община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

СДРУЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА – гр. Гоце Делчев

ScreenHunter 3066 гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море 12 А
0887102506; 0889919778
dntgd@abv.bg
http://dnt-gd.com

 

 

 

 

 

 

Първото научно-техническо дружество в Пиринския край е основано на 20 декември 1947 г. в гр. Благоевград с председател Христо Краев.

След проведения ІІ свободен конгрес на Съюза на българските техници на 10 януари 1948 г. се основава дружество на строителните техници в гр. Гоце Делчев. Основатели са 24 души строителни техници, които избират ръководство в състав: Председател – стр. техн. Никола Дикатлиев, секретар – стр. техн. Тодор Аврамов, членове – стр. техн. Петър Ангелов, Тодор Перухов и др. Тази година може да се приеме за начало на научно-техническите съюзи в Гоце Делчев.

Дома на науката и техниката е изграден през 1986 година.
​Разполага с богата материално- техническа  база. Има оборудвани 4 учебни кабинета и една многофункционална зала отговарящи на всички изисквания на ДОИ.

През 2003 година УС на ФНТС взима решение да кандидатства пред Националната агенция за професионално образование и  обучение за  изграждане  на  ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към ФНТС в който да участват като отделни звена  и сдруженията на организацията в страната.

С решение, протокол № 14/ 15.10.2003 год. Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски съвет  издаде лицензия на Център за професионално обучение /ЦПО/ към Федерацията на научно- техническите съюзи.
Изхождайки от наличието на наличната МТБ и преподавателските екипи с които разполага, УС на ДНТ гр.Гоце Делчев взима решение да изгради  Център за професионално обучение-звено Г.Делчев към ЦПО на ФНТС.
Предмет на лицензията е  извършване и удостоверяване  на професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация , съгласно чл. 12, т. 1,2 и 6  в съответствие с чл. 49а, ал. І от ЗПОО.

Започва дълга и обемиста работа за  проучване на нужните от специалности в региона и изготвяне на документи и програми които да се представят в Националната агенция за професионално  образование и обучение в София за издаване на лицензия.