Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Мездра

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКС КАЛЕТО

ScreenHunter 4118 гр. Мездра
091093059, 0885101159, 0889516713
ak_kaleto_mezdra@abv.bg
https://www.kaleto-mezdra.bg/

 

 

 

 

 

 

 

 

Калето – минало, настояще и бъдеще

20130413_123943На този кръстопът на цивилизациите са събрани останки от цялата човешка история – от медно-каменната епоха (ІV хилядолетие пр. Хр.) до Средновековието. От тук в древността е минавал пътят, свързващ римския град Ескус със Сердика. И до сега мястото е средищно на всички пътища, свързващи Дунавската равнина със Софийското поле, Източна със Западна България.

Близо до всеки

На една ръка разстояние от София, на един хвърлей от Видин, на една приятна разходка време от Велико Търново се намира Археологически комплекс “Калето” – Мездра

 

 

 

 

Стратегическо място

kaletoКръстопътното положение на обекта е причината за обитаването му още от най-древни времена. От Праисторията до Късното Средновековие са находките, открити при археологически разкопки.

Удобство

От римско време до края на Второто българско царство датират запазените крепостни структури – консервирани, реставрирани и социализирани за удобство на посетителя.

 

 

 

 

AK_Kaleto_Mezdra1-min-1-e1504878519605В югозападния край на град Мездра, върху висок скалист рид, надвесен над левия бряг на река Искър е съхранена 70 вековна история, разказвана днес в Археологически комплекс „Калето”.
На този кръстопът на цивилизациите са събрани останки от цялата човешка история – от медно-каменната епоха (ІV хилядолетие пр. Хр.) до Средновековието.  От тук в древността е минавал пътят, свързващ римския град Ескус със Сердика. И до сега мястото е средищно на всички пътища, свързващи Дунавската равнина със Софийското поле, Източна със Западна България.

Хълмът над река Искър е запазил следите от две последователно съществували укрепени селища от края на каменномедната епоха и преходния период от енеолита към бронзовата епоха, които са унищожени от стихийни пожари. Този времеви отрязък обхваща края на V и първата половина на IV хил.пр.Хр. Многобройните ценни находки доказват ясно отличима диференциация на занаятчийското производство. Селището е обитавано от майстори-декоратори на керамика, земеделци и ювелири, които са имали високо социално положение в местната общност. Една от най-значимите находки от този период е откритото през 2008 год. „светилище на тура”, което няма аналог в България. Дивото говедо тур било езическо божество, за което древните вярвали, че крепи света на рогата си. На същото място, къде се е намирало „светилището на тура”, около 2500 години по-късно е създадена ранно-тракийска сакрална структура. Древните траки от племето „трибали” населявали местността до I век, когато селището заедно с цяла Мизия е завладяно от Римската империя

 

 

 

Какво можеш да правиш на Калето?

СТРЕЛЯЙ С ЛЪК

Изпробвай точността си и отнеси със себе си емоции и надупчени мишени.

НАУЧИ ИСТОРИЯТА

Имаш възможността да видиш следи от цивилизации на 7000 години

ГРУПОВИ ПОСЕЩЕНИЯ

Покани приятели и им подари уникално изживяване

 

 

ОБЩИНА МЕЗДРА

index  Мездра, ул. Христо Ботев 27
091092116, 091092523
mezdra@mail.bg
 http://www.mezdra.bg

 

 

 

 

 

 

 

9706d2e8eeba097173eccc8c86307bc4Община Мездра се намира в Северозападна България и обхваща северната част на Искърското дефиле и Предбалкана по поречието на рeкa Искър, със средна надморска височина 270 м.

Релефът е равнинно – хълмист и полупланински. Административният й център гр. Мездра се намира на 90 км. северно от София.

Пълноценното използване на природните ресурси за отдих и туризъм – китните села, природните забележителности, близостта до Врачанският балкан и добрата инфраструктура, са отличeн потенциал за почивка сред природата. Климатът е умерено-континентален.

 

Средноденонощната годишна температура на въздуха е 11,1 С. Горският фонд на общината обхваща 195 001 дка., в т. ч 25 264 дка. иглолистни и 21 136 дка. широколистни гори.

Отдалечените от големите пътни артерии села са разположени в екологично чисти планински и полупланински райони и притежават висок потенциал за развитие в сферата на екологичния и селски туризъм.

Малките частни и кооперативни стопанства в тези населени места произвеждат незамърсена с химикали продукция – мляко, месо, вино, пчелен мед и др.

На територията на общината са разпространени следните почвени типове: кафява и сива горска, хумусно – карбонатна, алувиална.

 

5c45b3024dbcfe846272dc6c8b15c8dbf6c16cf0ea440_717380_600x458Преобладаващ почвен тип е сивата горска почва, заемащ междинно място между изложените черноземи в равнинната част и кафявите горски почви в по – високите части на Стара планина.

Характерни за общината полезни изкопаеми са находищата на скално – облицовъчни материали -варовик т. н. ( врачански камък ).

Община Мездра по зоо географско райониране попада в Северен регион, Старопланински район, където се включва територията на Предбалкана.

Фауната е с преобладаващо евро-сибирско и европейско разпространение и по – слабо – средиземноморско. Горската територия / гори и горски площи / в общината е с площ от около 21838 ха.

Средната възраст на гората е 31 години. Основните дървесни видове в дърво производствените площи са черен бор, благун, бук, зимен дъб, цер, келяв габър, бял бор, акация, сребролистна липа.„

 

locoГрадът е наследник на антична култура. Първите данни за селището датират от ІІ – ІІІ в. от н. е., когато римляните построяват крепостта „Калето“. По време на турското нашествие в края на ХІV век били унищожени голяма част от селищата в района. Оцелялото население е търсело спасение в труднодостъпните околности. Самата Мездра през Средновековието съществува под името Торбарица – крепост и селище също унищожени в края на ХХІV век. Едва през ХІХ век пастири от околните села се заселват в местността Принчовец по течението на река Каменица на 2 км западно от днешния град. Преломна за развитието на Мездра се оказва 1893 година, когато започва строителството на ж. п. линията София – Роман. Сред първите туристи, жадни да опознаят този откъснат дотогава край от родината са Иван Вазов и Алеко Константинов.

Своите впечатления от пътуването си Вазов описва в пътеписа „Пътни драсчици по линията София – Роман“, а Алеко Константинов в пътните бележки „София – Мездра – Враца“. Наличието на природни ресурси за отдих и туризъм – исторически и природни забележителности, спокойствието на китните села, близостта до Врачанския балкан и добрата инфраструктура, са притегателната сила за посещение и почивка. Много са местата в този край, които си заслужава да се видят.

Тук се срещат минало и настояще, и се създава бъдещето.

Мездра с 4 номинации в Наградите за туризъм за 2016г.

Мездра има уникалната възможност да се превърне в туристически център. Това показват четирите номинации в тазгодишните Награди за туризъм, организирани от Министерство на туризма.
Общината участва в 4 категории: специализиран туризъм, културно-исторически туризъм, „Духът на България“ и туристическа атракция.Гласуването става на официалната Интернет страница на Министерството.Може да подкрепите номинациите на Община Мездра на следните адреси:

http://tourismawards.bg/cat/specializiran-turizm/ – Фестивал на средновековните традиции, бит и култура „Калето Мездра“, Община Мездра

http://tourismawards.bg/cat/kulturno-istoricheski-turizm/ – Община Мездра

http://tourismawards.bg/cat/duh-bulgaria/ – Фолклорен събор „Де е българското“, с. Очин дол, Община Мездра

http://tourismawards.bg/cat/turisticheska-atrakcia/ – Археологически комплекс „Калето“, гр. Мездра

 

 

Нормативна база