Видео
Общини и кметства
Банери
Статии

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Лом

КМЕТСТВО СТАЛИЙСКА МАХАЛА

Untitled с. Сталийска махала, Общ. Лом
097222220
Kmetstvo.StMahala@lom.egov.bg

 

 

 

 

 

 

 

Сталийска махалаа е село в Северозападна България. То се намира в община Лом, област Монтана.

 

0-1През 1474 г. възниква Ефляковча /Влашка/ махала със 7 къщи на левия бряг на река Лом. Първите заселници са дошли от Румъния /Влашко/ и затова името остава Влашка махала, но никога не се е говорило на влашки.

През 1564 г. възниква махала Исталифча /Сталийска махала/ на десния бряг на реката. През 1856 г. от голямото наводнение на 14 юни, жителите на Влашка махала се изселват на по-високите части, а тези от Сталийска махала се преселват на левия бряг.

След освобождението от турско робство е трябвало да се регистрира селото с име и Исталифча се е оформило вече побългареното Сталийска махала.

Процесът на сближаване на двете махали се ускорява след преселването на Сталийска махала на левия бряг на реката.

След освобождението от турско робство и двете махали минават като кметски пълномощничества към община Василовци.

Сградата на кметството е построена през 1937 г.

През 1955 г. е възприета идеята за обединяването на двете махали с едно общо име Сталийска махала.

След 1978 г. Сталийска махала минава към община Лом. То е най-голямото кметство в общината като население.

От 2012 година до настоящия момент, кмет на селото е Цветан Петров Цветанов.

Кметството извършва всякакъв вид административно-правна и финансова дейност.

 

ОБЩИНА ЛОМ

ScreenHunter 2935  Лом, ул. Дунавска 12
 097169101, 097166026
lom.municipality@lom.egov.bg
 http://www.lom.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Лом се намира в Северозападна България и е една от съставните общини на Област Монтана. Общината е разположена на брега на р. Дунав, при устието на нейния приток – р. Лом.

Намира се на 49 км. северно от Монтана, на 56 км. югоизточно от Видин и на 42 км. западно от Козлодуй. През община Лом минават пътищата от републиканската пътна мрежа: II – 11 – Видин – Лом – Козлодуй и Е – 79 – Лом – Монтана – София.

lomВ общината липсват първокласни пътища, основната част, 42,4 км. са ІV – ти клас ( от които 3,3 км. са земни пътища ), 20,1 км. са третокласни, 52,7 км – второкласни.

Географско положение – 43º 49′ северна ширина и 23º 14′ източна дължина с надморската височина 20 м. Най – високата точка в общината е 194 м. при с. Добридол. Релефът е равнинно – хълмист.

 

Северният район на черноземната област е слабо пресечен, леко вълнообразен, със слабо наклонени от север към юг равнинни форми. Ломският район е включен в Севернобългарската лесостепна зона.

Площта на горите в Община Лом е 1890 хектара и включва шириколистни видове – топола, акация, дъб, ясен и липа.

В климатично отношение общината спада към северния климатичен район на Дунавската хълмиста равнина.

Средната температура през зимата е – 0, 2º С с най – ниски температури, достигащи до – 24º. Най – ниската измерена температура е – 29, 9º С. Зимните застудявания обикновено са придружени с чести ветрове, които в района на гр. Лом са северозападни.

 

Първата снежна покривка се образува средно към 5 – 10 декември, а в отделните години и по – рано.

Всички пътища в населените места на общината са с трайна настилка. През територията на общината преминава 12 км. електрифицирана жп – линия. Гарата в гр. Лом е със 17 коловоза.

Здравната система на общината е териториално добре разположена, задоволително развита и удовлетворява нуждите на населението от първична, специализира извънболнична и болнична помощ в необходимия обхват.

На територията но Общината функционира Многопрофилна болници за активно лечение (МБАЛ).

 

В специализираната извъчболнична помощ функционират Филиал за спешна медицинска дейност, диагностично – консултативeн център ( ДКЦ), медицински център.

На територията на на Общината са определени като природни забележителности следните вековни дървета:
Летен дъб в с. Замфир, м.Горуня с обиколка 5.90 м, височина 25 м, на 300 г.;
Цер в с. Добридол, м. Под моста с обиколка 4.90 м, височина 12 м, на 350 г.;
Цер в с. Добридол, м. Под моста с обиколка 5.10 м, височина 25 м, на 350 г.;
Чинар в гр. Лом с обиколка 4 м., височина 20 м, на 108 г.;
Цер в с. Добридол, м. Гробище с обиколка 2.10 м, височина 17 м, на 150 г.

Проекти

Община Лом от 2004 година изпълнява програми и проекти , финансирани от различни програми и министерства: ФАР, ПРООН, МС на РБ,ЕСКО, Програма „Красива България”, СИФ, ПУДООС, МОН, ПКЗНБАК, Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество, МТСП, САПАРД, ФАР, ТГС и КАРДС, МРРБ, РПИ Лом, МОСВ, АСП, МОМН, ОПРР, ОПАК, ОПРЧР.

 

Културни институции

 

01Народно читалище „Постоянство” 1856 Лом
Началото е преди повече от век и половина, в далечната 1848-а. В една от класните стаи на Ломското училище, младият учител Кръстьо Пишурка подрежда своите учебници, книги, вестници и списания на различни езици, а на вратата окачва табелка „ЧИТАЛИЩЕ”.  Тук започва всеки ден да се събира мало и голямо. Това е началото и на  Ломската читалищна библиотека.  Библиотечната дейност се активизира след основаването на Ломското гражданско дружество „Развитие” (1848 г. ) и особено след 1909 г., когато Читалището се премества в новата си сграда.Още в зародиша си Читалището се превръща в трибуна на патриотично настроената интелигенция, водена от Кръстьо Пишурка…. научете повече

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAИсторически музей
 
Историческият музей в гр. Лом е основан на 20 септември 1925 г. като Ломско археологическо дружество „Алмус“ с музей по инициатива на д-р Петър Кърджиeв (завършил медицина в Петербург, бивш кмет на Шумен). Управлението му се осъществява от настоятелство и контролна комисия, които се избират на общо събрание. В състава на първото настоятелство влизат Симеон Табаков, г-ца Костова, д-р П. Кърджиев, д-р М. Табаков и Б. Симеонов, а в контролната комисия – Ст. Димовски и Ст.Тошев. Д-р Кърджиев е избран за председател и благодарение на голямата му любов към историята, той неуморно работи за събиране, съхраняване и популяризиране „паметта на… научете повече

 

 

 

 

Достъп до обществена информация


Достъпът до обществена информация в Община Лом се предоставя въз основа на писмено заявление по образец, подадено лично, по пощата или по електронен път, или устно запитване.Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в Община Лом, ул. „Дунавска“ №12, на гише №3 при Главен специалист „Деловодител“, от 8,30 ч. до 17,00 ч. За контакти: тел: 0971/69 141
Заявлението може да се подаде и по електронен път на адрес: lom.municipality@lom.egov.bg.

 

Заявление за достъп до обществена информация – тук

 

Цени на услугата за достъп до обществена информация – тук

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Община Ломтук

Заповед на кмета на Община Лом за упълномощаване на длъжностни лица, отговорни за вземане на решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация - тук

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Община Лом за 2018 г. – тук

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Община Лом за 2017 г. – тук

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Община Лом за 2016 г. – тук

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Община Лом за 2015 г. – тук

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Лом и форматите, в които е достъпна – тук
Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна – тук
Данни за организацията, функциите и отговорностите на Общинската администрация и „Харта на клиента“ са публикувани в рубрика „Администрация“.

 

Решения  и нормативни актове на Общинския съвет може да прочетете в рубрика „Общински съвет“. Видео на заседанията на Общинския съвет – тук

 

Информация за процедурите за възлагане на обществени поръчки, открити след 1.10.2014 г. е публикувана в рубрика „Профил на купувача“.

 

Информация за обявените търгове, конкурси и обществени поръчки , открити до 1.10.2014 г. е публикувана в рубрика „Профил на купувача“.

 

Тук може да подавате „Сигнали за корупция“

 

Въпроси, сигнали и препоръки към ръководството на Общинската администрация и Общинския съвет може да отправяте в рубриката „Контакти“.

 

Образование:

Основни училища:

I ОУ “Никола Първанов”
II ОУ “Константин Фотинов”
IV ОУ “Христо Ботев”, кв. Младеново
ОУ “Св. Св Кирил и Методий”, с. Замфир.
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ковачица.
ОУ “Свети Климент Охридски”, с. Сталийска махала

Средни училища:

СУ “Отец Паисий”
СУ “Димитър Маринов”

Гимназии:

ПГ “Найден Геров”
ПГХЗ “Дмитрий Менделеев”
ПГПТ
ПГСС “Дунавска земя”, с. Ковачица

 

Детски градини

ДГ №1 „Снежанка“ – тук
ДГ №2 „Червената шапчица“ - тук,
ДГ №3 „Звездица“ - тук
ДГ №7 „Калинка“ – тук
ДГ №12 „Звънче“ – тук