община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ОБЩИНСКО ЧИТАЛИЩНО СДРУЖЕНИЕ – БАЛЧИК

ScreenHunter 1386 гр. Балчик, пл. 21 септември,  7
057972511


 

 

 

 

 

 

 

 

55b80405459b832ac51665b5c7b1c1d2Общинско читалищно сдружение – Балчик     е     доброволно     обединение     на     народните   читалища   изградени   и   функциониращи   на   територията   на   община   Балчик.

Общинско  читалищно  сдружение-Балчик  се  създава  като  такова  с  идеална  цел,  в  защита  на  интересите  на  народните  читалища  на  територията  на  община  Балчик,  с  цел-провеждане  на съвместни  инициативи,  дейности  и  задачи.

Общинско  читалищно  сдружение-Балчик  изпълнява  следните  основни  задачи,  а  именно:

– съдейства за постигане  на целите  на читалищата; Б)разработва общи  насоки  за развитие  на читалищните  дейности;
– защитава  интересите   на  своите  членове  пред  държавни,   обществени   и  други  органи  и  организации;  Г)работи  за укрепване  на читалищното  дело  на територията  на община Балчик;
– стреми   се   към   създаване   на   средища   за   духовен   живот   и   родолюбие   на   територията  на  общината;  Е)осигурява   социална   и   правна   защита   на   читалищните   интереси   в   общински   мащаб;
– грижи   се   за   подготовката      на   кадрите   по   народните   читалища,   за   тяхната   квалифицираност,  защита на професионалния  интерес;
– поддържа  контакти  с  Национален  съвет  по  читалищно  дело,  с  Министерство  на  културата,  с  Министерство  на  образованието,с    Министерство  на  финансите,  със  Съюза  на  народните  читалища,   с  Дирекция   по  вероизповеданията,   с   Народната   библиотека „Св.Св.Кирил  и  Методий“,с   творческите  съюзи  и  дейците  на културата, с  Общинска  администрация-Балчик  и  Общински  съвет-Балчик,  работи  за  издигане  на културното  сътрудничество  на членовете  си.

 Съставът на Общинско  читалищно  сдружение-Балчик  е  следния: 

-Народно  читалище  „Паисий  Хилендарски-1870″;

-Народно  читалище“Васил  Левски-1959,,

-Народно  читалище  „Христо  Смирненски-194Г’-с.Сенокос,  община Балчик;

-Народно  читалище“Свобода  -1897″-с.Гурково,  община Балчик; -Народно  читалище  „Просвета-1901″-с.Оброчище,  община  Балчик;

-Народно   читалище  „Просвета-1900  „-с.  Соколово,    община   Балчик;

-Народно  читалище  „  Бачо  Киро-1939″-с.Кранево,  община Балчик;

-Народно  читалище  „Иордан  Йовков-1941″-с.Змеево,  община Балчик;

-Народно  читалище“Велко  Ангелов-1940″-с.Дропла,  община  Балчик;

-Народно  читалище“Стефан  Караджа-1941″-с.Стражица,  община  Балчик