Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Каолиново

ОБЩИНА КАОЛИНОВО

 Каолиново, пл. Украйна №4
 053612210, 053612111
 info@kaolinovo.bg
 http://www.kaolinovo.bg

 

 

 

 

 

 

 

Новини от Община Каолиново.. виж тук!

 

 

Община Каолиново е разположена в Североизточния регион на България, част от област Шумен. Общината се състои от 16 населени места, 1 град – Административния център град Каолиново и 15 села – Браничево, Долина, Дойранци, Гусла, Климент, Лиси връх, Лятно, Наум, Омарчево, Пристое, Сини вир, Средковец, Тъкач, Тодор Икономово и Загориче.

Населението на общината към 01 февруари 2011 година е 12 093 души. На територията на община Каолиново съществува добре изградена пътна мрежа. Дължината на пътната мрежа в Общината е 106,389 километра. Община Каолиново принадлежи към селските райони на страната. Селското стопанство е структуро определящ отрасъл в местната икономика, който е ориентиран в две основни направления – растениевъдство и животновъдство. Кмет на Община Каолиново е Нида Намъков Ахмедов.

Селското стопанство е структуроопределящ отрасъл в местната икономика, който е ориентиран в две основни направления – растениевъдство и животновъдство.

Растениевъдство: наличните значителни поземлени ресурси, съставляващи 70% от общата територия на Общината и благоприятните почвено-климатични условия превръщат земеделието в основен източник на доходи. Средногодишно се засяват с пшеница 45 – 47 хил.дка, с царевица – 18 – 20 хил.дка, с ечемик – до 18 хил. дка, слънчоглед – до 30 хил. дка, и тютюн – 2 – 3 хил. дка.

Между 5 и 10 хил. дка всяка година в Общината остават необработени площи земи. От статистическите данни се вижда че по години обработваемите земи намаляват.

На територията на община Каолиново се отглежда: пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед, тютюн, лавандула, малини.

Животновъдството е сравнително добре развито. Спрямо растениевъдството обаче няма преимуществен характер. Характеризира се с отглеждането на едър и дребен рогат добитък в частния сектор. Основен приоритет в животновъдството са производството на краве и овче мляко. Отглеждането на крави за млекодой е перспективно с оглед традициите в този отрасъл на животновъдството. Той обаче се характеризира изключително с ръчния си труд, без използването на съвременни технологии.

Отглеждат се: говеда, биволи, овце, кози, свине, птици, зайци, пчелни семейства.

В община Каолиново културната дейност е съсредоточена единствено в читалищата. Освен това се заключава в провеждане на периодични културни мероприятия от вида на празник на селището или Общината и някои концерти и театрални постановки. За съжаление това е твърде недостатъчно за културния живот на населението.

В Общината има 13 читалища, които задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, запазване на обичаите и традициите на българския народ.

Към всичките читалища в селищната система функционират библиотеки с крайно недостатъчен и остарял библиотечен фонд., използван предимно от учениците в населените места.

 

Административни услуги…. виж тук!

 

 

 

 

 

 

 


Вижте по-голяма карта