община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ОБЩИНА ХАСКОВО

Хасково, пл. Общински № 1
038603300, 038664110
kmet@haskovo.bg
 http://www.haskovo.bg

 

 

 

 

 

 

Община Хасково е административен, икономически и културен център на региона с развита съвременна техническа и социална инфраструктура, високо качество на живот на жителите и съхранена околна среда. Разположена е в централната част на Южна България, на кръстопътя между Европа, Близкия и Средния Изток, което е добра предпоставка за международен, търговски и културен обмен.HASKOVOВ Общината съществуват изключително благоприятни климатични условия за развитие на зеленчукопроизводството и овощарството. Традиционно отглеждана техническа култура е тютюна. Налице са и благоприятни климатични условия за създаването на лозови масиви и развитие на винопроизводството.

Промишлеността в общината е многоотраслова, като се наблюдава специализацията в сферата на производството на машини за хранително – вкусовата и млекопреработващата промишленост, шивашкото и трикотажното производство, месопреработвателната и млечната промишленост, хлебопроизводството, битови и отоплителни уреди.

Традиционен подотрасъл е консервната промишленост. Регионът на Хасково се радва на благоприятен климат, удобен транспорт и е естествен център на културни събития. Хасково е известен като един от най – чистите и благоустроени градове в страната. В екологичната програма на града се вписват много значими проекти, свързани с управлението на отпадъците, мониторинг на въздуха и водите, управлението на околната среда и екологично защитените местности.

Територията около Хасково има типичен хълмист релеф. Като северно продължение на Източните Родопи географите справедливо я наричат Източнородопско предпланинско стъпало или Хасковска хълмиста област. Нейна западна рамка е височината Мечковец (860 м н.в.). Турското и име Айдаа ( Меча планина ) кара местните да по – известно у нас и в изворна област.

Оттук тръгват реките Банска, Харманлийска и Хасковска. Бликат горещи минерални извори, тук се намират известните Хасковски минерални бани. Поради активната вулканична дейност, бушувала през терциера, в прилежащия към Хасково район има залежи на оловно – цинкови и други цветни метали.

На югозапад Хасковската хълмиста област граничи със северния склон на Източните Родопи. Тук са се прострели хребетите Чуката – от който извира Бисерна река, а като южна ограда – Гората. Цялата територия между тях, Мечковец и долината на р. Марица е леко нахълмена местност, прорязана от реки, в която изпъкват височините Градище, Хухла, Хасковски хълм, Узунджовски рид, Чала. Северно, по долината на р. Марица, земята е типично хълмиста.

Най – ниската част е долината при Свиленград – 52 м. Този релеф е благоприятен за почвообразувателните процеси, за транспорта и строителството. По долините на реките са разположени селищата и са прокарани пътища. Водите на Марица и няколкото нейни притока се използват главно за напояване. Голямо значение имат подпочвените води.

Почвеното богатство е голямо. Алувиално – ливадните почви заемат изцяло долините на реките. Лесни за обработване и богати по съдържание, те са подходящи за отглеждане на много култури. Широко разпространение имат и черноземните смолници, и делувиално-ливадните почви. Растителното богатство, макар и неголямо, е много разнообразно.

В града има много старинни къщи и обществени сгради, обявени за паметници на културата, в архитектурата на които се съчетават местните традиции със заемки и влияния от други градове, дори от други държави. Тук, сред изваяните еркери, стрехи, прозорци, колони и алафранги се пази неповторимия дух на хасковската история.

Туристическият информационен център на Хасково предлага на неговите гости подробна информация за интересуващите ги възможности за почивка и развлечение – исторически паметници  и музеи, природни забележителности, хотели, културни и спортни прояви, заведения за забавления и хранене.

В града и околностите има широка мрежа от ресторанти, кафенета, коктейл  – барове, сладкарници и нощни клубове. Особено привлекателни са заведенията в старата част на града и тези, които са разположени сред зелената прохлада на красивите крайградски паркове.

През май  в Хасково се провеждат и Театрални празници, когато в открити сцени за изява на водещи наши и чужди театрални трупи се превръщат улични и паркови пространства, възрожденски къщи и развлекателни заведения.

Географска справка

Местоположение
Община Хасково се намира в хълмистите равнини на Югоизточна България и заема най-западната част на Хасковска област. Разположена е стратегически между Родопите и Стара планина.
Територия: 740,22 кв.км.
Населени места: 36 населени места, 1 град и 35 села
Климат: умерено-континентален, със силно подчертано средиземноморско влияние

Разстояния до големи градове
Хасково – София 222 км
Хасково – Бургас 202 км
Хасково – Русе 296 км
Хасково – Пловдив 75 км
Хасково – Варна 350 км
Близост до ГКПП:
Капитан Андреево /между Република България и Република Турция/ – 84 км югоизточно
Капитан Петко войвода /между Република България и Република Гърция/ – 77 км югоизточно

Инфраструктура
Международен път: Централна Европа – Калотино – Капитан Андреево – Истанбул, Близкия Изток, Азия и Севeрна Африка; Северна Европа – Русе – Горна Оряховица – Хасково – Свиленград – Средиземноморието
Международни транспортни коридори: 4, 8, 9, и 10
Първокласни пътища: транспортен коридор “Европа-Азия” включва първокласния път Е-80 и магистралната ЖП линия Е-70С
Морски транспорт – Черно море и Средиземно море се намират на 2 часа път с лек автомобил
Железопътен транспорт: София – Хасково – Свиленград (I категория), Русе – Хасково – Подкова (IV категория)

Икономически преглед
Население към 31.12.2014 г. по данни от НСИ: община Хасково- 90 940 души (в град Хасково – 73 819, в селата- 17 121 души)
Отрасловата структура на икономиката на община Хасково е разнообразна и се състои от български и международни фирми с различна големина.Тези фирми реализират своята продукция както на чуждестранни, така и на местни пазари.

Основни индустрии в общината:
– зеленчукопроизводство
– овощарство
– винопроизводство
– производство на бира
– тютюневи изделия
– текстилна промишленост
– производството на машини за хранително-вкусовата и млекопреработващата промишленост
– отоплителни и битови уреди
– шивашко и трикотажно производство
– консервна промишленост

Привлекателност за работодатели и работници:
– бърз и лесен достъп до Азиатските и Средноизточните пазари
– близко разположение до границите с Турция и Гърция (80 км)
– съвременна инфраструктура, свързана с главните европейски пътища E-80 и E-85
– развити хранително-вкусова промишленост, производството на вино, бира и тютюневи изделия, текстилна промишленост
– ориентационна програма за инвеститори, разработена от Общината
– насърчителна програма за инвеститори, включваща отстъпки от общинските наеми и планиране на индустриалните зони

Начин на живот
Образование

Училища:

Начални училища: 1
Основни училища: 14, от тях 7 са в гр. Хасково
Средно образователни: 2
Специализирани училища: 1
Специални училища: 1
Профилирани гимназии: 2
Професионални гимназии: 7

Университетски филиали:

– Регионален център за дистанционно обучение към УНСС- София

– Медицински колеж към Тракийски университет- Стара Загора

haskovo1Детски заведения:

За град Хасково:

– Обединени детски заведения – 10 бр. (20 сгради);

– Детска градина по изкуствата.

За селата в община Хасково:

– Обединено детско заведение N21 „Вихрогонче“- седалище на управление- с.Конуш (сгради в 14 села)

Културни институции
Читалища: 30 (15 в град Хасково и 15 в селата)
Библиотека: 1
Театър: 1
Художествени галерии: 2
Музеи: 3
Младежки център: 1

Места за отдих: парк “Кенана”, парк “Ямача”, Градска градина, градски паркове и детски площадки
Спортни комплекси: 5
Спортни клубове: 30
Спорт, туризъм и свободно време

Туризмът е една атрактивна страна от живота в Хасково. Градът привлича туристи със своите забележителности и местоположение. Специфичната архитектура е също една от атракциите на общината. Съхранени са много от улиците в ориенталски стил, което навява спомени за живота от миналия век. Като допълнение, запазената стара градска част ще Ви очарова с Възрожденската си архитектура. В центъра на Хасково се намира най-старата джамия в страната, която привлича многобройни туристи. Освен тези най-важни забележителности, в града има много старинни къщи и обществени сгради, обявени за паметници на културата, които съхраняват неповторимия дух на хасковската история.

От Хасково туристите много лесно могат да стигнат до световно известната винарска изба в с.Стамболово /на 24 км от Хасково/, минералните извори в с.Минерални бани /на 17 км/, най-големия пазар за промишлени стоки в страната в гр.Димитровград /на 16 км/ или природозащитния център “Източни Родопи” в гр.Маджарово /на 60 км/. Намиращи се в непосредствена близост до Хасково, тези места предоставят възможност за приятни пътувания и забавление в региона.
По отношение на културата Хасково отговаря на потребностите на всеки. Любителите на театралното изкуство имат възможност да посетят обновеният драматичен театър “Иван Димов”. За тези, които се интересуват от миналото на региона, Историческият музей предлага уникалната си колекция от старинни експонати. Важни културни центрове са читалище “Заря” и Регионална библиотека “Христо Смирненски”. Арт галериите са наслада за ценителите, а за тези които обичат музика, виртуозните изпълнения на Симфоничен оркестър – Хасково, фолклорните ансамбли и многобройните хорове са истинско удоволствие.

Освен тази богата гама от културни изяви, общината е съумяла да съхрани традициите и ежегодно провежда различни фестивали, като литературните дни “Южна пролет”, музикалните дни “Недялка Симеонова”, Съборът на народното творчество „Китна Тракия пее и танцува“, Театралните празници, Деня на Хасково – осми септември и др..
Хасково предлага много добри условия за спорт за всички възрасти и интереси – хандбал, баскетбол, тенис, карате, скуош, спортни танци, футбол, скейтборд, фигурно пързаляне и много други. В живописния парк “Кенана” се намира един от най-добрите тенис комплекси в страната, който ежегодно е домакин на множество спортни прояви. Там се обособи и игрище за футбол с изкуствена трева, покрита зала за тенис. Комплекс „Авеню“ предлага чудесни възможности със своите игрища за футбол, бескетбол, волейбол. За тези които обичат природата и не спортуват активно, градът предлага добри условия за пикник, колоездене и разходки в добре поддържаните паркове “Ямача” и “Кенана”.

Развитие

Бъдещото развитие на общината е свързано и с пълноценното използване на природно-климатичните дадености в сферата на селското стопанство – полагане на усилия за развитие на перспективни пазарно ориентирани селскостопански производства, създаване на консултантски земеделски центрове и др. Историческите дадености и богатата култура на региона, в съчетание с добре развитата транспортна и туристическа инфраструктура, са благоприятен фактор за развитие на туризма. Ценен принос в това отношение имат и изградените от общината партньорски взаимоотношения с градове от Англия, Австрия, Франция, Гърция, Турция, Италия, Испания, Португалия, САЩ, Русия, Сърбия, Беларус.


Вижте по-голяма карта