община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ОБЩИНА ШАБЛА

ScreenHunter 3301 Шабла, ул. Равно поле 35
057434204, 057434145, 057434588, 057434045
obshtina@ob-shabla.org
https://shabla.bg/

 

 

 

 

 

 

 Телефонни номера на:

Център за обслужване на граждани : 057434588

Данъчна служба: 057434045

 

DCIM100MEDIADJI_0696.JPGОбщина Шабла се намира в Североизточна България и е разположена в Южна Добруджа с административен център гр. Добрич. На изток общината граничи с Черно море, на запад с Община Генерал Тошево, на север с Република Румъния и на юг – с Община Каварна. Общината има 16 населени места с общо население 5774 души към месец януари 2008 год.

На територията на Шабла се намира най – старият морски фар на Балканския полуостров, а според някои сведения и в Европа.

 

На два километра от града се намира Шабленско езеро – резервът с непокътнато разнообразие от морски, животински и растителни видове.

 

ScreenHunter_7680 May. 15 22.12

Около фара на Шабла има множество сондажи за нефт, от които тече топла минерална вода с високо съдържание на сяра. Плажните ивици на общината са съставени от ситен, зърнест пясък и натрошени мидени черупки. Заедно с все още запазените пясъчни дюни и термалните минерални извори, плажните ивици привличат много български и чуждестранни туристи.

Характерно за общината е наличието на солено езеро – лагуна Шабленската Тузла с уникална по своя състав лечебна кал /около 230 000 тона/. Произходът на названието Шабла според една от версиите е от старобългарско – тюркското шабала, съпала – голяма лъжица, черпак, респ. залив, езеро. На територията на община Шабла климатичните условия са подходящи за производство на екологична енергия от силата на вятъра. Водещо място в икономиката на общината има селското стопанство.

Развитието му се благоприятства от редица фактори, като наличието на равнинен релеф, улесняващ обработката на големи по площ масиви, подходящите почвено – климатични условия, високия бонитет на земеделските земи, традициите и производствения опит на населението в отглеждане на традиционни за тази част от страната култури и селскостопански животни.

ScreenHunter_7681 May. 15 22.15

Риболовът е специфичен подотрасъл, чието развитие е свързано с Черно море. В крайбрежните населени места на общината – Тюленово, Крапец и селищното образувание Шабла – юг, са създадени рибарски кооперации с основна дейност улов и търговия на риба. Извършвания риболов е главно на кефал, попчета, калкан, карагьоз, сафрид, чернокоп и акула.

Природата на общината е екологично съхранена с дълбочина до 15 км. от морето, организираният морски туризъм води началото си от 1970 г. Уникалните скални образувания по брега на с. Тюленово са изключително удобни за съчетаване на традиционния морски ваканционен туризъм със специфични му форми – подводен, яхтен и скален туризъм.

Разнообразието на флората и фауната в защитените местности – Шабленското и Дуранкулашкото езера благоприятстват развитието на екологичния туризъм.

 

Туризъм:

Видео обучение за работа с Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)

Информация за хотелиерите относно работата с ЕСТИ

Съобщение до хотелиерите на територията на община Шабла

Задължения на хотелиерите и ресторантьорите на територията на община Шабла

Съобщение от Районна здравна инспекция гр. Добрич  за регистриране на местатата за настаняване на територията на община Шабла

Образец на справка – декларация по чл. 116, ал.3 от Закона за туризма

Образец на регистър за настанени туристи по чл. 116, ал.2 от Закона за туризма

Регистър на места за настаняване актуален към 04.02.2019 г.

Регистър на заведения за хранене и развлечение актуален към 04.02.2019г.

Списък на туристическите обекти, които подлежат на прекатегоризация през 2019 г.

Временен бивак:

Информация за временното бивакуване

GPS координати

 

КУЛТУРА И СПОРТ

Културни институции:

 

Народно читалище „Зора 1894“ – гр. Шабла

Народно читалище „Зора 1942“ – с. Ваклино

Народно читалище „Победа 2014“ – с. Горичане

Народно читалище „Свобода 1941“ – с. Горун

Народно читалище „Свобода 1940“ – с. Граничар

Народно читалище „Дружба 1898“ – с. Дуранкулак

Народно читалище „Отец Паисий 1901“ – с. Езерец

Народно читалище „Слънце 1871“ – с. Крапец

Народно читалище „Изгрев 1936“ – с. Тюленово

 

 

Културен календар – виж тук!

Спортни организации – виж тук!

Спортен календар – виж тук!

 

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ:

Домашен социален патронаж

Център за обществена подкрепа

Център за социална рехабилитация и интеграция

 

 

 


Вижте по-голяма карта