община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ОП ОБЩИНСКИ ИМОТИ И УСЛУГИ – 2012

ScreenHunter 4415 с. Ситово, ул. Трети март 66
086632272
op_sitovo@mail.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП ОБЩИНСКИ ИМОТИ И УСЛУГИ – 2012  е специализирано звено на село Ситово за управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други жилищни и нежилищни имоти.

Предприятието разполага със следните видове имоти:

– нежилищни имоти;
– общински жилища, предназначени за отдаване под наем, резервни и ведомствени жилища;
– общински ателиета;
– гаражи;
– общински поземлени имоти;
– рекламни съоръжения, разположени върху имоти – общинска собственост.

Предметът на дейност е:

1. Управление на предоставените имоти;
2. Поддържане и ремонт на общински сграден фонд – жилищни и нежилищни обекти, предадени за управление на предприятието;
3. Неотложен ремонт и отстраняване на аварии в административни сгради, училища, детски градини, сгради на културни институции, почивни бази, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други обекти;
4. Премахване на строежи или части от тях – общинска собственост или такива, изградени върху земя, урегулирани поземлени имоти, улици, тротоари и други имоти – общинска собственост;
5. Демонтиране на незаконни рекламно – информационни елементи, преместваеми обекти, елементи на техническата инфраструктура, ограждения и други подобни, поставени върху имоти, общинска собственост;
6. Осигуряване на оптимална заетост на предоставения фонд с цел ефективното му управление.