община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ОБЩИНА ТРОЯН

Троян, пл. Възраждане 1
067068001, 067068008, 067068023
mayor@troyan.bg
http://www.troyan.bg/

 

 

 

 

 

 

Община Троян се намира в Северен централен икономически район на Република България, в полите на най – красивия дял на Стара планина. Троян е център на община от 21 селища с обща площ 893 кв. км. и население 36 хиляди жители. Географското положение на Троян му създава добри транспортни връзки. Община Троян е с територия от 888 839 дка и граничи с общините: Ловеч, Угърчин, Априлци, Севлиево и Карлово.

През Троянския проход минава шосеен път за Южна България. Удобни пътища свързват Троян с околните общини, столицата и главните градове на България. Троян е крайният възел на железопътна линия. Най – близките граждански летища са Горна Оряховица /105 км./ и София. Най – близкото речно пристанище – Свищов /110 км/. Най – близкото морско пристанище – Бургас /245 км/.

ScreenHunter_7394 May. 14 19.55

Троянската община е удивително съчетание – величествени планини, реки и топли минерални извори. Общината е с богато и добре запазено културно – историческо наследство:

исторически обекти;
религиозни паметници;
значими периодични прояви;
архитектурно – етнографски обекти;
интересни музеи;
манастир с национална и международна известност;
съхранени битови традиции и занаяти;
религиозни и светски празници.

ScreenHunter_7396 May. 14 19.57

Климат: Умерено – континентален с изразено планинско влияние, с четири годишни времена, без мъгли и силни ветрове. Валежите са над средните за страната, снежната покривка се задържа около 50 дни в годината.

Релеф и почви: Планински и хълмист релеф, със сиви – горски почви и кафяви – горски почви.
Води: Хидрографската мрежа на общината е представена от – топли минерални извори, от язовир и от няколко реки с техните притоци.
Биоразнообразие: Преобладаващи дървесни видове – дъб, габър, явор, ясен, топола и букови гори. Разнообразието на релефа и растителността е създало благоприятни условия за развъждането на полезен дивеч като: елен, мечки, диви кози, сърна, диви свине, вълци. В общината има над 200 вида птици, някой от тях редки видове, които са предпоставка за развитие на орнитоложки туризъм.
Защитени природни обекти: На територията на общината се намират два резервата от националния парк Централен Балкан – Биосферен резерват Стенето и резерват Козя стена – създаден с цел опазване на еделвайса.

 


Вижте по-голяма карта