Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Плевен

КМЕТСТВО ЛЕНКОВО

s1_onblogo с. Ленково, ул. Ленко Мишев 50
 0879595121
kmetstvolenkovo@abv.bg
 https://dgsgorna-orqhovitsa.scdp.bg

 

 

 

 

 

 

 

Ленково е село в Северна България. То се намира в община Гулянци, област Плевен.

Селото е на около 30 км от Плевен, по посока на река Дунав. Разположено е на няколко хълма.

Старото име е Коприва. След това селото е кръстено на Ленко Нанков Мишев (партизанин). Антична крепост в източния край на село Ленково, на десния бряг на местната река Барата, в Муселиевска махала (Муселиевски път) на 0.75 км от центъра на селото. Терена е естествено защитен и се издига над речното корито. Площта на крепостта е около 20 дка. Крепостните стени са били изградени от ломен камък споен с бял хоросан. В днешно време няма видими останки от крепостта. Надморска височина: 134 м.
Информацията е предоставена от археолог Ангел Конаклиев, за което любезно благодарим. Димитрина Митова- Джонова (1979) „Археологически паметници в Плевенски окръг“, стр. 49, ДИ гр. София.

С. ЛЕНКОВО – СВИЛЕН ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ, тел: 06569/2635

ИНСТИТУТ ПО ФУРАЖНИТЕ КУЛТУРИ – ПЛЕВЕН

Плевен, ул. Ген. Владимир Вазов 89
064805882
ifc@el-soft.com
 http://www.ifc-pleven.org

 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter_20053 Nov. 23 11.17Институтът по фуражните култури е създаден през 1954 година като Национален център за комплексни научно-приложни изследвания в областта на фуражното производство и селекцията на фуражните култури. Институтът е разположен в Централна Северна България, район с традиции в земеделието.

Експерименталната работа се осъществява в 2 опитни полета, вегетационна къща, и 8 специализирани лаборатории.
Дейности и услуги

Институт по фуражните култури предлага:

автентични, висококачествени семена от сортове люцерна, грах, фий, еспарзета, звездан, ежова главица, тръстиковидна власатка, безосилеста овсига, пасищен райграс и други фуражни култури;

сключване на лицензионни договори за семепроизводство на сертифицирани семена

технологии за отглеждане и прибиране на фуражните култури;

технология за производство на фураж и семена от зимен фуражен грах

ScreenHunter_20054 Nov. 23 11.17технология за производство на семена от люцерна

технология за производство на фураж от люцерна

технологии за създаване на изкуствени тревостои, подобряване и използване на естествени ливади и пасища;

технологични решения и иновационни методи за прибиране, консервиране, окачествяване, и използване на фуражите за преживни животни;

консултации по фуражно производство;

мъжки и женски агнета за разплод от породата Плевенска черноглава овца.

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

ScreenHunter 2399 гр. Плевен, ул. Стоян Заимов 3
 0876837865
 szg@pleven.bg

 

 

 

 

 

 

 

ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ” се създава за изпълнението на общински дейности, свързани със стопанисване на земеделски земи и гори от общинския поземлен фонд и има предмет на дейност:

–   изпълнение на горскостопанските планове за горските територии- собственост на Община Плевен;
–   изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии – общинска собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии;
–   организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии – общинска собственост;
–  организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия
–    създаване и отглеждане на нови гори върху горски и/или земеделски територии
–    опазване на горските територии
–    стопанисване на горските територии, свързано с дейностите по залесяване, провеждане на сечи в горите и защита срещу ерозия и порои;
–   ползване на дървесина и недървесни горски продукти, както и пашата в горски територии-общинска собственост;
–   изготвяне и съгласуване на документация, свързана с управлението на горските територии;
–   поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях;
–   отдаване под наем или аренда на земеделски земи – ниви, трайни насаждения,  пасища, мери, ливади и полски пътища – собственост на Община Плевен;
–   издаване на разрешителни за отсичане и/или изкореняване на дървесна растителност в земеделски земи и селскостопански територии, съгласно чл. 32 ал 2  от Закона за опазване на селскостопанското имущество;
–  изготвяне на документация, свързана с изплащането на ренти (за бели петна), за предходни стопански години;
–  поддържане на регистъра на общинския поземлен фонд;
–  водене на регистър на пчелните семейства
–  участие в комисии за промяна начина на трайно ползване;
–   всички дейности свързани със управлението и стопанисването на земеделски земи-собственост на Община Плевен

 

 

 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 Плевен, пл. Възраждане №2
064881200, 064844230
mayor@pleven.bg
 http://www.pleven.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Град Плевен

Untitled collage (5)На еднакво разстояние от Стара планина и р. Дунав, в самото сърце на Дунавската равнина се намира гр. Плевен. Той е разположен в малка синклинална долина, наречена още Кайлъшка долина, образувана от р. Тученица и нейните притоци Гривишка и Чаира. Плевен е на 170 км североизточно от София и с населението си от 106 хиляди души е седмият по големина в България.

Хилядолетната история на гр. Плевен е градена от различни племена и народи.Най-ранните данни за човешка дейност се отнася към края на новокаменната епоха (края на шестото хилядолетие пр. н. е .), когато тук са живели земеделско- скотовъдни племена. Останки за тяхната материална и духовна култура са намерени в местността Кайлъка.Следващата историческа епоха е каменно–медната (6-о хилядолетие пр. н. е. до 3750 г. пр. н. е.), за което свидетелстват богати археологични находки отново в парк „Кайлъка”. Маркирани са селища и в самия град, както и на десния бряг на р. Вит .

Вълчитрънското съкровище е най-съвършеното произведение на първобитната торевтика. Предназначено е най-вероятно за култови цели. Чашите са използвани за черпене от големите съдове и за разливане в по-малки. Предполага се, че е принадлежало на някои от тракийските царе-жреци, споменати в „Илиада” и „Одисея” и в най-старите гръцки предания.
Днес оригиналното Вълчитрънско съкровище се пази в Националния археологически музей, а неговото копие – в Регионалния исторически музей в Плевен, чиято експозиция е втора по големина в страната.

В историческото развитие на Плевен важно място заемат останките, свързани с материалната и духовна култура на траките. Разкрити са керамичен материал, плоските и в могили погребения с техните погребални дарове, състоящи се от бронзови украшения, железни оръжия (махейрите), криви тракийски ножове през старата и нова желязна епоха. (1200-100 г. пр.н.е.). Тракийските населения не са били изолирани. Мизи и трибали са имали парично обращение и търговски обмен с гръко-римския свят. Историята на гр. Плевен през Римската и Ранновизантийската епоха е тясно свързана с локализираната край него крайпътна станция Сторгозия, останките на която са съхранени и до наши дни.

В края на втори век и началото на трети век Сторгозия е била вече селище от градски тип. Разкрит е култов комплекс, състоящ се от раннохристиянска базилика и разположена на север от нея стопанска сграда.

През IV, V и VI столетие, времена изпълнени с несигурност, когато земите били кръстосвани и опустошавани от различни варварски племена, вероятно кайлъшкото население е търсило убежище зад непрестъпните стени на крепостта. В седми век с преселението на славяните е настъпил краят на античните времена и тук.

За първите прабългарски пребивавания в местността Плочата на 500 м западно от крепостта свидетелстват останките от интересно погребение, обред, характерен за езическата религия на прабългарите. Археологичн

ите материали показват, че животът в кайлъшкото селище е продължил и през Средновековието. С периода IX-XI в., когато тук е съществувало славяно-българско селище, са свързани останките от жилища, кухненска керамика, а също и една златна монета от Роман III Аргир /XI в./. Фрагменти от византийска керамика, свидетелстващи, че селището през периода на Първата българска държава не е било изолирано и е поддържало търговски връзки с Византия. Съдовете, използвани от населението, са от луксозната за времето си българска рисувана и гледжосана керамика, тип „сграфито”, а също и фрагменти от вносна византийска керамика.

Разнообразният археологичен материал от периода на Втората българска държава е неоспоримо доказателство за пълно с живот селище, за едно население с развити занаяти, търговия и парично обращение.

Единственият писмен документ, от който се разбира, че крепостта е съществувала през XIII в. и който споменава за пръв път името на града през Средновековието, е грамота във връзка с маджарските походи в България по времето на Константин Тих. Тя е свързана с похода на крал Стефан V на 10 декември 1270 г. и дадена като награда на видния унгарски военачалник и благородник бан Паньит, завладял българско селище.

С последните години от свободното си съществуване на средновековното укрепено селище Плевен свидетелства находката от 22 сребърни монети от цар Иван Александър, изобразен със сина си Михаил /1331-1355 г./, намерена в северния кораб на раннохристиянската базилика.

Untitled collage (6)Новооткритото византийско съкровище при с. Къшин

Намерените край с. Къшин 2343 монети са т. нар. византийски корубести монети, те са вдлъбнати като легенчета и са изработени от мед. Най-ранната монета е от времето на Емануил Първи Комнин /1143 – 1180/. Между монетите има и такива на Андроник Първи Комнин, Исак Втори Ангел /1185- 1195/, на Алекси Трети Ангел и няколко на Йоан Трети Дука Ватаци. Освен тези, има и монети на българското и латинско монетосечене, т. е. началото на находката е от първата половина на 12 век и продължава и през 13 век. Монетите тежат общо 6,620 кг непочистени. Предполага се, че това е семейно съкровище и гърнето е заровено при някакви катаклизми, като укривателят не е успял после да си прибере имането. Вероятната дата на укриването е 1321 г., а по-късен вариант е около татарското нашествие.

Многовековната история на град Плевен, изградена в по-голяма си част върху намерените на територията на днешния град и в околностите му веществени движими и недвижими паметници, оставени от десетки поколения, показват, че животът е протекъл най-дълго в Кайлъка. След нашествието на османците Плевенският край споделил съдбата на цяла България. Коренно се изменило политико-икономическото и културно положение на българското население. В мрачните години на робството Плевен не губи своя български облик. Тук се строят църкви, основават се читалища, тук е създадено и първото светско девическо училище в страната от Анастасия Димитрова. Важен исторически момент е, че именно в Плевен Апостола на Свободата Васил Левски създава първия частен революционен комитет в дома на Анастас Попхинов, брат на най-верния съратник на Левски – Данаил Попов.

Името на Плевен става световноизвестно по време на Руско-турската освободителна война 1877-78 г. Петмесечните боеве за освобождението му през 1877 г. са едни от най-забележителните страници в многовековна история на града. Те са и едни от най-значителните събития в Освободителната война – по своята продължителност, по броя на участващите в тях войски, по дадените жертви, и най-вече – по своята решаваща роля за хода и изхода на войната.

В края на юни 1877 г. руската армия пресича река Дунав в района на Свищов. Тъй като не разполага с достатъчни сили в района, османското командване прехвърля от Видин петнадесетхилядна част, командвана от Осман паша, за да укрепи Никопол. На 16 юли руските военни части превземат Никопол сравнително лесно, преди подкрепленията да достигнат града, което кара Осман паша да се насочи към Плевен. Часове, след като той се укрепява в града, там започват да пристигат първите руски части.

За превземането на Плевен през лятото на 1877 г. се водят три тежки кръвопролитни щурма, завършили с неуспех. Нарастващият брой на руските жертви в трите щурма довеждат до прекратяване на преките нападения и до промяна в командването. Официално начело на обсаждащите сили застава румънският княз Карол I, като негов началник-щаб става руският генерал Едуард Тотлебен.

На 13 септември започва вторият етап от бойните действия за завладяването на Плевен – блокадата на града, която продължава до 10 декември.

Положението на блокираната турска армия става критично. Избухват епидемии, провизиите и медикаментите привършват.

На 28 ноември (10 декември н. с.) 1877 г., след тримесечна изолация, Осман паша се опитва да пробие блокадната линия с цел да се оттегли към София. В долината на р. Вит, след полудневен кръвопролитен бой, Гренадирският корпус на генерал Ганецки разгромява и пленява 43-хилядна турска армия. Победен е един от най-талантливите турски военачалници – маршал Осман паша, попадат в плен и 10 паши, 128 щабни офицери, 77 оръдия и много бойни знамена.

Само месец и половина след победата при Плевен турското правителство приема руските условия, започва преговори и на 3 март 1878 г. подписва Санстефанския мирен договор.


Вижте по-голяма карта