Видео
Общини и кметства
Банери
Статии

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Русе

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ -ГР.РУСЕ

Русе, ул. Котовск 3, ет. 2
0882516080
kdruse@abv.bg
 http://www.opkdruse.eu

 

 

 

 

 

 

 

ОП „Комунални дейности” е специализирано звено на бюджетна издръжка към Община Русе за поддържане на уличната пътна мрежа и осветлението на територията на общината, както и обслужване на зоните за кратковременно паркиране и приют за безстопанствени животни и е второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

Untitled collage (1)ОП „Комунални дейности” изпълнява следните видове дейности:

– поддържане, ремонт и изпълнение на улични и тротоарни настилки;

– поддържане, ремонт и изпълнение на вертикална сигнализация;

– поддържане на хоризонтална маркировка;

– поддържане, ремонт и изпълнение на светофарни уредби;

– поддържане, ремонт на заслони и принадлежности на пътя;

– поддържане и ремонт на уличното осветление;

– възстановяване на благоустроени терени, улични платна, тротоари и други;

– поставя и премахва временна организация на движението (ВОД);

– поддръжка и ремонт на пешеходни подлези, надлези и пасарелки;

– поддръжка на общинска кабелна мрежа на радиоразпръскване;

– изпълнение програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета;

– ползване на технически средства за ограничаване движението на автомобили в зоните за кратковременно паркиране;

– обслужване на зоните за кратковременно платено паркиране приети с решение на Общински съвет Русе;

СТРУКТУРА

Структурата на ОП „Комунални дейности”, неговата численост се утвърждават от Общински съвет – Русе, по предложение на Кмета на Община Русе.

ОП „Комунални дейности” има следната структура:

1. Ръководство, което се състои от Директор, Заместник- директор по строителни и ремонтни дейности, автотранспорт и механизация и Заместник- директор по пътна сигнализация и улично осветление.

2. Отдел „Финансово – счетоводна дейност и човешки ресурси”

3. Отдел „Паркинги”

4. Отдел „Приют за безстопанствени животни”

5. Отдел „Строителни и ремонтни дейности, автотранспорт и механизация”

6. Отдел „Улично осветление и пътна сигнализация”

ОБЩИНА РУСЕ

Русе, пл. Свобода 6
082881802, 082826100
mayor@ruse-bg.eu
 http://www.godech.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Русе се намира в Североизточна България. Разположена е на високия десен бряг на р. Дунав и граничи с Общините: Сливо Поле, Вятово, Иваново и Кубрат. Центърът на Общината – гр. Русе се простира североизточно от устието на р.Русенски Лом. Неговата територия заема най-западната част на най-голямата крайдунавска низина – Побрежие. Средната му надморска височина е 46м.

Терасният комплекс е особено добре изразен североизточно от Русе и е съчетан от наличието на две заливни тераси от 4 до 7м. и три над заливни тераси: 15-22м; 30-66м и 54-65м.

Територията, която Русе заема, има очертанията на елипса, ориентирана с дългата си ос успоредно на реката по протежение на 11 км. Градът обхваща територията по високия терасиран дунавски бряг, включена между слетия със сушата остров Матей и устието на р. Русенски Лом от запад и до височината Сръбчето на изток. Старото градско ядро заема най-обширната тераса, около която Дунав прави плавна дъга. В западния й край, след намесата на човека, за девет десетилетия са станали значителни изменения. До началото на миналия век Дунав е достигал до подножието на Флотската кула, където са били флотските казарми и старото устие на р. Русенски Лом. След като се появява и образува остров Матей, устието на р. Русенски Лом е коригирано и преместено на запад, оформя се лиманът – пристанище Русе-Запад, зимовище на корабите, правят се насипи по заливната тераса, изменя се бреговото очертание и самият дунавски бряг и фарватер се преместват значително на север.

Върху най-старата железопътна гара (сега Национален музей на транспорта и съобщенията), разположена на заливната тераса, е отбелязана надморска височина 22,8 метра.

По-голямата част от град Русе лежи на надморска височина между 35 и 45 м. На юг хълмистият терен е увенчан от Саръбаир, висок 159 м. Върху него, до Левент табия, се издига Телевизионната кула, висока 206 м с антената. Това е най-високата кула в България. Физикогеографите приемат, че средната надморска височина на Русе е 45,5 метра.

Геолого-геоморфоложкия профил на територията разкрива речни наноси върху льос, льосовидни отложения и аптски варовици. Съвременните морфогенетични процеси имат широко проявление, особено в негативен аспект. Това е плоскостната ветрова и водна ерозия, разрушаваща структурата на почвената покривка, а също така и въздействието на дълбоката линейна ерозия.

По своето местоположение Община Русе се явява важен национален транспортен комуникационен и търговски възел с намиращи се на нейна територия гранични пунктове на р. Дунав и в Свободна безмитна зона. Разстоянието по шосе от Русе до София е 331 км, до Варна 203 км, до Пловдив 293 км, до Плевен 153 км, до Велико Търново 107 км, до Силистра 124 км. Мостът на р. Дунав между България и Румъния, в района на Русе и Гюргево, „приближава“ още повече румънската столица Букурещ на 72 км и пропуска през Русе влакове за Букурещ, Киев, Москва, Будапеща, Братислава, Прага, Берлин, Варшава, за София, Варна, Бургас. През моста преминава голям поток автомобили към българското курортно Черноморие и вътрешността на страната. От север към града се събират няколко важни пътя: Будапеща – Брашов – Букурещ – Русе, Варшава – Лвов – Букурещ – Русе и Москва – Киев – Букурещ – Русе – София и оттам към Македония и Албания.

Русе е стар български град, пристанище на река Дунав. От незапомнени времена хората са се заселили до реката, която им дава препитание – така се е образувала Русенската селищна могила от праисторическо време. Намерени са глинени идоли – покровители на живота, които днес се пазят в музея. Селището е било с добре очертани жилищни и обществени сгради, с улици и квартали.

По времето на римския император Веспасиан (69 – 79 г.) възниква кастелът и флотската станция Сексагинта Приста.

Крепостта била разположена на главния крайдунавски път от днeшния Белград до делтата на р. Дунав. От тук почвали пътища за градовете Нове (Свищов), Марцианопол (Девня), Одесос (Варна), Никополис ад Иструм (при с. Никюп, Великотърновско). Тези данни научаваме от надписи върху милиарни колони, които стояли на изходните артерии на Сексагинта Приста.

Името на крепостта се среща в различните писмени паметници най-често в три варианта: Сексагинта Приста, Сексанта Приста или само Приста. Първата част на името произхожда от латинското числително име “сексагинта”, което в превод означава “шестдесет”. Втората част е от гръцки език (приста, пристис) и означавала вид боен бързоходен кораб с весла. Предполага се, че в Приста е имало 60 места за акостиране на такива кораби, от където произхожда и името й – шестдесет кораба или градът – пристанище на шестдесетте кораба.


Вижте по-голяма карта