Видео
Общини и кметства
Банери
Статии

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Нови Пазар

ЖЕНСКО СДРУЖЕНИЕ МИЛОСЪРДИЕ

Untitled гр. Нови пазар, ул. Васил Априлов 8
0897914822

 

 

 

 

 

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ ЕВРОНАДЕЖДА е със седалище град Нови пазар.

Дейността на сдружението е:

– Създаване на условия за устойчиво социално – икономическо развитие на община Нови пазар и защита на общите интереси на своите членове;

– да развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите, физическата култура;

– да подпомага социално слабите и инвалидите; да работи за социалната интеграция и личностната реализация; да защитава човешките права, а в частност – на жените и децата, преживели насилие;

– да работи за популяризиране на района и привличане на български и чужди инвеститори; да защитава и опазва околната среда.

 

 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

 Нови Пазар, ул. Васил Левски 3
053723311, 053724010
npazar@icon.bg
 http://www.novipazar.acstre.com

 

 

 

 

 

 

 

Община Нови Пазар се намира в Североизточна България и заема източната част на Шуменска област.

Разположена е в живописен район между Лудогорското и Провадийското плато. Отстои на 25 км. от областния център Шумен и на около 60км. от град Варна. Разположена е на 318 000 кв.м. площ.

novi_pzarГраничи с общините Никола Козлево, Шумен, Каолиново, Хитрино, Каспичан, Ветрино, Вълчи дол. Тук се срещат равнинният терен на Добруджа и силно начупената повръхнина на Предбалкана.

Най-високата точка е местността Станата, намираща се на изток от общинския център. През летния сезон тя има климатичните дадености на град Сандански и е подходяща за еко и балнео туризъм.

През община Нови пазар минава автомагистралата София-Варна, а северните Черноморски курорти са на 60 км от града. Разстоянието до пристанище Русе е 140 км. Това интересно географско разположение, както и непосредствената близост на Плиска и Мадара, които отстоят само на 5км., е предпоставка за инвеститорски интерес. Включва селищата: Стоян Михайловски, Мировци, З. Ореше, Енево, Сечище, Правенци, Жилино, Избул, Тръница, Стан, Беджене, Писарево, Преселка, Войвода, Памукчи.

 

В общината има 57.4 км. общинска пътна мрежа. Нейното състояние и поддържане зависи от възможностите на общинския бюджет. Акумулираните средства в него се разпределят предимно в образованието, здравеопазването, социалната среда.

Реализирането на мащабни инфраструктурни проекти е възможно единствено чрез финансиране от различните предприсъединителни програми. Нови пазар е газифициран и на територията му няма замърсяващи околната среда производства.

Районът е екологично чист. Почвено-климатичните условия са особено подходящи за развитие на овощарство и лозарство. От полезните изкопаеми най-ефективно се използват пясъкът, преработван в качествено стъкло, и каолинът, който достига до пазарите на България и света като красив порцелан.

 

Ландшафтът на новопазарския район – удобни пътища и равнини, пресечени с малки реки и гори, са привличали хора от най-дълбока древност. /виж история/ Днес населението на община Нови пазар според последните преброителни данни е 23 828, а броят на домакинствата 7 102. Демографската му стуктура е: българи – 66.77% , турско етническо население – 23.90%, ромско население – 8.63% и друго- 0,7%. Регистрираните безработни трайно намаляват.

Водният проблем в общината е решен чрез направените в 1990г. дълбоки сондажи и воден режим не съществува. На територията й има 8 язовира, 5 от които са общински. Водопроводната мрежа е изградена на 98%. Нови пазар е канализиран 88%. В селата няма изградена канализационна система. Приключен е ремонтът и подмяната на осветителната система с енергоикономисващи лампи. Постигната е 100% осветеност на улиците в общината. Основния поминък в селата на земеделието и животновъдството. Селскостопанският фонд е 231 904,6 дка., от които: ниви- 163 135,8 дка. мери и пасища – 26 603,5 дка. трайни насаждения – 10 036,7дка. естествени ливади – 1 321дка. необработваема земя – 19 903,4 дка.

Култура

На територията на Община Нови пазар функционират 17 културни института – 14 читалища, една картинна галерия и два музея. Има 29 самодейни състава, които активно се включват в регионални и национални конкурси и често печелят призови места. Осем от тях са към читалище „Хр.Ботев“-гр.Нови Пазар. В обединената школа по изкуствата към него има клас пиано, акордеон, електронни инструменти, кавал, гайда, балет и спортни танци. Нови пазар е домакин на 3 национални конкурса: Литературен конкурс „Калина Малина“ за детско-юношеска литература. Провежда се веднъж на три години от 1984г. до сега. Лауреати на конкурса са Николай Зидаров, Асен Босев, Иван Цанев, Георги Струмски, Недялко Йорданов, Валери Петров и Леда Милева. Национален конкурс за акордеонисти „Танцуващи клавиши“. Провежда се ежегодно от 29.04. до 02.05.

През 2004г. на поредното трето издание в него се включват 102 индивидуални и 21 камерни състава от 24 града. Тук си дават среща най-талантливите изпълнители от музикалните училища, паралелки, школи, както и от Музикалната академия. Конкурсът е трамплин за по-нататъшната изява на много млади хора. Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави „Вълшебни ритми“. Провежда се всяка година от 14 до 16 май. През 2004г. в него са се представили 54 индивидуални изпълнителя и 20 камерни състава. Художествената галерия „П.Персениев“ е създадена през 1974 год. по идея на първооснователите – художниците Петър Персениев, Петко Цанчов и Георги Градев. Сбирката е набрана изключително от дарения. Сред многото изявени творци – дарители се открояват имената на Васил Стоилов, Стоян Венев, Ненчо Балкански, Илия Бешков, Светлин Русев. Притежание на галерията са около 900 платна и пластични творби.

Здравеопазване

Жителите на Нови пазар и околността разполагат с база за качествено медицинско обслужване. То се осъществява в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Д.Беров“, която обслужва освен тях и общините Никола Козлево, Каспичан, Каолиново. Лечебното заведение има 115 легла.

МБАЛ „Д-р Добри Беров“ ЕООД гр. Нови пазар е лечебно заведение за болнична помощ с вековна традиция. Обслужва населението на 4 общини – Нови пазар, Каспичан, Никола Козлево и Каолиново. Разполага с нова материално-техническа база и апаратура на съвременно ниво. Има договор с РЗОК гр. Шумен за работа по
клинични пътеки. Лечебното заведение е изградено от:

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

– Приемно-консултативни кабинети по основните медицински специалности.
– Медико-диагностична лаборатория.
– Микробиологична лаборатория.
– Отделение за функционална и образна диагностика.

ТЕЛК

СТАЦИОНАРЕН БЛОК
– Вътрешно отделение.
– Детско отделение.
– Акушеро-гинекологично отделение.
– Хирургично отделение.
– Неврологично отделение.
– Отделение за анестезия и активно лечение.

БОЛНИЧНА АПТЕКА

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

Към болницата е сформирана и Трудово-експертна лекарска комисия – ТЕЛК, която обслужва изброените общини и Венец. Бившата поликлиника сега функционира като Медицински център. Има и звено за Спешна медицинска помощ. Многопрофилна болница „Д-р Д.Беров“
Управител: тел.0537/20 92, факс: 0537/22 08,
Централа: 0537/ 4261,
Е-mail: mbal@np.icon.bg


Вижте по-голяма карта