община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ОП СПОРТНИ ИМОТИ, ОТДИХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Сухиндол, ул. Росица 106
061362931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Общинското предприятие „Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности“- община Сухиндол осъществява следния предмет на дейност:

– поддръжка и ремонт на материалната база, предоставена му за управление;
– материално-техническо обезпечаване на общинската спортна, културна, туристическа и развлекателна дейност;
– осигуряване на оптимална заетост на материалната база, с цел ефективното и управление;
– създаване на условия за достъп и ползване на предоставените му за управление недвижими имоти – общинска собственост, от физически и юридически лица, срещу заплащане на съответните такси и цени на услуги, определени от Общински съвет Сухиндол;
– стопанисване и експлоатация на търговски обекти;
– поддръжка и ремонт на общинската инфраструктура, сграден фонд, улици и съоръжения, пътна маркировка, строително-ремонтни дейности.
– събиране на битови, строителни отпадъци и транспортирането им до депа и инсталацията за сепариране на ТБО;
– организиране на дейности по разделното събиране на ТБО;
– при необходимост участва и/или подпомага зимно поддържане на територията на общината;
– почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено
– ползване, включително поддържане на зелените и цветни площи;
– почистване на отпадъци, изхвърлени на неразрешени за това места, ликвидиране на незаконни сметища;
– поддържане на гробищен парк и пространства около него;
– организира дейности по предаване на регистрирани по реда на ЗУО лица на излезлите от употреба МПС на територията на общината;
– работа по европейски и национални програми за осигуряване на заетост – съвместно с Дирекция „Бюро по труда” и работа по осигуряване на трудова заетост на подпомаганите граждани, съвместно с дирекция „Социално подпомагане”.