Видео
Общини и кметства
Банери
Статии

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Болярово

СДРУЖЕНИЕ ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ ЧЕМЕРИКА

Untitled гр. София, ул. Цар Иван Асен II, 11
0889001256, 0886399972
chemmerika@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

60651688_10219038905192469_7944965421948469248_oФолклорна формация „Чемерика“ с диригент София Янева, основан през 1994г., е представителен състав на  ЦИОФФ България.

Основната мисия на състава е да съхранява и популяризира автентичното народно творчество и да пресъздава обработки на българския народен фолклор.

2015- златен медал в категория „Обработен фолклор“ и бронзов медал в общото класиране, Балкански шампионат по фолклор „Euro Folk – Жива вода 2015”
в гр. Хисаря, България
2014г. –  концерти за дните на славянската писменост и култура 24-25 май, Албания
2014г. – самостоятелен юбилеен концерт „20 години фолклорна формация „Чемерика”
2014 -лауреат на международен хоров фестивал „Музиката и морето“, Паралия, Гърция
2013 г.- златна диплома от международен фестивал на MRF, Калеля, Испания
2012г.- златна диплома от фолклорен фестивал „Пиленце пее“, София
2012 г. – лауреат на международен фестивал в Охрид, Македония
2011г. – две бронзови отличия на международен конкурс Harmony, Лимбург, Германия
2010г. -1-ва награда от международен фестивал “Малешево пее и танцува“, България
2009г.  – 1-ва награда от международен фестивал „Нишавски  хоровод“, Драгоман
2009г.  – 1-ва награда от международен хоров фестивал „Алта Пустерия“, Италия
2008г. – лауреат на международен хоров фестивал, Велдховен,Холандия
2007г. – лауреат на 1-ви международен фолклорен фестивал, София
2006г. – лауреат на международен хоров фестивал Превеза, Гърция
2003г. – 2-ра награда от международен хоров конкурс „Орландо ди Ласо“, Италия

 

Мисия на организацията
Да съхранява и популяризира автентичното народно творчество на самобитните народни изпълнители и да пресъздава обработки на народния фолклор.

 

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР – ГР. РАЗГРАД

ScreenHunter 2287 гр. Разград, пл. Независимост 2
084621027
 kultura@razgrad.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР – ГР. РАЗГРАД е културно-образователен институт, които реализират приоритетите на стратегия за развитие на културата в Разград.

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР създава условия за достъп до култура, стимулират културата и човешкия капитал, социализират културното наследство на променящия се град.

Съдействат за развитието на Разград като град на творческата икономика, продуцират и публично представят творчески продукти в областта  на музикални, танцови и театрални сценични изкуства.

 

 

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО РУСАЛКА

ScreenHunter 2244 гр. Априлци, ул. Търговска 6
069582312
dlsrusalka@abv.bg
http://dls-rusalka-aprilci.szdp.bg/

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрацията на ДЛС „Русалка” се намира в гр. Априлци, който е административен център на едноименната община, разположена в южната част на Ловешка област.
В по-голямата си част горите образуват големи горски комплекси, разделени от реките Видима и Острешка и техните многобройни притоци. На север граничи с ДГС „Троян” и ДГС „Севлиево”; на изток с ДЛС „Росица”; на запад с ДГС „Троян” и ДГС „Черни Осъм”; а на юг територията на станцията е ограничена от териториите на НП „Централен балкан”. Територията на ДЛС „Русалка” попада изцяло в границите на община Априлци, в която влизат следните кметства: град Априлци, и селата; Велчово, Скандало и Драшкова поляна. Всяко кметство има своите землища, като в град Априлци землищата са диференцирани по квартали – Ново село (Центъра), Острец, Видима и Зла река, към квартал Зла река са махалите Злиевци и Салапийте. На територията на общината има много махали, които са в непосредствена близост до гората.
През територията на ловното стопанство минават следните шосета: Троян – Беров мост – Севлиево; Троян – Априлци – Стоките – Габрово; Априлци – Боаза – Севлиево; Априлци – Велчово – Ловеч. Посредством автобусни линии общината се свързва със София, Троян, Ловеч, Плевен, Габрово и Севлиево. Най – близката ЖП гара е Троян, която е на 11 км от външната граница на гората.
Горските комплекси в северозападната, източната и централната част на станцията са достъпни. С повишаването на надморската височина, в посока към главното било на Стара планина, достъпа до насажденията се затруднява от силно пресечения терен, големите наклони и липсата на удобни горски пътища.
Разположението на станцията и наличието на добри комуникации създават условия за правилно управление, стопанисване и охрана на горите.
ДЛС „Русалка” е разделено на два стопански участъка – „Острец” и „Видима”. В горскостопанско отношение ДЛС „Русалка” се числи към РДГ гр. Ловеч.
ДЛС „Русалка” е разположена в Мизийската горскорастителна област – подобляст Северна България. То включва част от северните склонове на Троянско-Калоферския дял на Централна Стара планина и южните части на Предбалкана
Релефът на станцията е с ясно изразен планински характер. От главното било на Стара планина – връх Зелениковец – връх Русалка (Марагидик) – връх Юрушки грамади – връх Ботев – връх Жълтец на север се спускат множество стръмни до непристъпни в горната си част била. По – важни от тези била са Зелениковско било – започва от връх Зелениковец и продължава в северозападна посока – по него минава границата на ДЛС „Русалка” с ДЛС „Росица”; връх Русалка – Горен и Долен чукар – вододела между Рибна и Острешка река; връх Русалка – Драгньов преслап – Голямо и Малко седло – вододел между реките Маришница и Рибна; връх Русалка – лобно място на Цанко Дюстабанов – Острата могила – вододел между Пръскалска река и река Маришница; било Големия Осрядък – вододел между Пръскалска река и река Лява Видима; било Пещера – Бъзов дял – вододел между река Лява Видима и Стърна река; било Горни Поленици – Долни Поленици – Голямата Кръш – връх Гроба – вододел между реките Видима и Зла река; било Горни и Долни Поленици, Велики Преслап – Здравченец – Берийски трап – граница с ДГС „Черни Осъм” и ДГС „Троян” и било Черни връх – връх Ослар – граница с ДГС „Севлиево”. Сравнително малка част от територията на стопанството е с полупланински релеф.
Най – ниската точка на станцията е в долната част на отдел 53, непосредствено до река Видима – 380 м.н.в. Най – високата точка на станцията е 1500 м.н.в. (отдел192).
Най – високият връх в района е първенеца на Стара планина връх Ботев (2376 м.н.в.), който се намира извън горския фонд във високопланинските пасища.
Хидроложките условия в района на ДЛС „Русалка” са много добри. Територията на станцията обхваща изцяло горната и средната част от водосбора на река Видима, която е нераздална част от хидрографската мрежа на река Росица.
Река Видима разполовява територията на станцията в посока север – юг. Тя е един от най – големите притоци на река Росица. Река Видима се образува от вливането на реките Лява Видима и Пръскалска река при ВЕЦ „Видима”. Пръскалска река и Лява Видима имат средно голям воден дебит, чийто максимум е през април, май – период на топене на снеговете.
Наклонът на водните течения е голям, поради което те са бързи с множество прагове.
Хидрографската им мрежа се състои от множество малки, но стръмни долове. Водите на Пръскалска река са хванати на вливането на дол Ожвска в рекат под Турски рът, а на река Лява Видима в местността Мазането, в закрити канали, откъдето по водопроводи се отвеждат до водоснабдителната група Севлиево – Велико Търново.
Пръскалска река извира непосредствено под връх Юрушка грамада. В горното течение на реката се намира красивия водопад Видимско пръскало.
Река Лява Видима извира под връх Малкия Юмрук.
В средата на квартал Видима река Видима приема водите на Стърна река, а при квартал Зла река на най – големия си приток река Острец.
Река Острец извира в местността Русалийски преслап. По – големите й притоци са река Рибна и река Маришница.
Максимумът на водите е през април-май, а минимумът през юли-август. Големият наклон на водното течение, множеството прагове, непостоянният воден отток и водохващането за питейни нужди правят реката практически неизползваема за производствената дейност на ДЛС „Русалка”.

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЕ – РАЗГРАД

ScreenHunter 2243 гр. Разград, бул. Бели Лом 37А
084618326
obrazovanie@razgrad.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЕ – РАЗГРАД  осъществява изпълнението на основните функции и специфичните дейности на РУО, като:

1. координира, организира, контролира и методически подпомага прилагането и изпълнението на законовите и подзаконовите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование, както и други нормативни и административни актове от страна на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта;
2. съдейства за оптимизиране, функциониране и развитие на институциите от системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта;
3. идентифицира потребности, организира на областно ниво квалификационни и методически дейности за педагогическите специалисти и обобщава информация за квалификацията на педагогическите специалисти;
4. подпомага координирането и взаимодействието между институциите от системата на предучилищното и училищното образование и взаимодействието им с териториалните органи на изпълнителната власт по отношение на достъпа и правото на качествено предучилищно и училищно образование;
5. организира дейности по разработването и прилагането на областни, национални и общински стратегии и програми, имащи отношение към предучилищното и училищното образование;
6. извършва дейности по изготвяне на предложението за областта за държавния план-прием и за допълнителния държавен план-прием, съгласуването им с финансиращия орган, утвърждаването и тяхното изпълнение;
7. организира определените от нормативните актове дейности по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания;
8. извършва дейности по организиране и провеждане на ученически състезания и олимпиади на регионално и национално ниво съобразно нормативните документи;
9. подготвя и представя предложения до началника на РУО за откриване, преобразуване и закриване на държавни и общински училища, ЦСОП след извършване на проверка;
10. изготвя отговори на постъпили жалби и сигнали в рамките на своята компетентност;
11. осъществява дейности, свързани с насочване за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в специалните училища и в центровете за специална образователна подкрепа и с осигуряването на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;
12. подпомага дейности, свързани с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
13. подпомага организационно и методически дейността на педагогическите специалисти;
14. организира и осъществява дейностите във връзка с проверка и полагане на печат с изображение на държавен герб на документите, техните приложения и дубликати, издавани от частните и духовните училища;
15. при констатирани нарушения в дейността на духовните училища прави предложения до началника на РУО за уведомяване на министъра на образованието и науката;
16. при констатирани нарушения в дейността на частните детски градини и училища прави предложение до началника на РУО за уведомяване на министъра на образованието и науката;
17. участва в комисии за провеждане на конкурси за директори на институции в системата на предучилищното и училищното образование, както и за държавни служители в отдел „ОМДК“.
Служителите в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ изпълняват и други задачи, възложени от началника на РУО.

 

 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – РАДОМИР

logo_5f7fdd0b3372ef04acf95743b25bfd63 гр. Радомир, ж.к Гърляница 41
0886273967
dspradomir@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашен социален патронаж е общинска дейност – комплекс от социални услуги, предоставяни в общността по домовете на възрастни хора и хора с увреждания на територията на Община Радомир.Предоставят се следните социални услуги, при изявено желание на потребителя в социалната анкета:

–  Ежедневно приготвяне и доставяне на топла и диетична храна в дома, съобразена с изискванията за рационално хранене;
–  Поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищното помещение, обитавано от обслужваното лице;
–  Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване;
–   Помощ в общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома или извън него;
–   Битови услуги – закупуване на хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост, заплащане на ел. енергия, телефон и други със средства на обслужваното лице;
–   Съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК;
–  Съдействие за получаване на медицинска и стоматологичнапомощ, както и на други здравни грижи;
–  Организиране на културни дейности и екскурзии при желание на потребителите;
– Съдействие за получаване на административни, финансови, правни и други услуги.

Към действащия Домашен социален патронаж ще бъде създадено Звено за социални услуги. Това предприятие ще предоставя социални услуги в семейна среда. Оснавната дейност на създаденото Звено ще бъде осигуряване на работна заетост на 28 човека. Наетите служители пък ще обгрижват 62 потребители.

Посредством Звеното за социални услуги ще се създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.

 

 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЧИСТОТА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Untitled Рила, ул. Ав. Попстоянов 6
0887564179

 

 

 

 

 

 

Общинско предприятие “Чистота, благоустрояване и комунални дейности” извършва следните дейности:

1. Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

2. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

3. Почистване на отпадъци, изхвърлени на неразрешени за това места, ликвидиране на незаконни сметища;

4. Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

5. Зимно поддържане на общински пътища и територии;

6. Озеленяване и поддържане на зелените площи, насаждения по улиците, градини, паркове, детски площадки и гробищен терен;

7. Подпомагане дейностите по организацията и провеждането на общински мероприятия;

8. други