Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Мизия

ОБЩИНА МИЗИЯ

 Мизия, ул. Георги Димитров № 25-27
091612012, 091612138
obsh.mz@abv.bg
 http://www.miziabg.com

 

 

 

 

 

 

Община Мизия е разположена в Северозападна България и има своето определено място в цялостния обществено-икономически и духовен живот на страната.

Тя е съставна част на Област Враца. Състои се от 6 селища с административен център гр. Мизия и селата– Крушовица, Софрониево, Липница, Войводово и Сараево. Релефът на общината е предимно равнинен до слабо хълмист, надморската височина има следните стойности: най-ниска2 м и най-висока 168 м. През нейната територия преминават реките Скът и Огоста. Климатичните особености за района на Община Мизия, се определят както от разположението на България в умерените ширини на северното полукълбо, така и от орографията на района с характерните елементи от топографията и релефа на Дунавската хълмиста равнина.

Комплексът от физико-географски и хидрометеорологични фактори определя умерено-континентален до континентален характер на климата, със студена зима и североизточни ветрове, горещо лято със западни и северозападни ветрове.Релефът съчетан с климатичните особености благоприятства селскостопанските дейности. От земеделските култури най-добре виреят трайните насаждения, а животновъдството е представено главно от свине, говеда, птици.

Туризмът е стопански отрасъл с неизползван потенциал в Община Мизия. Именно този факт мотивира общинското ръководство за бъдещото му развитие, което от своя страна ще допринесе за развитието и на други икономически отрасли като селско стопанство, транспорт, търговия, ще окаже благоприятно влияние върху облика на нашите населени места.
Имайки предвид географското разположение и природните дадености на нашата община, историческото наследство, многогодишните традиции.

На територията на общината се намират три паметника с културно значение:
“Гърбав мост” – с. Липница. Видът на моста, начина на изграждане, а и събитието, свързано с него– преминаването на четата на Христо Ботев към Балкана– позволяват да се твърди, че е изграден през турската епоха– 18 – 19 век.
Средновековна църква“Св. Никола” – с. Софрониево– регистрирана е като паметник на културата с Национално значение.
Нейното изграждане е започнало още по времето на Търновското царство и продължава до ХІХ век. Тя е стара еднокорабна постройка с цилиндричен свод. Старите стенописи в нея не са запазени. Според изкуствоведческите проучвания стенописите в църквата принадлежат на ХVІІІ-ХІХ век. До църквата и около нея съществува добре запазен Некропол от кръстове(около450 паметни знаци), надписите върху които датират от ХІV – ХІХ век. Около нея са открити основите на първото в селото килийно училище.

Паметник край с. Сараево– Открит е във връзка с честванията на100 годишнината от Освобождението на България от османско робство през 1978 година. На това място/Каменов мост/ на21 ноември1977 година се разиграва решителната битка между османските части, командвани от полковник Сланичану, което донася освобождението на Оряхово, Козлодуй и тогавашното с. Букьовци, сега гр. Мизия.

Като паметници с културно значение от местен характер могат да се смятат всички църкви в Община Мизия. Ежегодно през част от територията на Община Мизия/селата Софрониево и Липница/ преминава Националния туристически поход „Козлодуй– Околчица” по пътя на Ботевата чета към връх Вола във Врачанския балкан. В с. Софрониево в местността Въртопа е първият бивак на Ботевата чета, по-късно преминава през“Гърбавия мост” в с. Липница.


Вижте по-голяма карта