Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН ИЗГРЕВ

 София, ул. Атанас Далчев 12
 070010113, 02/9712847, 02/8719041
 info@so-izgrev.bg
 http://www.so-izgrev.bg

 

 

 

 

 

 

Район Изгрев е разположен в югоизточната част на столицата и представлява около 3% от територията й.

До 1987 година София е разделена на десет Районни Народни Съвета. Нашият район влиза в границите на Ленински РНС. В началото на 1988 година има ново териториално деление и райониране на София – град.

Обособява се ОбНС Червена звезда, който през 1995 година преминава в район Изгрев със Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове. Населението на района наброява приблизително 33 хил. жители.

Територията на район Изгрев е 490 ха и включва: жилищна зона – 170 ха, зелена система – 210 ха, промишлена зона – 10 ха и обществено обслужване – 100 ха.

Наличието на лесопарк допринася за значителната площ на зелената система. В рамките на столицата районът е втори по екологичен показател ниво на озелененост – 70 кв.м. на жител.

На територията на района се намират три жилищни квартала: ж.к.Изток с 16 000 жители, включващ ниско и средно етажно жилищно строителство, сгради, обслужващи дипломатическия корпус и парк с общоградско значение Борисова градина; ж.к.Изгрев с 3 хил. жители, включващ ниско и средно етажно жилищно строителство, сгради, обслужващи дипломатическия корпус, Ловен парк, Световния търговски център Интерпред.

Кварталът е известен и като квартал на интелектуалците – писатели, музиканти, художници, журналисти и други творци, които живеят на територията му; ж.к. Дианабад с 14 000 жители, включващ ниско и средно етажно жилищно строителство, малки и средни предприятия, Национален спортен комплекс Диана, разположен в естествена зелена среда, гара Пионер и Ловен парк.

Предприятията на територията на района са седемнадесет на брой: петнадесет малки и средни, и две големи. Услугите са представени чрез няколко автосервиза, ключарски и обущарски ателиета, фризьорски и козметични салони, и други. Търговията е добре развита и се осъществява в над триста търговски обекта.

Образованието и духовното израстване на младите хора е основен приоритет на район Изгрев. На територията на района се намират седем училища с насоченост: бизнес, чужди езици, изкуства, две читалища, осем детски заведения.

Три от училищата – 11 ОУ, 105 СОУ и 119 СОУ са общински и районната администрация се грижи изцяло за тяхната поддръжка и развитие. Перспективата за образование се разширява с присъствието на две държавни училища: Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов и Професионална гимназия по фризьорство и козметика Княгина Евдокия.

Многообразието и възможностите за образование се допълват с двете частни училища. Малките деца са отглеждани и възпитавани от висококвалифицирани педагози в седем детски заведения и една детска ясла.

Двете читалища – Николай Хайтов-1936 /кв. Изток/ и Добри Чинтулов-1935 /кв. Дианабад/ са духовни средища с множество културни изяви, богати библиотеки и целенасочена работа с жителите на квартала.

Обществените сгради и значимите институции придават характерен облик на района. Те са Парк-хотел Москва, Световен търговски център Интерпред, Национална следствена служба, Телевизионна кула, СДВР – КАТ, ЦИНТИ, Национален спортен комплекс Диана, Институт по микробиология на БАН, Многопрофилна болница Св. Наум, автогара Юг, Бизнес център – Литекс Тауер.

Особеност в структурата на района е съсредоточаването на 14 дипломатически посолства и жилищни зони за техните служители.

ОБЩИНА СОФИЯ

 София, ул.Московска No 33
 029875555, 029377303, 029377241, 029377582
 jfandakova@sofia.bg
 http://www.sofia.bg

 

 

 

 

 

Община София е разположена в Софийското поле с надморска височина около 550 метра на територия от 1,311 кв.км, от които населените места и урбанизираните територии заемат 245.5 кв.км, земеделските територии са с площ 509 кв.км, горските – 466.5 кв.км, териториите за добив на полезни изкопаеми – 40.5 кв.км, териториите за транспорт и инфраструктура – 20.6 кв.км и водни течения и водни площи – около 40 кв.км.

Пет планински прохода водят към града – Ботевградски, Владайски, Драгомански, Искърски и Петрохански. През тях още в древността минават важни пътища, свързващи Адриатика и Средна Европа с Черно и Егейско море, и Близкия Изток. Благодарение на стратегическото местоположение на Балканския полуостров, София и в миналото е била голям, оживен град, както и търговски, туристически и културен център.

Столичната община обхваща 38 населени места, от които 4 града: София, Бухово, Банкя и Нови Искър и 34 села. София е разделена на 24 района. Кметовете на райони решават въпросите, възникващи от ежедневните потребности на населението по местоживеене, административното обслужване на гражданите, благоустрояването, хигиенизирането и др.

ScreenHunter_7026 May. 13 18.37София е известна от древността с многобройните си минерални и термални извори (15 находища с общ дебит на водите 130 l/s). През последните 60 години са построени и изкуствени езера и язовири. В централната градска част, както и в кварталите Горна баня, Овча купел, Княжево и Панчарево, има минерални извори. Климатът на София е умереноконтинентален със средна годишна температура от 10,1 °C.

Зимите в града са студени и снеговити. В най – студените зимни дни температурите могат да паднат до -15 °C или още по-ниско, най-вече през януари и февруари. Мъглата е характерно явление в началото на зимния сезон. През зимата в София има средно по 60 дни със снежна покривка. Летата в София са топли и слънчеви.

През лятото столицата остава малко по – хладна в сравнение с останалата част от страната, заради по-голямата си надморска височина. Въпреки това в най – горещите летни дни температурите могат да превишат 35 °C, най-често през юли и август. Пролетта и есента в София са кратки с променливо и динамично време. Средните годишни валежи са 621,3 mm, достигайки своя максимум през пролетта и в началото на лятото, когато не са рядкост гръмотевичните бури.

ScreenHunter_7027 May. 13 18.38В Софийското поле има железни руди, строителни материали и лигнитни въглища. Районът е богат на минерални води. Строителните материали са пясък, ломен камък, чакъл, варовик и глини. През територията на София протичат няколко маловодни реки. Техните легла в чертите на града са коригирани. По-големи са Искър, Перловска, Владайска, Суходолска, Боянска, Слатинска, Бистришка, Банкянска.

В равнинната част на Софийското поле преобладават черноземните смолници, алувиално – ливадните и делувиално-ливадни почви. За полупланинските района са характерни канелените и кафявите горски почви. Автомобилният транспорт има перспективи за развитие поради факта, че в София се пресичат три трансевропейски транспортни коридора — номера 4, 8 и 10. Основните входно – изходни артерии са в направленията югоизток ( автомагистрала Тракия ), изток – североизток ( автомагистрала Хемус и Задбалканските котловини), югозапад ( направление Перник – Благоевград – Кулата), и северозапад ( направление Сливница – Калотина).

Транзитният трафик се пренасочва по така наречения Околовръстен път. Централната част на града е претоварена в пиковите часове поради тесни улици, нерешени проблеми с паркирането и неефективен контрол на транспорта. През периода 2000 – 2008 г. задръстването се влошава поради нарастване броя автомобили в столицата, изпреварващо нарастването на паркоместата чрез употреба на части от някои булеварди и площад Батенберги поради слабата употреба на подземни или многоетажни паркинги.

ScreenHunter_7032 May. 13 18.45София е най – важният за страната железопътен възел и осъществява връзката с вътрешността на страната по 5 направления. Изградени са 8 гари ( Централна, София – Север, Смирненски, Илиянци, Подуяне, Захарна фабрика, Искър, Горна Баня и спирки Надежда, Обеля и Бакърена фабрика) със съответните локомотивни и вагонни депа.

За периода месец януари – месец юли 2004 г. броят на пътниците, обслужени на Централна гара, е 2 323 844, което представлява 11,8% от общия брой пътници в железопътната мрежа на страната. София е и седалище на Български държавни железници. Намиращата се в непосредствена близост Централна автогара София позволява на пътниците да бъдат обслужвани едновременно за страната и чужбина от 47 и 60 автобуса съответно.

Въздушният транспорт е представен с най – голямото летище в страната, летище София, и с центъра за ръководство на въздушното движение. Започва да функционира през 1940 – те, на много пъти е разширявано и доизграждано и пистите удължавани. Трафикът започва да расте бързо през следващите години след откриването. Това налага многократно увеличаване на капацитетните способности. Започва строеж на отделен терминал за вътрешните полети до Бургас, Варна, Русе, Търговище, Горна Оряховица, Видин и Силистра, а след това и на нова сграда за пристигащите пътници по международни линии.

ScreenHunter_7035 May. 13 18.50Пистата е ремонтирана няколко пъти, инсталирани са съвременни аеронавигационни съоръжения, за да е в унисон с новите изисквания на модерната реактивна гражданска авиация. През 2001 година започва модернизация и строеж на втори терминал. През 2008 година са обслужени общо 3 230 696 пътници, което представлява ръст от 17,6% спрямо 2007 г.

Софийското метро е първото и единствено засега метро в България. Влиза в експлоатация на 28 януари 1998 г. Поради тежката финансова криза през 1980 – те и 1990 – те неговият строеж е отлаган многократно. Неговото строителство е финансирано както от общинския, така и от националния бюджет, а също така и от европейски фондове.

В софийска епархия действат към 200 православни храма и параклиса, над 40 манастира, съградени от ІV век до днес. Забележителна е Софийската синагога една от най – големите и изящните в цяла Европа. Значим паметник и действащ молитвен дом е и Софийската джамия, известната като Баня баши, съчетаваща и хамам ( баня ) от топлия минерален извор в центъра на града, построената от най – видният османски архитект Синан в 1566 г. В града има новоизградена католичeска катедрала Свети Йосиф, протестанстки храмове, има неголяма и се изгражда внушителна армено – грегориянска черква.

ScreenHunter_7037 May. 13 18.53В София се намират редица паметници от различни епохи. Някои от тях, построени по време на комунистическата власт, са разрушени – такъв е случаят с паметника на Ленин и мавзолея на Георги Димитров. Паметникът пък пред Националния дворец на културата се руши сам и с течение на времето от него остава само скелето. Двата най-стари и известни моста в София са Орлов мост и Лъвов мост.

Най – големият парк в София е Борисовата градина, известен в близкото минало като Паркът на свободата. В нея се намират няколко малки езера, паметници, детски площадки, стадион Васил Левски и най – големият плаж в София. Най – старата градина е градската градина, създадена през 1872 година. Други известни паркове в столицата са Западен парк, Северен парк и Южен парк. В София има 95 вековни дървета, които ще бъдат включени в списък за специална защита.

Парк Витоша е обявен за природен парк през 2000 година. На негова територия се намират биосферният резерват Бистришко бранище и резерват Торфено бранище. В района на Панчаревското езеро има няколко залесени парка, спортни бази, почивни домове и множество заведения за обществено хранене. Красивата природа и близостта му до столицата го правят любимо място за излети и почивка на софиянци.


Вижте по-голяма карта