община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ОП УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – НЕСЕБЪР

ScreenHunter 2345 с. Равда, м. Мерата
0893505219, 0893559292

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейностите на ОП УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – НЕСЕБЪР са:

– Управление, експлоатация и поддържане на Претоварна станция Несебър;

– Уплътняване и претоварване на битовите отпадъци на специализирани  контейнери;

– Транспортиране на контейнерите с отпадъци до регионалното депо;

– Третиране на строителни отпадъци;

– Третиране на опасни отпадъци от бита, излязло от употреба  ел. и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти, нехлорирани хидравлични масла на минерална основа, синтетични хидравлични масла и други хидравлични масла, нехлорирани моторни , смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа, синтетични моторни и смазочни масла за зъбни предавки, други моторни, смазочни и и масла за зъбни предавки, излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 до 16 02 12, разтворители, масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25, бои, мастила, лепила; перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества;

– Дейности с отпадъци в „Еко парк“ на Претоварна станция за отпадъци – Несебър, включващи определени видове отпадъци и кодове (описани подробно в Решение №1246 от Пр. №33/26.08.2015 г. на ОбС-Несебър)