Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Искър

ОБЩИНА ИСКЪР

 Искър, ул. Георги Димитров 38
065163700, 065162196
iskar@iskarbg.com
 http://iskarbg.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Географска характеристика на територията на общината

Община Искър се намира в западната част на регион Плевен. Територията и е разположена в централна та част на Дунавската хълмиста равнина по двата бряга по поречието на река Искър Тя има важно кръстопътно и транспортно положение. През територията и в посока запад- изток преминава първокласен шосеен път, който е с международно значение, тъй като това е най-пряката връзка за чуждестранните туристи от средна на западна Европа към Черноморските курортни комплекси.

ScreenHunter_18957 Jul. 17 11.26

Като администрация териториална единица община Искър съществува от 1978 година с обща площ 239 кв.км, което е 6% от територията га регион. На север общината граничи с община Долни Митрополия, на юг с община Червен Бряг, на изток с община Долни Дъбник и на запад с Кнежа. Тук са се оформели двете основни релефни форми – низините и хълмистите равнини, по десния бряг на река Искър се срещат пресечени терени и свлачища.

Равнинно хълмистият характер в съчетание с умерено континенталният климат и предимно черноземните почви са много добра предпоставка за развитие на селското стопанство.

Общината има 243 899 дка поземлен фонд, в т.ч. 171 000 дка обработваема земя. Горският фонд община Искър е 18 458 дка. Насажденията са преди всичко малки комплекси гора разпръснати между работните земи в землищата на населените места. Съставът на горските насаждения е твърде разнообразен – преобладаващи са евро-американската топола и акацията. По поречието на река Искър има върбови насаждения.

По малки площи са заети от мъждрян, благун, цер и дъб.

Горският фонд, разгледан от страна на заетите земи представлява предимно не обработваеми земи 89,5% от него са гори и полезащитни пояси, 9,2% пасища.

Водните ресурси включват: река Искър, притокът и р. Писаровска и два язовира край гр. Искър и с. Староселци.

Подземните богатства са представени от нефт, експлоатиран в с. Долни Луковит и кариерни материални – варовици, пясък и чакъл.

Административно териториална и социално-икономическа характеристика
Населението на община Искър е 8731 жители /по данни на служба ГРАО към 2004.
По кметства са разпределени като следва:

Гр. Искър – 4059 жители;
С. Долни Луковит – 2251 жители;
С. Староселци – 1058 жители;
С. Писарово – 1363 жители;
През последните години населението е с отрицателен естествен прираст. Процентът на безработицата варира от 48 до 60% причините са не работещата икономика и забавянето на поземлената реформа.

Основен структуроопределящ отрасъл е селското стопанство. Промишлеността на територията на общината е слабо развита.

ScreenHunter_18958 Jul. 17 11.26
Представена е главно от “Пелтина” ООД предприятие за производство на консерви;
ОВО-БУЛ’’ ЕООД производител на течни пастьоризирани яйчни продукти. Предприятието е построено през 1997 г. върху площ от 2000 кв.м в град Искър;

Борима АД цех за производство на автоматични предпазители и други изделия от метал и пластмаса.

Туризмът не е развит в общината.

Община Искър включва общински център – гр. Искър и три кметства. Местните органи на самоуправление, имащи отношение към управлението на отпадъците са структурирани в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация и се представляват от Общинския съвет, Кмета на общината и кметове га кметства.

Общината разчита на субсидии от републиканският бюджет и на собствени приходи, които са недостатъчни и съставляват около 30% от общински бюджет.

Културни забележителности в общината

Храмът “Св. Димитър Солунски” в гр. Искър е изграден със султански ферман през 1837 г. По архитектурен план можем да го отнесем към типичния за този период градеж – еднокорабна постройка, дълга 16 м и широка 6 м, със засводен таван и камбанария към нея. Стените са изографисани през 1847 г. от Димитър Доспевски. В двора на църквата някога е било килийното училище. Църквата е архитектурен и художествен паметник на културата втора степен. В момента е в процес на реставрация.

Читалищата са основните културни и обществени центрове в общината. Във всяко населено място има по едно читалище. Те са независими, самостоятелни юридически лица. Всички читалища разполагат с богати библиотеки и са центрове на художествената самодейност, клубове и кръжоци за работа с деца.

Повече от 50 години в читалището в с. Писарово съществува женски певческа група, която след дълго прекъсване беше възобновена през 2005 година. (Отдолу са показани снимки на грамотите и наградите, получени от състава през годините.)

През 2006г. Община Искър беше наградена от Националния конвент на експертите и официалното представителство на уникалните градове в Европа, за уникално историческо и културно наследство и за принос към авторитета на Република България.

Църквата “Св. Димитрий в град Искър има 170 годишна история и е регистрирана в обявена за паметник на културата..
В историческия музей в с. Д. Луковит се съхраняват експонати от времето на Римската империя, както и от бита на българина.
Читалището в с. Долни Луковит съхранява музейна сбирка дарена от покойния майстор – бъчвар Пъшо Николов, член на Задругата на майсторите.

ScreenHunter_18959 Jul. 17 11.26

Основната дейност на четирите читалища – по едно във всяко селище, е библиотечната. Художествената самодейност е представена от четирите вокални състава, носители на множество награди и отличия от фестивалите “Златен кестен” Петрич, “Балканфолк” В. Търново, “Златна царевица” Кнежа, “Мара Врачанка” Враца, “Листопад на спомените” Варна, “Цепелина” Б. Слатина и много други.
Вратите на читалищата са отворени и за малки певци и музиканти, поети и художници, танцьори или деца, дошли просто да се забавляват в многобройните клубове и кръжоци.

На 1 май в с. Долни Луковит се провежда изложба на животни, организирана от местното животновъдно дружество и националният селекционен център.
На 02 Май се провежда земеделския събор в местността Тульово край с. Писарово. В жертва се принася агне, за плодородна година и богата реколта, раздава се курбан чорба, провеждат се надпявания, пехливански борби и др.
На 9ти Май в с. Староселци традиционно се отбелязва годишнината от края на Втората световна война, с тържествен концерт, беседа и среща с ветераните – участници във войната. А в град Искър датата 9ти Май се отбелязва под надслов “На чаша руски чай” На 2 Юни, в с. Д. Луковит се прави панихида в памет на загиналите през войните 1912-1913 и 1915-1918г.

 

 


Вижте по-голяма карта