Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Марица

ОБЩИНА МАРИЦА

ScreenHunter 2987  Пловдив, бул. Марица 57 А
 032907800
 obshtina@maritsa.bg
 https://maritsa.bg/

 

 

 

 

 

 

 

НОВИНИ за ОБЩИНА МАРИЦА … виж тук!

Услуги …. виж тук!

 

 

Община Марица е рзположена в Горнотракийската низина и заема средищно положение в териториалния обхват на Пловдивска област, респективно на Южен централен район и на страната. Граничи с общините Пловдив, Раковски, Родопи, Садово, Калояново и Съединение. Заема площ от 34 256,8 ха, с което представлява 5,7% от територията на областта и 0,3% от територията на страната.

Обхваща 19 села – Труд, Маноле, Рогош, Граф Игнатиево, Строево, Скутаре, Царацово, Войводиново, Радиново, Костиево, Бенковски, Войсил, Манолско Конаре, Ясно поле, Динк, Желязно, Трилистник, Калековец, Крислово. По характера на населените места, от които е съставена, селищната мрежа е еднотипна. По брой на населението е на пето място в Пловдивска област.

Най-многолюдно е село Труд (около 4 000 души), а най-малко е Желязно (около 400 души). С население над 3 000 души са селата Маноле и Рогош. Под 1 000 жители имат селата Динк, Крислово, Манолско Конаре, Радиново, Трилистник, Ясно поле. Средния брой жители на едно село в общината е 1 668 души при 524 за страната, което е показател за добър потенциал на човешките ресурси.

Най-голямото поземлено богатство на общината са земеделските земи, които заемат 83,71% от площта й. Почвите са представени предимно от алувиални, ливадни и алувиално-ливаден тип. Тяхната комбинация в съчетание температурната сума за вегетационния период от 4400°С позволява на тези терени да се отглеждат високодобивни, топлолюбиви земеделски култури традиционни за Тракийската низина.

Земеделските земи са обработваеми (ниви, ливади, овощни градини, малко лозя и ливади) и необработваеми (мери, пасища, дерета и оврази).

Малка част от обработваемите земи са с некачествени и непригодни за земеделски нужди (песъчливи образувания и преовлажнени терени – резултат от природни явления; засолени почви – резултат от неправилна обработка на земята).

 

Горите и горските територии са слабо представени – около 1,99% от общата територия. Концентрирани са по поречието на реките, покрай населените места и стопанските обекти, покрай пътищата и островно сред обработваемите земи.

Община” Марица” е разположена на свещена земя, пресечена от реките Марица и Стряма, която пази свидетелства за изключително богата история. Тук са разкрити над 300 паметници на културата могили, селища, гробници, статуетки, колони. Тези открития говорят за богата история от най-дълбока древност – от времето на траките, през епохата на римското господство до наши дни.

Многобройни са митовете, легендите и преданията за личности, като основателя на с. Маноле-Майстор Манол; рода Търневи; съратника на Дякон Васил Левски – дядо Иван Арабаджията от Царацово; за самият Левски, пребродил селата от региона.

Средище на културната дейност в нашата община са Народните читалища. Със своята високо благородна и патриотична дейност те съхраняват традициите и ритуалите и поддържат жив Българския дух.

В Календара на културните прояви на Общината се вижда богатия културен живот в селата ни, изпълнен с много празници, чествания и участия с богата художествена самодейност.

При нас народната песен е благословена, традициите са живи. За седми път проведохме Националния събор за автентичен фолклор „От извора”- Труд – 2009, в който взеха участие 1500 самодейци от 41 общини.

При голям интерес премина и Втория Общински етнофестивал – „Пеем, танцуваме и живеем заедно”- Калековец 2010- посветен на 8-ми април Международен ден на ромите с участието на 560 самодейци в шест празнични концерта.

Подготвяме и Вторият фестивал на популярната песен – „ Марица Евровизия” в с. Граф Игнатиево – посветен на 9-ти май Денят на Европа и на победата.

Четири читалищни библиотеки са включени в Международния проект „Глобални библиотеки” – България.

Общинските прегледи на художествената самодейност се превръщат в истински празници на народното творчество с участието на изпълнители от 4 до 84 години. Нашите самодейни състави разнасят славата на Община „Марица” по много национални и международни конкурси и фестивали.

Не сме забравили и „хората от третата възраст” – нашите баби и дядовци. По решение на Общинския съвет на територията на Общината бяха разкрити и функционират 9 клуб на пенсионера. В тях се провеждат здравни беседи, консултации, чествания на рождени и именни дни, развива се художествена самодейност.

Религията, като част от бита и културата на населението, е представена от 18 сгради на православни храмове и няколко параклиса. В много селища празничната културна обредност съвпада с религиозните празници и на тях са посветени ежегодните традиционни събори.

Официалният празник на Общината е 25 март – „Благовещение”. Тази година за 10 пореден път ние празнувахме. Честването се проведе в с. Костиево, където кмета на Общината г-н Запрян Дачев откри новият клуб на пенсионера и подари на членовете на клуба плазмен телевизор.