Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Бургас

БУРГАСКИ ПАЗАРИ ЕООД

ScreenHunter 4050  гр. Бургас, ул. Цариградска 57
 056/ 894 293
 pazari_bs@abv.bg
  https://www.burgaskipazari.com/bg

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВИ … виж тук!

НОВИНИ … виж тук!

 

История на Бургаски пазари ЕООД

„Бургаски пазари” ЕООД е създадена на 01.08.2000 г. с решение на Общинският съвет Бургас с едноличен собственик Община Бургас. Основният предмет на дейност на дружеството е отдаване под наем на имоти, собственост на дружеството; изграждане на нови пазари за търговия със селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки; реконструкция и модернизация на съществуващите пазари.. През 2019г. кухня-майка „Аламинут“ става част от „Бургаски пазари“ ЕООД.

В далечната 1879 г на 29 септември, се поставя началото на регламентираната търговия в Бургас. В градският съвет е съставена първата наредба, с която се определят размера на налозите, таксите за търговска дейност и различните видове услуги.

 

ScreenHunter 4051

 

Основният предмет на дейност на дружеството е:

отдаване под наем на имоти, собственост на дружеството;

търговия с лекарствени средства;

изграждане на нови пазари за търговия със селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки;

реконструкция и модернизация на съществуващите пазари.

Инвестиционната политика на дружеството е насочена към изграждането на нови районни пазари и подобряване на условията на съществуващите.

 

СДРУЖЕНИЕ ТЕНИС КЛУБ – ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС

ScreenHunter 4432 Бургас, ж.к. Славейков
0887500612

https://academica2011.com

 

 

 

 

 

 

 

Цели

– грижи се за физическото и духовно развитие на гражданите чрез развиване на спортна и културна дейност;

– Обучава и приобщава гражданите към идеята за тенис спорта;

– Развива тенис спорта и други дейности, свързани със спорта;

– Развива дружески отношения със сродни клубове и сдружения от страната и чужбина;

– Осигурява съоръжения за спортуване, отдих и отмора на гражданите.

Untitled collage (11)Предмет на дейност

– за постигането на своите цели сдружението извършва следните дейности: Организира учебна дейност в различни степени за усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на гражданите.

– Популяризира тенис спорта сред обществеността, като предоставя на медиите информация относно прояви, организирани от клуба и неговото участие в състезания.

– Изгражда собствени фондове с помощта на спонсори, дарители, държавни субсидии и др.

– Организира школи и курсове за тренировъчна и спортно-състезателна дейност по тенис;

– Организира и администрира спортни състезания по тенис;

– Извършва подготовка на състезатели по тенис;

– Изгражда и стопанисва спортни обекти и съоръжения;

– Извършва трансфери на спортисти;

– Регистрира и прекратява състезателните права на спортистите, членове на СДРУЖЕНИЕТО;

– Притежава правата за реклама, телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, организирани от или с участие на сдружението.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БУРГАС

ScreenHunter 3774 гр. Бургас, ул. Славянска 69
 056820344, 056842582
main@burgasmuseums.bg
http://www.burgasmuseums.bg

 

 

 

 

 

 

 

cbbb3330682e4ee0e4d47d0498ca2660Регионалният исторически музей в Бургас е най-големият музей в Югоизточна България. Той е създаден през 1912 г. като частен музей към Бургаското археологическо дружество „Дебелт” от група интелектуалци и радетели за разкриване на историческото минало на Бургаските земи. Първият председател на Археологическото дружество е областния управител Христо Богоев, а първият ръководител на музея е Павел Воденичаров. През следващите 30 години са създадени първите музейни колекции с уникални археологически и етнографски ценности.
През 1946 членовете на дружеството предават музея на Общината и той е обявен за Народен музей, Бургас. За директор е назначен младия учен и археолог Иван Гълъбов /1918 – 1978 г. Той полага основите на археологическата наука и съвременното музейно дело в Бургаския регион./, а по-късно става професор във ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”, Университетите в Залцбург и Виена. От 1953 г. става Окръжен музей, а по-късно е преобразуван в Окръжна дирекция „Културно-историческо наследство”. От 2000г.с Министерско постановление РИМ е утвърден за Регионален музей за Бургаска област, който организира издирването, научното изследване и изучаване на културното наследство в региона, съхранява го във фондовете си и го представя пред публиката.

 

Културно-исторически ресурси и туристическа дейност:

DSC_2371- През последните 15 години Регионалния исторически музей, Бургас е активно функциониращ културен и научен институт с изградена съвременна мрежа от четири основни музейни експозиции в областния център. Те са разположени в красиви сгради – културни паметници, разположени в центъра на града.

– Той разполага с висококвалифициран персонал и международно известни научни специалисти в областта на изследването и социализацията на културно-историческото наследство за развитие на туризма в региона.

– изследват нематериалното културно наследство: обичаи, традиционна култура, фолклор; събират природни образци и провеждат екологична образователна програма с ученици и студенти; обработват, съхраняват и публикуват исторически архиви и сбирки за историята на селищата , исторически събития и личности.

– РИМ, Бургас координира държавната и общинските политики в Бургаска област за съхраняване и използване на културното наследство и осъществява опазването и управлението на културните ценности в разработването на национални, регионални и общински планове и програми за развитие.

– Музеят има утвърдена и целогодишно функционираща туристическа и образователна програма за представяне на българската традиции, фолклор и занаяти с участието на професионални творци и любители. През лятото в музея работят детски школи по изучаването на традициите, а на археологическите разкопки се организират младежки и студентски практики-обучения.

– Музеят е реализирал повече от 32 проекта – част от тях самостоятелно, а други в партньорство с Министерство на културата, с Общините Бургас, Приморско, Созопол, Малко Търново, Камено и Царево , учебни заведения и неправителствени организации.

– РИМ, Бургас участва в международни проекти в партньорство с музеи от Валенсия, Любляна, Варшава, Лозенград за опазване и социализация на наследството, за образователно- информационни програми и културен туризъм.

Реализирани проекти:

  1. Археологически проучвания и реставрация на манастир “Св. Иван Кръстител “, Созопол с МК и Община Созопол.
  2. Разкриване на крепост Русокастро – осигуряване на алтернативни работни места на археологически обект – Община Камено и фондация “Русокастрон”.
  3. Национален конкурс за обявяване на Живи човешки наследства под закрилата на ЮНЕСКО- Първа награда на проект на РБМ, подкрепен от Община Царево- “Нестинарството – живата магия с огън – нестинарите от с. Българи”.

 

 

 

Основни дейности на РИМ, Бургас:

490x266_tabula_peutingeriana- издирва, откупува и придобива движими паметници на културата, архивни документи на изтъкнати личности или за важни исторически събития, свързани с града и региона; предмети с научна и художествена стойност; природни образци.

– провежда теренни обхождания, археологически разкопки, етнографски, природонаучни и комплексни експедиции на територията на общината, региона, страната.

– Осигурява юридическата и физическата защита на постъпилите във фондовете паметници на културата и природни образци.

– Подпомага научната обработка и регистрира движими паметници – собственост на други юридически и физически лица на територията на Бургаска община и региона.

– Оказва методическа помощ на утвърдените от МК музейни сбирки на юридически и физически лица на територията на Бургаска община.

– Извършва консервация и резервация на движими паметници на културата от своите фондове и природни образци.

– Разработва тематико-структурни и експозиционни планове, организира постоянни музейни експозиции и временни изложби. Участва в съвместни регионални и национални изложби в страната и чужбина.

– Разработва общи и специализирани беседи и лектории в музеите и извън тях. Работи върху научни проблеми, свързани с историята, културата и природата на Бургаски регион, в това число краезнанието и музеезнанието.

– Разработва и организира програми с общообразователна и популяризаторска цел за използването на движимите и недвижимите паметници на културата от местно и национално значение.

– Участва и организира общински, регионални, национални и международни срещи, чествания, научни конференции и симпозиуми.

– Подготвя и издава самостоятелно и съвместно с други юридически и физически лица научни, научно-популярни справочници, краеведчески и рекламни издания.

– Координира работата си с всички културни институти в Бургас и региона.

– Осъществява информационен и научен обмен и контакти с всички сродни институти в страната и чужбина съобразно нормативната уредба на Министерство на културата.

– Грижи се за стопанисването, възлага и контролира консервационно-реставрационните дейности на сградите – паметници на културата, в които се извършва музейна дейност на територията на Бургаската община.

– Организира документирането на музейните обекти и паметници на културата по фото-, видео-, и други подобни начини, разпространяването и използването за рекламни и търговски цели съгласно нормативната уредба.

– Създава и участва в сдружения с нестопанска цел и с други юридически и физически лица на местно, национално и международно ниво.

 

 

 

Образователни:

Етноработилница

Приключение в музея

Eкоклуб Вая

Пътят на гларуса

Музейна лектория

 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА П. К. ЯВОРОВ

index гр. Бургас, ул. Булаир 10

056910231

biblioteka_burgas@abv.bg

http://www2.burglib.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20150825144105_43841Регионална библиотека „П. К. Яворов“ – Бургас е създадена през 1888 г. С историята ѝ са свързани учителят Христо В. Димитров, писателите Константин Петканов и Стефан Станчев, книжарят Коста Екзархов и други обществени дейци, които я изграждат като културно средище.

През 1932 г., когато уредник на библиотеката е Стефан Станчев, съвместно с читалище „Пробуда“, се създава Народен университет, който осъществява разнообразна културна и просветна дейност. Изнасят се сказки от изтъкнати български учени и писатели като: Александър Балабанов, Стоян Чилингиров, Асен Златаров, Елисавета Багряна, Константин Петканов и др., организират се изложби, утра, срещи с писатели и т.н.

През 1945 г. Общинската градска библиотека става Държавна народна библиотека и е включена в системата на законния депозит – започва да получава по един безплатен екземпляр от българската печатна продукция. От 1953 г. до 1987 г. библиотеката става окръжна, а в следващите години – универсална научна. От юли 2000 г., с Постановление на Министерския съвет, тя получава статут на регионална. През 1978 г., когато се чества 100-годишния юбилей на големия български поет Пейо Яворов, библиотеката получава неговото име. На 100-годишния си юбилей  е наградена с орден „Народна Република България“-ІІ степен.

130 години от създаването си Регионална библиотека „Пейо Яворов“ бе отличена с почетен знак „Златен век“ – печат на цар Симеон Велики – златен и грамота за принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност и по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Отличието бе връчено на специална церемония от министъра на културата Боил Банов на директора на библиотеката Мария Бенчева.

Дейности и задачи (Настояще)

Регионална библиотека „П.К.Яворов“ е най-голямата библиотека на територията на Бургаска област. Библиотеката е общодостъпна. Читателската публика има универсален характер – нейни читатели са деца, ученици, студенти, професори, но и домакини, работници и други. Читателите имат достъп до всички фондове.

Библиотека „П.К.Яворов“ е:

– книжовен и културен център
– събира, съхранява, организира и предоставя за ползване универсални по вид, език и съдържание библиотечни фондове
– осигурява диференцирано обслужване на читатели чрез заемни служби, общи и специализирани читални
– извършва справочно-библиографска, информационна и издателска дейност
– осъществява краеведска библиотечно – библиографска и издателска дейност
– архив на краеведската литература и местния печат на Бургаски регион
– изпълнява организационно – методически функции на територията на Бургаски регион
– създава електронни библиотечни бази данни и осъществява достъп до национални информационни центрове.

Проекти и програми

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 Бургас, ул. Цар Петър 1
 056842872
upravitel@bsregion.org
 http://bsregion.org

 

 

 

 

 

 

 

За област Бургас хората казват, че е „кръстопът на най -древните цивилизации”, но освен с безценните си археологически находки и богатото културно – историческо минало тя е уникална със своето туристическо настояще. В област Бургас се развиват различни видове туризъм – морски и балнеологичен, селски, еко и ловен, културен и религиозен. Тук планина и море се сливат в едно, тук е столицата на балнеологията в България, тук са мощите на Св. Йоан Предтеча, тук се произвеждат едни от най-добрите вина в страната.

Географското разположение на Бургаския регион е благоприятно за развиване на морски отдих и туризъм. Главният туристически сезон е лятото.

Температурите на въздуха и водата, големият брой слънчеви дни и ниската степен на валежите дават възможност за отдих на открито през четирите месеци – от юни до септември. Черно море не е замърсено за разлика от други морски басейни в Европа, водите му не са толкова солени и в тях няма опасни животински видове и растения.

В областта има термални минерални извори с различна температура и химически състав, които са важни за балнеологичния и морския туризъм.

Растителността като природна даденост създава специфичен здравословен пояс и микроклимат върху територията за отдих, което я прави обект за селски и познавателен туризъм, особено горите по реките Ропотамо и Велека, природните резервати. Горите в Странджа и Сакар планина създават благоприятни условия за ловен туризъм – един от най-доходните видове туризъм.

Географско положение

Географското разположение на Бургаския регион е благоприятно за развиване на морски отдих и туризъм. Главният туристически сезон е лятото.

Температурите на въздуха и водата, големият брой слънчеви дни и ниската степен на валежите дават възможност за отдих на открито през четирите месеци – от юни до септември. Черно море не е замърсено за разлика от други морски басейни в Европа, водите му не са толкова солени и в тях няма опасни животински видове и растения.

В областта има термални минерални извори с различна температура и химически състав, които са важни за балнеологичния и морския туризъм.

Растителността като природна даденост създава специфичен здравословен пояс и микроклимат върху територията за отдих, което я прави обект за селски и познавателен туризъм, особено горите по реките Ропотамо и Велека, природните резервати. Горите в Странджа и Сакар планина създават благоприятни условия за ловен туризъм – един от най-доходните видове туризъм.

Забележителности

Бургаска област обхваща изключително разнообразни природни дадености, ценни археологически богатства и културно-исторически паметници. Тя разполага с биоклиматични и балнеолечебни ресурси, горски ресурси, пясъчно-плажни ивици и дюни за развитие на рекреационна дейност. Тук се намират 4 от природните резервати с международно значение – Узунбоджак, Силкосия, Ропотамо и Атанасовско езеро. Сред природните забележителности е заливът Алепу. За защитените местности, са определени устието на р. Велека, езерото Вая и Пода, които са пунктове за наблюдение на птици. В областта се намират архитектурния резерват с. Бръшлян и фолклорния резерват – с. Българи.

Бургаски регион се характеризира и с богато културно – историческо наследство. През епохата на античността се тук развиват 4 главни икономически, политически и културни центрове, разположени по крайбрежието – Месембрия, Анхиало, Дебелт и Аполония. Хилядолетната човешка култура е оставила безценни архитектурни паметници: разкопки на антични градове, тракийски светилища и гробници, долмени, уникални паметници на културата – църкви и манастири.

Изключително богат е фолклорът на странджанския край с обреди и обичаи. В селата Българи, Бродилово и
Кости се е съхранил езическият ритуал на жертвения танц на нестинарките, молещи за опрощение, изгаряйки злато в огъня, танцувайки върху огнена жарава с високо вдигната икона на светците Константин и Елена.

Икономика

Стопанска информация
Област Бургас дава 5,22 % от БВП на страната при следната транспортна и пазарна инфраструктура:
Пристанищен комплекс – Бургас, Нефтено и Рибно пристанища; пристанищата на Созопол, Несебър и Царево;
Летище Бургас, вкл. карго терминал;
Разширени ж.п. гари в Бургас и Карнобат;
Големи предприятия за автотранспорт в Бургас и Карнобат;
Обширни складови площи – открити и в помещения – разположени предимно в района на пристанището и близо до магистралата Бургас- Карнобат;
Бургаска Свободна зона

Промишленост

Промишлеността със своята многоотраслова специфика е водещ сектор в икономическата структура на Бургас. Застъпени са повечето отрасли с изключение на автомобилостроене, ниско- и високоволтови инсталации и отчасти електроника. Някои от производствата са единствени или определящи за страната, като например: тъмни и светли нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия; корабостроене, вентилационна и пречиствателна техника, товарно вагоностроене, рибопреработвателна промишленост и т.н.
Следните промишлени отрасли са от решаващо структурно значение:
Нефтохимическа /нефтопреработваща промишленост/ – дава 70 % от обема на промишленото производство;
Хранителновкусова промишленост и винопроизводство – 12,2 %;
Производство на електрическа и топлинна енергия-3,6 %;
Текстилна промишленост – 2,4 %.
Област Бургас е с висока степен на индустриализация. Туризмът, селското стопанство и транспорта допълват цялостния икономически облик на региона.

Занаяти – традиционни продукти

Пластмасови опаковки;
Конфекция;
Сладкарски изделия;
Спално бельо;
Мебели.

Областен управител

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ОБЩИНА БУРГАС

 Бургас, ул. Александровска 26
05684091519, 056841314
obshtina@burgas.bg
 http://www.burgas.bg

 

 

 

 

 

НОВИНИ от Община Бургас … виж тук!

 

 

 

КМЕТ

ScreenHunter_21371 Aug. 30 10.55ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Бургас винаги е носил привлекателното усещане за свобода. Град на смели мечтатели, които оставят следи. Град, който не изчерпва своя заряд. Град, който обича движението, живее страстно с морските бури и жарките спомени край брега. Бургас е град на спомени, към който всеки поглежда с надеждата да усети отново неговия особен чар. Той винаги е впечатлявал с модерното си мислене и воля да прогресира, да улавя пулса на новия ден. Това е град, в който постоянно се случва нещо интересно. Елате ни на гости и се убедете сами. Сигурен съм, че ще откриете причини да се връщате пак и пак.

 

Бургас е най-големият град в Югоизточна България – родно място и дом на известни поети, композитори, певци, актьори, режисьори, художници, фотографи и спортисти.

Йоан Екзарх, един от българските предренесансови автори, пише, че “Морето събира всичко далечно”. Тази максима важи с пълна сила и днес. Увеличаващият се брой на населението, все по-добрите условия за почивка и бизнес доказват нарастващия интерес към града.

Община Бургас граничи с Черно море, като обгражда големия Бургаски залив. В близост до морския бряг се намират езерата Атанасовско, Поморийско, Мандренско и Бургаско (Вая), които образуват най-големия комплекс от крайморски езера в България – уникален с изключителното си биологично разнообразие. Оттук минава “Виа Понтика” – един от основните пътища за миграция на европейските прелетни птици.

Бургас има изключително благоприятно геостратегическо положение и предлага на инвеститорите уникални възможности за комуникация. Тук се намира най-голямото товарно пристанище в страната. Международно летище – Бургас, на което предстои разширяване, обслужва над 2 милиона пътници годишно.
През Бургас минава Общоевропейският транспортен коридор №8, чрез който се осъществява най-кратката сухоземна връзка между Адриатическото и Черноморското крайбрежие.

186947492_4132862720108319_1755521752386201178_n

Природо-географската и климатична характеристика на общината е подходяща за развитие на селскостопанска дейност. Наличието на красива плажна ивица, защитени територии, биоразнообразие, културно наследство и богата фестивална програма, е предпоставка за развитието на всякакъв вид туризъм.
Градът ни е важно средище на морския туризъм с много удобства и връзки към курортите от Южното черноморие. Курортният комплекс се обогатява от наличието на Бургаските минерални бани /на 15 км. от града/, които са един от най-древните български балнеологични центрове.
Като кмет на община Бургас съм амбициран да съхраня добрата традиция гостите на града да се превръщат в негови приятели за цял живот.

Добре дошли в Бургас!

Димитър Николов
кмет на Община Бургас

 

Административни услуги: