Видео
Общини и кметства
Банери
Статии

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Болярово

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЧИСТОТА ПЛОВДИВ

ScreenHunter 4236 Пловдив, ул. Даме Груев 64 А
032675817
tchistota.plov@abv.bg
 https://chistota-plovdiv.com

 

 

 

 

 

 

 

„Чистота” е общинско предприятие, създадено с недвижимо имущество – сгради и земя, собственост на Община Пловдив.

Техниката по основната и спомагателна дейност са собственост на предприятието.

ОП „Чистота“ се ръководи от Иван Василев Стоянов– директор.

ScreenHunter_135 Nov. 20 20.43

История на фирмата

Отдел „Чистота” е основан през 1939 г. с цел да изпълнява комунална функция. Оттогава цялостната му дейност е насочена към грижи за чистотата и хигиената на град Пловдив.

През 1993 г. с Решение № 6141 от 1993 г. – том 3; страница 174; партида 58, е преобразувано в еднолично дружество с ограничена отговорност „Чистота” ЕООД със седалище: ул. „Даме Груев” № 64 А, гр. Пловдив. Насоката на дейността му е запазена и до ден днешен и неслучайно е заложена в девиза „Винаги в услуга на града“.

През 2006 г. „Чистота” – Пловдив, разработи и внедри Система за управление на качеството в съответствие със Стандарт ISO 9001:2000. Сертифицирането бе извършено през март 2007 г.

С решение на Общинския съвет от август 2010 г. „Чистота“ беше преобразувана в общинско предприятие.

Дейност на ОП „Чистота” – Пловдив

Сметосъбиране на твърд битов отпадък (ТБО) в контейнери:

– тип „BOBR” (метален) – с вместимост 1,1 кубични метра;

– тип „КУКА” (метален) – с вместимост 110 литра;

– тип „КУКА” (пластмаса) – с вместимост 240 литра.

Сметоизвозване със специализирани сметосъбиращи автомобили с преса.

Сметосъбиране на отпадък от строително – ремонтна дейности в контейнери тип „Лодка” – открити с вместимост – 4 м3.

Извозване на контейнери тип „Лодка” със специализиран самотоварен автомобил.

Товарене и извозване на едрогабаритни отпадъци:

– товарене с челен товарач;

– извозване със самосвал.

Поддържане чистотата на уличната мрежа (машинно през периода 16.03 ÷ 15.11) чрез:

– машинно миене на улични платна и тротоари с маркуч – масирано след зимен сезон за почистване от материали и препарати, използвани за зимно поддържане, а в периода април – октомври по график;

– машинно миене на дюзи (оросяване)

* за улици I категория и тези с интензивен автомобилен и пътнико поток – 5 пъти седмично /всеки работен ден/

* за улици II категория – 3 пъти седмично /по определен график за всеки район/

* за улици III категория – вторник и четвъртък;

– машинно метене за улици I– ва категория – от понеделник до петък;

– ръчно метене – целогодишно

* за улици I категория (тротоар и регул) – от понеделник до петък

* за улици II категория (тротоар и пътно платно) – вторник и четвъртък

* за улици III категория (тротоар и пътно платно) – сряда

* уборка на междублокови пространства – сряда.

В почивни и празнични дни – дежурни групи за почистване около спирки на градския транспорт и кошчета за отпадъци.

Зимно поддържане на уличната мрежа:

– машинна обработка на уличните платна с разпръсквачи на противообледенителни препарати;

– машинно снегоринене на уличните платна;

– оформяне на пътеки по тротоари и разчистване около спирки на градския транспорт, стълбища на подлези.

УСЛУГИ

Със Заповед №99 от 14.08.2018 г. –

на основание I. §1 т.4 и т.4.1. от Решение № 306,

взето с протокол № 14 от 02. 08. 2018 г.,

подписана от директора на ОП „Чистота” Иван Стоянов,

се определят следните единични цени за услуги:

1. Самосвал с екип от водач и 2-ма работници за извозване на едрогабаритни и насипни отпадъци от една площадка до сметището в село Цалапица – 1 курс (2 часа) – 94,80 лв. с ДДС.

2. Самосвал без екип от работници за извозване на едрогабаритни и насипни отпадъци от една площадка до сметището в село Цалапица – 1 курс (2 часа) – 76,80 лв. с ДДС.

3. Товарене с челен товарач – 1 час – 48 лв. с ДДС.

4. Поставяне и извозване на контейнер тип „Лодка” – 1 курс – 155 лв. с ДДС.

4.1 – Всяко следващо обслужване на контейнер тип „Лодка” – 1 курс – 140 лв. с ДДС.

4.2 – Празен пробег за контейнер тип „Лодка” (в двете посоки) – 1 км/ 1 лв. с ДДС.

5. Машинно миене на маркуч – 1 час – 66 лв. с ДДС.

6. Машинно миене на дюзи – 1 час – 60 лв. с ДДС.

7. Машинно метене – 1 час – 54 лв. с ДДС.

8. Ръчно метене – 1 човек/час – 7,20 лв. с ДДС.

9. Каналопродухване – 1 м – 18 лв. с ДДС.

10. Празен пробег за комбиниран автомобил (ямо и каналопочистване) – 1 км – 0,90 лв. с ДДС.

11. Автовишка (работна височина 15 м) за почистване на улуци, фасади, поставяне на рекламни пана, украси и др.

13. 1 – С екип от водач и 1 работник – 1 час – 35 лв. с ДДС.

13. 2 – С екип от водач и 2-ма работници – 1 час – 42,20 лв. с ДДС.

14. Почистване на сняг със снегорин – 1 час – 60 лв. с ДДС.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛОЩАДКИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДАВАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

С цел по-доброто оползотворяване на отпадъците през 2016 г. в Пловдив са открити 6 специализирани площадки /по една във всеки район:

– Район „Западен“ – Околовръстен път, кв. „24А“, работно време: вторник от 16:00 до 19:00 ч.

– Район „Тракия“ – бул. „Цар Симеон” /околовръстен път/, срещу зелената площ зад паметника на Кан Крум, работно време: петък от 16:00 до 19:00 ч.

– Район „Северен“ – ул. „Дилянка” № 35, работно време: вторник от 16:00 до 19:00 ч.

– Район „Централен“ – ул. „Сергей Румянцев“ №8, работно време: понеделник от 16:00 до 19:00 ч.

– Район „Източен“ – ул. „Правда“ № 4, работно време: събота от 16:00 до 19:00 ч.

– Район „Южен“ – ул. „Даме Груев“ 64 А /базата на ОП „Чистота“/, работно време: всеки делничен ден от от 8:30 до 17:00 ч.

На специализираните площадки се приемат следните отпадъци:

1. Хартиени и картонени опаковки /например кашони, кутии от обувки, бонбони, хартиени торбички и др./

2. Пластмасови опаковки /например пластмасови бутилки и др./

3. Стъклени опаковки /например стъклени бутилки, буркани и др./

4. Пестициди /например градински химикали, пестициди, хербициди, препарати за поддържане на тревни площи, овощни и зеленчукови растения и др./

5. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак /например флуоресцентни лампи, живачни термометри и др./

6. Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества /например политура, грунд /за метали, за дърво/, боя, смоли, лепила, аерозолни бои, разтворители и др./

7. Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества /например дезинфектанти, съдържащи киселини, алкохоли, алдехиди, пероксиди и др.; препарати за почистване на стъкла, фурни, белина, отстраняващи петна универсални почистващи препарати за подове, бани, кухни, детергенти и др./

8. Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти /например лекарствени препарати и др./

9. Пластмаси /например столчета, легени, кофи и др./

10. Обемни отпадъци /например дюшеци, мебели – шкафове, гардероби, легла, дивани, фотьойли, матраци и др./

СДРУЖЕНИЕ ЧИГОТ – Исторически Възстановки

ScreenHunter 4120 гр. Варна, ул. Барутен погреб, бл. 5, вх. Г, ап. 63
0883377010
chigot@mail.bg
https://chigot.com

 

 

 

 

 

 

istoriq„Чигот” е сдружение с нестопанска цел, чието име произлиза от старобългарската дума за мечоносец, елитен воин. Групата е сформирана през 2004 г. и се занимава с възстановки на облекло, бит и въоръжение от периода Второ Българско царство (XII-XV в.) и периода на похода на Владислав Варненчик (1443-44 г.), с историческа фехтовка, възстановки на битки, лагери, изнасяне на лекции, беседи.

Основни цели на сдружението са изучаване, пресъздаване и запазване на българската средновековна история, бит, култура и изкуство и популяризирането им пред широка аудитория, както в страната, така и в чужбина. Другите цели включват подпомагането на всички интересуващи се от българската история, сътрудничество с музеи, осъществяване на изследователска и експериментална дейност.

 

Наши основни дейности към момента са:

 

ScreenHunter 4121- Събиране на архив със снимки и информация за музейни експонати, археологически находки, стенописи, миниатюри и исторически извори, за което огромна помощ ни оказват както различни български музеи, така и приятели и сродни организации в страната и чужбина.

– Исторически реконструкции: създаване на реплики и възстановки по археологически находки. Всеки предмет се изработва след внимателно проучване и анализиране на историческите източници. Разполагаме със собствена ковачница, в която изработваме напълно функционални реплики на средновековни брони и оръжие.

– Исторически чествания: отбелязване на събития от важни исторически събития. Тъй като повечето ни данни са за военни събития, болшинството ни членове тренират историческа фехтовка по запазени исторически трактати. По-голямата част от екипировката, която показваме при такива случаи, е изработена собственоръчно от членовете на групата.

– Средновековни лагери, на които представяме бита на предците ни, доколкото е възможно: готвене по средновековни рецепти, спане в палатки, шити според изображения от периода, изпълнение на средновековни мелодии, занимания с различни занаяти и др.

– Изнасяне на лекции, беседи и доклади пред публика с цел популяризирането на българската средновековна история.

 

 Дейности

ScreenHunter 4122Тренировките се извършват регулярно, от 2 до 4 пъти седмично. Включват както физическа подготовка така и занятия по историческа фехтовка, строева – различен боен строй през средновековието. За развитие на уменията по историческа фехтовка ползваме средновековни трактати, най вече немски – Талхофер и трактат 1.33

С радост съобщаваме, че започнахме осъществяването на една идея, която беше назряла от много време – лекции на тема облеклото, въоръжението, бита и всичко останало от живота на средновековния българин. Представяме алтернативна форма на обучение, прилагана за пръв път у нас, но дългогодишна практика на много сходни на нас групи в чужбина.
Децата имат шанса да видят и докоснат реконструкции на всекидневно облекло, доспехи, оръжия и други от периода на Второ Българско царство, поднесени им под зоркия поглед на подобаващо облечени и въоръжени лектори. Чрез мултимедия се показват снимки на средновековен лагер, музейни експонати, дават се разяснения относно това, което винаги е интересувало учениците, но не е попаднало в програмата на нито един учебник по история.

Някои щастливци дори имат възможността да облекат доспехите и да се убедят, че не са непосилно тежки и неудобни, както и че мечовете не са 10 килограмови железа, а много прецизни инструменти, направени с майсторлък и познания за тяхната употреба.

Сдружение „Чигот” организира средновековни детски лагери и детски школи с различна продължителност – от 3 до 7 дни. Програмите включват, както кратки лекции по история свързани със средновековните български бит, култура и въоръжение, така и тренировки по историческа фехтовка, стрелба с лък, хвърляне на копие, боен строй и практически занятия- изработване на средновековни прашки, торбички, щитове и т.н. В програмите са заложени игри със съревнователен и забавен характер. Минимална допустима възраст на участниците – 13г.

Според възрастовата граница някои от тренировките отпадат.

Сдружение „Чигот” предлага тим билдинг програми с различна продължителност, от еднодневни до тридневни. Програмите са направени, както на базата на средновековни игри със съревнователен характер, така и части от военното дело, историческа фехтовка, стрелба с лък, хвърляне на копие и т.н. В програмата са включени кратки лекции подкрепени с практически действия свързани с разбиването на някои митове като рицарите са трудно подвижни и меча тежи 10 кг.
ScreenHunter 4123Организираме или провеждаме по заявка средновековни лагери с различна продължителност ( в зависимост от официалните почивни дни). Лагера ни се състои от няколко средновековни шатри, издържани в средновековен стил според наличната за периода информация. Посудата, костюмите и екипировката на участниците са напълно автентични. Като атракции лагерът предлага:

Различни средновековни игри, в които могат да се включат зрителите – настолни или физически съревнования, стрелба с лък, мятане на копие и прашка и др.;
Музей на открито, придружен от беседа – представяне на средновековни оръжия, доспехи и дрехи, копия на музейни експонати или издържани според източници от периода. Всички реплики са изработени от нас и са напълно функционални, а авторите им могат да дадат допълнителна информация за техните характеристики и употреба.
Демонстрации по историческа фехтовка, на които публиката може да види истински мечове в действие.

Потопете се с българското средновeковие, почувствайте историята на живо!

 

 

u4Сдружение „Чигот” изработва както реплики на исторически артефакти, така и реконструкции на средновековни цивилни костюми. Източниците ни са музейни експонати, стенописи и миниатюри от периода, научни трудове и собствени проучвания. В зависимост от целите на клиента изделията ни могат да са напълно исторически издържани (точни копия на старинни оръжия , ръчно шити и украсявани дрехи), или да спазват украсните мотиви и общия силует на оригинала. Точния вид и характеристики на поръчката са индивидуални, по договаряне.

Историческите възстановки са една от основните дейности на сдружение „Чигот“. Те представляват пресъздаване на историческо събитие, битка или просто аспект от живота на хората преди време. В Чигот основния фокус на възстановките са събитията от българските земи и Балканите в периода 12-15-ти век. Историческите реконструкции на облекло, въоръжение и всички останали предмети, които използваме за целта, са неразривна част от историческата възстановка. Най-важното при нея е да се спазва възможно най-точно хода на събитията и те да се представят на публиката по начин, отразяващ най-добре историческата действителност от периода. За целта се правят задълбочени проучвания на исторически извори, които могат да бъдат писмени, илюстрации от ръкописи, стенописи, а в идеалния случай – археологически находки, които служат за основа на реконструкции или прецизни реплики на предметите. Важно за историческата възстановка е дрехите да са изработени от автентични материали и по адекватни кройки, оръжията – с поведението и динамиката на оригиналните. Това се прави, за да може изработеният предмет или одежда да функционира по същия начин, както са функционирали същите, използвани от предците ни. Екипировката, която използваме не е театрален или филмов реквизит, който само наподобява по визия действителната, а е напълно функционална и именно затова ни дава ценна информация за употребата й в контекста на събитието.

С цел безопасността на участниците при бойни възстановки са изготвени и се прилагат строги правила за безопасност, включващи притъпени ръбове на остриетата, възможно най-добра защита за главата, ръцете и торса и други.

Историческата възстановка може да пресъздава и моменти от всекидневния, цивилен живот на средновековните хора. В Чигот готвим, шием, свирим на средновековни музикални инструменти, варим медовина, играем средновековни игри, упражняваме старинни занаяти и други. Тези дейности представяме често на средновековни лагери в цялата страна.

 

Исторически Реконструкции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ АРТАРЕА

1 гр. Перник, ул. Люлин 40
0898885817
evs.artarea@gmail.com
http://www.art-artarea.org

 

 

 

 

 

 

Общественополезната дейност се осъществява за постигане на , определени в Устава на сдружение с нестонаска „АРТАРЕА”, а именно:

– Осъществяване на проекти развиващи гражданското самосъзнание сред младите хора и стимулиращи създаването на активно гражданско общество.Динамизиране на културния живот на града.

 

c0a774_f3e5ed4634ac4796b16cf345ff4ca0cbРазработване на школи, ателиета, семинари, фестивали, срещи с творци и артисти, с динамизиране и обогатяване на свободното време на младите хора.

Разработване на доброволческа практика чрез младежки програми и проекти и популяризиране на доброволческия труд като форма на алтернативна трудава заетост; формиране на активна гражданска позиция и обществено полезна дейност. Популяризиране на международни младежки обмени и инициативи.

Междукултурно разнообразие и междукултурен обмен. Инициирането на срещи между български и чуждестранни професионалисти от определени сфери на културата и изкуството с актуализиране на творческия опит. Организиране на международни уъркшоп програми. Обособяване на нови алтернативни пространства за изкуство и култура.

Подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация на малдите хора, изграждане на активно гражданско самосъзнание и развитие на изкуството. Социализирането на хора в неравностойно положение чрез изкуство, предоставяйки им възможност да реализират своя специфичен творчески потенциал.

Проучване на потребностите, желанията, светогледните позиции на определени социални кръгове, маргинализирани от обществото – ( деца от институции; хора живеещи в старчески домове; хора хоспитализирани в домове за душевно болни; хора от малцинства; хора излежаващи съдебни присъди; хора с определени вредни зависимости ), с помоща на екип от квалифицирани специалисти и привличането на тези групи като публика , и като участници в културните събития.

Организиране и провеждане на Артистични терапевтични програми, занятия и уъркшопи ( Арт терапия; танцова терапия ), за деца и възрастни с различни физически и душевни проблеми. Прилагайки иновативни оздравителни методи и практики със средствата на изкуството.

 

 

c0a774_6e49d43f4a3a469e8f742fb5b0dffb79Стимулиране на активна социална интеграция на млади хора с увреждания и неравностойно социално положение. Стимулиране и работа върху социалното израстване на обществото чрез проекти развиващи гражданското самосъзнаие сред малдите хора. Пробуждане на Европейско мислене и самочуствие сред младото общество. Повишаване на обществения интерес към културния живот на града с помоща на широко медийно разпространение,качествена реклама и провеждане на атрактивни акции из града. Организиране на творчески срещи, работилници, дискусии, презентации с авторите на тези жанрове. Обогатяване на Културния календар на града. Изграждане на мост между различните социуми чрез средствата на култура и изкуство, разработвайки дългосрочни стратегии между различните културни организации.

Създаване на устойчив механизъм за съхранение и развитие на културата в младежта. Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното време на малдите хора, за придобиване на полезни знания, умения, качества и навициИнициирането на срещи между български и чуждестранни професионалисти от определени сфери на културата и изкуството с актуализиране на творческия опит. Организиране на международни уъркшоп програми. Обособяване на нови алтернативни пространства за изкуство и култура.

Подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация на малдите хора, изграждане на активно гражданско самосъзнание и развитие на изкуството. Социализирането на хора в неравностойно положение чрез изкуство, предоставяйки им възможност да реализират своя специфичен творчески потенциал.

Проучване на потребностите, желанията, светогледните позиции на определени социални кръгове, маргинализирани от обществото – ( деца от институции; хора живеещи в старчески домове; хора хоспитализирани в домове за душевно болни; хора от малцинства; хора излежаващи съдебни присъди; хора с определени вредни зависимости ), с помоща на екип от квалифицирани специалисти и привличането на тези групи като публика , и като участници в културните събития. Организиране и провеждане на Артистични терапевтични програми, занятия и уъркшопи ( Арт терапия; танцова терапия ), за деца и възрастни с различни физически и душевни проблеми.

Прилагайки иновативни оздравителни методи и практики със средствата на изкуството. Стимулиране на активна социална интеграция на млади хора с увреждания и неравностойно социално положение. Стимулиране и работа върху социалното израстване на обществото чрез проекти развиващи гражданското самосъзнаие сред малдите хора. Пробуждане на Европейско мислене и самочуствие сред младото общество. Повишаване на обществения интерес към културния живот на града с помоща на широко медийно разпространение,качествена реклама и провеждане на атрактивни акции из града. Организиране на творчески срещи, работилници, дискусии, презентации с авторите на тези жанрове.

Обогатяване на Културния календар на града.nИзграждане на мост между различните социуми чрез средствата на култура и изкуство, разработвайки дългосрочни стратегии между различните културни организации. Създаване на устойчив механизъм за съхранение и развитие на културата в младежта. Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното време на малдите хора, за придобиване на полезни знания, умения, качества и навици. Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното време на малдите хора, за придобиване на полезни знания, умения, качества и навици. Развитие и прилагане на нови форми на младежки туризъм и създаване на условия за формиране на положителни нагласи на малдите хора към дейности в областта на екологията и природосъобразния начин на живот, както и екологичен начин на мислене.

Сътрудничество с детски заведения, занимални и училища, с обогатяване и разнообразяване на редовната им програма и запознаване с неформалното образовнаие, предлагайки занимателни програми, уъркшопи и занимания за деца. Социална и културна интеграция на младите хора в обществото чрез диалог и обмен на културни традиции на различни етноси. Глобализация.

Стимулиране на младежката мобилност,сътрудничество и обмяна на неформален опит. Привличане на дарения и спонсорства от местен, регионален, национален и международен мащаб, за реализиране на проекти и инициативи.

Изграждане и стабилизиране на независим институт – ,,Алтернативна андърграунд арт академия’’ АААА, базирана на международна кооперация с организации от Полша и Словакия и мисия да даде възможност за неформалното образование в сферата на изкуството, културата и хармоничния начин на живот.

Средствата за постигане на тези n- членски внос – 12 лв. на година. Дарения. Общински бюджети. Национални и Европейски финансиращи програми. Постъпления от допълнителна стопанска.

 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

s1_onblogo гр. София, ж.к. Дружба 2, бл. 307, вх. Б
 0888345910

 

 

 

 

 

 

Общество за Нова България /ОНБ/, е социално-консервативна политическа партия, основана през 2007 година.

ОНБ има регионални структури в:

– Добрич,

– Русе,

– Плевен,

– Перник,

– София,

– Смолян,

– Ловеч,

– Варна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ

ScreenHunter 3775 София, бул. Македония 3
029173248
g.terziyski@api.bg
 http://www.api.bg

 

 

 

 

 

 

 
История на българската пътна администрация

Историята показва, че развитието на пътищата е резултат от икономическото и културното развитие на всеки народ.

С освобождението на България през 1878 г. се дава началото на пътната администрация на съвременната ни държава.

До Съединението през 1885 г. пътищата в България са под две различни управления, поради разделението на България.

През 1882 г. с княжески Указ № 463 се създава Министерство на общите сгради, земеделието и търговията, на чието подчинение са пътищата, като за министър е назначен ген. Леонид Соболев. Същата година се приема и Закон за общинските пътища. На 8.10.1882 г. с Указ № 736 на княз Александър I в Държавния съвет се внася за разглеждане изработеният от МОСЗТ „Законопроект за направата, преправката и поддържането на пътищата”.

На 3 април 1883 г. с Указ № 267 на княз Александър I се утвърждават:

Закон за направата, поправката и поддръжката на държавните пътища.
Закон за направата, поправката и поддръжката на окръжните пътища.
Правилник за кантонерите, който урежда надзора и поддръжката на пътищата.

През 1885 г. пътищата преминават към Министерството на финансите.

През 1887-1888 г. е изготвен законопроект за пътищата в България.
На 19.11.1893 година IV Велико народно събрание учредява Министерство на обществените сгради, пътищата и съобщенията, което обединява пътища, архитектура, железници, с министър Димитър Петков. През 1893 г. министърът на обществените сгради, пътищата и съобщенията внася в Народното събрание законопроект за пътищата в България. Законът, приет на 20.12.1893 г., поставя пътното дело в България на добри основи. Главните постановки на този закон са:

Пътищата се разделят на три категории: държавни, окръжни и междуселски;

Държавните се подразделят на първокласни и второкласни пътища;
Върховният надзор над пътищата се упражнява от министерството.

Десетото Обикновено народно събрание на 20.01.1900 г. приема и гласува Закон за държавните и общинските пътища, по силата на който пътищата се разделят на държавни и общински.

В първата сесия на ХIII Обикновено народно събрание министърът на обществените сгради, пътищата и съобщенията внася законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните и общинските пътища, който се гласува на 22.12.1903 г. В изменения Закон за пътищата от 1903 г. са прокарани ясни постановки за направата, поправката и поддръжката на пътищата.

ХIII Обикновено народно събрание на третата си сесия на 19.12.1905 г. гласува Закон за направа на част от пътната мрежа, който е утвърден на 16.01.1906 година. През същата година Народното събрание приема Закон за службата на Главна дирекция на пътищата, благоустройството и сградите.
На 25.01.1911 г. Народното събрание приема Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните и общинските пътища.

След изменение на Търновската конституция, на 18.01.1912 г. се създава Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството. За министър е назначен Димитър Яблански.
На 7.05.1912 година ХV Обикновено народно събрание гласува Закон за изменение на закона за държавните и общинските пътища от 1911 г.

Друга важна стъпка, която законът прави, е прехвърлянето на 2000 километра от държавните пътища в общинските, за да се облекчи държавната пътна мрежа.
От началото на 1904 г. с изменението на Закона за пътищата в България се създава фонд „Общински пътища”, който е на разположение на министерството. По това време се уточняват правата на техническия персонал по общинските пътища.

През 1919 г. Александър Стамболийски е назначен за министър на МОСПБ, а впоследствие и за министър-председател, министър на войната и управляващ МОСПБ. Неговото правителство чрез Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството внася в Народното събрание два закона, единият от които е Закон за пътищата. Този закон, предвиждащ условия за направата, поправката и поддържането на пътищата, се приема от Народното събрание на 21.06.1920 г.

През 1922 г. пътната ни мрежа има обща дължина 10 940 км, от които 6897 км държавни и 4043 км общински пътища.

На 30.09.1920 г. в „Държавен вестник” е публикуван Правилник за приложение на Закона за пътищата. А на 11.03.1925 г. Народното събрание приема Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата.
На 4.01.1926 г. с Указ на Цар Борис III Славейко Василев е назначен за министър на МОСПБ.

През периода до 1927 г. по време на неговото управление се чувства подем в направата, поправката и поддържането на общинските пътища.

На 1.12.1928 г. е утвърден Закон за Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството. Регламентират се дейността на Главната дирекция на обществените сгради, пътищата и благоустройството.

През периода 1930-1932 г. към Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройство (МОСПБ) към отделение „Пътища и мостове” се създават служби и бюра за проектиране на пътища и мостове. Трябва да се отбележи, че за пръв път през този период в бюджета на министерството за 1925-1926 г. фигурира специално предназначен персонал за изпитателната станция към отделение „Пътища и мостове”. Съществено за този период е, че е създаден фонд, предназначен за пътищата със закона от 1920 г.

На 12.12.1934 г. с Указ № 215 се утвърждава Наредба-закон за пътищата. Текстовете на тази Наредба-закон поставят стабилна основа за по-нататъшното развитие на пътната ни мрежа. Законът слага край на различните деления на пътищата, като определя всички пътища за държавни и ги класифицира на главни, първокласни, второкласни и третокласни.
Междувременно, през 1934 г. МОСПБ се слива с Министерството на железниците, пощите и телеграфите, като през следващата 1935 г. двете министерства се разделят.

С Указ № 26 от 27.01.1936 г. се утвърждава Наредба-закон за организацията и дейността на фонд „Пътища” при МОСПБ. Фондът е автономно държавно учреждение.

През 1938 г. с Наредба-закон към Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството се създава Главна дирекция на строежите, на която се възлага да извършва строежите на пътищата. На 28.04.1938 г. с Указ № 141 на цар Борис III се създава Главна дирекция на строежите като структура на МОСПБ. Тази дирекцията има три отдела, като единият от тях е пътища. Отдел „Пътища” на Главната дирекция поддържа, поправя, трасира и строи нови шосета и мостове.

В края на 1944 г. дължината на готовите пътища е 22 195 км. Този период се характеризира с извършването на частични реконструкции на отделни пътища с особено важно стопанско и стратегическо значение.

С Постановление от 3.01.1948 г. на Министерския съвет под ведомството на Управлението по пътищата към Министерството на строежите и пътищата се създава проектантска организация „Пътпроект”.

С Постановление № 922 от 24.12.1952 г. на Министерския съвет се създава Главно управление на пътищата към Министерския съвет.

На 13.03.1950 г. с Постановление № 600 на Министерския съвет се създава Държавно строително обединение за пътни строежи.

В началото на периода, на 1.02.1957 г., Главно управление на пътищата преминава към Министерството на комуналното стопанство и благоустройството, което се преименува в Министерство на комуналното стопанство, благоустройството и пътищата с министър Стоян Тончев. С Постановление № 34 от 6.03.1957 г. на Министерския съвет се създават „Управление пътища и местни строежи” и Научно-технически институт към Министерството на комуналното стопанство, благоустройството и пътищата, в който има отдел „Пътища”.

На 12.03.1959 г. се създава управление „Пътища” при Министерския съвет. И президиума на Народното събрание с Указ № 213 от 17.03.1959 г. назначава Иван Винаров за началник на управление „Пътища”. На 27.11.1959 г. Министерският съвет с Постановление № 240 одобрява Указ за пътищата.

На 4.11.1961 г. е прието Разпореждане № 2084 на Министерския съвет за издаване на Правилник за проектиране на пътища.

С Указ № 445 на Президиума на Народното събрание е одобрено решението на Министерския съвет от 17.10.1962 г. за присъединяване на България към Конвенцията за движение по пътищата, подписана в Женева на 19.09.1949 г.

Съществен момент от развитието на пътищата в нашата страна е утвърденият от Министерския съвет „Генерален перспективен план за развитие на пътната мрежа през периода 1963-1980 г.” със схема на основната реконструкция на пътната мрежа.

С Постановление № 72 от 19.06.1963 г. на Министерския съвет се създава Строителна организация на стопанска сметка „Пътни строежи” към ГУП. С това постановление се взима решение за съвместното финансиране от окръжните народни съвети и от ГУП на реконструкцията на третокласната пътна мрежа. С Разпореждане № 832 Министерският съвет утвърждава стойностни нормативи за текущ ремонт и поддържане на пътищата, който е съществен момент за финансовото осигуряване на този вид пътна дейност, която се смята за основна.

С Указ № 1482 от 20.11.1969 г. Президиумът на Народното събрание приема нов Закон за пътищата. Най-характерното в приетите „Главни насоки за развитието на пътната мрежа за периода 1970-1975 г.” е предвиденото започване на строителството на автомагистрали у нас. На 25.01.1971 г. е одобрен Правилник за приложение на Закона за пътищата. В началото на този период ГУП преминава към Министерството на транспорта. Това става с Разпореждане № 173 от 1.08.1973 г. на Министерския съвет. През този период продължава с усилени темпове строежът на нови пътища и ремонтът на всички пътища от пътната мрежа.

Със заповед на министъра на транспорта от 1 юли 1983 г. към Главно управление на пътищата се образува Управление за поддържане на автомагистрали. Управлението е първото специализирано за тази нова, различна по своето естество дейност.

Централизацията в дейността достига своя връх, когато с Разпореждане № 16 на Бюрото на Министерския съвет от 26.06.1986 г. за усъвършенстване на управлението на пътното дело в страната от 1.07.1986 г. се образува Стопанско обединение „Главно управление на пътищата”. В изпълнение на Закона за възлагане на държавните и общинските поръчки (ДВ, бр. 9/31.01.1997) и на Закона за обществените поръчки (ЗОП) (ДВ, бр. 56/22.06.1999), който го заменя, всички пътни обекти (на стойност над 10 000 лева) се отдават за изпълнение след тръжна процедура.

С Разпореждане № 40 от 13.05.1994 г. на Министерския съвет се образува „Автомагистрали” ЕАД – София.

От 1 ноември 1997 г. с промяна на чл. 4 от Закона за пътищата „Общото ръководство и контрол на пътното дело се извършва от Главно управление на пътищата при Министерството на регионалното развитие и благоустройството“. Със заповед на министъра за началник на Главно управление на пътищата е назначен Константин Таушанов.

От 7 февруари 2000 г. началник на Главно управление на пътищата е Павел Диковски.

От 29 март 2000 г. с промяна в чл. 19 от Закона за пътищата републиканските пътища се управляват от Изпълнителна агенция „Пътища“ към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

През 2000 г. с Разпореждане № 6 на Министерския съвет въз основа на дейностите поддържане и текущ ремонт в Окръжните пътни управления се създават 63 ЕООД. През този период е в сила Законът за пътищата от 1969 г.

Считано от 8 август 2006 г. Изпълнителна агенция “Пътища” (ИАП) се преобразува във Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” (ФРПИ) към министъра на финансите, считано от 12 август 2006 г. Фонд РПИ е универсален правоприемник на ИАП.

Считано от 8 август 2008 г. Национална агенция „Пътна инфраструктура“ е универсален правоприемник на Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“ (Обн. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008 г.). На 9 август 2008 г. е назначен нов изпълнителен директор – Инж. Димитър Иванов. На 24 август 2008г. е избран Надзорен съвет на НАПИ. На 9 септември 2008 г. влиза в сила нов Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Национална агенция „Пътна инфраструктура“ и на нейната администрация (Приет с ПМС № 219 от 05.09.2008 г. , Обн. ДВ. бр.79 от 9 септември 2008 г.)

На 17. 10. 2008 г. инж. Димитър Иванов подава оставка пред министър-председателя на Р България. На 21.10.2008 г. постът изпълнителен директор се заема от Иван Атанасов, като временно изпълняващ длъжността.

От 5 декември за изпълнителен директор на НАПИ е назначен инж. Янко Янков. От същата дата Иван Атанасов се връща на председателското място в Надзорния съвет.

На 30 юли със заповед на министър-председателя на Р България инж. Янко Янков е освободен от поста си и за изпълнителен директор на НАПИ е назначен инж. Димитър Иванов.

Считано от 9 септември 2009 г. с въведените промени в Закона за пътищата, Национална агенция „Пътна инфраструктура” е преименувана на агенция „Пътна инфраструктура”.

От същата дата Централната лаборатория по пътища и мостове (ЦЛПМ) вече е Централен институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти.

Ръководството на АПИ се състои от тричленен Управителен съвет. За председател на УС от 23.09.2009 г. е назначен инж. Димитър Иванов. Членове на УС са инж. Клаус-Дитер Щоле и Божидар Йотов.

На 21.10.2009 г. инж. Димитър Иванов е освободен от длъжност и за председател на УС е назначен Божидар Йотов.

На 24.02.2011 г. Божидар Йотов си подава оставката като председател на УС на АПИ.

Новият председател на Управителния съвет на агенция „Пътна инфраструктура“ Сергей Михалев встъпва в длъжност на 25.02.2011 г.

На 12.09.2011 г. инж. Лазар Лазаров е назначен за председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

На 26.08.2013 г. инж. Стефан Чайков е назначен за председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

На 7.08.2014 г. инж. Лазар Лазаров е назначен за председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

На 1.12.2016 г. инж. Дончо Атанасов е назначен за председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

На 26.06.2018 г. инж. Светослав Глосов е назначен за председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

На 31.01.2019 г. Георги Терзийски е назначен за председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

ScreenHunter_75 Oct. 08 19.35

Управителен съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

Георги Терзийски – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“
Роден на 1 септември 1971 г.
Образование:
Икономист,Университет за национално и световно стопанство
Юрист, Русенски университет „Ангел Кънчев”
Професионална кариера:
От 31 януари 2019 г. е председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура“.
В периода май 2017 г. – януари 2019 г. е областен управител на Ловеч, а от декември
2014 г. до февруари 2017 г. е заместник-областен управител.
Преди това е работил в Инспектората на Националната служба по заетостта (1996-
2002 г.) и в Главна инспекция по труда като заема длъжности от главен инспектор
до директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Ловеч (2002-2009 г.). В частния
сектор е бил управител на предприятия за производство на метални изделия (2009-
2014 г.)

Инж. Иван Досев – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура“
Роден на 19 август 1983 г.
Образование:
Магистър инженер по транспортно строителство – Строителство на транспортни
съоръжения, Университет по архитектура, строителство и геодезия
Магистър икономист – Счетоводство и контрол, Университет за национално и
световно стопанство
Професионална кариера:
От 17 юни 2019 г. е член на Управителния съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура“.
Преди да стане член на ръководния екип инж. Досев е бил директор на дирекция
„Поддържане на пътната инфраструктура“ в АПИ, а преди това и заместникначалник на Дирекцията за национален строителен контрол.
В периода май 2010 г. – октомври 2017 г. работи в Агенция „Пътна
инфраструктура“ като заема длъжности от главен експерт до началник на отдел и
ръководител на проект, изпълняван по оперативните програми „Транспорт“
2007-2013 г. и „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Проф. Олег Асенов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура“
Роден е на 17 октомври 1966 г.
Образование:
Доктор на науките по Информатика и
Компютърни науки, Великотърновски
университет „Св. Св. Кирил и Методий“
Доктор по Компютърни мрежи и
комплекси, „Технически университет“ –
София
Магистър инженер по Автоматизация и изчислителна техника, Технически
университет – Габрово
Професионална кариера:
От 25 юли 2019 г. е член на Управителния съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура“.
Преди да стане член на УС на АПИ проф. Асенов заема длъжността директор на
„Националното тол управление“ в АПИ.
Проф. Асенов е директор на Института за перспективни изследвания във
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ от юли 2017 г. От
2007 г. до 2016 г. е заемал длъжностите експерт, доцент и професор във ВТУ.
В началото на своята кариера проф. Асенов заема длъжностите главен и старши
асистент и доцент в ТУ – Габрово.

ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР – ВРАЦА

ScreenHunter 3775 Враца
092626498, 0878311030, 092623044
dkt_vr@abv.bg
 http://theatre.vratsa.eu

 

 

 

 

 

 

 

История

Untitled collage (10)На 27 август 1938 г. Врачански областен театър, сформиран като пътуващ дава първото си представление на „Тайна“. Тържественото откриване на първия театрален сезон на Врачански областен театър става на 9 октомври 1938г. на сцената на стария салон на читалище „Развитие“ във Враца с „Пристанала“.

На 20 януари 1941 г. е открита новата сграда на читалище „Развитие“ по проект на архитектите Василев и Цолов. За времето си е най-модерната читалищна сграда в Северозападна България. Салонът е с близо 600 седящи места. Така Врачански областен театър се сдобива със своя постоянна база. През този сезон театърът за първи път в своята история поднася на своите най-малки почитатели и детска пиеса.

Подготовката за сезон 1948-49 г. театъра започва като Врачански народен театър. Своите постижения театъра разкрива с участието си на Първия преглед на съвременната българка драма в София (5юни-2 юли 1952 г.)

На 9 октомври 1963 г. Врачанският народен театър чества своята четвъртвековна дейност, която е свързана с имената на Стефан Кортенски, Иван П.Георгиев, Ради Тамамджиев, Георги Фратев, Димитър Панов, Георги Крънзов, Недялчо Чернев, д-р Правда Атанасова и редица други големи български артисти, със сътрудничеството на Кръстю Сарафов, Иван Димов, Стефан Сърчаджиев, Кръстю Мирски, Константин Кисимов и др., с помощта окозана от Николай Фол и Орлин Василев. За 25 години театъра е изнесъл около 7200 представления на около 150 пиеси гледани от над 2,5 милиона зрители. През този сезон за първи път в страната на сцената на Врачанския народен театър е представена историческата драма „Деспот Добротица“ от Н.Фол.

Врачанският народен театър открива сезона 1965-66 г. преименуван, като Врачански драматичен театър.

През втората половина на 60-те и началото на 70-те години Врачански драматичен театър навлиза в период на творческа зрялост и се налага като един от културните институти в Северозападна България.

В началото на 1968 г. в сутеренния салон на читалище „Развитие“ е създаден камерен театър със 144 места, който намира трайно място в културния живот на Враца и затова тя става център за представяне на постиженията на „малките “ театрални форми от 1977г до днес.

От юни 1978 г. театъра се пренася в новооткритата сграда Дворец на културата.

Сериозна художествена атестация за Врачанския драматичен театър в този период са постановките: „Ние долуподписаните“ от Ал.Гелман, „Нора“ на Ибсен, „Делото Сагадеев“ от Аз.Абдулин, „Домът на Бернарда Алба“ от Ф.Г.Лорка, „Големият род“ от М.Минков и др.

От 2000 г. Драматичен театър и Държавен куклен театър са обединени като Драматично – куклен театър Враца.

Драматично – куклен театър Враца разполага със собствена театрална сграда, с голям салон с 748 места, камерна зала с 100 места, куклена зала с 80 места и балетна зала с 70 места.

Трупата е съставена от 68 човека от които 25 художествено творчески състав и 43 административно – технически.

ПРОГРАМА ЗА ОКТОМВРИ 2019г.

01.10`19г. – вторник в Детска градина „Звънче” от 10.30ч.

„Не пресичай на червено”

01.10`19г. – вторник в камерна зала от 19.00ч.

„За светлото, което бе” поетичен спектакъл

02.10`19г. – сряда в камерна зала от 19.00ч.

„Гергьовден” от Стеван Сремац

04.10`19г. – петък в куклена зала от 18.00ч.

„Мечо Пух” от А. Милн

05.10`19г. – събота в куклена зала от 10.30ч.

„Мечо Пух” от А. Милн

05.10`19г. – събота – Участие в 11-я Международен театрален фестивал „Св.Йоаким Осоговски” Крива Паланка, Македония от ………ч.

„Симулатор за чифтосване” от Джоузеф Скримшоу

07.10`19г. – понеделник на голяма сцена гостува „ Viva Arte„ от 19.00 часа

„Умопомрачение”

09.10`19г. – сряда в камерна зала от 19.00ч.

„Предградие” от Ерик Богосян

10.10`19г. – четвъртък в камерна зала от 19.00 часа

„Гергьовден” от Стеван Сремац

11.10`19г. – петък в куклена зала от 18.00ч.

„Дядо вади ряпа” от Мариета Ангерова

12.10`19г. – събота в куклена зала от 10.30ч.

„Дядо вади ряпа” от Мариета Ангерова

14.10`19г. – понеделник – Участие в Международен театрален фестивал „На булеварда” Букурещ, Румъния; Театър „Одеон” от ………ч.

„Красавицата и княза” по Ф.М. Достоевски

15.10`19г. – вторник на голяма сцена гостува Държавен музикален театъра – София от 19.00ч.

„Една нощ във Венеция”

16.10`19г. – сряда в Детска градина „Единство, творчество, красота“ от 10.30ч.

„Макс катеричката“ от Карл-Хайнрих Лаудаж

16.10`19г. – сряда на голяма сцена гостува Държавна опера – Варна от 19.00ч.

„Да пееш под дъжда”

17.10`19г. – четвъртък в камерна зала от 19.00 часа

„Симулатор за чифтосване” от Джоузеф Скримшоу

18.10`19г. – петък в куклена зала от 18.00ч.

„Червената шапчица”

19.10`19г. – събота в куклена зала от 10.30ч.

„Червената шапчица”

23.10`19г. – сряда в камерна зала от 19.00ч.

„Красавицата и княза” по Ф.М. Достоевски

24.10`19г. – четвъртък в камерна зала от 19.00 часа

„За светлото, което бе” поетичен спектакъл

25.10`19г. – петък в куклена зала от 18.00ч.

„Приключение на горската полянка”

26.10`19г. – събота в куклена зала от 10.30ч.

„Приключение на горската полянка”

28.10`19г. – понеделник на голяма сцена от 19.00ч. гостува

„Незабравимите” музикално-театрален спектакъл

29.10`19г. – вторник в камерна зала от 19.00ч.

„Тартюф” по Молиер

30.10`19г. – сряда в камерна зала от 19.00ч.

„Симулатор за чифтосване” от Джоузеф Скримшоу

Ръководството на театъра си запазва правото да прави промени в обявената месечна програма.