община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – с. МЕДКОВЕЦ

Medkovec_logoA   с. Медковец, ул. Г. Димитров 26
097272323
medkovec@mail.bg

 

 

 

 

 

 

CUIGmedОбщинското социално предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности” е нова форма на стопанска дейност на община Медковец, която има изразен социален ефект спрямо лица от уязвими социални групи в най-широк смисъл.

Основната цел на общинското социалното предприятие е създаване на социален капитал чрез подкрепа за осигуряване на заетост и подобряване качеството на живот на лица от уязвими групи.

Чрез общинското социално предприятие ще се подобри жизненото равнище на лицата от уязвими групи посредством осигуряване на заетост и предоставяне на подкрепа, чийто краен резултат е ефективното им социално включване.

 

 

 

Специфични цели:

1. Създаване и устойчиво развитие на общинско социално предприятие за озеленяване, благоустройство и социални дейности;

2. Подкрепа на лица от рисковите групи за справяне с бедността и социалната изолация;

3. Подпомагане решаването на местни проблеми и оптимизиране на социалните разходи в общността.

4. Предоставяне на социални услуги в домашна среда но териториторията на община Медковец.

Задачите на общинското социално предприятие са:

–   Да се задоволят основни жизнени потребности на лицата от уязвими социални групи чрез подходящи условия за трудова дейност;
–   Да се осигури безопасна и сигурна трудова среда, в която лицата да развиват пълноценно своите възможности;
–   Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на лицата от уязвими социални групи;
–  Да се осигурят адекватни условия и оборудване, необходими за трудова дейност на лицата от уязвими групи;

Дейностите, извършвани в общинското социално предприятие, освен стопански характер, имат и особено предназначение – оказване на пряка трудова подкрепа с цел преодоляване на социалната изолация на определени целеви групи, считани от обществото за уязвими.

Дейността «Домашен социален патронаж» е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна ; поддържане на лична хигиена и съдействие за снабдяване с необходимите технически помошни средства при ползвателите с увреждания; битови услуги, медицински и други.Социалният ефект означава подобряване на социалния статус на лицата.