Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Криводол

ОБЩИНА КРИВОДОЛ

Криводол, ул. Освобождение №13
091172545, 0879396960
krivodol@dir.bg
 http://www.krivodol.com

 

 

 

 

 

 

 

Община Криводол заема 326 кв. км площ в северозападната част на Република България.

Отстои на равни разстояния от сравнително големите икономически центрове Враца и Монтана.

Untitled collage (2)През нея преминават основни транспортни оси – жп линията София – Видин и главен път Е-79 (София – Мездра – Видин).

Релефът е разнообразен: котловинен, хълмист,нископланински, но доминиращи са хълмистият и нископланинският.

Климатът е умереноконтинентален, но не са редки случаите на големи застудявания или на много високи температури.

Годишният валеж е 600 мм/кв.м – под средния за страната.
Доминира целогодишният въздушен пренос запад-изток.

Водните ресурси в общината са ограничени. Основни хидроизточници са части от речните системи на реките Ботуня и Лева. Те са с непостоянен режим на оттока. Водите им са относително чисти. Двете реки имат потенциал за производство на електрическа енергия, и вече е започнато изграждането на каскада от малки ВЕЦ на река Ботуня.

Общината попада в зоната на дъбовите гори, но тъй като природо-географските дадености благоприятстват развитието на селското стопанство голяма част от горските насаждения са превърнати в обработваема земя. Флората е представена най-вече от храстовидна растителност: габър, глог, леска и др.

Животинският свят е типичен за средноевропейската фаунистична зона и е представляван от лисица, язовец, дива свиня, сърни, зайци, белки спорадично се срещат и чакали. Има и различни видове влечуги: змии, гущери.

Жителите на Община Криводол се обслужват от 8 общо-практикуващи лекари.
В общинският град има изградена и модернизирана Клинична лаборатория, спомагаща по-точното диагностициране от страна на лекарите.
За здравето на жителите на общината се грижат 2 стоматолози в съвременно оборудвани стоматологични кабинети.

Природните дадености на територията на общината са изключително разнообразни и включват реките Ботуня, Въртешница /Лева/ и Рибиня, система от пещери, карстови извори, горски масиви и др. През 5000 – 4000 г. пр.н.е. в земите на днешна Западна България се зараждат и развиват две оригинални и последователни по време халколитни култури – култура Градешница и култура Криводол.

Край с. Градешница е открита глинена плочка с писмени знаци – образец на първата писменост в Европа. Характерно по тези земи по време на късноримската епоха е наличието на много имения, вили и крепости. От един каменен надпис научаваме, че днешният гр. Криводол е разположен върху територията на римския град Тафтиомозис.

На територията на общината са съхранени уникални исторически паметници – римска вила „Рустика“ и античен мавзолей край с. Урвене, останки от римски крепости край селата Осен, Краводер, Галатин и др. В пещерите край с. Ботуня, уникални със своята разнообразност и съвършенство, има неизследвани обиталища на първобитния човек от края на палеолитната епоха – 40 000 г. пр.н.е.

Интересни туристически обекти са построеният в малка долина манастир „Йоан Предтеча“ известен като Градешки манастир, мемориален комплекс „Септемврийци“ в местността „Томин мост“, Мътнишкият манастир и други.

Кметства
Работното време на кметствата в Община Криводол е от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа всеки работен ден.

с. Баурене
с. Ботуня
с. Галатин
с. Главаци
с.Големо Бабино
с. Градешница
с. Добруша
с. Краводер
с. Лесура
с. Осен
с. Пудрия
с. Ракево
с. Фурен
с. Уровене.


Вижте по-голяма карта