Видео
Общини и кметства
Банери
Статии

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Балчик

ОБЩИНА БАЛЧИК

 Балчик, пл. 21 септември 6
 057971030, 057971031, 057971056
 mayor@balchik.bg
 http://www.balchik.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Балчик се намира в Североизточна България и е една от съставните общини на Област Добрич.

Исторически забележителности и музеи:

Исторически музей – Приемник на първия музей в Южна Добруджа.

Съхранява находки, илюстриращи материалната култура на населението от Балчик и околностите от възникването на града през VІ в.пр.Хр. до 1940 година.

Eкспозицията включва и мраморни статуи и епиграфски паметници от открития в Балчик – Храм на Понтийската богиня майка Кибела – “откритието на века”, според наши и чужди археолози. Граден 280 – 260 г. пр. хр. и съществувал до IV в. сл. Хр. Като брой и разнообразие на изображенията, това е най-голямата група движими паметници свързани с култа към Кибела, откривани до сега на едно място.

Проученият античен храм е единственият открит досега храм на Кибела в източната част на Балканския полуостров, най-добре запазеният елинистически храм в България и единственият в света толкова добре съхранен храм на богинята.

Етнографски музей – Помещава се в красива реставрирана къща на балчишки търговец – житар и съхранява уюта на селски и градски тип гостни стаи от края на ХІХ в. На два етажа, чрез автентични предмети, са показани: занаятите – коларство, ковачество, дърводелство, бъчварство; поминъка и бита на балчиклии / работни и празнични костюми, рибарски мрежи, стан и жетварски инструменти, накити / и други.

Възрожденски комплекс – Според историческите извори през втората половина на XVI в. градът носи името Балчик. По сведението на дубровнишкия търговец Павел Джорджич към 1595 г. той е населен само с българи. През следващите две столетия обаче той е турцизиран.
Още през XVI в. градът се развива като търговски център на обширен селскостопански район. Важен отрасъл в икономиката му очевидно е търговията с овце. Икономическото развитие на Балчик довежда до оформянето му като административен център.

В документ от 1676 г. той е определен като кааза, околийски център. През XVII в. градът е посетен от турския пътешественик Евлия Челеби. По това време Балчик има 500 хубави къщи и се дели на пет махали, като във всяка има по една джамия.

Текето – Дервишки манастир, намиращ се в с. Оброчище на пътя за Албена. Построен е през ХVI в. Почита се, като светилище, както от мюсюлмани, така и от християни.

Къзълбашите вярвали, че там е погребан светецът Ак Язълъ баба, а християните – Св. Атанас. И сред къзълбашите-алиани и сред християните се пазят множество легенди.

Здравеопазването в общината е осигурено с добре развита мрежа от лечебни заведения. Болничната помощ на територията на общината се осигурява от модерно многопрофилно заведение с 92 легла в 6 клинични отделения (МБАЛ – Балчик ЕООД): терапевтично с 25 легла;
педиатрично с 12 легла;
неврологично с 18 легла;
акушеро-гинекологично с 13 легла;
хирургично с 14 легла;
инфекциозно с 10 легла.

Базата е с много добри пространствени условия, с болнични стаи от боксов тип, включени в единна система за наблюдение. Обслужва се от 17 висококвалифицирани лекари.

Селища


Вижте по-голяма карта