Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Болярово

ОП БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО – ГР. КОСТЕНЕЦ

Untitled  Костенец, ул. Цариградско шосе 51А
 0888246317
 opbks.kostenec@gmail.com
 

 

 

 

 

 

Общинско предприятие БКС – гр. Костенец се създава като специализирано звено на Общината за стопанисване и поддръжка на общинската собственост, извършване на услуги, необходими за задоволяване на потребностите на населението и за осигуряване изпълнението на общински дейности.

 

Общинско предприятие БКС – гр. Костенец изпълнява общински дейности по благоустройство и комунално стопанство на територията на община Костенец, управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и на дейностите насочени към грижи за чистотата и хигиената на територията на общината и други имоти – общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението.

 

Осъществява сметосъбиране и сметоизвозване в Община Костенец, както следва:

1. Сметосъбиране и сметоизвозване в контейнери тип „Бобър”, кофи тип „Мева” и улични кошчета.

2. Извозване смет със специализирани автомобили

3. Предварителна обработка на битовите отпадъци.

4. Извозване на строителни и едрогабаритни отпадъци /при заявка от граждани и фирми/

5. Почистване и рекултивация на нерегламентирани сметища.

6. Обработка на зелени отпадъци и компостиране

(3) Осъществява поддържане чистотата в Община Костенец, чрез:

1. Сметосъбиране и сметоизвозване.

2. Метене, миене и оросяване на улиците и тротоарите.

(4) Осъществява снегопочистване и опесъчаване на улиците на територията на Община Костенец.

(5) Стопанисва, поддържа зелените площи,цветните фигури, насаждения по улиците, лесопарковете и гробищни терени, както и създава и поддържа на нови такива.

(6) Осъществява текущ ремонт, поддържане и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура общинска собственост, в това число на:

1. Текущи ремонти на улици, тротоари и пътища на територията на Община Костенец;

2. Полагане на хоризонтална пътна маркировка, както и поставяне на пътни знаци и табели за вертикална сигнализация на улици и пътища на територията на Община Костенец.

3. Ремонт, поддръжка и реконструкция на уличното осветление на територията на Община Костенец.

4. Поддръжка и ремонт на сгради общинска собственост.

5. Демонтиране на незаконни рекламно-информационни елементи (РИЕ) преместваеми обекти, елементи на техническата инфраструктура, ограждения и други подобни, поставени върху имоти общинска собственост.

(7) Обредни дейности.

Чл.6 Кметът на общината или упълномощен от него зам.-кмет координира и контролира на дейността на общинското предприятие.

ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЦА СФУМАТО

ScreenHunter 2572Театрална работилница „Сфумато“ е основана през 1989г., като алтернатива на традиционните софийски театри. Театралната работилница не е театър, а по-скоро път, който трябва да бъде извървян. Път, по който театърът да се завърне към извора си; към изначалното си предназначение на духовен ритуален акт, в който човекът се съизмерва с енигмата на битието и иска да прозре тайната.

ОБЩИНА НОВО СЕЛО

ScreenHunter 2587Община Ново село е разположена по поречието на река Дунав. На запад и юг общината граничи с община Брегово , а на изток – с община Видин. Общината се състои от пет населени места – с. Ново село, с. Флорентин, с. Ясен, с. Неговановци и с. Винарово, отстоящи едно от друго на 5 до 7 км., по последни данни от Преброяване 2011 има население 2 979 жители и обща площ 111 кв. км. Център на общината е с. Ново село, намиращ се на 25 км. от областния град Видин.

МУЗЕЙ НА БОЙНАТА СЛАВА ГР.ЯМБОЛ

Ямбол, ул. Стара планина 1
0879099710, 0878294801
yambol.mbs@abv.bg
 https://mbs.bg

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ НА МУЗЕЯ
Изграждането на Музей на бойната слава в Ямбол се свързва с каузата за съхраняване идентичността на военните формирования дислоцирани в град Ямбол и региона в периода след Освобождението на България от османско владичество до наши дни.
Идеята за създаване на „Музей на бойната слава“ е на ямболското гражданство, инициативен комитет на СОЗРС, родолюбивите дружества и организации в града. Водени от тази идея с пълната подкрепа на кмет на община Ямбол, господин Георги Славов се полагат основите за създаването на първия общински специализиран военен музей в България.
На XXXIV заседание проведено на 28 юли 2010г. общински съвет Ямбол взема решение за създаване на “Музей на бойната слава” в гр. Ямбол. Място за развръщане на музея е избран войскови район известен на всички ямболци като „Пионерните казарми“. Районът, където е била разположена 3-та Пионерна дружина.
За реализиране на решението на общинския съвет със Заповед № РД 02/0255/ 27 май 2011г. на кмет на община Ямбол е създадена работна група от 15 души, която започва издирвателска и събирателска дейност за бъдещата музейна експозиция.
Реализирането на идеята става възможна с партньорството между община Ямбол и Министерство на отбраната, които даряват по-голямата част от експонатите.
Музеят е открит с официална церемония на 9 май 2013г. и е единствения специализиран военен общински музей в България.
Символ на Музей на бойната слава е възстановения Портал-паметник на 29 пехотен Ямболски полк.

 

ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ
ЦЕНИ НА ВХОДНИТЕ БИЛЕТИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ:
Посетители над 18г. – 3.00 лв. / за посетител
За ученици, студенти, военнослужещи и възрастни над 65 г. – 2.00 лв./ за посетител
При посещение на група от 20 и повече лица- 2.00 лв./ за посетител
При посещение на група от 20 и повече ученици, студенти, военнослужещи и възрастни над 65 г. – 1.00 лв./ за посетителБЕСЕДИ:
Тематична беседа – 3.00 лв.
Обзорна беседа- 5.00 лв.
Специализирана беседа – 10.00 лв.
РАБОТНО ВРЕМЕ:
Зимно работно време: 08:30 – 17:00 часа
Winter work time: 08:30 -17:00 hours

Лятно работно време: 09:00 – 18:00 часа
Summer work time: 09:00 – 18:00 hours

В почивните дни (неделя и понеделник) музеят може да бъде посетен при предварителна зявка на
тел.: 0879 09 97 10.
At the weekend (Sunday and Mondey) Museum can be visited upon request phone: 0879 09 97 10.

 

БЕСЕДИ

Обзорна беседа дава възможност на посетителите да се запознаят с военната история на Ямбол. Военното дело на видни ямболии Желю войвода, капитан Кирил Козловски, генерал Стилиян Ковачев. Участие на военни формирования 3 пионерна дружина, 4 конен полк, 29 пехотен полк Балканските войни /1912 – 1913г./, Първа световна война /1915-1918г./ и Втора световна война /1944-1945г./

  • Тематични беседи:

1. Създаване и дейност на Таен революционен комитет в Ямбол.
2. Живот и дело на ямболския революционер Георги Дражев, Жельо войвода капитан Кирил Козловски и ген. Стилиян Ковачев.
3. Военни действия през Руско–турската освободителна война /1877-1878г./ за Освобождението на Ямбол.
4. Героичните подвизи на ямболци в подготовката и защитата на Съединението на Княжество България и Източна Румелия 06 септември 1885 г.
4. Балканска война 1912–1913г. и участието на 29 пехотен полк при настъплението и превземането на Лозенград, Чаталджа и Одрин.
5. Участието на ямболските части съсредоточени на Южния фронт Първа световна война /1915-1918г./.
6. Участието на 4 конен полк в първата фаза на Втора световна войната (Нишка и Косовска операция) и 29 пехотен Ямболски полк във втората фаза на войната (Дравска епопея).

  • Презентации на теми:

1. „Ямболският революционер Георги Дражев”
2. „Военни действия през Руско-турската освободителна война (1877 – 1878г.) за освобождението на Ямбол 17.01.1878г.”.
3.”Героичните подвизи на ямболци в подготовката и защитата на Съединението на Княжество България и Източна Румелия 6 септември 1885 г.”
5. „Участието на 4 конен полк в първата фаза (Нишка и Косовска операция) на заключителния етап на Втората световна война (1944г.)”.
6. „Участие на 29 пехотен Ямболски полк в заключителния етап на Втората световна война (1944-1945г.)”.

• предварителна заявка;
• времетраене 60 минути.

ВЪЗСТАНОВКИ

Сред основните атракции на музея са и ежегодните възстановки на епизод на военни действия от Първа световна война /1915-1918г./ и Втора световна война /1944 – 1945г./, които привличат интереса на жители и гости на град Ямбол.

img/activities/activities_3.jpg

2015 г. беше проведена възстановка на епизод на атаката щурмовата рота на 29 пехотен Ямболски полк на 25 декември 1944г., при с.Грабово, Втора световна война.

img/activities/activities_4.jpg

2016г.възстановка на епизод от бойните действия на 46 пехотен полк, /формиран и разформирован в Ямбол през Първа световна война/ участвал във военните действия при Каймак –Чалан.

img/activities/activities_5.jpg

2017г. възстановка на епизод на бойни действия пресъздаваща щурм на укрепен район и боеве в градски условия и настъпление на 29 пехотен Ямболски полк във Валпово, Хърватия – част от Мурската операция, следваща Дравската епопея от края на Втората световна война.

ЕКСПОЗИЦИЯ
Цялостната идея на музея е да представи българската военна история през призмата на ямболските военни формирования. Като важен кръстопът Ямбол винаги е бил център на едни от най-големите войскови райони в България.
Специфичното за него е, че е разположен в автентичната среда на бивш войскови район – т. нар. „Пионерни казарми” строени в началото на XX век. За вход на музея служи възстановеният Портал – паметник на 29 пехотен Ямболски полк – във вида, в който е бил построен през 1928г.

ВЪТРЕШНА ЕКСПОЗИЦИЯ:

Посетителите ще има възможност да се запознаят във вътрешна експозиция на музея с военното дело на видни ямболии Желю войвода, капитан Кирил Козловски, генерал Стилиян Ковачев. Историята и участието на ямболските полкове 3 пионерна дружина, 4 конен, 29 пехотен Ямболски полк в Балканските (1912-1913г.) и Първа световна война (1915 -1918г.) и Втора световни война (1944-1945г.).
В три експозиционни зали ще имат възможност да видят:

Зала № 1:

Период: от следосвобожденския период до Първа световна война /1915-1918г./

img/exposure/exposure_2.jpg

Въоръжение в Българската армия по време на войните за национално обединение на България: огнестрелно оръжие пушки и карабини „Манлихер”,”Мосин-Наган”, „Маузер”; картечница”Шварцлозе”. Бойно и парадно дълго хладно оръжие образци от периода на цар Фердинанд. Параден кавалерийски и артилерийски мондир. Шансови инструменти образци от 1915г. Медали и войнишки кръст „За храброст”.

img/exposure/exposure_3.jpg

Могат да получат информация за единствената на Балканския полуостров дирижабълна станция, която е изградена и действала през Първата световна война в района на Ямбол. В нея са лагерували общо пет цепелина. Най-големия от тях и с най-дълъг полет от Ямбол до Хартум /Судан/ е „Ямболския цепелин”, модел L.59.

img/exposure/exposure_4.jpg

През 2017г. експозицията беше обогатена с изображение на Браилското знаме – първообразът на националния ни флаг на България. Знамето е ушито от Стиляна Параскевова по заръка на баща й – ямболията Иван Параскевов. И днес една от улиците в града носи нейното име в знак на признателност към делото й. Дарението е благодарение на инициативата на учениците на ПМГ „Атанас Радев” – гр. Ямбол с подкрепата на техните преподаватели.

Зала № 2:

Период: заключителен етап на Втора световна война (1944 – 1945г.)
4 конен полк взема участие в първа фаза на заключителния етап на Втората световна война в състава на Втора българска армия, която провежда Нишката (8-14 октомври 1944 г.) и Косовската (25 октомври–30 ноември 1944 г.) настъпателни операции.
В историята на 29 пехотен Ямболски полк остават паметни и боевете при р.Драва, Унгария от 6 до 12 март 1945 г. Ямболци водят сражения в направление Чаджавица, Сопе; Сопянската Ада.
Пушки: „Самозарядна карабина Симонов (СКС)”, „Мосин-Наган”.
Картечни пистолети: „МР-40”, „Шпагин” и „Стен -2”
14,5 мм Противотанкови пушки;
Тежки Картечници: „MG – 34”и „Максим – Соколов”.
82 мм Батальонна минохвъргачка
73 мм Тежка противотанкова гранатохвъргачка СПГ 9

Зала № 3:

Полеви команден пункт на 29 пехотен Ямболски полк, посетителите ще видът, екипировка снаряжение и оборудване, необходимо на командирите и неговия щаб за управление на войските. Ще добият реална представа за разположението на командния състав в полеви условия.

ЗАЛА ЗА ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ:

Музеят разполага и с залата за публични събития, която  е оборудвана с мултимедия. Предназначена за представяне на  презентации и кратки филми на военна тематика на посетителите на музея.

Използва се за временни гостуващи изложби, сред които изложба на АБ „Безмер” посветена на 64 годишнина от създаването на АБ „Безмер” през 2015г., а на следващата година беше представена част от лична колекция от шапки и униформи на българските служби за сигурност и армията на доц. Людмил Георгиев на тема „Символи на държавността”.

Музея е единствения в България, който е домакин на задължителната подготовка на ученици от 9 и 10 клас, област Ямбол на обучение на Министерство на отбрана на Република България по „Подготовка за отбрана на страната” съвместно с военно окръжие – Ямбол.
Залата е подходяща и за представителни изяви и открити уроци.

ВЪНШНА ОТКРИТА ЕКСПОЗИЦИЯ:

В паркова среда, на 9 декара площ са изложени над 50 образци от бронетанкова, авиационна, тилова техника и артилерийско въоръжение в българската армия.

ПАРК ИЗТОК: бронетанкова техника.

img/exposure/exposure_8.jpg

Уникални експонати от бронетанкова техника, сред които легендарният „Jagdpanzer” L.48, предлага ямболският Музей на бойната слава. От него в света са запазени едва около 6 броя.
Посетителите на музея могат да видят щурмово оръдие „Sturmgeschütz”  III G , както и на среден танк „Panzerkampfwagen” IV, модификации H и J използвани в българската бронирана дружина и във двете фази на Втората световна война.
Купол на танк Т- 34. Танков влекач на основата на танк Т-55.

ПАРК  ЗАПАД: авиация, артилерия и тилова техника

Самолети:
едноместен реактивен изтребител Микоян-Гуревич МиГ – 17 Ф, МиГ–15УТС и  е учебно-тренировъчен самолет L-29 „Делфин“.

img/exposure/exposure_9.jpg

Брониран щурмови вертолет Ми – 24 -„Крокодил“, модел Д.
На въоръжение във ВВС на българската армия от 1979г.
Хеликоптер Ми – 24 с бордови №113 е бил на въоръжение в 23-та вертолетна база – Стара Загора до 2000г.

„Царицата на боя” – Артилерията е представена от  130 мм Реактивна система за залпов огън Р-2, която е по-известна като „Ванюша”; 37мм  зенитно оръдие „Flak 18”; 85 мм зенитно оръдие и 120 мм минохвъргачка.

Тилова техника: полева фурна за хляб, образеца е от периода на  Първата световна война, полева кухня ПК-300  и водоноска 300 литра.

ДИОРАМИ НА БОЙНИ ДЕЙСТВИЯ В ОТБРАНА И НАСТЪПЛЕНИЕ
НА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОТ 29 ПЕХОТЕН ЯМБОЛСКИ ПОЛК ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯТ ЕТАП НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА /1944–1945г./

Уникална експозиция е под формата на диорама, която представени сцени от бойни действия в отбрана и настъпление на подразделения от 29-ти пехотен Ямболски полк от заключителния етап на Втората световна война. В част от обновените експозиционни площи на 9 май 2017г. са представени огнева позиция на руско противотанково оръдие ЗиС – 3 и огнева позиция на немско щурмово оръдие „Sturmgeschütz” III, настъпление на пехотни части, преодоляване на минни и инжинерни заграждения, настъпление на танкове. Възстановката е единствена по рода си в България и се приближава максимално до реалностите на бойното поле.

МОНИ – ХРИС ЕООД

Раднево, ул. Болшевишка 22
0878991334
moni.hris@abv.bg
 

 

 

 

 

 

 

Основната дейност на фирма МОНИ – ХРИС ЕООД е организиране на погребения и свързани с тях услуги.

Управител – ХРИСТИНКА ЙОРДАНОВА РАЙКОВА.

Седалище – град РАДНЕВО.

КЪЩА МУЗЕЙ ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ

София, ул. Якубица 10
028687389
museum@vladigerov.org
 https://vladigerov.org

 

 

 

 

 

 

 

Къща музей “Панчо Владигеров” в София
Държавният културен институт къща музей „Панчо Владигеров” се помещава във фамилната къща на композитора, дарена на българската държава чрез Дарителския фонд “13 века България” от съпругата Елка Владигерова и от внука Панчо Владигеров – младши, с изричната воля – за устройването на музей.

ScreenHunter_19251 Aug. 12 14.08Извадка от завещанието на Панчо Владигеров:

„…В случай, че държавата направи музей от обитаваната от мен и съпругата част от къщата, моята воля е: съпругата ми Елка Владигерова да остане да живее в нея докато е жива и да й се възложи да бъде уредник и пазител на този музей.

Моята воля е също: всички мои авторски ръкописи, както и всички мои печатани творби, всички мои ноти и партитури, всички мои грамофонни плочи, магнетофонни ленти, както и целия ми архив, състоящ се от писма и най-различни други документи, да останат в дома ми, независимо от това кога той ще бъде превърнат в музей.

Завещанието правя по моя собствена свободна воля.“

София, 29 ноември 1976
Завещател:
Проф. Панчо Хараланов Владигеров

Създаване и мисия
Домът на композитора, в който той живее от 1951 г. до смъртта си през 1978 г., днес е превърнат в музей. Такова е било желанието и на самия композитор, заявено в последното му завещание. В изпълнение на тази негова воля, съпругата му г-жа Елка Владигерова дарява своя наследствен дял и целия архив на композитора. Съдарители са Александър Владигеров – син и Панчо Владигеров – внук.

Къща музей “Панчо Владигеров” – София е отворена за посетители от 2005 г. Нашата мисия е това място да не бъде само статично музейно пространство, а културно-музикален център на столицата – място за срещи, музика, хора, събития, каквото е било приживе на композитора. Особената атмосфера на Владигеровия дом, пианото и роялът на композитора, които са в много добро състояние, създават прекрасни условия за организиране на концерти и културни събития.

ScreenHunter_19250 Aug. 12 14.08Експозиция, фондове и сбирки

Постоянната експозиция на къщата музей е открита на 25 март 2005 г. Тя се помещава в дарената част от къщата и включва документална експозиция с акценти за живота и творчеството на Панчо Владигеров и автентична възстановка на работния кабинет на композитора и на любимия му кът за отдих.

Документалната експозиция е ситуирана в най-голямото помещение на дома — гостната на семейство Владигерови. Тя включва шест вертикални пана и четири обемни витрини, проследяващи в хронологичен план най-важните етапи в живота и творчеството на Владигеров.

Основни теми в експозицията са:

Родно място, семейна среда, детство
Образование в Германия и ранно творчество
Първи признания за младия композитор
Утвърждаване на композитора. Върхови постижения на младия творчески гений
Сценична музика. Работата на Владигеров в творчески тандем с големия немски режисьор Макс Райнхард
Мащабни сценични платна. Опера, балет
Години на творческа и изпълнителска зрялост
Международна концертна и обществена дейност. Любим учител и педагог
Последни години на активно творчество, висока оценка и признание на композитора
Център на експозицията е оригиналният авторов ръкопис на Рапсодия “Вардар” – най-популярното, най-обичаното и изпълнявано произведение на твореца, наложило се като химн на българската музика.

ScreenHunter_19249 Aug. 12 14.08Във фонда на къща музей „Панчо Владигеров“ се съхраняват близо 7000 /седем хиляди/ архивни единици, обособени в следните сбирки:

ръкописи
оркестрови материали
афиши, програми и снимки
личен архив и кореспонденция
лична библиотека, фонотека и нототека
лични вещи
Съдържанието на архива и знаците, които той носи, говорят за изключително старателното и педантично събиране и подреждане на материалите от самия Владигеров. С чувство на себеуважение и уважение към изкуството, на което се е посветил, както и с голямата отговорност на творец, осъзнаващ мисията, която е призван да носи, Маестрото запазва всичко, което е свързано с неговото творчество, с изпълнителското изкуство, с обществената и педагогическата му дейност.