Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Калояново

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

Калояново, площад Възраждане 6
031232221, 080014959
kaloianovo@mail-bg
 http://www.kaloianovo.org

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО е обособена като самостоятелна административна единица през 1979г. Официалният празник на Общината е празникът „Свети Дух“, честван по източно православния календар в дните между края на месец май и средата на месец Юни.

Разположена в северната част на Горнотракийската низина на площ 347 кв. км, общината е част от Пловдивска област и включва освен общинския център Калояново още 14 села – Бегово, Главатар, Горна махала, Долна махала, Дуванлий, Дълго Поле, Житница, Иван Вазово, Отец Паисиево, Песнопой, Ръжево, Ръжево Конаре, Сухозем и Черноземен. Граничи с общините Брезово, Карлово, Марица, Раковски, Съединение и Хисаря.

Населението на общината към момента наброява 12800 души.
Община Калояново е с важно транспортно-географско местоположение. През територията й минават основните пътни артерии, свързващи Северна и Южна България, респективно страните от Североизточна Европа и Скандинавието с Турция и Близкия Изток. През шест от селищата минава ЖП линията Пловдив-Карлово, а през други три – линията Пловдив-Хисаря.
Калояново се намира на 24 км. от областния център Пловдив и на 16 км. от автомагистрала „Тракия“, свързваща Западна Европа с Близкия Изток.

MUNICIPALITY OF KALOYANOVO is established as an independent unit on 1979. The public holiday of the Municipality is Whitsuntide, whitch in accordance with the orthodox calendar is celebrated in the days between the end of May and the middle of June. Situated in the north part of the Upper Thracian plain, covering area of 347 sq. km., the municipality is part of the region of Plovdiv and consists of the municipal center Kaloyanovo, and 14 settlements as well – Begovo, Glavatar, Gorna Mahala, Dolna Mahala, Duvanlii, Dalgo Pole, Zhitnitsa, Ivan Vazovo, Otets Paisievo, Pesnopoy, Razhevo, Razhevo Konare, Suhozem and Chernozemen.

Up to the present moment the population of the municipality amounts to 12800 people. Municipality of Kaloyanovo has an important transport-geographic position. The main thoroughfares, which connect the north and south part of Bulgaria, respectively the countries from North-East Europe and Scandinavian countries with Turkey and the Near East pass through its territory. The railway road Plovdiv-Karlovo passes through six of the settlements and the railway road Plovdiv-Hisarya passes through other three settlements.

Kaloyanovo is situated 24 km. from the regional center Plovdiv and 16 km. from „Trakia“ highway, which connects Western Europe with Near East.

 


Вижте по-голяма карта