Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Добричка

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ScreenHunter 3105  Добрич, ул. Независимост 20
058600889, 058600806
obshtina@dobrichka.bg
 http://www.dobrichka.bg

 

 

 

 

 

 

 

Община Добричка е разположена в земите на южна Добруджа, около град Добрич, който е самостоятелен общински център. Съседни общини с които граничи са: Добрич, общини-Балчик и Г.Тошево на изток, община Тервел на запад, община Крушари на север всичките от област Добрич, и общини Аксаково и Вълчи дол на юг от Варненска област. На практика в област Добрич общината не граничи само с общините Каварна и Шабла. Административно-териториалното и устройство е нетрадиционно предвид факта, че няма административен център.

Територията на общината е 1298 кв. км. и се дели по предназначение на:

земеделска -1025217дка.
горска – 195028дка.
населени места – 65384дка.
водни терени – 4370дка.
територии за полезни изкопаеми -1614дка.
транспорт и инфраструктура – 7227дка.

Теренът в който попада община Добричка представлява част от Дунавската хълмиста равнина и се характеризира с плоски и загладени хълмове, не дълбоки и широки долини с полегати склонове, разсичани от долината на река Суха.

Преобладаващ климат в общината е умерено континентален, характерен със студена зима и горещо лято. Средногодишната температура е 10.2град.по целзии. Количеството на валежите през годината е сравнително малко-571л./кв.м.

Относителната влажност на въздуха е 78%средногодишно,с нисък процент на тихо време и благоприятен ветрови режим,основно от северозапад, с високи скорости на зимните и ниски на летните ветрове.

Община Добричка е разположена в Североизточна България и е в състава на област с административен център град Добрич. Тя е една от най-големите по територия в страната и граничи с четири общини от област Добрич/Ген.Тошево, Крушари, Балчик и Тервел/ и с две от област Варна /Вълчи дол и Аксаково. Общината е разположена в земите на Южна Добруджа върху хълмиста равнина, със средна надморска височина 240 м. Преобладаващият климат е умерено-континентален, характерен със студена зима и горещо лято. Средногодишната температура е 10.1 оС. Количеството на валежите е сравнително малко-571 л/кв.м. Относителната влажност на въздуха е 78% средногодишно, с нисък процент на тихо време и благоприятен ветрови режим.

Община Добричка е създадена с Указ №3005 на Държавния съвет за административно-териториални промени в страната от 09.10.1987 год.Общината включва 68 населени места, както следва: Алцек, Батово, Бенковски, Божурово, Бранище, Ведрина, Владимирово, Воднянци, Долина, Дончево, Драганово, Енево, Житница, Камен, Карапелит, Козлодуйци, Котленци, Ловчанци, Ломница, Лясково, Методиево, Овчарово, Одринци, Одърци, Паскалево, Плачидол, Победа, Подслон, Полковник Минково, Пчелино, Росеново, Свобода, Славеево, Сливенци, Смолница, Стефан Караджа, Стефаново, Стожер, Тянево, Фелдфебел Дянково, Хитово, Царевец, Черна, Бдинци, Богдан, Вратарите, Врачанци, Генерал Колево, Дебрене, Добрево, Дряновец, Златия, Крагулево, Малка Смолница, Медово, Миладиновци, Ново Ботево, Опанец, Орлова Могила, Полковник Свещарово, Попгригорово, Гешаново, Приморци, Прилеп, Пчелник, Полковник Иваново, Самуилово, Соколник. Те са разположени като пръстен около общинския и областен център, на максимално разстояние от него от 30 до 35 км., като в 43 от тях са образувани кметства, а останалите 25 населени места са с кметски наместници.

В териториално отношение базата в образованието е разположена в 36 населени места. Образователната система на общината разполага с достатъчно на брой и с високо професионално ниво педагогически кадри.

За осигуряване здравното обслужване на населението на територията на община Доблричка съгласно Националната здравна карта функционират 19 лекарски и 11 стоматологилни практики. С цел осигуряване на по-доброто обслужване на населението в общината, след одобрен проект на Министерството на здравеопазването бе доставено своевременно медицинско оборудване и извършени ремонти в почти всички лекарски практики. Предвид социалните функции, общината отдава общинските обекти за здравно обслужване под наем на символични цени.

 

 

 

Социални услуги:

 

Административни услуги:

 

 

 


Вижте по-голяма карта