Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Банско

СЛУЖБА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – БАНСКО

logo_68b0da5767d9f82144efcaf7d87b0e89  Банско, ул. Радон Тодев 14
 074988613, 0884575959


 

 

 

 

 

 

Адекватно на динамично променящата се социално-икономическа  ситуация (която неминуемо оказва влияние върху стандарта на живот и социалния статус на различните групи население), като основен приоритет в местната социална политика е изведен създаването и прилагането на по-добър модел на грижа и подкрепа за хората в неравностойно положение.

Ангажиментът на Общината в качеството й на доставчик на социални услуги е да мобилизира всички ресурси – материални и човешки, с основна цел: да осигури качествени условия на живот и възможности за социално включване на групите в социален риск при гарантиране високо ниво на предоставяните услуги, съобразно утвърдените държавни стандарти и критерии.

На територията на община Банско функционира добре изградена мрежа от модерни социални услуги, които показаха положителното си въздействие върху нуждаещите. Общината постоянно е във връзка с реалните и потенциални клиенти на услугите, за да може навременно да реагира на актуалните потребности на населението. Голяма част от потребностите на клиентите се покриват от различните видове социални услугите, които предлагаме.

Екипите, ангажирани с разработването на плановете и реализирането на социалната дейност в община Банско, непрекъснато търсят възможности за създаване на повече избор на клиентите. Затова се надяваме и всички бъдещи социални проекти да бъдат успешно осъществени. Това ще допълни и надгради възможностите на социалната мрежа в общината, както и ще повиши качеството на предлаганите услуги.

 

 

Услуги
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с демнция, с. Места, община Банско
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, с. Места, община Банско
Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Банско
Дневен център за деца и младежи с увреждания „Здравец”, гр. Банско
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания –седмична грижа
Дневен център за стари хора – гр. Добринище, община Банско
Дневен център за стари хора – с. Места, община Банско
Дневен център за стари хора – с. Филипово, община Банско
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – гр. Банско

 

Защитени жилища за пълнолетни лица с умствено изоставане 1 и 2
Защитени жилища за пълнолетни лица с умствено изоставане 3 и 4
Домашен социален патронаж

 

Социално предприятие за производство на хартиени пликове Адрес: Банско, ул. Радон Тодев” № 14

 

Клубове на пенсионера в гр. Банско, с. Кремен, с. Гостун, с. Обидим и с. Осеново

 

ОБЩИНА БАНСКО

logo_Bansko  Банско, пл. Никола Вапцаров 1
 074988620, 074988626, 074988646, 074988633
 obabansko@dir.bg
 http://www.bansko.bg

 

 

 

 

 

 

 

Община Банско обхваща най-красивата част от величествената Пирин планина, части от Разложката котловина, от живописния пролом Момина клисура на Места и от Дъбрашкия дял на Родопите.

Природата е най – голямото богатство на общината. През 1962 година Службата за защита на природата обявавя най-красивата част на Пирин за Народен парк “Вихрен”. През 1974 година той е разширен и преименуван в Народен парк “Пирин”.

От 1999 година Министърът на околната среда и водите прекатегоризира парка в Национален парк “Пирин” с площ 40332 ха. В границите му са включени резерватите “Баюви дупки-Джинджирица” и “Юлен”. Тази малка част от рая влючва в себе си вековни смърчово-мурови гори, обширни клекови формации, планински полярни и остри зъбери, дълбоки циркуси и изумрудени езера.

Заради тази своя уникална природа НП “Пирин” е признат за обект от световна значимост и със заповед на ЮНЕСКО от 1983 г.е включен в Конвенцията за защита на световното природно наследство. В пределите на общината влизат следните населени места: град Банско и седем села: Добринище, Места, Кремен, Обидим, Гостун, Филипово и Осеново.

Релефът е от равнинен в поречията на реките до хълмист в планинската и предпланинската част. Климатът е преходно-континентален със средиземноморско влияние, а в по-високите части-планински. Лятото е кратко и прохладно, а зимата е снежна, мека и продължителна. Средните януарски температури са – 1,9 градуса по Целзий, снежната покривка в курорта се задържа средно 6 месеца в годината, а летните температури са +25, +35 градуса по Целзий.

В Общината има над 130 архитектурно-исторически паметници на културата, от които 7 с национално значение. Регистрирани са над 100 археологически обекти. Музейният комплекс разполага с една от най-добрите и отлично функциони-ращи музейни мрежи в страната.

Днес в планинския курорт се изгражда изцяло нова база за отдих. Развитието на туризма стимулира строителството на луксозни хотели, просторни жилищни сгради, ваканционни селища и модерни търговски обекти. Модерен кабинков лифт транспортира през зимата скиорите от града до местността “ Бъндеришка поляна” , с една междинна станция на “ Чалин валог”. Капацитетът е 2400 души на час.

ScreenHunter_6271 May. 10 12.16

Местностите около Банско изкушават всички любители на лова и риболова. Нищо не може да замени усещането и приятната тръпка от часовете прекарани край реките и езерата, с въдица в ръка, както и емоцията от приятната умора предизвикана от лова.

Няма да останат разочаровани и тези от Вас, които предпочитат удоволствието на конната езда. Интересните маршрути и самото усещане оставят приятен спомен във всеки успял да се докосне до красотата и магнетизма на планината, в съчетание с незабравимото удоволствие от ездата.

Предстои изграждането на две ултра модерни игрища за голф, които ще позволят на всеки да се отдаде на невероятното усещане предизвикано от играта.

Основна сфера със стратегическо значение за социално-икономическото развитие на Община Банско е туристичекия бизнес. Това е най-динамичният и бързо-развиващ се отрасъл от икономиката на общината. За периода 2001-2006 година размерите на инвестициите в сферата на туризма възлизат на повече от 200 млн. лв.


Вижте по-голяма карта