Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Никопол

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ГР.НИКОПОЛ

ScreenHunter 2775 Никопол, ул. Христо Ботев 2, ет.1
 0878245038
obshtina@nikopol.bg.com

 

 

 

201018_171041_50285_2

 

Untitled collage (5)

 

 

Център за обществена подкрепа

Какво представлява социалната услуга:

Центърът за обществена подкрепа обединява различни услуги, насочени към деца и семейства – психологично и социално консултиране, съдействие и придружаване с оглед оказване на подкрепа на децата за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, както и на семействата за

полагане на добра родителска грижа за децата.

Работата на Центъра за обществена подкрепа е насочена към:

– семейства, при които има риск да изоставят децата си за отглеждане в специализирана институция или семейства, които поради някаква причина са изпаднали в криза;

– деца от общността, жертви на физическо и емоционално насилие и техните семейства или за които родителите не полага грижи;

– деца, застрашени от отпадане или отпаднали вече от училище и техните семейства;

– деца с проблеми в поведението и техните семейства;

– деца и младежи, настанени в специализирани институции за деца;

– кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца;

– кандидат – осиновители и семейства на осиновители в следосиновителния период;

– семейства от общността, които търсят съвети и подкрепа при отглеждането и възпитанието на децата си.

ОБЩИНА НИКОПОЛ

 Никопол, ул. Александър Стамболийски 5
065412190, 065412764
obshtinanil@abv.bg
 http://www.nikopol-bg.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Кмет на общината

КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ

Име, презиме, фамилия: ИВЕЛИН МАРИНОВ САВОВ
Служебен адрес: 5940 гр.Никопол, ул. „Ал.Стамболийски „№5

Служебен телефон: 06541/2190 Факс: 06541/2764

e-mail: obshtina@nikopol-bg.com
Декларация по чл.12, т.1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Приемен ден:

Понеделник
от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Община Никопол е разположена в северната част на Плевенска област върху площ от 415,9 кв. км. На юг граничи с община Плевен и община Левски, на изток с община Белене, на запад с община Гулянци, а северната граница е р. Дунав.

Център на общината е гр. Никопол, който е разположен на самия бряг на р. Дунав.

Съставни села на общината са: Асеново, Бацова махала, Въбел, Дебово, Драгаш войвода, Евлогиево, Жернов, Лозица, Любеново, Муселиево, Новачене, Санадиново и Черковица.
Населението на община Никопол към началото на 2008 г. е 12 171 жители по постоянен адрес и 11 448 по настоящ адрес. От тях 5 601 мъже и 5 847 жени. Благоприятното географско положение на Община Никопол, наличието на пътища от ІІ, ІІІ, ІV клас определят развитието на общинската икономика. Приоритетни отрасли в нея са селското и водно стопанство, търговия, дървообработваща, лека и хранително-вкусова промишленост.

В Община Никопол основно място заема производството на селскостопанска продукция. Възстановената до момента собственост върху земята е 100% (349 770 дка земеделска земя) и гори 96% (31 750 дка).

Многовековна и превратна е историята на Никопол. И без преувеличение може да се каже, че миналото му е не само част от националната ни летопис, но че през определени исторически периоди и най-вече през Средновековието този град е едни от военно-политическите стожери на българската държава. За това и разигралите се тук събития в края на ХІV в. (1396 г.), белязали края на Шишманова България, са от голямо значение не само за историческата съдба на българския народ, но така също за историята на балканските и европейските народ.
В първите векове на османското владичество (ХV-ХVІІ в.) Никопол е един от най-големите военно-административни и стратегически градове със силна крепост, интензивен стопански, духовен и политически живот. Той е център на големия Никополски санджак, в състава на който са включени земите от Търновското царство на Иван Шишман, съставляващи значителна част от територията на Северна България – от Дунав до Стара планина.

 

През периода на Българското възраждане и тук протичат обновителните процеси, свързани с промените в стопанския, духовния, културно-просветния и обществен живот.

В хода на Руско-турската война 1877-1878 г. Никопол, като граничен град с крепост и значителен турски военен гарнизон, с местоположението си в близост до Свищов, от където преминават Дунава основните сили на руската армия, добива особено значение. Затова завземането на Никополската крепост и освобождението на града на 16 юли 1877 г. – първата и единствена крепост, която Дунавската руска армия превзема с бой през цялата военна кампания, се оценява като значителен успех за руската армия.

След освобождението от османска власт Никопол, макар че остава сравнително малък град, той е отново административен център, в който протича активен културен и обществено-политическия живот. Жителите му вземат дейно участие и дават своя принос не само в изграждането на новата Българска държава, но са и в първите редици във войните за национално обединение.

Свидетелство за богатото културно-историческо минало на Никопол са съхранилите се до днес редица уникални паметници от различни исторически епохи, с които всеки посетител на този крайдунавски град може да се запознае.

Сред най-значимите от тях са средновековната българска крепост, популярна сред населението като “Шишманово кале” или “Калето”; средновековната черква “Св. св. Петър и Павел” (ХІІІ-ХІV в.) – забележителен паметник, върхово постижение на средновековната българска архитектура; чешмата “Елия” изградена от римски саркофаг от І в. с изсечен надпис (надгробната елегия); възрожденската черква “Успение на Пресвета Богородица” (1840 г.) и възстановената къщата на Цвятко Смолянов, в която се укривал Васил Левски.


Вижте по-голяма карта