Видео
Общини и кметства
Банери
Статии

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Перник

КМЕТСТВО БЕЛА ВОДА

 Перник, кв. Бела вода, ул. Григорий Цамблак 2
076631920, 0886757582
info@belavoda.net
 http://belavoda.net

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЧЕСКА СПАВКА ЗА КВ. БЕЛА ВОДА Град Перник, кв.Бела вода се намира в Средна Западна България и отстои на 40км.от столицата-София.Разположен е от двете страни на магистралният път София – Кюстендил в полите на планина Голо бърдо.

belaОтстои на 5 км.от центъра на гр.Перник,2 км. от гр.Батановци и 7 км. от гр.Радомир.Известен е като квартал между три града.До 1955г.е село и с Указ № 317-обнародван в Държавен вестник от 13.12.1955 г. и от 01.01.1956 г.е включен като квартал на град Перник .Намира се на 900 м надморска височина в региона “ГРАОВО” на шопска етнографска област.В етнографско отношение е добре запазен танцовия и обредно песенен фолклор, както и сурвакарските обредни игри и обичаи.

Преди Освобождението старото село Бела вода лежало в северните стръмно спускащи се към долината на река Струма склонове на планината Голо бърдо.

Крайните къщи на Бела вода в източна посока отстоят на 3 ½ км.от град Перник,а крайните къщи в западна посока се допират до град Батановци,чийто център е на 1 ½ т центъра на квартала. Бела вода е старо селище,чието местонахождение на няколко пъти се е променяло по политически и икономически причини.

Най-старото селище е било при черквата “Свети Георги”,по-късно то се измества в местността “Селовица”,а след време наново се измаства при извора в местността “Ножиците”. През 1884г.селото е било с 44 къщи,.до 1890г.селото е имало 36 къщи,а в момента около 500. Населението е живяло в задруги до към Балканската война (1912г.) след което започва “роенето”.

Разпада се задругата на УЗУНСКИТЕ,кято е наброявала 51 члена,след това задругата на МИТЕВИТЕ състояща се от 30 члена и т. н.По- известни махали на Бела вда са: Махала СЛАТИНА –66 къщи –най-старата махала. БЪРКАЧ – 14 къщи УЗУНСКА – 10 къщи – разпложена край р.Струма ДАМЕВА – 11 къщи-разположена в алувиалното корито на р.Сртума,срещу сепарацията на р-кБогданов дол ПЕНДОВА –14къщи – предполага се,че това са преселници от с.Калкас.

Разположена край р.Струма РАЗСОЛКОВА – 11 къщи –разположена по шосето към гр.Батановци МЕХАНДЖИЙСКА – 15къщи,разпложена в центъра на селището ДИМОВА – 8 къщи-по склона на планина Голо бърдо ЛАЗЕВА – 20 къщи – по склоновете на планина Голо бърдо ГЬОШЕВА или ГРЪНЧАРСКА – 18 къщи-на юг от Лазева РАДЕВА – 8 къщи-най-отдалечената махала,разположена на по-високият десен бряг на р.Струма до землището на с.Богданов дол.

Преди Освобождението населението на Бела вода се е занимавало с кираджийство.След откриване на залежите от въглища и разработването на мините и циментовата фабрика “Гранитоид”населението намира там своето препитание и то бързо са разраства.Обособява се и нова част с минни блокове кв.”Толбухин” – около 1948г.населени предимно от пришълци.

Различни са преданията за това от къде идва името на селището:Навремето черквата “Свети Георги” е била голям манастир,който е отглеждал много овце.Стадата са пасяли високо из полите на планина Голо бърдо и за пастирите е било трудно свалянето на измузеното мляко,затова те са направили коруби по които са спускали млякото да тече до манастия. Минавайки хора па пътя са виждали млекото което тече и са казвали “бела вода”.

По- вероятно е името да идва от многоройните извори и хубавата вода в района и многото запазени предания за оброчища и лековити извори.

През 2002г. на 26.ІХ. на празника на Йан Богослов бе осветен параклис с лековита вода,който се намира на детелината към гр.Батановци. Параклиса беше съграден по инициатива на Надя Александрова Милушева и с помощта на кметството и читалището.Лечебната сила и свойства на водата е известна още от древността.За това говорят и преданията на хората от селището събрани и съхранени от читалището.

Големите местните празници на квартала са много. Най-важният е “ТОМИНА НЕДЕЛЯ” – първата неделя след Великден.Празнуват се “Сурва”;”Бабин ден”;”Тодоров ден”;”Трифон зарезан”;”Гергьов ден”;туристически събор на “Меанджийски ливади”-който също е свърдан с водата – 2.май;курбан за здраве на Успение на св.ап. и ев. Йоан Богослов – 26.септември;Празник на тиквата извадка от архива на читалището-„Народната памет разказва“.

ОБЩИНА ПЕРНИК

 Перник, пл. Св. Иван Рилски №1
076684290, 076602933
obshtina@pernik.bg
 http://www.pernik.bg

 

 

 

 

 

 

Община Перник е разположена в едноименната котловина, която се отличава със силно развито подножие и с преобладаващо развитие на високи тераси.

Нейното дъно има хълмист характер и се отводнява от река Струма и нейния приток река Конска. От север и от изток орографската граница на котловината се очертава от южните склонове на Люлин и западните склонове на Витоша, разделени от Владайското дефиле (890 м н.в.). От запад се ограничава от съседната Брезнишка котловина посредством невисок праг – рида Усоица (780-810 м н.в.) и Голо бърдо, разсечен от Струмския пролом под местността Кракра.

Благоприятният климат и обширните полупланински пасища са създали условия за населяването й още в древни времена.

Резултатите от археологическите находки през последните години показват, че селищната територия на Перник е била обитавана още в праисторическо време от траките.

Перник е наследник на средновековния град Кракра. През IV в. пр.н.е. траките построяват тук крепост. Богати археологически находки свидетелстват за тракийско селище от късния неолит. От това време е най-богатата в централнобалканската зона керамична колекция, която се пази в Историческия музей.

Тук се съхранява и чудесна експозиция от релефи и скулптури, посветени на здравоносните божества Асклепий и Хигия, почитани в района заради наличието на много минерални извори.

Община Перник обхваща Пернишката котловина по горното поречие на р. Струма, част от Национален парк “Витоша” и ботаническия резерват “Острица”.

В прилежащите й планини са изградени туристически хижи и заслони, курортен център с минерална вода в с. Рударци и язовири в селата Ярджиловци, Мещица, Студена и Боснек.

Общината има многобройни естествени природни дадености. Край витошкото с. Боснек се намират карстовият извор “Живата вода” и най-дългата пещера в България “Духлата”. Близостта на Витоша и намиращият се в региона балнеоложки комплекс “Рударци” са добра предпоставка за бъдещо развитие на туризъм и ски-спорт.

“Врелото” е водна монокална и етажна пещера в Боснешкия карстов регион. На 5 км северно от с. Боснек сред вековни дървета се намира пещерата “Живата вода”.

Хижа “Селимица” се намира на югозападните склонове на Витоша в местността Ленищата под едноименния връх Селимица. Разположена е сред иглолистна и широколистна гора на 1305 м. надморска височина.

На Голо Бърдо под връх Ранчово градище е разположена х. “Славей”. В близост до нея се намира ботаническия резерват Острица, който е обявен за такъв през 1934 г. и е с обща площ 600 дка и в който има уникални растителни видове.

Великолепни условия за ловен туризъм и отдих предоставя ловно стопанство “Витошко”, където функционира и държавната дивечовъдна станция “Витошко-Студена” с развъдник за планинска пъстърва.

На територията на общината функционират 2 хотела, тризвездения “Струма”, находящ се в центъра на града на площад “Кракра” и “Зора” в кв. “Изток”.

Кметства
Кметство кв.Изток
Емил Костадинов – кмет 076/670701
Началник “АФО” 076/670641
АПОН Иванка Божичкова 076/670698
ТСУ/ Строителство 076/670673
Каса Димитрина Миланова 076/670719
Кметство кв.Църква
Румен Петров – кмет
Стефка Алексова – специалист 076/670042
кв.Калкас – кмет Надка Росенчова 076/606368
кв.Бела вода – кмет Стефан Давидков 076/80075
гр.Батановци- кмет Радослав Банчев 07712/2244
с.Кралев дол – кмет Пламен Георгиев 076/670891
с.Боснек -км.наместник Борислав Борисов 07715/2030
с.Драгичево – кмет Виктор Викторов 07718/2219
с.Кладница – кмет Васил Мирчев 07711/333
с.Голямо Бучино – кмет Александър Александров 076/670838
с. Дивотино – кмет Румен Сергиев 07717/2098
с.Люлин – кмет Евгени Евгениев 07717/2029
с.Мещица – кмет Деян Станимиров 07714/2034
с.Витановци – кмет Първан Симов 07719/2155
с.Рударци – кмет Богдан Богданов 07713/2236
с.Расник – кмет Венцислав Любенов 07714/2178
с.Радуй – км.наместник Любомир Трайков 07714/2132
с.Вискяр – км.наместник Любка Георгиева 07714/2123
с.Студена ­- кмет Красимир Христов 07715/2333
с.Черна гора- кмет Диана Атанасова 07712/2235
с.Ярджиловци – кмет Данчо Данаилов 07719/2022
с.Богданов дол – кмет Петър Теофилов 07712/2170
с.Зидарци – км.наместник Надя Генадиева 07719/2021
с.Лесковец – км.наместник Андрей Стойчев 07712/2141
с.Селищен дол – км.наместник Малин Димитров 07755/380

Сектор “Здравеопазване” планира, координира и контролира дейността на медицинските специалисти от здравните кабинети в детските заведения и училищата. Работи в партньорство с държавните и неправителствени организации по проблемите на превенция и промоция на здравето на населението, като приоритет са децата и подрастващите. Здравната политика е насочена към подобряване и укрепване физическото и психическото здраве, изграждане и утвърждаване на здравни навици, формиране на ценности за здравословен начин на живот
На територията та община Перник осъществяват дейност две детски ясли “Здравец” и “Мечо Пух” с капацитет брой деца 130.
Виж тук / от наличната презентация/
– Здравни кабинети в детските заведения и училища
В Целодневните детски градини и Обединени детски заведения, както в общинските и държавни училища здравеопазването е организирано в 47 здравни кабинети, разпределени както следва:
– Училищно здравеопазване – общински и държавни училища – 19 кабинета
– Детско здравеопазване – ОДЗ и ЦДГ – 27 кабинета
– Помощно училище – 1 кабинет.
– Общият брой на медицинските специалисти, работещи в детско и ученическо здравеопазване е 75души.
В здравните кабинети се осъществяват дейности по промоция на здравето на децата и учениците, осъществява се и медицинско обслужване при спешни състояния до пристигане на екипите на спешна медицинска помощ. Провежда се профилактична дейност за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детските заведения и училища.
Здравното образование , физическото развитие и физическата дееспособност на децата и подрастващите са приоритет в работата на медицинския специалист. Възпитанието и утвърждаване на здравословен начин на живот и здравословно хранене са в основата на всяка дейност на специалистите от здравните кабинети.
Здравните кабинети в училищно и детско здравеопазване са създадени на основание чл. 26 от Закона за здравето и функционират на базата на Наредба № 3 от 27.04.2000 г.

Сектор „Социални дейности
Направления на работа:
Разработване на конкретни мерки за реализация на на държавната и общинската социална политика на територията на община Перник
Реализиране на дейности за осигуряване на достъпни и качествени социални услуги в Община Перник :
Дневен център за деца с увреждания „Добро сърце“
Дневен център за деца с увреждания /0-7 г./
Център за социална рехабилитация и интеграция
Център за обществена подкрепа
Център за настаняване от семеен тип за деца /младежи с увреждания
Център за настаняване от семеен тип за деца /младежи без увреждания
Център за настаняване от семеен тип за деца /младежи с увреждания, с потребност от постоянна медицинска грижа
Кризисен център за деца
Кризисен център за жени и деца, претърпели насилие или жертва на трафик
Дневен център за възрастни с увреждания

Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
Контрол по спазването на критериите и стандартите на предоставяните социални услуги
Организиране и координиране на дейностите по реализация и грижата за хора от рисковите целеви групи
Извършване анализ на потребностите от социални услуги на територията на община Перник и изготвяне на конкретни предложения в тази връзка
Оказване на съдействие на граждани в следните направления:
Ø Отпускане на еднократни помощи от специален фонд за социални помощи към Община Перник.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Молба – декларация по образец.
2. Служебни бележки за шестмесечните доходи на членовете на семейството издадени от местоработата им, а за пенсионери – издадени служебни бележки от НОИ.
3. Служебна бележка от Дирекция „БТ” за безработни и членове на семейства.
4. Служебна бележка или удостоверение от РЗОК за платено пълно или частично от тях лечение, терапия и медицински изделия.
5. Медицински документи – решения от ТЕЛК, направления, епикризи от болничен престой и лечение, решения от ЛКК, документ за назначена медикаментозна терапия и др.
6. Разходни финансови документи, удостоверяващи заплатени медицински услуги, медикаменти и медицински изделия /фактури придружени с касов бон, банкови преводи и др./
7. Служебна бележка от ДСП за отпуснати помощи.
Отпускане на персонални пенсии
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Разпореждане от териториалното поделение на НОИ, с което се отказва отпускането на пенсия
3.Служебни бележки за дванадесет месечните доходи на работещите членове на семейството
4. Служебни бележки от Дирекция „БТ“ за безработните членове на семейството
5. Акт за смърт
6. Удостоверение за наследници-оригинал
7. Декларация за семейно и имотно състояние и за годишния доходна член от семейството , включително то друга държава за 12 месеца преди датата на подаване наа заявлението и документите, удостоверяващи този доход /по образец- да се приложи/
8. Декларация от лицето, че получава/ не получава пенсия, изплащана от друга държава
9. Удостоверения за декларирани данни от ТДД- Перник на членовете на семейството
10. Удостверение от учебно заведение


Вижте по-голяма карта