Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Полски Тръмбеш

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

 Полски Тръмбеш, ул. Черно море 4
 061414141, 061414142
  obshtina@trambesh.egov.bg
 http://www.trambesh.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter 5038Община Полски Тръмбеш се намира в североизточната част на Великотърновския регион в Централна Северна България.

На изток граничи със Стражица и Бяла, на юг с община Горна Оряховица, на запад с община Павликени и на север с община Свищов.

Общинският център отстои на 45 км. от град Свищов, на 36 км. от град Велико Търново, на 33 км. от град Горна Оряховица, на 35 км. от град Павликени, на 22 км. от град Бяла и на 40 км. от град Стражица.

Името на Полски Тръмбеш е свързано с думите “тръни” и “беше”, поради характера на местността. През 1964 година селището е обявено за град. Населението на Община Полски Тръмбеш към 2004 година е 18 369 души, като в общинския център живеят 5 759 души а в селата 12 610 души.

 

 

ScreenHunter 1276Релефа на общината е равнинен, в източната част той преминава в хълмисто-равнинен. Надморската височина е от 30 до 360 метра, като най-ниската кота е по поречието на река Янтра. Особеностите на релефа, преминаващите през общинатар. Елия и р. Янтра, са условия за развитие на промишлена, селскостопанска, транспортно-съобщителна и комуникационна дейност.

Ограничените и недостатъчни водни ресурси на общината се състоят от повърхностно течащи и подпочвени води. По поречието на р. Янтра и р. Елия са изградени помпени станции. Водосборният басейн на реката е 86 кв.км. В общината има източници на дълбоко подпочвени минерални води с хипотермален произход с температура между 44оС и 47оС.

Промишлеността в Общината е представена от предприятия на хранително–вкусовата промишленост, предприятия за технологично оборудване на животновъдството и производство на съоръжения и машини за механизация на селското стопанство и цехове за производство на електроуреди и мебели.

 

ScreenHunter 5042

Обработваемата земя в община Полски Тръмбеш е 306 203 дка. Възстановена е собствеността върху 326 615 дка. Условията в района са подходящи за отглеждане на лозови насаждения, зеленчуци и зърнени култури.

 

 

 

ScreenHunter 5039Растениевъдството е главен подотрасъл за общината. Природно-климатичните условия в региона благоприятстват производството главно на технически, зърнено-житни и фуражни култури.

Животновъдството се развива главно в частния сектор, в стопанства с малък брой животни, което не позволява въвеждане на високопроизводителна механизация и автоматизация на отглеждането.

 

 

 

 

ScreenHunter 5040Наличието на минералните водоизточници на територията на общината, чиито води са с лечебно-профилактичен ефект и изградената материална база за обслужването им, както и наличието на действащите в общината предприятия дава възможност на общината за трансгранично сътрудничество (Гърция, Румъния, Турция и други).

 

 

ScreenHunter 1278В общината е изграден полу-открит плувен басей с минерална вода и размери: 12.5 м.-ширина, 25 м.-дължина, 1.6 м. – 2.4 м.-дълбочина. Басейна разполага с обновени санитарните помещения-тоалетни, съблекални и бани с душове.

Обектът разполага с медицински пункт и бюфет за продажба на безалкохолни напитки и пакетирани сладкарски изделия.

На разположение на посетителите са открита и закрита външна площадки, оборудвани с шезлонги.