Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Панагюрище

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

 Панагюрище, пл. 20-ти април 13
03573783
obstina@abv.bg
 http://www.panagyurishte.org

 

 

 

 

 

 

Панагюрище e град, съчетал щедри природни дадености, уникално културно-историческо наследство и богати традиции с модерна инфраструктура, предприемаческа активност и икономически потенциал.

Панагюрище е град, познат още от древността. Тук през 1949 година е открито световноизвестното Панагюрско златно съкровище, уникален паметник на тракийската култура и цивилизация.

Мощният духовен и икономически подем през Възраждането превръщат Панагюрище в център на Априлското въстание през 1876 година, когато градът за десет дни е столица на България. Паметно място за всеки българин е и близката местност Оборище, където през април 1876 г. се провежда Първото българско велико народно събрание и фактически се заражда българската демокрация и парламентаризъм.

Панагюрище е град – светиня, който пази и до днес жив духа на българщината. Впечатляваща е огърлицата от възрожденски къщи, които съхраняват национални реликви от Априлската епопея и най-българското време. Уникални културно-исторически и архитектурни паметници са и трите панагюрски църкви.

В града се намира и единствената в България Геомагнитна обсерватория към БАН.
Панагюрище е град с неповторима атмосфера и дух, който днес уверено гради съвременната си визия и все повече се утвърждава като модерен и атрактивен туристически център.

Природните дадености, богатото културно-историческо наследство и сърдечността на хората превръщат Панагюрския край във все по-привлекателна дестинация за български и чуждестранни туристи.

Многобройните забележителности ежегодно привличат хиляди ценители на културно-познавателния туризъм. Предимство са и удобните исторически маршрути до Стрелча, Старосел, Хисар и Копривщица.

Все по-атрактивни стават селският и ловният туризъм. Ловното стопанство в Панагюрище обхваща площ от 17 500 хектара, в които се срещат благороден елен, елен-лопатар, дива свиня, сърна, муфлон и др. В с. Баня се намира седалището на национален клуб Българско гонче и гатер-тренажор за обучение на гончета за лов на глигани.

Богатство са и минералните извори в Панагюрище, Баня и Поибрене с доказани лечебни качества при заболявания на опорно-двигетелния апарат, стомашно-чревната система и др. Известно с балнеосанаториумите си е с. Баня, познато като курортно селище още от римската епоха.

Чудесни възможности за туризъм и отдих сред природата предлагат и базите в Панагюрски колонии и местността Манзул, прочути с разкошните си букови гори и вълшебния въздух, лечебен за дихателни заболявания. В Панагюрска Средна гора се намират върховете Братия – 1519 м, и Бунай – 1564 м, от които се открояват незабравими гледки.

Празниците на Панагюрище стартират през м. април с националния фестивал за млади изпълнители на българска патриотична песен Родолюбие, по време на който градът става наистина столица на млада България.

На 1 и 2 май тук по традиция се провежда националното честване на годишнините от Априлската епопея и тогава Панагюрище се превръща отново в столица на България, посреща много гости и печели много приятели с неповторимата си атмосфера.

Електроснабдяване

Електроснабдяването на община Панагюрище се осъществява от Националната енергийна система, като електропреносната и електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея се стопанисват, поддържат и реконструират от Електроразпределение-Пловдив ЕАД – гр. Пловдив, клон Пазарджик, район Панагюрище, съвместно с Електропреносен район – Пловдив. На територията на общината има общо пет броя подстанции 110 / 20 kV. Три от подстанциите са ведомствени – на Оптикоелектрон – 1 бр. и на Асарел–Медет АД – 2 бр. Подстанция 110 / 20 kV “Панагюрище” и подстанция 110 / 20 kV Попинци задоволяват изцяло нуждите на общината от трансформирана мощност.

Население и основни демографски характеристики
Брой и динамика на населението

Броят на населението е резултат от демографските процеси – раждаемост, смъртност, миграция и др., а също така е отражение на цялостните процеси в обществено-икономическото и политическо развитие на страната.

Населението на община Панагюрище нараства до началото на 90-те години, в резултат на индустриализацията, след което следва непрекъснат спад. През изминалото десетилетие както градското, така и селското население показват спад и като цяло населението на общината намалява.

Географска характеристика

Природни дадености и ресурси Община Панагюрище е с важно транспортно-географско разположение; има разнообразен релеф и климат, минерални извори, богата флора и фауна, които са потенциал за развитие на туризма; богати горски ресурси, даващи възможност за силно горско стопанство и дървообработване; на територията са разположени голяма част от запасите на медна руда в страната, както и златоносни находища, което предопределя приоритетно развитие на минно-добивната промишленост.

Зелените площи в населените места са достатъчно, но от тях се поддържат едва около 20 %. Голяма част от дърветата по улиците са прорастнали, изсъхнали или повредени и трябва да се подменят с млади фиданки. Общинска администрация Панагюрище участва успешно в конкурси и проекти за благоустройство и озеленяване на зелените площи. Всяка пролет се провежда кампания по залесяване, но има проблем с опазването на залесените фиданки.

 

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Визия

Местните общности на община Панагюрище разполагат с високоефективна система от интегрирани социални услуги, които осигуряват повишаващо се качество на живот за потребителите им и техните семейства.

Мисия

С нарастваща професионална компетентност и в тясно партньорство с местните общности, създаваме и управляваме ефективни организационни структури и процеси за социално обслужване, с най – високо качество, при възможно най – оптимално използване на ресурсите.

Ценности

Иновации, компетентност, грижа, отговорност, интегритет, толерантност, равнопоставеност, солидарност.

Обществен съвет за социално сътрудничество.

Създаден в изпълнение на чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане с Решение № 35/28.01.2016 година на Общински съвет Панагюрище. Общественият съвет съдейства за провеждането на цялостната социална политика на Община Панагюрище за подобряване качеството на живот на децата и възрастните, както и за активното им социално включване и интеграция; упражнява контрол при осъществяването на дейностите по социално подпомагане; разглежда и обсъжда стратегии, планове и програми за развитието на социалните услуги и социалната политика на общината.

Членове на обществения съвет за социално сътрудничество са: Председател: заместник – кмет „Хуманитарни дейности”.

Членове: началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ при дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище, председателя на постоянната комисия „Здравеопазване, социална и етническа политика“ към Общински съвет – Панагюрище, началник отдел „Социални дейности и здравеопазване”, главен експерт „Социални дейности и здравеопазване”, ръководители на социални услуги в община Панагюрище, председателя на Фондация „Социални практики в общността“ – Пазарджик.

Съвет за социално сътрудничество – Панагюрище – координиращ орган към заместник – кмет „Хуманитарни дейности“.

Създаден с цел да се осигури ефективна координация и взаимодействие на ангажираните лица при изпълнение на социалната политика на Община Панагюрище.

Постоянни членове на Съвета са:

Председател: заместник – кмет „Хуманитарни дейности”.

Членове: експерти „Социални дейности”, ръководители на социални услуги и асоциирани членове – представители на родителите, представители на потребителите на „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания”, „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”, Фондация „Социални практики в общността”, НПО и други.

На територията на община Панагюрище успешно функционират следните социални услуги, които целят да обхванат конкретни групи и да повлияят върху благосъстоянието и качеството им на живот:

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И /ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „ДЪГА”

 ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА „ЗОРА”

 ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ „Св. Св. Козма и Дамян”

 ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ „ЗАКРИЛА”

 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

 ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

 ПРОЕКТ „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“

 СОЦИАЛНА УСЛУГА „ПРИЕМНА ГРИЖА“, ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015″

 СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

 КЛУБОВЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИ И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

 

 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Сред основите приоритети в политиката на Община Панагюрище е подкрепата на младите хора за постигане на качествена промяна, увеличаване на реалните ползи за обхванатите групи и задържането на младите хора в община Панагюрище чрез активното им включване в социално-икономическия живот.

Целта е привличане на вниманието и провокиране активността на младите хора към формите на гражданско участие, чрез включването им при вземане на решения на общинско ниво и за изграждане на бъдещо устойчиво партньорство между местната власт и младежите в различните направления на обществения живот.

Политики, стратегии и програми насочени към младите хора:

– В община Панагюрище има създадени политики, стратегии и програми насочени към младите хора.

–  Разработен e План за младежта за 2015 година и Общински oтчет за младежта за 2014 година,  утвърдени с Решение на Общински съвет.

–    Годишните планове на неправителствените младежки  организации са част от Общински План за младежта 2015 година.

–   Годишното планиране на младежките политики на общинско ниво е в посока конкретизиране на дейностите на младите хора, формирани според техните потребности. Общинската младежка политика е синхронизирана с приоритетите на Националната и Европейска политика на младежта.

Действащи младежки организации в община Панагюрище

–  Български младежки червен кръст;

– Лео клуб;

–   Ротаракт клуб;

–   Интер акт клуб;

–   Общински младежки парламент.

Общински младежки парламент – Панагюрище

Участието на младежи в процеса за вземане на решения на местно ниво в община Панагюрище се осъществява посредством сътрудничеството на Общинска администрация и създадения Общински младежки парламент.

Общинският младежки парламент е Консултативен орган към Кмета на община Панагюрище.

В него членуват младежи на възраст от 15 до 29 години.  През месец декември 2014 година започна втори мандат на ОМП (2014-2016 година), след проведени нови демократични избори на 29 младежи от община Панагюрище.