Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Перник

СДРУЖЕНИЕ НАРТАН

12289749_830935607004760_7768181133205385843_n гр. Перник, ул. Рахила Ангелова 30
0885999374
nartan2015@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

Сдружение „НАРТАН” е нестопанска организация създадена в услуга на будната пернишка общественост , самодейци и родолюбци.

Дейността на сдружение НАРТАН е развитие и утвърждаване на духовните ценности, чрез:

 

12278809_830938867004434_7860001299738382401_n- опазване и разпространение на народните традиции, танци и музика;

– обучение на начинаещи и напреднали танцьори, музиканти, разказвачи и други;

– организиране на фестивали и мероприятия с фолклорна тематика;

– организиране на участия в международни и национални конкурси и фестивали.

 

 

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ АРТАРЕА

1 гр. Перник, ул. Люлин 40
0898885817
evs.artarea@gmail.com
http://www.art-artarea.org

 

 

 

 

 

 

Общественополезната дейност се осъществява за постигане на , определени в Устава на сдружение с нестонаска „АРТАРЕА”, а именно:

– Осъществяване на проекти развиващи гражданското самосъзнание сред младите хора и стимулиращи създаването на активно гражданско общество.Динамизиране на културния живот на града.

 

c0a774_f3e5ed4634ac4796b16cf345ff4ca0cbРазработване на школи, ателиета, семинари, фестивали, срещи с творци и артисти, с динамизиране и обогатяване на свободното време на младите хора.

Разработване на доброволческа практика чрез младежки програми и проекти и популяризиране на доброволческия труд като форма на алтернативна трудава заетост; формиране на активна гражданска позиция и обществено полезна дейност. Популяризиране на международни младежки обмени и инициативи.

Междукултурно разнообразие и междукултурен обмен. Инициирането на срещи между български и чуждестранни професионалисти от определени сфери на културата и изкуството с актуализиране на творческия опит. Организиране на международни уъркшоп програми. Обособяване на нови алтернативни пространства за изкуство и култура.

Подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация на малдите хора, изграждане на активно гражданско самосъзнание и развитие на изкуството. Социализирането на хора в неравностойно положение чрез изкуство, предоставяйки им възможност да реализират своя специфичен творчески потенциал.

Проучване на потребностите, желанията, светогледните позиции на определени социални кръгове, маргинализирани от обществото – ( деца от институции; хора живеещи в старчески домове; хора хоспитализирани в домове за душевно болни; хора от малцинства; хора излежаващи съдебни присъди; хора с определени вредни зависимости ), с помоща на екип от квалифицирани специалисти и привличането на тези групи като публика , и като участници в културните събития.

Организиране и провеждане на Артистични терапевтични програми, занятия и уъркшопи ( Арт терапия; танцова терапия ), за деца и възрастни с различни физически и душевни проблеми. Прилагайки иновативни оздравителни методи и практики със средствата на изкуството.

 

 

c0a774_6e49d43f4a3a469e8f742fb5b0dffb79Стимулиране на активна социална интеграция на млади хора с увреждания и неравностойно социално положение. Стимулиране и работа върху социалното израстване на обществото чрез проекти развиващи гражданското самосъзнаие сред малдите хора. Пробуждане на Европейско мислене и самочуствие сред младото общество. Повишаване на обществения интерес към културния живот на града с помоща на широко медийно разпространение,качествена реклама и провеждане на атрактивни акции из града. Организиране на творчески срещи, работилници, дискусии, презентации с авторите на тези жанрове. Обогатяване на Културния календар на града. Изграждане на мост между различните социуми чрез средствата на култура и изкуство, разработвайки дългосрочни стратегии между различните културни организации.

Създаване на устойчив механизъм за съхранение и развитие на културата в младежта. Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното време на малдите хора, за придобиване на полезни знания, умения, качества и навициИнициирането на срещи между български и чуждестранни професионалисти от определени сфери на културата и изкуството с актуализиране на творческия опит. Организиране на международни уъркшоп програми. Обособяване на нови алтернативни пространства за изкуство и култура.

Подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация на малдите хора, изграждане на активно гражданско самосъзнание и развитие на изкуството. Социализирането на хора в неравностойно положение чрез изкуство, предоставяйки им възможност да реализират своя специфичен творчески потенциал.

Проучване на потребностите, желанията, светогледните позиции на определени социални кръгове, маргинализирани от обществото – ( деца от институции; хора живеещи в старчески домове; хора хоспитализирани в домове за душевно болни; хора от малцинства; хора излежаващи съдебни присъди; хора с определени вредни зависимости ), с помоща на екип от квалифицирани специалисти и привличането на тези групи като публика , и като участници в културните събития. Организиране и провеждане на Артистични терапевтични програми, занятия и уъркшопи ( Арт терапия; танцова терапия ), за деца и възрастни с различни физически и душевни проблеми.

Прилагайки иновативни оздравителни методи и практики със средствата на изкуството. Стимулиране на активна социална интеграция на млади хора с увреждания и неравностойно социално положение. Стимулиране и работа върху социалното израстване на обществото чрез проекти развиващи гражданското самосъзнаие сред малдите хора. Пробуждане на Европейско мислене и самочуствие сред младото общество. Повишаване на обществения интерес към културния живот на града с помоща на широко медийно разпространение,качествена реклама и провеждане на атрактивни акции из града. Организиране на творчески срещи, работилници, дискусии, презентации с авторите на тези жанрове.

Обогатяване на Културния календар на града.nИзграждане на мост между различните социуми чрез средствата на култура и изкуство, разработвайки дългосрочни стратегии между различните културни организации. Създаване на устойчив механизъм за съхранение и развитие на културата в младежта. Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното време на малдите хора, за придобиване на полезни знания, умения, качества и навици. Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното време на малдите хора, за придобиване на полезни знания, умения, качества и навици. Развитие и прилагане на нови форми на младежки туризъм и създаване на условия за формиране на положителни нагласи на малдите хора към дейности в областта на екологията и природосъобразния начин на живот, както и екологичен начин на мислене.

Сътрудничество с детски заведения, занимални и училища, с обогатяване и разнообразяване на редовната им програма и запознаване с неформалното образовнаие, предлагайки занимателни програми, уъркшопи и занимания за деца. Социална и културна интеграция на младите хора в обществото чрез диалог и обмен на културни традиции на различни етноси. Глобализация.

Стимулиране на младежката мобилност,сътрудничество и обмяна на неформален опит. Привличане на дарения и спонсорства от местен, регионален, национален и международен мащаб, за реализиране на проекти и инициативи.

Изграждане и стабилизиране на независим институт – ,,Алтернативна андърграунд арт академия’’ АААА, базирана на международна кооперация с организации от Полша и Словакия и мисия да даде възможност за неформалното образование в сферата на изкуството, културата и хармоничния начин на живот.

Средствата за постигане на тези n- членски внос – 12 лв. на година. Дарения. Общински бюджети. Национални и Европейски финансиращи програми. Постъпления от допълнителна стопанска.

 

 

 

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЕРНИК 

ScreenHunter 3775 гр. Перник ул. Физкултурна 2
076603737
museum_pernik@abv.bg
https://www.museumpernik.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernik-history-museumРегионален исторически музей – Перник е създаден през 1953 г. като градски музей. През 1957 г. е открита първата експозиция. От 1959 г. прераства в Окръжен народен музей, а през 1968 г. се извършват административни и структурни промени и започва да се нарича Окръжен исторически музей. Той има общоисторически характер със следните отдели: “Археология”, “Етнография”, “Българска история ХVІ-ХVІІІ в.”, “Нова и най-нова история”, “Връзки с обществеността”, “Фондове”. Разполага и с ателие за реставрация. Има домакин-касиер, счетоводител, хигиенист. Общо числеността на персонала е 18 бройки (в т.ч. и директор). Експозицията на Историческия музей е открита през 1973 г., обновена е през 1978 г. Посетителите са около 11 хил. души годишно. В последните години се организират временни изложби. Във фондовете се съхраняват 17 085 единици основен фонд и 37 833 единици спомагателен фонд – общо 54 918 единици. Оформени са следните колекции: праисторическа керамика, градски бит в средновековието, оброчни плочки на Тракийския конник, иконна сбирка, нумизматична сбирка, етнографски тъкани, бусинска керамика, английско и руско оръжие.

 

 

 

ОТДЕЛИ:

АРХЕОЛОГИЯ

a2В долината на Горна Струма в началото на VІ хил. пр.Хр. се развива специфична култура. Изящните купи на високи крачета нямат аналог в нито една едновременна културна група. През 1976г. покойният Михаил Чохаджиев започва спасителни разкопки на раннонеолитното селище под хокейната площадка и открива горнострумската културна група, която по-късно получава името „група Гълъбник”, заради пълното й представяне в едноименната селищна могила. През 1979г. М.Чохаджиев започва разкопки в Гълъбник. Обектът е многообещаващ и Чохаджиев привлича за съръководител един от най-изявените праисторици в Европа – Юрай Павук. На селищната могила започват мащабни дългосрочни разкопки, които продължават до 1993г. Гълъбнишката селищна могила е с огромна площ за многослойно селище – тя заема около 70 дка на левия бряг на река Блато – реката, която отводнява Радомирското поле и се влива в Струма. Мястото е заселено 6000 г. пр.Хр. и не е напускано около 400 години. От останките от живота се натрупал културен пласт с дебелина 5 м. Проучени са 1500 кв. м от селището и благодарение на обширната площ имаме много точна представа за архитектурата и селищното устройство, а и се сдобихме с многобройни находки. В момента историческият музей в Перник притежава изключително богата неолитна колекция. Освен многоликата керамична серия, от Гълъбник произхожда най-многобройната и разнообразна колекция от култови масички, които са не само атрактивни за зрителите, но са и много важни за проследяване на контактите на гълъбнишките хора с близки и далечни култури и за синхронизирането им, т.е. за определяне на относителната хронология на отделните обекти. С най-висока музейна стойност, разбира се, са уникатите. Съдът с форма на човешка глава е без аналог. Ние притежаваме единствения известен досега нефритен жезъл и заедно с него впечатляващ брой нефритени брадвички. В познатия на неолитните хора свят геолозите не са открили нефрит, което ни кара да мислим, че тогавашните находища са изчерпани, а хората от Гълъбник са контролирали разпространението на нефрита и може би на това се дължи богатството на селището. От тук произхожда най-дългият мънистен наниз, направен от високо ценената в неолита средиземноморска мида спондилус, от мида денталиум и от различни скали и минерали. За съжаление огърлицата е попаднала в пожар и е загубила блясъка и колорита си, а и много от мънистата са повредени. От запазените успяхме да възстановим наниз с впечатляващата дължина от 16,80м. Част от огърлицата е нефритен разпределител – единственият известен досега от времето на ранния неолит. В праисторията всичко се прави на ръка и затова два напълно еднакви предмета не съществуват. Като се има предвид и отдалечеността на епохата, всеки предмет от преди 8000 г. е много рядък и много ценен. За зрителя, възпитан естетически от Пикасо, тези предмети имат особено очарование – тяхното въздействие е много модерно.

 

 

 

ЕТНОГРАФИЯ

e4Отдел „Етнография” е създаден през 1968 г.
В отдела са работили Мария Гумнерова, Цветана Манова, Ангелина Михайлова.

 

Събрани са образци на материалната и духовна култура в Пернишка област.
Проучени са традиционните народни тъкани, облекло, занаяти, календарни празници и обичаи, лечебни практики.

 

Обособени са колекции „Тъкани и черги”, „Носии”, „Накити”, „Бусинско грънчарство”, „Оръдия на труда”. Направено е задълбочено изследване на обичая „Сурва”.
Записани са фолклорни песни и умотворения, изпълнявани от обичани певци и разказвачи. Отделът разполага с богат основен (8260 единици) и спомагателен (202 единици) фонд.

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ

i1Отдел „История на България XV-XIX век” към РИМ – Перник се създава през 1985 г. и за уредник е назначена Пенка Желева. Основният и научно – спомагателният фонд на отдела съдържат повече от 1300 експоната, които произхождат от Пернишко, Радомирско, Брезнишко и Трънско. За този край е характерно усилено строителство на църкви и манастири, което продължава през целия период на османската власт. В много селища по Горна Струма работят майстори – представители на Самоковска иконописна школа, включително и Захари Зограф, който рисува икони в храм „Св. Георги” в гр. Перник. Част от това богато наследство съставя сбирката икони от ХVIII – XIX век на РИМ – Перник, а също така и на църковна утвар, богослужебни книги, елементи от дървени иконостаси.

Връзките на местните жители със Света Гора са засвидетелствани от напрестолен резбован кръст и антиминс. Във фондовете се съхранява още оръжие – пушки, пищови, ятагани, характерни за ХVIII- XIX век, турски документи – тапии, приписки, ордени и медали на опълченци от Пернишки регион, участвали в Освободителната руско – турска война Притежание на РИМ – Перник са сабята и джобният часовник на видния просветен деец в Пернишко архимандрит Зиновий Поппетров.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - РАБОТНО ВРЕМЕ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО НЕДЕЛЯ
08.30 – 17.00 ч.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЦЕНИ

ВХОДНИ БИЛЕТИ
За възрастни – 2.00 лв.
За ученици, студенти и пенсионери – 1.00 лв.
Екскурзоводска беседа – 10.00 лв.
Безплатен вход – последен ВТОРНИК от месеца
работно време

ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ – РАБОТНО ВРЕМЕ

От понеделник до неделя, 09.00 – 16.00 ч.
цени

ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ – ЦЕНИ

ВХОДНИ БИЛЕТИ
За възрастни – 4.00 лв.
За ученици и пенсионери – 2.00 лв.
цени

СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ ПЕРНИК – ЦЕНИ

ВХОДНИ БИЛЕТИ
За възрастни – 4.00 лв.
За ученици, студенти и пенсионери – 2.00 лв.

 

 

ОП ОБЩИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ – Перник

ScreenHunter 2815 гр. Перник, ул. Радомир 1
076684297
opopsl@abv.bg

 

 

 

 

 

 

ОП ОБЩИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ – Перник е звено към Община Перник.

 

Дейността на общинското предприятие Общинско Обслужване е свързана със социални дейности. Дейностите се предоставят в помощ на нуждаещите се граждани в общината.

 

КМЕТСТВО БЕЛА ВОДА

 Перник, кв. Бела вода, ул. Григорий Цамблак 2
076631920, 0886757582
info@belavoda.net
 http://belavoda.net

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЧЕСКА СПАВКА ЗА КВ. БЕЛА ВОДА Град Перник, кв.Бела вода се намира в Средна Западна България и отстои на 40км.от столицата-София.Разположен е от двете страни на магистралният път София – Кюстендил в полите на планина Голо бърдо.

belaОтстои на 5 км.от центъра на гр.Перник,2 км. от гр.Батановци и 7 км. от гр.Радомир.Известен е като квартал между три града.До 1955г.е село и с Указ № 317-обнародван в Държавен вестник от 13.12.1955 г. и от 01.01.1956 г.е включен като квартал на град Перник .Намира се на 900 м надморска височина в региона “ГРАОВО” на шопска етнографска област.В етнографско отношение е добре запазен танцовия и обредно песенен фолклор, както и сурвакарските обредни игри и обичаи.

Преди Освобождението старото село Бела вода лежало в северните стръмно спускащи се към долината на река Струма склонове на планината Голо бърдо.

Крайните къщи на Бела вода в източна посока отстоят на 3 ½ км.от град Перник,а крайните къщи в западна посока се допират до град Батановци,чийто център е на 1 ½ т центъра на квартала. Бела вода е старо селище,чието местонахождение на няколко пъти се е променяло по политически и икономически причини.

Най-старото селище е било при черквата “Свети Георги”,по-късно то се измества в местността “Селовица”,а след време наново се измаства при извора в местността “Ножиците”. През 1884г.селото е било с 44 къщи,.до 1890г.селото е имало 36 къщи,а в момента около 500. Населението е живяло в задруги до към Балканската война (1912г.) след което започва “роенето”.

Разпада се задругата на УЗУНСКИТЕ,кято е наброявала 51 члена,след това задругата на МИТЕВИТЕ състояща се от 30 члена и т. н.По- известни махали на Бела вда са: Махала СЛАТИНА –66 къщи –най-старата махала. БЪРКАЧ – 14 къщи УЗУНСКА – 10 къщи – разпложена край р.Струма ДАМЕВА – 11 къщи-разположена в алувиалното корито на р.Сртума,срещу сепарацията на р-кБогданов дол ПЕНДОВА –14къщи – предполага се,че това са преселници от с.Калкас.

Разположена край р.Струма РАЗСОЛКОВА – 11 къщи –разположена по шосето към гр.Батановци МЕХАНДЖИЙСКА – 15къщи,разпложена в центъра на селището ДИМОВА – 8 къщи-по склона на планина Голо бърдо ЛАЗЕВА – 20 къщи – по склоновете на планина Голо бърдо ГЬОШЕВА или ГРЪНЧАРСКА – 18 къщи-на юг от Лазева РАДЕВА – 8 къщи-най-отдалечената махала,разположена на по-високият десен бряг на р.Струма до землището на с.Богданов дол.

Преди Освобождението населението на Бела вода се е занимавало с кираджийство.След откриване на залежите от въглища и разработването на мините и циментовата фабрика “Гранитоид”населението намира там своето препитание и то бързо са разраства.Обособява се и нова част с минни блокове кв.”Толбухин” – около 1948г.населени предимно от пришълци.

Различни са преданията за това от къде идва името на селището:Навремето черквата “Свети Георги” е била голям манастир,който е отглеждал много овце.Стадата са пасяли високо из полите на планина Голо бърдо и за пастирите е било трудно свалянето на измузеното мляко,затова те са направили коруби по които са спускали млякото да тече до манастия. Минавайки хора па пътя са виждали млекото което тече и са казвали “бела вода”.

По- вероятно е името да идва от многоройните извори и хубавата вода в района и многото запазени предания за оброчища и лековити извори.

През 2002г. на 26.ІХ. на празника на Йан Богослов бе осветен параклис с лековита вода,който се намира на детелината към гр.Батановци. Параклиса беше съграден по инициатива на Надя Александрова Милушева и с помощта на кметството и читалището.Лечебната сила и свойства на водата е известна още от древността.За това говорят и преданията на хората от селището събрани и съхранени от читалището.

Големите местните празници на квартала са много. Най-важният е “ТОМИНА НЕДЕЛЯ” – първата неделя след Великден.Празнуват се “Сурва”;”Бабин ден”;”Тодоров ден”;”Трифон зарезан”;”Гергьов ден”;туристически събор на “Меанджийски ливади”-който също е свърдан с водата – 2.май;курбан за здраве на Успение на св.ап. и ев. Йоан Богослов – 26.септември;Празник на тиквата извадка от архива на читалището-„Народната памет разказва“.

ОБЩИНА ПЕРНИК

 Перник, пл. Св. Иван Рилски №1
076684290, 076602933
obshtina@pernik.bg
 http://www.pernik.bg

 

 

 

 

 

 

Община Перник е разположена в едноименната котловина, която се отличава със силно развито подножие и с преобладаващо развитие на високи тераси.

Нейното дъно има хълмист характер и се отводнява от река Струма и нейния приток река Конска. От север и от изток орографската граница на котловината се очертава от южните склонове на Люлин и западните склонове на Витоша, разделени от Владайското дефиле (890 м н.в.). От запад се ограничава от съседната Брезнишка котловина посредством невисок праг – рида Усоица (780-810 м н.в.) и Голо бърдо, разсечен от Струмския пролом под местността Кракра.

Благоприятният климат и обширните полупланински пасища са създали условия за населяването й още в древни времена.

Резултатите от археологическите находки през последните години показват, че селищната територия на Перник е била обитавана още в праисторическо време от траките.

Перник е наследник на средновековния град Кракра. През IV в. пр.н.е. траките построяват тук крепост. Богати археологически находки свидетелстват за тракийско селище от късния неолит. От това време е най-богатата в централнобалканската зона керамична колекция, която се пази в Историческия музей.

Тук се съхранява и чудесна експозиция от релефи и скулптури, посветени на здравоносните божества Асклепий и Хигия, почитани в района заради наличието на много минерални извори.

Община Перник обхваща Пернишката котловина по горното поречие на р. Струма, част от Национален парк “Витоша” и ботаническия резерват “Острица”.

В прилежащите й планини са изградени туристически хижи и заслони, курортен център с минерална вода в с. Рударци и язовири в селата Ярджиловци, Мещица, Студена и Боснек.

Общината има многобройни естествени природни дадености. Край витошкото с. Боснек се намират карстовият извор “Живата вода” и най-дългата пещера в България “Духлата”. Близостта на Витоша и намиращият се в региона балнеоложки комплекс “Рударци” са добра предпоставка за бъдещо развитие на туризъм и ски-спорт.

“Врелото” е водна монокална и етажна пещера в Боснешкия карстов регион. На 5 км северно от с. Боснек сред вековни дървета се намира пещерата “Живата вода”.

Хижа “Селимица” се намира на югозападните склонове на Витоша в местността Ленищата под едноименния връх Селимица. Разположена е сред иглолистна и широколистна гора на 1305 м. надморска височина.

На Голо Бърдо под връх Ранчово градище е разположена х. “Славей”. В близост до нея се намира ботаническия резерват Острица, който е обявен за такъв през 1934 г. и е с обща площ 600 дка и в който има уникални растителни видове.

Великолепни условия за ловен туризъм и отдих предоставя ловно стопанство “Витошко”, където функционира и държавната дивечовъдна станция “Витошко-Студена” с развъдник за планинска пъстърва.

На територията на общината функционират 2 хотела, тризвездения “Струма”, находящ се в центъра на града на площад “Кракра” и “Зора” в кв. “Изток”.

Природни ресурси

Релефът на котловината е разнообразен. Южните склонове са полегати и голи, докато северните са по-стръмни и обрасли с растителност.Самият град Перник е с линеарно развита структура и е разположен предимно в низинната част по протежение на река Струма.

Климат. В климатично отношение Перник попада в умереноконтиненталната климатична област, като само Витошкият склон е в планинската климатична област. Климатичните условия се определят от сравнително голямата средна надморска

В геоморфоложко отношение Пернишката котловина попада в Краищенско-Ихтиманската подобласт. Скалните формирования на геоложката основа са главните доставчици на материали, от изветряването на които са получени продуктите, образуващи днешната почвена покривка на района. Тя се отличава с голямо разнообразие на почвените видове и техните основни характеристики. Преобладават канелените почви и излужените смолници. Равнинната част на Пернишката котловина е покрита с плодороден чернозем, по поречието на река Струма има алувиални наслойки. В периферията на котловината са образувани обширни пролувиални шлейфове. Мощността на хумусния хоризонт варира от 10 до 40 см. С изключение на смолниците останалите почви притежават благоприятни физически свойства – рохкав строеж, висока порьозност, добра аерация

Почвените условия в община Перник са благоприятни за отглеждане на зърнени, фуражни и технически култури, зеленчуци и трайни насаждения. Теренните условия бл благоприятстват водната ерозия.

По времето на терциера Пернишката котловина е била дъно на езерен басейн, в който са се наслоили мощни пластове. От този геоложки период датират и запасите от кафяви въглища в района, които предопределят насоката на икономическото развитие на общината.

Кафявите въглища от Пернишкия въглищен басейн се експлоатират от „Мини Перник“ АД. Средногодишното производство е 1950 хил. т.

От нерудните изкопаеми в Пернишката община е застъпен добивът на инертни материали, варовик, гранит. Варовиците (с големи запаси) са пригодни за добив на цимент и вар (Перник, Батановци). Кариерите за добив на варовик са затворени, но при възстановяване на циментопроизводството те отново ще функционират. Доломитите при кв. „Каркас“ и с. Боснек са подходящи с флюси в металургията. Тук има подходящи находища за добив на монцонит и сиенит като облицовъчен камък.

Формирането и състоянието на повърхностните води в района на гр. Перник се определя от водосборната зона на река Струма, чиито извори се намират в западната част на Витоша. Тя е основен източник за питейно и промишлено водоснабдяване на града, за напояване на земеделските площи около него, като същевременно е и водоприемник на всички отпадни води от промишлените производства – на фирмите „Прамет“ и „Стомана“ АД, ТЕЦ „Перник“, „Камет“ ЕАД, „Родопа“ и др., които силно влошават качеството на водата. За това способства и градският колектор, който се зауства директно в реката.

За целите на водопотреблението оттокът на река Струма е регулиран чрез двата язовира – Студена и Пчелина. Язовир Студена е с общ завирен обем 25.2 млн. куб. м и служи за осигуряване на общото водопотребление на гр. Перник и за напояването в района. Язовир Пчелина е със завирен обем 54.8 млн. куб. м и служи като вторичен утайник на река Струма и източник за промишлено водоснабдяване с условно чисти води.

Подземните води в района на Перник имат преобладаващо дъждовно-снежно подхранване, така че режимът им е пряко свързан със сезонните количества на повърхностните води. Върху формирането и състоянието им оказват влияние също геоложките, литоложките и хидрогеоложките условия на района. Плитки подземни води са установени по цялата територия на гр. Перник – с ниво1-5 м в алувиалните отложения, и по-малко – с ниво 10-12 м. В района има два основни минерални водоизточника – в кв. „Бяла вода“ (с дебит 3.3 л/сек, температура 27°С и експлоатационни запаси нанаходището 104 хил. куб. м) и в с. Рударци (с дебит 10.3 л/сек, темпеатура 28°С и експлоатационни запаси 33 хил. куб. м). Минералната вода при с. Рударци се използва за балнеопрофилактични цели и се продава като трапезна вода в страната и в чужбина. находището 104 хил. куб. м) и в с. Рударци (с дебит 10.3 л/сек, температура 28°С и експлоатационни запаси 33 хил. куб. м). Минералната вода при с. Рударци се използва за балнеопрофилактични цели и се продава като трапезна вода в страната и в чужбина.

Природният ландшафт до голяма степен е променен от дейността на човека. Основните дървесни видове са дъб (благун, цер), акация, келяв габър и др. От храстите най-разпространени са глог, шипка, трънка, дрян, къпина и др. Общата територия на горския фонд в общината е 174 866 дка, 142 114 дка са горите със специално предназначение. Преобладават горите с издънков произход, разстроена структура и ниска продуктивност (ІІІ-V бонитет). Те се използват основно за добив на дърва за огрев.

Народен парк „Витоша“ обхваща територия с обща площ 26 577 ха, от които 9988 ха на територията на Пернишка община. В Пернишкия дял на Витоша се срещат 32 редки, застрашени от изчезване растения, включени в Червената книга на Република България.

Южно от гр. Перник, на 5 км отстояние от него, се намира резерватът Острица, разположен в централната част на планината Голо бърдо. Площта му е 134.6 ха и обхваща връх Острица (1146 м н.в.) и склоновете му – доловете Белите кладенци, Широки дол и Рибна вода. В резервата преобладават издънкови насаждения от габър, келяв габър, мъждрян. Флората се състои от 358 вида и 4 подвида, отнасящи се към 212 реда и 56 семейства. Въпреки малката си територия това представлява 1/10 част от флористичното богатство на България. Защитени от закона са 7 вида растения: ниско бясно дърво, урумово лале, горска съсънка, източна ведрица, урумов лопен, длановиден ветрогон и сръбско звънче. Въпреки неголемите отстояния на резервата от заобикалящите го градове – Перник, Батановци и Радомир, нарушенията на режима на защитената територия, стопанисвана от Горско стопанство – Радомир, са незначителни. Основна причина за това са „проветривостта“ на резервата, по-високата му надморска височина (1100 м) спрямо селищата с развита промишленост (700-800 м).

В района на Перник се намира най-дългата пещера в България – Духлата. Проучени са 15 км от нея. Открити са повече от 50 зали с площ над 50 кв. км всяка.

Кмет

Станислав Иванов Владимиров

Роден на 30.12.1978 г. в гр. Перник. Завършил средното си образование в ГПЧЕ „Симеон Радев“ с профил Английски език. Висшето си образование завършва в УНСС със специалности „Стопанско управление“ – бакалавър и „Маркетинг“ – магистър. Работил е в сферата на финансовото и банково дело. Бил е заместник-кмет на община Перник по здравеопазване, социални дейности и сигурност. На парламентарните избори произведени на 12.05.2013 г. е избран са народен представител от 14-и МИР – Перник в 42-то Народно събрание. Член на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисия по правата на човека и жалбите на гражданите, Комисия по инвестиционно проектиране. През март 2017 г. като водач на листата на БСП в област Перник е избран за народен представител в 44-то НС. В 44-я парламент е член на Комисия по икономическа политика и туризъм и Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, председател на група за приятелство България-Сърбия. На изборите за местна власт на 03.11.2019 г. е избран за кмет на община Перник.

Кметства

Кметство кв.Изток

Десислава Стоянова- кмет 076/670701
АПОН – 076/670698
ТСУ/ Строителство 076/670673
Каса Венета Такиева 076/670719
Кметство кв.Църква

Радослав Динев – кмет
Марияна Иванова – специалист
кв.Калкас – кмет Надка Росенчова
кв.Бела вода – кмет Маргарита Давидкова
гр.Батановци- кмет Радослав Петров
с.Кралев дол – кмет Пламен Георгиев
с.Драгичево – кмет Виктор Викторов
с.Кладница – кмет Васил Мирчев
с.Голямо Бучино – кмет Александър Александров
с. Дивотино – кмет Симеон Методиев
с.Люлин – кмет Лъчезар Борисов
с.Мещица – кмет Деян Станимиров
с.Рударци – кмет Богдан Богданов
с.Студена ­- кмет Радослава Ангелова
с.Ярджиловци – кмет Росица Лазарова
с.Богданов дол – кмет Анета Арсова

Сектор “Здравеопазване” планира, координира и контролира дейността на медицинските специалисти от здравните кабинети в детските заведения и училищата. Работи в партньорство с държавните и неправителствени организации по проблемите на превенция и промоция на здравето на населението, като приоритет са децата и подрастващите. Здравната политика е насочена към подобряване и укрепване физическото и психическото здраве, изграждане и утвърждаване на здравни навици, формиране на ценности за здравословен начин на живот
На територията та община Перник осъществяват дейност две детски ясли “Здравец” и “Мечо Пух” с капацитет брой деца 130.
Виж тук / от наличната презентация/
– Здравни кабинети в детските заведения и училища
В Целодневните детски градини и Обединени детски заведения, както в общинските и държавни училища здравеопазването е организирано в 47 здравни кабинети, разпределени както следва:
– Училищно здравеопазване – общински и държавни училища – 19 кабинета
– Детско здравеопазване – ОДЗ и ЦДГ – 27 кабинета
– Помощно училище – 1 кабинет.
– Общият брой на медицинските специалисти, работещи в детско и ученическо здравеопазване е 75души.
В здравните кабинети се осъществяват дейности по промоция на здравето на децата и учениците, осъществява се и медицинско обслужване при спешни състояния до пристигане на екипите на спешна медицинска помощ. Провежда се профилактична дейност за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детските заведения и училища.
Здравното образование , физическото развитие и физическата дееспособност на децата и подрастващите са приоритет в работата на медицинския специалист. Възпитанието и утвърждаване на здравословен начин на живот и здравословно хранене са в основата на всяка дейност на специалистите от здравните кабинети.
Здравните кабинети в училищно и детско здравеопазване са създадени на основание чл. 26 от Закона за здравето и функционират на базата на Наредба № 3 от 27.04.2000 г.

Сектор „Социални дейности
Направления на работа:
Разработване на конкретни мерки за реализация на на държавната и общинската социална политика на територията на община Перник
Реализиране на дейности за осигуряване на достъпни и качествени социални услуги в Община Перник :
Дневен център за деца с увреждания „Добро сърце“
Дневен център за деца с увреждания /0-7 г./
Център за социална рехабилитация и интеграция
Център за обществена подкрепа
Център за настаняване от семеен тип за деца /младежи с увреждания
Център за настаняване от семеен тип за деца /младежи без увреждания
Център за настаняване от семеен тип за деца /младежи с увреждания, с потребност от постоянна медицинска грижа
Кризисен център за деца
Кризисен център за жени и деца, претърпели насилие или жертва на трафик
Дневен център за възрастни с увреждания

Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
Контрол по спазването на критериите и стандартите на предоставяните социални услуги
Организиране и координиране на дейностите по реализация и грижата за хора от рисковите целеви групи
Извършване анализ на потребностите от социални услуги на територията на община Перник и изготвяне на конкретни предложения в тази връзка
Оказване на съдействие на граждани в следните направления:
Ø Отпускане на еднократни помощи от специален фонд за социални помощи към Община Перник.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Молба – декларация по образец.
2. Служебни бележки за шестмесечните доходи на членовете на семейството издадени от местоработата им, а за пенсионери – издадени служебни бележки от НОИ.
3. Служебна бележка от Дирекция „БТ” за безработни и членове на семейства.
4. Служебна бележка или удостоверение от РЗОК за платено пълно или частично от тях лечение, терапия и медицински изделия.
5. Медицински документи – решения от ТЕЛК, направления, епикризи от болничен престой и лечение, решения от ЛКК, документ за назначена медикаментозна терапия и др.
6. Разходни финансови документи, удостоверяващи заплатени медицински услуги, медикаменти и медицински изделия /фактури придружени с касов бон, банкови преводи и др./
7. Служебна бележка от ДСП за отпуснати помощи.
Отпускане на персонални пенсии
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Разпореждане от териториалното поделение на НОИ, с което се отказва отпускането на пенсия
3.Служебни бележки за дванадесет месечните доходи на работещите членове на семейството
4. Служебни бележки от Дирекция „БТ“ за безработните членове на семейството
5. Акт за смърт
6. Удостоверение за наследници-оригинал
7. Декларация за семейно и имотно състояние и за годишния доходна член от семейството , включително то друга държава за 12 месеца преди датата на подаване наа заявлението и документите, удостоверяващи този доход /по образец- да се приложи/
8. Декларация от лицето, че получава/ не получава пенсия, изплащана от друга държава
9. Удостоверения за декларирани данни от ТДД- Перник на членовете на семейството
10. Удостверение от учебно заведение


Вижте по-голяма карта