Видео
Общини и кметства
Банери
Статии

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Тополовград

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Тополовград, пл. Освобождение 1
047052280, 047054157
oba_ top.grad@abv.bg
http://www.topolovgrad.net

 

 

 

 

 

 КМЕТСТВА КЪМ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Община Тополовград се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Хасково. Общината има 21 населени места с общо население 11 681 жители. Над 98% от населението на община Тополовград изповядва източноправославното християнство.

Граничи на север и изток с окръг Ямбол /общини Тунджа и Елхово /. На запад и северозапад с окръг Стара Загора /общини Раднево и Гълъбово/. На югоизток граничи с Република Турция. На юг граничи с общините Харманли и Свиленград, окръг Хасково. В района на общината влизат северните и източни склонове на Сакар планина и нейното подножие и долното течение на р. Тунджа.

На територията на община Тополовград има няколко важни транспортни пътища: път P – 76 Харманли – Тополовград – Елхово – Бургас осигуряващ връзка с южното Черноморие; Път 11-78 Радовец – Тополовград – Раднево осигуряващ връзка с Централна България; път Свиленград – Радовец – Елхово осигуряващ достъп от Североизточна България към граничния контролно пропусквателен пункт Капитан Андреево.

ScreenHunter_7376 May. 14 19.24

Релефът на Общината е смесица между ниско равнинен и хълмист. Климатът е умерено – континентален, с подчертано средиземноморско влияние. Лятото тук е сухо и горещо, а зимата – сравнително мека. През зимата има периоди с обилни снеговалежи, ниски температури и големи снегонавявания. Пролетта се характеризира с бързо повишаване на температурите. Есента в по – голямата си част е суха и сравнително топла. Замърсяването на въздуха в района е минимално.

Общината има централна канализация, водопровод и е електрифициран. Тополовград има автобусни връзки със София, Стара Загора, Хасково, Ямбол и Бургас. Съобщителната мрежа е добре изградена, всички мобилни оператори имат обхват. Социалната инфраструктура е добре поддържана, има читалище, 2 църкви, кметство, поща.

На територията на Тополовград функционират целодневна детска градина, начално училище, средно училище.
Здравеопазване: многопрофилна болница за активно лечение, център за спешна медицинска помощ, център за социална рехабилитация и интеграция, стоматолог, 4 общопрактикуващи лекари и 5 аптеки.

В района традиционно развито е земеделието ( тютюнопроизводство, лозарство и др. ), което е и основен поминък на населението. В Тополовград се намира едно от тютюнопреработващите предприятия в структурата на Булгартабак холдинг АД, което осигурява работни места за доста от жителите на града.

ScreenHunter_7383 May. 14 19.29

Обликът на културния живот в община Тополовград се определя от дейността на читалище Св. св. Кирил и Методий, библиотека с фонд над 40 000 тома, етнографски музей над 6000 експоната, изложбена зала, както и местно радио. Към народното читалище функционира самодейна театрална трупа. На територията на града функционират 5 спортни клуба.

На територията на общината функционират и още девет читалища. Като с най – разнообразна дейност са тези в Радовец, Орешник, Синапово, Орлов дол, Срем, Хлябово. Във всички от тях функционират читалищни библиотеки. Най – голямата е в село Устрем с над 20 000 библиотечни тома.

Важни фактори за развитието на туризма в района са благоприятните географски дадености: Сакар планина, р.Тунджа и нейните притоци, културно -историческото наследство. В общината са добре развити планинският и ловният туризъм. В околностите на Тополовград са изградени няколко красиви горски хижи.

Ресурс за развитието на ловния туризъм представлява дивечовото богатство на Сакар планина. Пусната е в експлоатация и обновената хижа на Държавна дивечовъдна станция. Особен интерес за чужденците – ценители представляват трофеите от сакарски елен. Районът на Тополовград е богат на лечебни растения – тук виреят над 100 вида билки.

ScreenHunter_7385 May. 14 19.32

Паметници, с най – голяма историческа стойност в областта са Долмените. Те представляват мегалитни съоръжения, изградени от няколко положени отвесно каменни плочи, които образуват камера и са покрити с друга каменна плоча. Долмен има до с. Хлябово – до него се стига и посредством еко – пътека.

Друга забележителност е крепостта Палеокастро, която се намира се на 2 км. западно от Тополовград, в северните поли на Сакар. Запазени са развалини от крепостната стена, разхвърляни камъни из околността. Предполага се, че крепостта е изградена от траките, подновявана е от византийците и българите. Скалите на Палеокастро крият древна загадка – 150 – те скални дискове, изобразяващи Слънцето.

Изображенията са на пръв поглед без определена подредба и последователност – с най-различен диаметър, едните са вдлъбнати, другите са изпъкнали, някои са по групи, а други – самотни. До Тополовград се намира един от най – големите манастири в Южна България – манастира Света Троица. Тополовград е център на Архиерейско наместничество към Сливенска епархия. В града действат 5 православни църкви.

 

Център за услуги и информация:

 – Декларации

Заявления 

Искания

 

 


Вижте по-голяма карта