Видео
Общини и кметства
Банери
Статии

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Ямбол

ОБЩИНА ЯМБОЛ

Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7
046681110, 046662247
obsv@yambol.bg
http://yambol.bg/

 

 

 

 

 

 

 

Ямбол е град – община и административен център на Ямболска област. Разположен е върху територия от 91 кв. км. на двата бряга на река Тунджа. Намира се на 93 км. от Черно море и южно от магистралата София – Бургас. Релефът е равнинно – хълмист с надморска височина 100 – 150 м.

Преобладаващият релеф в областта е равнинен като се срещат частично и хълмисти територии – Свети Илийските, Манастирските възвишения (връх Градище – 600 м.), Бакаджиците ( връх Асанбаир – 515 м.), разположените в южната част на областта, по границата с Република Турция – Дервентски възвишения ( връх Гюргенбаир – 555 м.) и части от Странджа. Град Ямбол има надморска височина 134м.

ScreenHunter_7608 May. 15 17.27

 

Според регулационните граници на града, общата му площ е 14,000 дка.
Според градостройството разпределението на площите е:
– застроена площ 8,510 дка;
– улици и тротоари 1,420 дка;
– водоеми 1,250 дка;
– обработваеми земи 1,300 дка;
– зелени площи 1,520 дка;
Общата площ на общинските земеделски земи извън регулацията е 11,253 дка.

По своите климатични фактори районът принадлежи към климатичния район на Източна България от Преходно – континенталната климатична подобласт на Европейско – континенталната климатична област. Районът се характеризира с добра за България (233 часа) годишна продължителност на слънчевото греене при нормална (1550 – 1600 часа) продължителност на слънчевото греене за температура на въздуха над 10°С.

Сумарната годишна слънчева радиация е също висока 5600 MJ/m2, при сумарна слънчева радиация за периода при температура на въздуха над 10°С е 4400 МJ/ m2. Облачността е един от главните компоненти на климата. Облачността има максимум през зимните месеци ( сребърен бал 7.1 ), което намалява притока на топлина към земната повърхност в този район с около 70%. Георграфската ширина и надморската височина, на която е разположен града, определят неголямата разлика в топлинно отношение между основните сезони – зима и лято.

ScreenHunter_7609 May. 15 17.32

 

Районът се характеризира със сравнително мека зима, като средномесечните януарски температури са 0,2°С и горещо лято със средномесечна температура за м.юли – 23.2°С. Средната годишна максимална температура е 17,9°С, а средната годишна минимална – 6,4°С. Средногодишната месечна температура е 12.0°С.

Пролетта настъпва рано – края на февруари, начолото на март, със средна температура задържаща се над 0,5°С ( средни минимални и максимални температури за април + 5,1°С + 17,9°С ). Есента е сравнително по – топла. Първите есенни мразове са към края на октомври или в началото на ноември. Средните минимални и максимални температури за ноември са + 3,7°С ±12,4°С. Продължителността на периода с температура над 5°С е около 270 дни.

Един от най – важните климатични фактори, влияещи върху степента на разсейване на атмосферните примеси е скоростта на вятъра и честотата на случаите на тихо време и със скорост под 1 m/s. Районът се намира в област с ниска – 30% повторяемост на тихо време и вятър под 1 m/s. Това са добри условия за разсейване на атмосферните замърсители за България. През цялата година преобладава вятърът, духащ от североизточната четвърт на хоризонта ( NE 30,3%, при тихо време 31,3% ). Най – голяма е скоростта му през зимните месеци – 6,8 м/сек.

ScreenHunter_7614 May. 15 17.39

 

Водните запаси в областта са ограничени. През областта тече четвъртата в България по големина река – Тунджа. Нейни по-големи притоци са Мочурица, Поповска, Калница. В режима на река Тунджа и притоците й се формира обща многоводна фаза от ноември до април, през която протичат 80-90% от годишния обем от оттока.

Минерални извори има край с.Стефан Караджово, гр. Стралджа и с. Правдино. Лечебните качества на водата край с. Стефан Караджово са близки до тези на „Карлови вари „- Чехия и на „Кисловодск “ – Русия. Качествата и дебитът й позволяват развитието на балнеоложки туризъм.

На територията на областта има разкрити две термални находища. Едното е край с. Стефан Караджово, където са каптирани извори на минерална вода с дебит 13 л./сек. Водата е с хидрокарбонатна ( калциево – магнезиева ) минерализация. Там има построен балнеосанаториум още през 1978 година, с капацитет 240 легла. В съседство с него е построена и поликлиника, която разполага с различни кабинети за диагностика и лечение. В момента базата не се използва.


Вижте по-голяма картаScreenHunter_7597-May.-15-17.14