Видео
Общини и кметства
Банери
Статии

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Искър

ОБЩИНА ИСКЪР

 Искър, ул. Георги Димитров 38
065162424, 065162196
iskar@atlantis.bg
 http://iskarbg.com

 

 

 

 

 

 

Община Искър е разположена в централната част на Дунавската хълмиста равнина по двата бряга по поречието на река Искър и е една от съставните общини на Област Плевен. Тя има важно кръстопътно и транспортно положение.

На север общината граничи с община Долни Митрополия, на юг с община Червен Бряг, на изток с община Долни Дъбник и на запад с община Кнежа. Тук са се оформили двете основни релефни форми – низините и хълмистите равнини, по десния бряг на р. Искър се срещат пресечени тереги и свлачища.

Равинно хълмистият характер в съчетание с умерено континенталният климат и предимно черноземните почви са много добра предпоставка за развитие на селското стопанство.

ОБЩИНА ИСКЪР

 

Общината има 243 899 дка. поземлен фонд, в т. ч. 171 000 дка. обработваема земя. Горският фонд в община Искър е 18 458 дка. Насажденията са малки комплекси гори разпръснати между работните земи в землищата на населените места.

Съставът на горските насаждения е разнообразен – преобладаващи са евро – американската топола и акацията. По поречието на р. Искър има върбови насаждения.

По-малки площи са заети от благун, мъждрян, цел и дъб. Горският фонд, разгледан от страна на заетите земи представлява предимно необработваеми земи 89, 5% от него са гори и полезащитни пояси, 9, 2% пасища.

През територията на общината преминава второкласен път, който свързва фериботите Видин и Оряхово с Централна, а оттам и с Южна България. Същият този път пресича и първокласен път София – Русе.

В общината са изградени общо 29 км. четвъртокласна пътна мрежа, 28 км. третокласна пътна мрежа и 6 км. второкласен път.

Основният транспорт е автомобилният. Транспортната връзка между селищата от общината и населените места от съседните общини се извършва от специализирани фирми от Плевен и други градове.

Всички населени места в общината са водоснабдени и са с изградена вътрешна водопроводна мрежа. В селищата от общината няма изградена централна канализация.

ОБЩИНА ИСКЪР

Водните ресурси включват: р. Искър, притокът и р. Писаровска и два язовира край гр. Искър и с. Староселци. Подземните богатства са представени от нефт, експлоатиран в с. Долни Луковит и кариерни материални – пясък, варовици и чакъл.

Основен структуроопределящ отрасъл е селското стопанство. Промишленоста на територията на общината е слабо развита.

Претставена е главно от Пелтина ООД предприятие за производство на консерви, цех на фирма Балмарго – за трикотаж, Пелмаш АД Искър в ликвидация от април 2004 година и други.

 

 


Вижте по-голяма карта