община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ДР. СИМЕОН ТАБАКОВ – гр. Сливен

ScreenHunter 3734 гр. Сливен, бул. Цар Освободител 18
044622494
museum_sl@abv.bg
http://museum.sliven.net

 

 

 

 

 

 

 

museum-headРегионалният исторически музей в Сливен се помещава в красива сграда на главната улица на града, построена през 1895 г. от сина на Добри Желязков – Иван. Той е една от най-старите институции в Сливен. Основан е през 1913 година като читалищен музей към читалище „Зора“.

В залите на двата етажа е уредена изложбата „Памет от векове”.
В изложбата са включени оригинални паметници от фонда на музея, някои от които със световно значение. На първият етаж са изложени експонати от неолита и енеолита – съдове, култови фигурки, каменни оръдия на труда, както и бронзови оръдия и оръжия.

Останалата част от експозицията на първи етаж е посветена на Траките. В района на Сливен са проучени над 20 надгробни могили, от които в залите на РИМ – Сливен попаднаха уникални и единствени по рода си предмети, показващи високото ниво на тракийските майстори.

На вторият етаж в една от залите е представено едно от най-богатите погребения от тракийската епоха въобще намирани някога. Тук могат да се видят златни фиали, златен пръстен, втората намерена в Тракия златна маска, сребърен шлем, сребърни ритони с позлата.
На този етаж са отредени зали представящи експонати от Римската епоха,както и зала „Туида“.
На третият етаж е подредена изложбата „Артефактът – от откриването до експозицията“. Експозицията представя дейността на археолозите и реставраторите от откриването на предметите по време на археологически проучвания до тяхното консервиране, реставриране и полагане на съответните грижи за експониране.

 

Регионалният исторически музей в Сливен включва и следните обекти:

 

Регионален исторически музей

 

Къща музей „Хаджи Димитър“

 

Къща музей „Добри Чинтулов“

 

Къща музей „Сливенски бит“

 

Първата държавна текстилна фабрика на Балканите

 

 

 

ОТДЕЛИ:

Археология

ScreenHunter 3735В отдел „Археология“ се съхраняват експонати от периода на VI-то хилядолетие преди Христа до края на Втората българска държава. Те дават възможност да се проследи материалната и духовна култура на населението от региона. Групирани са в следните колекции:

Праисторически оръдия на труда от камък, кремък и рог, включващи каменни брадви, чукове и тесли, кремъчни стъргалки, мотички и шила от еленов рог.

Антропоморфна и зооморфна идолна пластика от глина.

Голяма е колекцията от глинени съдове, разнообразна по форма и предназначение – праисторически, елинистически, римски, ранновизантийски и средновековни.

Изкуството е представено с колекция от произведения на каменната пластика от които по-характерни са: Торсо на бог Асклепий, статуарна група на бог Дионис и свитата му, надписи, оброчни плочки и колекция от бронзова пластика в която се откроява статуйка на бог Хермес.

 

ScreenHunter 3736Метални оръдия на труда от епохата на античността и средновековието.

Колекция от многобройни разнообразни костени предмети, открити при разкопки на Сливенската крепост Туида, които са доказателство за развитото тук костопроизводство.

Богата нумизматична колекция от елинистически, римски, византийски, средновековни и османски монети. Значителен е броят на печатите от които най-ценен е молидовулът на княз Борис I.

Колекция от антични и средновековни накити.

В отдела работят 3 специалисти: уредници-археолози.
Организират и участват в археологически разкопки, теренни проучвания, научни конференции, научни четения, кръгли маси и др. научни прояви. Извършват научни публикации в специализирани издания, ИМЮИБ, сп.“Археология“, в самостоятелни издания на музея.

 

 

 

История на България XV-XIX век

ScreenHunter 3737Хронологическите измерения на проблематиката предполагат изследването на един продължителен, многовековен период от историческото развитие на град Сливен и региона в условията на чуждо политическо и религиозно владичество.

Специален научен интерес представляват XVIII-XIX век, доколкото по това време Сливен е един от най-големите възрожденски центрове – не само като стопански и политически потенциал, но и с моралните конструкти на своето гражданско общество.

Специалистите в отдела изследват многопосочните и устойчиви тенденции в развитието на занаятите, търговията, просветното и църковно движение и произлизащите от тях културни контакти; началото и еволюцията на политическите доктрини за национално освобождение.

Отделът разполага с ценни колекции от ръкописи, документи, снимки, старопечатни книги, възрожденско оръжие / колекция огнестрелно и хладно оръжие / и др.

С експонати от фонда са подредени двете къщи-музеи, свързани с посочената периодика – к. м. „Хаджи Димитър“ и к. м. „Добри Чинтулов“.

В процеса на научните изследвания се работи в централни и лични архиви; провеждат се системно експедиции по тематични проучвания, свързани с културно-историческото ни наследство.

В отдел „История на България XV-XIX век“ работи един уредник-специалист в направление Българско възраждане.

 

 

 

Етнография

 

ScreenHunter 3738Проучва, представя посредством експозиции, изложби традиционната култура на Сливен и Сливенско. Отделът разполага с ценни колекции от:

Традиционно облекло и тъкани от Сливенско – съдържа локална и регионална специфика на изработване и функция на празнично-обредното, всекидневното облекло и тъкани на отделните етнографски групи.

Накити – съществена част от традиционния костюм, илюстрираща динамиката на изработка и разпространение на общобългарските и локални модели и мотиви.

Метални изделия – медни съдове, железни предмети, занаятчийски инструменти.

Дървопластика: дърворезба – показва спецификата и влиянието на отделните български дърворезбарски школи в украсата на сливенската къща; занаятчийски инструменти и съоръжения.

Традиционна керамика – общобългарски и регионални образци в керамичното производство.

Специалистите от отдела организират, провеждат и участват в:

Комплексни експедиции за проучване на културното наследство ежегодно от 1981 до 1987г. , 1991г.
Тематични експедиции- „Исторически и етнокултурологични аспекти на хайдутството в Сливенско“- 1995, 1996, 2002, 2003г.
Теренни проучвания относно спецификата на традиционната култура в Сливенско и мястото и в съвременните културни процеси.
Осъществяват научни издания в резултат от научно-изследователската им работа:
– Занаяти в Сливенско
– Облекло и тъкани в Сливенско
– Празнично-обредна система
– Обреден фолклор
– Фолклор и история
– Фолклор и съвременност

В отдела работят двама специалисти: етнолог и фолклорист.

 
Нова и най-нова история

 

ScreenHunter 3739Отделът се състои от два раздела: „Нова история на България“ – за периода от 1885 до 1944г. и „Най-нова история на България“ – от 1944г. насетне.

Разделът „Нова история на България“ проучва икономическото, обществено-политическото, културното и просветното развитие на Сливен и региона през неговия период.

В последните години вниманието е насочено към проучване дейността на местните градски управи за превръщането на Сливен в търговски и индустриален център, към постиженията на сливенските индустриалци и занаятчии в стремежа им към приобщаване на града към европейските стопански ценности и отличията на местните производители на международни панаири и изложения.

Разделът има оформени следните колекции:

Снимки
Документи
Вещи
Оръжие
Ордени
Медали
Значки
Знамена
Печати и клишета
Вестници и книги, издавани в Сливен
Музикални инструменти

Разделът „Най-нова история на България“ се занимава с проучване и популяризиране на историята на Сливенския регион в периода след Втората световна война. В резултат от събирателската работа са комплектувани и в основния фонд на раздела се съхраняват оригинални веществени, снимкови и документални материали, обособени в следните колекции:

Участие на Сливенските полкове в заключителния етап на Втората световна война (1944-1945г.)
Младежко бригадирско движение (1946-1951г.)
Образци от производствата на индустриални предприятия и фирми
Побратимяване на Сливенски окръг с градове в Германия, Украйна, Полша, Унгария, Турция
Културен живот в Сливенски окръг
Дейност на опозицията в Сливенския регион (1944-1954г.) – Книги на Сливенски автори;
Парламентарни ,  местни и евроизбори (1991-2014г.)

В отдела „Нова и най-нова история на България“ работят двама специалисти. В дейността си те поддържат тесни контакти с местни краеведи, с представители на известни сливенски фамилии, с ветерани във войните, с дейци на изкуството и културата, с общественици.
Богатият фонд с който разполага отделът е в основата на активната и разностранна дейност на музейните специалисти. Те организират и участват в национални и регионални научни прояви, подготвят научни, популярни публикации и експозиционни документи, ,извършват експозиционна и изложбена дейност в залите на музея и извън него,  предоставят справки и консултации, участват в културно-образователни прояви и др.

 
Библиотека

Библиотеката при Историческия музеи – гр.Сливен разполага с 11300 тома научна, периодична и краеведческа литература.
В нея се съхраняват ценни старопечатни книги, сборници и списания излизали от първите години след Освобождението на България от турско робство до наши дни.

Разпределени са в следните раздели:

Първообщинен строй
Първа българска държава
Борби с Византия
История на Античния свят
Видни исторически личности
Възраждане XVIII-XIX век
Освобождение на България 1877-1878г.
България и другите народи /връзки, участие в борбата за Освобождение/
Дейци на национално-освободителното движение
България след Освобождението от турско робство
Македоно-Одринска организация
Съединението на Северна и Южна България
Балканските войни 1912-1913г.
България през Първата световна война
Партизанско движение
Период на фашистка диктатура 1923-1939г.
Социалистическо строителство
Исторически науки
Епиграфика и палеография
Археология
История
Архивистика
Краезнание
Право и правни науки
Езикознание
Социален бит и етнография
Библиография
Политически знания
Международни отношения
Изкуство и много други

Библиотеката при музея е основа за активна и пълноценна научно-изследователска работа от музейни специалисти, научни работници и краеведи.