Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Венец

КМЕТСТВА КЪМ ОБЩИНА ВЕНЕЦ

venec гр. Венец, ул. Св. Кирил и Методий 24
053432191, 053432190, 053438980
obs_vn@abv.bg
 http://www.venets.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_6895Община Венец се намира на север от областния гр. Шумен. На север и северозапад граничи с община Самуил /област Разград/, на североизток с община Каолиново, на юг и югоизток с община Хитрино.

Площта на общината е 221.554кв. км, a надморската височина е около 200 м.

Горите са едно от големите богатства на община Венец. Те заемат 66 180 дка, в които са включени и земи от горския фонд на общината – включва над 40 дървесни видове, в т. ч. 4 иглолистни, над 20 храстови видове и над 100 броя тревни растителни видове. В горите се срещат различни видове едър и дребен дивеч.

Земеделските земи са 64,4 % от територията на общината. Отглеждат се пшеница, ечемик, царевица, фуражните и техническите култури – захарно цвекло, слънчоглед, тютюн.

Този отрасъл е приоритетен за общината поради природните даденостите. Животновъдството е многоотраслово, но водещо място имат говедовъдството и овцевъдството.

В община Венец има лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, където работят на индивидуална практика 3 ОПЛ и 2 стоматолози.

Транспортната инфраструктура носи типичните белези на селските райони и общини.

Водоснабдяването в общината се извършва от собствени водоизточници. Изградени са различни видове кладенци и каптажи, чрез които се доставя питейна вода до всички населени места.

Всички селища са телефонизирани и радиофицирани.
Електроснабдяване – 100% осигурява всички селища и икономически субекти.

 

Кмет на Община e Нехрибан Ахмедова.

 

КМЕТСТВА КЪМ ОБЩИНА ВЕНЕЦ СА:

 

БОРЦИ
Бахри Ибрахим Хюсеин
Телефон: 05343/21-65

Борци е село в Североизточна България. То се намира в община Венец, област Шумен.

Населението на село Борци е 529 жители. Разположено е в Лудогорието, на маловодната река Кана гьол, на височина 529 м. Умереноконтинентален климат. Преобладават черноземни и лесивирани почви. Зърнопроизводство, тютюнопроизводство, овцевъдство, птицевъдство.

БОЯН

Иса Кадир Сали
Телефон: 05343/295

Боян (до 1934 г. Пирифакъ и Юкарикьой, преименувано с мин. заповед №3775/07.12.1934 г.) е село в Североизточна България. То се намира в община Венец, област Шумен. През 1959 г. селото е обединено със село Дживгарци (Дживгазово) (указ на Президиума на НС №582/29.12.1959 г.).

БУЙНОВИЦА

Ремзие Сабит Мустафа
Телефон: 053435/379

Буйновица е село в Североизточна България. То се намира в община Венец, област Шумен.

До 1934 година името на селото е Ташкън. През декември същата година то е преименувано на Буйновица.

ВЕНЕЦ

Нехрибан Османова Ахмедова
Телефон: 05343/21-91

Венец е село в Североизточна България, то е административен център на община Венец, област Шумен. Близо до селотосе намира телевизионна станция.

ГАБРИЦА 

Мустафа Хасан Хамид
Телефон: 053437/215

Габрица (старо име Гюргенлие) е село в Североизточна България. То се намира в община Венец, област Шумен.

Предимно ислям. В селото има 2 джамии. Една от тях е съвсем нова. От няколко години не е довършена.

ДРЕНЦИ

Бирол Юдаим Шабан
Телефон: 05343/20-93

Дренци е село в Североизточна България. То се намира в община Венец, област Шумен.

Село Дренци е разположено на 30 км от град Шумен. Намира се на 386 м надморска височина. Климатът е умереноконтинентален. Зимата е относително студена, а лятото е умерено топло.

От селото води началото си малка река, наречена Крива река. Има язовир и няколко постоянно течащи чешми, които осигуряват питейна вода на населението и подсигуряват вода за поливане в селското стопанство.

В селото преобладават широколистни гори – дъб, ясен, бреза, върба. Под дървесните видове се разполагат и храсти – дренки, глог, къпини, шипки.

От животинския свят тук обитават благороден елен, сърна, дива свиня, чакал, заек, лисица.

ДЕННИЦА
Джемал Юмер Хюсеин
Телефон: 05342/206

Денница е село в Североизточна България. То се намира в община Венец, област Шумен.

Надм-височина 300-499 м сев-ширина = 43.467. Намира се на 299.86 км. от София. Надморското равнище на село Денница е между 300 – 499 м.

Селото е с удобно месторазположение до гр Шумен. Със своето малко на брой население е удобен за почивка и релакс през уикендите. Чист природен въздух и отдалечен от шумния град 28 км. На 15 км от природен парк „Паламара“ с възможности за изгодно инвестиране в недвижимо имущество – за малко средства голямо спокойствие сред природата.

ИЗГРЕВ
Ерджан Тефик
Телефон: 053435/215

Изгрев (стари имена Ай догду и Уста Генчо) е село в Североизточна България. То се намира в община Венец, област Шумен.
КАПИТАН ПЕТКО
Мехмед Мустафа Мустафа
Телефон: 053427/215

Капитан Петко е село в Североизточна България. То се намира в община Венец, област Шумен.
ОСЕНОВЕЦ
Шенол Османов Ахмедов
Телефон: 05343/20-90

Осеновец е село в Североизточна България. То се намира в община Венец, област Шумен.

На 32 км сверно от Шумен и на 5 км от с. Венец. Около 300 м надморска височина. Заобиколено е от обширни поля и залесени с широколистни дървета хълмове.
СТРАХИЛИЦА
Недредин Фикретов Мехмедов
Телефон: 05342/373

Страхилица е село в Североизточна България. То се намира в община Венец, област Шумен.
ЧЕРНОГЛАВЦИ
Валентин Андреев Рашков
Телефон: 05343/215

Черноглавци е село в Североизточна България. То се намира в община Венец, област Шумен. Старото му име е Карабашлъ.

Черноглавци е село в Североизточна България, намира се в община Венец, област Шумен. Отстои на 32 км северно от Шумен и на 6 км източно от с. Венец.

Селото е разположено в сърцето на Лудогорието на около 300 м надморска височина. Заобиколено е от обширни поля и залесени с широколистни дървета хълмове.

ЯСЕНКОВО
Метхи Кадир Сали
Телефон: 053434/215

Ясенково е второто най-голямо село в Шуменска област след с. Тодор Икономово, разположено в Североизточна България. Името на селото до 1934 година е Чукуркьой.

Днес в училището се обучават около 150 ученици. В селото има действащо читалище – „Г. С. Раковски“, поделение на „Български пощи“ ЕАД, СЗУ с действащо джи пи, много магазини и заведения. На входа на селото, от посока с. Борци, в бившия стопански двор, се намира най-големият автомобилен сервиз и ремонт на дизелови двигатели в Североизточна България – „Ремонтинженеринг“ ООД.

ОБЩИНА ВЕНЕЦ

 Венец, ул. Св. Кирил и Методий 24
 053432191, 053432190, 053438980
obs_vn@abv.bg
 http://www.venets.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

КМЕТСТВА КЪМ ОБЩИНА ВЕНЕЦ

 

Община Венец се намира на север от областния гр. Шумен. На север и северозапад граничи с община Самуил /област Разград/, на североизток с община Каолиново, на юг и югоизток с община Хитрино.

Площта на общината е 221.554кв. км, a надморската височина е около 200 м.

Горите са едно от големите богатства на община Венец. Те заемат 66 180 дка, в които са включени и земи от горския фонд на общината – включва над 40 дървесни видове, в т. ч. 4 иглолистни, над 20 храстови видове и над 100 броя тревни растителни видове. В горите се срещат различни видове едър и дребен дивеч.

ScreenHunter_6573 May. 11 15.18

Земеделските земи са 64,4 % от територията на общината. Отглеждат се пшеница, ечемик, царевица, фуражните и техническите култури – захарно цвекло, слънчоглед, тютюн.

Този отрасъл е приоритетен за общината поради природните даденостите. Животновъдството е многоотраслово, но водещо място имат говедовъдството и овцевъдството.

В община Венец има лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, където работят на индивидуална практика 3 ОПЛ и 2 стоматолози.

Транспортната инфраструктура носи типичните белези на селските райони и общини.

Водоснабдяването в общината се извършва от собствени водоизточници. Изградени са различни видове кладенци и каптажи, чрез които се доставя питейна вода до всички населени места.

Всички селища са телефонизирани и радиофицирани.
Електроснабдяване – 100% осигурява всички селища и икономически субекти.

 

Портал за Е-услуги

 

„Справка-уведомление по чл.51 ал.2 ЗМДТ за прехвърлени вещни права

върху недвижими имоти и превозни средства“ могат да се изпращат към Община Венец

по един от следните начини:

1. по имейл: mdt_venec@abv.bg

2. чрез системата за електронен обмен на съобщения

3. на хартия

 

ДАНЪЦИТЕ КЪМ ОБЩИНА ВЕНЕЦ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ ПРЕЗ КАСИТЕНА ИЗИПЕЙ (EASYPAY)

И ПРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ

ePAY.bg ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ БЪРЗО, ЕВТИНО И ЛЕСНО

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

АКТУАЛНИ НОВИНИ

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 Т.2 ОТ ЗПКОНПИ – 2018г.

 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 Т.2 ОТ ЗПКОНПИ – 2019г.

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ВЕНЕЦ-ХИТРИНО“

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 2017г.

 

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РБ – 2019г.


Вижте по-голяма карта