централната градска част
10.07.2013
Проект от Национална Кампания Чиста околна среда – 2013 г на тема Обичам природата – и аз участвам с наименование: Почистване, възстановяване и затревяване на увредени зелени площи в централната градска част по договор за предоставяне на БФП № 9123/14.05.2013 г
Стойност на проекта: 10 000,00 лв.

– Създаване и развитие на социалната инфраструктура

Проект Създаване и развитие на социалната инфраструктура по програма за Трансгранично сътрудничество България-Сърбия с Договор за БФП № РД-02-29-356/20.10.2011 г.
Стойност на проекта: 583 803,35 евро с ДДС


Вижте по-голяма карта