Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Братя Даскалови

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

 с. Братя Даскалови, ул. Септемврийци № 55, етаж 1
 04134/2260, 04134/2388
kmet@bratia-daskalovi.com
 http://www.bratia-daskalovi.com

 

 

 

 

 

 

 

Община Братя Даскалови се намира в Горнотракийската низина, заема 497,434 кв. км от територията на Старозагорска област. Тук живеят 10 000 човека в 23 – те села на общината.

Земите на общината са населявани от дълбока древност. Праисторическите селищни могили са датирани от V – то и ІV – то хилядолетие преди новата ера. Обстоятелството, че покрай почти всяко съвременно село се откриват следи от антични и средновековни селища, ни кара да мислим, че селищната система е била изградена още тогава и по традиция се е запазила и до днес.

Транспортно – географското положение на общината е един от специфичните фактори за нейното развитие. През територията преминава трасето на еврокоридор 4, чиито елементи са автомагистрала Тракия и отклонението й на югоизток – автомагистрала Марица, която предстои да се изгражда на територията на общината.

Общината е типичен селски район. 63 % от поземления ресурс са земеделски територии. Това предопределя селското стопанство като основен отрасъл на местната икономика. Създаването на ефективен и конкурентно способен аграрен сектор е основна цел на общинското ръководство.

Бъдещето на селскостопанското производство в общината е в засиленото участие на високопроизводителна техника и на съвременни технологии. Добре развито е растениевъдството. Водещи браншове са зърнопроизводството, овощарството и лозарството.

Съществуват добри почвено- климатични условия за развитие на маслодайната роза, памука, лавандулата. През последните няколко години вложените инвестиции в земеделието доведоха до увеличение на лозовите насаждения с около 3 000 дка, лавандуловите с 270 дка, розовите с над 330 дка, овощните градини с 300 дка вишни.

В общинската икономика промишлеността е със ограничени възможности. Базирайки се на суровините от земеделието в настоящия момент тя е представена с малки предприятия осъществяващи дейност основно в сферата на хранително – вкусовата промишленост – консервна, млекопреработвателна, мелничарска и винарска.

И в този отрасъл изграждането на новите производствени мощности, които отговарят на европейските изисквания са с финансовата подкрепа на програма САПАРД. Продукцията на тези предприятия е насочена в момента към вътрешния пазар. Изключение прави консервното предприятие Конекс -Тива, чиято продукция е предназначена за външния пазар и се реализира в САЩ, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Швеция, Израел и др.

Отдалечеността от промишлени замърсители е добра предпоставка за производството на екологично чиста селскостопанска продукция и за развитието на селски туризъм.

Заради спокойствието и тишината които предлагат нашите села в северния нископланински район на общината, през последните години има засилен интерес към свободния жилищен фонд там. Близостта на Средна гора и множеството микроязовири в района предлагат места за краткотраен отдих в края на работната седмица.

Пътната инфраструктура е от особено важно значение за икономическото развитието и подобряването на комплексната жизнена среда на общината. Затова нейното подобряване е водещ приоритет в плана за развитие на общината в следващите няколко години.

Селищата в община Братя Даскалови са носители на основните исторически и културни ценности на Тракия. Тези ценности, включително уникалния тракийски фолклор, съчетани със стопанската традиция са нещата , които общината има за цел да развива и през следващите десетилетия.

 

За контакти с Общинска администрация Братя Даскалови… виж тук!