Видео
Общини и кметства
Банери
Статии

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Петрич

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЕТРИЧ

s1_onblogo Петрич ул. Ал. Стамболийски 9
 0879819509
info@petrichhistorymuseum.bg
 http://petrichhistorymuseum.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Исторически музей – Петрич е създаден през 2006 г. на основата на възникналата през 1966 г. музейна сбирка. Днес Исторически музей – гр. Петрич разполага с над 18 000 музейни експоната, комплектовани в четири отдела: Археология, Етнография, Българските земи XV – XIX в., Нова и най-нова история, експозиция „Ванга” и отдел „Самуилова крепост”. В Централна експозиционна зала, експозиция „Ванга” и отдел „Самуилова крепост” са показани около 3 000 експоната, 15 000 експоната са на склад.

1. Археология.

post-cointsОтделът разполага с 3 400 експоната, сред които изпъкват: почетен едикт на император Галерий от 308 г., уникална колекция от театрални маски и теракотени фигури от ІІ – III век; глинени идоли (VI хил. пр. Хр.); колективна находка на теракотени фигури от III век;нумизматична колекция от VI в.пр.Хр. до XX век. На 10 км. от Петрич, на южния склон на изгасналия вулкан Кожух е разположен античният град Хераклея Синтика. Разкрити, реставрирани и консервирани са северната част на форума, гражданска базилика и част от крепостната стена.

2. Отдел „Самуилова крепост”

Отдел „Самуилова крепост” е с площ 160 дка. и включва мемориал и експозиция, представящи героичните събития от 1014 г.

3. Етнография.

Отделът разполага с 1500 експоната: предмети на изкуството, традиционни носии и предмети от бита на местното население и на бежанци от Солунско, Демирхисарско и Вардарско.

4. Българските земи XV-XIXв.

Отделът разполага с над 500 експоната, включващи предмети на местното занаятчийско производство и внос, печат на Петричката община от 1872 г., печат на Училищното настоятелство към общината от 1892 г., ферман на султан Абдул Азис II.

5. Нова и най-нова история.

Отделът разполага с 4 000 експоната, разпределени в инвентарни книги Нова и Най-нова история, История на БКП.

6. Отдел „Къща Ванга” – представя жилището и предмети, свързани с живота на Вангелия Гущерова – Ванга.

7. Научно-спомагателен фонд и научен архив.

Разполага с 500 експоната. От тези фондове най-голям интерес предизвикват документите, отразяващи Петричкия инцидент от октомври 1925 г.

Средната годишна посещаемост за 2006 – 2015 г. на Исторически музей – Петрич е около 30 000 д. годишно. Конкретно за 2014 г. – 37 580 д., за 2015 г. – 27 300 д., като тук не са включени данните за посещаемостта на античния град Хераклея Синтика. За 2016 г. се очаква ръст от около 30 %.

СЪЗДАВАНЕ “ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЕТРИЧ”

Исторически музей – Петрич е създаден през 2006 г. на основата на възникналата през 1966 г. музейна сбирка. Днес Исторически музей – гр. Петрич разполага с над 18 000 музейни експоната, комплектовани в четири отдела: Археология, Етнография, Българските земи XV – XIX в., Нова и най-нова история, експозиция „Ванга” и отдел „Самуилова крепост”. В Централна експозиционна зала, експозиция „Ванга” и отдел „Самуилова крепост” са показани около 3 000 експоната, 15 000 експоната са на склад.

ОТДЕЛ АРХЕОЛОГИЯ

Отделът разполага с 3 400 експоната, сред които изпъкват: почетен едикт на император Галерий от 308 г., уникална колекция от театрални маски и теракотени фигури от ІІ – III век; глинени идоли (VI хил. пр. Хр.); колективна находка на теракотени фигури от III век;нумизматична колекция от VI в.пр.Хр. до XX век. На 10 км. от Петрич, на южния склон на изгасналия вулкан Кожух е разположен античният град Хераклея Синтика. Разкрити, реставрирани и консервирани са северната част на форума, гражданска базилика и част от крепостната стена.

ОТДЕЛ САМУИЛОВА КРЕПОСТ

Отдел „Самуилова крепост” е с площ 160 дка. и включва мемориал и експозиция, представящи героичните събития от 1014 г.

ЕТНОГРАФИЯ

Отделът разполага с 1500 експоната: предмети на изкуството, традиционни носии и предмети от бита на местното население и на бежанци от Солунско, Демирхисарско и Вардарско.

БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ XV-XIXВ

Отделът разполага с над 500 експоната, включващи предмети на местното занаятчийско производство и внос, печат на Петричката община от 1872 г., печат на Училищното настоятелство към общината от 1892 г., ферман на султан Абдул Азис II.

НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ.

Отделът разполага с 4 000 експоната, разпределени в инвентарни книги Нова и Най-нова история, История на БКП.

ОТДЕЛ „КЪЩА ВАНГА”

Представя жилището и предмети, свързани с живота на Вангелия Гущерова – Ванга.

ОБЩИНА ПЕТРИЧ

ScreenHunter 3388  Петрич, ул. Цар Борис III 24
074569112
oa_petrich@mbox.contact.bg
 http://petrich.bg

 

 

 

 

 

 

 

История

Административен център на общината е гр. Петрич, наследник на античния град Хераклея Синтика, който възниква през V-IV в. пр. Хр. в подножието на планината Кожух, местността Рупите. През 168 г. пр.Хр. Хераклея Синтика е завладяна от римляните и като римски град съществува до VІ век., когато е превзет от славяните.Започва плавния преход към средновековие.

През 837 г., при хан Пресиян, Петрич влиза в пределите на Първата българска държава. Градският център се измества на юг, в полите на планината Беласица.
Значението на гр. Петрич нараства, защото той е важен елемент от отбранителната система на средновековна България. На 18 км западно от града в 1014 г. се разиграва едно от най-драматичните сражения в българската история – битката за Самуиловата крепост и свободата на държавата. Пленени и ослепени 14000 български войници, но техният подвиг се превръща в символ на борбата за освобождение от византийска власт.

През ХІІІ-ХІV в. Петрич е българска крепост – част от укрепителната система в Югозападна България.
По време на османското робство се превръща в турски административен и военен център.
През 1912 г. гр. Петрич е освободен от османско иго, а през следващата 1913 г. се превръща в нов дом за хилядите бежанци от Егейска и Вардарска Македония.

От 1920 г. да 1934 г. Петрич е окръжен град.

 

Община Петрич заема най-югозападната част на България и граничи с Гърция и Македония. Обхваща Петричката котловина, българските части на планините Беласица и Огражден и част от южен Пирин (обща площ 650 кв.км).
Община Петрич е активно балканско и европейско кръстовище между две морета – отстои на 90 км от Солунското пристанище на Бяло море, където България има неутрален сектор за търговски обмен по Средиземно море, и на 380 км от пристанището Вльора в Албания на Адриатическо море.

Untitled-collage-5Разположен амфитеатрално в подножието на Беласица, градът открива красива гледка към планините Пирин, Огражден и Славянка. Градът е дал името на най-хубавите праскови, на най-сладките кестени и най-ароматното грозде. Актинидиите, корковият дъб, наровете и смокинята придават средиземноморски вид на пейзажа. Но по склоновете на околните планини безспорен господар е яворът. Минерални води с уникални лечебни свойства има при с. Марикостиново, с. Кромидово и в местността Рупите.

Петрич е наследил земята и името на трако-римското селище Петра – един от прочутите за времето си градове по поречието на Струма. Праисторическата могила при с. Топлоница, местността „Кожух” и други археологически находки имат принос за развитието и изследването на общоевропейската цивилизация.

Изпепелено от пожар през 6 век, селището въкръсва отново в подножието на Беласица. По времето на хан Пресиян (837г.) Петрич влиза в пределите на българската държава и оттогава иаторията е определила на града драматична съдба на преден пост срещу чуждите нашественици.

Забележителности

Рупите

Близо до Петрич се намира местността Рупите – свято място, скътано в пазвата на единствения съществувал някога в България вулкан Кожух. Навсякъде из кратера извират множество горещи минерални извори с високо съдържание на сяра, подходящи за провеждане на лечебни процедури, както и за производство на зелени водорасли. поточета. Част от него е обявена за защитена природна местност заради наличието на единствени за България ендемитни и реликтни растителни и животински видове. Мястото е прочуто със своята естествена концентрация на космическа енергия. Може би затова прочутата българска пророчица Ванга го е избрала за свой дом през последните години от живота си. Издигнатата от нея църква – „Света Петка” привлича поклонници от цяла България

Националният парк-музей “Самуилова крепост”

На няколко километра на запад от града, до с. Ключ е разположен Националният парк-музей “Самуилова крепост”, включен към 100-те национални туристически обекти. Там през 1014 година се е състояла трагичната за българите Беласишка битка. Тогава византийския император Василий II, наречен след нея Бългороубиец, заповядал да ослепят всичките 14000 пленени български войници, като според легендата на всеки 100 оставилпо един зрящ с едното око, за да ги води.

Културен живот

Петрич се освобождава от турско робство през 1912 година. Година по-късно се превръща в убежище на хиляди българи, бежанци от Егейска и Вардарска Македония. Така старата културна традиция на града се смесва с душевността на пъстрата бежанска вълна, което превръща Петрич в уникално селище на македонски фолклор.
Никъде другаде няма да видите русалините и техните танци със саби, както и кукерите станчинари, шестващи в страховитите си маски по улиците на Петрич на 1-ви януари.

Петрич е град на талантливи поети и артисти, на самобитни празници и фестивали. Читалище „Братя Миладинови”, строено с доброволен труд, не затваря врати. Книжният фонд на библиотеката съдържа 108 767 тома литература, от които 74 000 са на свободен достъп, а останалите – в книгохранилище. В библиотеката има обособени четири отдела: читалня, заемна за възрастни, детски отдел и комплектуване. Обособена е и сбирка от редки и ценни книги с антикварна стойност. На сцената на големия театрален салон са изнасяни представления и концерти много известни български артисти, провеждат се местни, национални и международни музикални и танцови фестивали.

Всяка година талантливи деца от страната и чужбина се състезават в международния детски фестивал „Изгряват звезди”, организиран от фондация „Сгушена звездица”.
Незабравима атмосфера се създава в града особено по време на празника на града Гергьовден и националния фестивал на старата градска песен.

Градски исторически музей – гр. Петрич

Създаден е като музейна сбирка през 1966 г, а по-късно е преобразуван в Исторически музей със следните отдели: “Археология”, “История” и “Етнография”. Притежава над 10 000 музейни експоната, изложени в постоянна експозиция и съхранявани във фондовете.

 

 

Петрич – природа и история

Поради благоприятния климат и ландшафт, както и изобилието на води, районът на Петрич е населяван от хилядолетия. Неговата история е тясно свързана с река Струма, която в древността е била  основната комуникационна артерия, свързваща Егея с Европа. По Струма, през VІІ хилядолетие пр. Хр., към Европа са проникнали земеделието и животновъдството – основа на европейската икономика и до днес. Именно тук е възникнала и най-ранната металургия. В Античността тук е процъфтявала забележителна култура, а през Средновековието районът е бил арена на величави и трагични събития.

 

12345 КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ е Димитър Бръчков

 

 Телефон: 0745 69112; Факс: 0745 62090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg

 

 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:

 Кодекс на общинския служител
– Етичен кодекс за поведение на служителите от Община Петрич    –         Изтеглете документа от тук

Ценова таблица на Общинска собственост
– Ценова таблица за жилищни сгради и гаражи, производствена дейност, търговски нужди и услуги.      –       Изтеглете документа от тук

Декларация чл.67-1              –             Изтеглете документа от тук

Декларация чл.71.1 от ЗМДТ    –      Изтеглете документа от тук           

Работно време на Центъра за услуги за услуги и информация на гражданите за работа с граждани:
– делнични дни: 8.00 – 17.30 часа
– почивни дни – събота и неделя

 Работно време на Общинска администрация Петрич с граждани :
– делнични дни: 8.30 – 12.00 часа 13.30 -16.30 часа
– почивни дни – събота и неделя

 Приемно време
– Кмет на Община Петрич – Димитър Бръчков     Сряда              10.30 – 12.00
– Зам.-кмет ТСУ и ОР –                                                         Сряда, петък    9.30 – 12.00

Телефонен указател на Общинска администрация – Петрич