община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
042614614, 042259132, 042614613, 0875126613
z@starazagora.bg
http://www.starazagora.bg

 

 

 

 

 

 

 

Община Стара Загора се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Стара Загора. Общината има 52 населени места с общо население 160 108 жители (01.02.11 г.). Общината граничи на изток с Община Нова Загора, на юг с Общините Опан и Димитровград, на югоизток с Община Раднево, на югозапад с Община Чирпан, на северозапад с Община Братя Даскалови, на север с общини Мъглиж, Казанлък и Николаево, а на североизток с Община Гурково.

Община Стара Загора заема територия от 1 019,4 км2, покриваща части от живописната Сърнена Средна гора и плодородната Горнотракийска низина. Територията на общината обособена по групи e както следва:
– населени места и други урбанизирани територии – 62 449 дка;
– горски територии – 276 378 дка;
– земеделски територии – 631 338 дка;
– водни течения и водни площи – 17 622 дка;
– територии за транспорт и инфраструктура – 11 968 дка;
– територии за добив на полезни изкопаеми – 19 607 дка.

ScreenHunter_7073 May. 13 19.55

Средната надморска височина на община Стара Загора е 357 м., като в равнинната част е в диапазона 150 – 180 м., а планинската надморска височина достига 895 м. (връх Морулей). Надморската височина на град Стара Загора е 169 м.

Климатът на градската територия е преходноконтинентален с полъх от Средиземно море. През зимата времето е по – меко и по – топло в сравнение с градовете в Тракийска низина, тъй като Средна гора предпазва от студените северни и североизточни ветрове. В района виреят рядко срещаните в България екзотични дървесни видове кедър, смокиня, магнолия, лавър (дафиново дърво), нар, райска ябълка, бадем, кипарис.

Средната годишна температура е 13°C ( средна януарска +1,0° и средна юлска +24,0°C ) със средногодишна валежна сума 650 мм. Северозападно от Стара Загора на около 16 км. се намират Старозагорски минерални бани, а северно от града на около 15 км. има друг минерален извор в с. Ягода.

Общината е стратегически център в България и на Балканския полуостров. Благоприятното транспортно – географско положение на община Стара Загора и в частност на Стара Загора е едно от важните предимства на общината и важен фактор за нейната конкурентноспособност. Чрез изграденият автомобилен и ж.п. транспорт се осигуряват добри възможности за търговски контакти със страните от Европа, Близкия и Среден Изток.

През територията на Общината преминават важни главни пътища от републиканската пътна мрежа:
– Автомагистрала Тракия – преминава на 10 км. южно от Стара Загора ( с Европейска категоризация Е – 80 );
– I – 5 – Русе – Свиленград ( с Европейска категоризация Е – 85 );
– II – 66 – София – Бургас;

ScreenHunter_7074 May. 13 19.59

Транспортната инфраструктура е добре изградена. Основните пътни артерии са в много добро състояние. През последните четири години беше рехабилитирана част от общинската / ІV – токласна/ пътна мрежа. Необходими са ремонт и рехабилитация на приблизително 45 % от общинските пътищата ( около 100 км. ), тъй като не са в добро състояние или са без настилка (42,9 км.).

Общата дължина на пътната мрежа в Община Стара Загора е 398,5 км., в това число:
– Републикански пътища:
І – ви клас – 45,68 км.;
ІІ – ри клас – 40,40 км.;
ІІІ – ти клас – 52,42 км.;
– общински пътища / ІV – ти клас/ – 260 км.

Железопътна гара Стара Загора е важен ж.п транспортен възел. Тук се пресичат три от основните железопътни линии от ж.п мрежата на Република България:
– София – Пловдив – Чирпан – Стара Загора – Нова Загора – Ямбол – Карнобат – Бургас/ Варна;
– Русе – Горна Оряховица – Стара Загора – Димитровград – Подкова;
– Русе – Горна Оряховица – Стара Загора – Димитровград – Свиленград.

Община Стара Загора има удобен транспортен достъп до следните пристанища:
пристанище Бургас / Черно море/ – на 180 км. източно от Стара Загора;
пристанище Русе / р. Дунав / – на 235 км. северно от Стара Загора;
пристанище Александруполис /Бяло море, Гърция/ – на 300 км. южно от Стара Загора.

Стара Загора, със своите стопански, транспортно – комуникационни, управленски, културно – просветни, научни, търговски, здравни и други дадености, оказва влияние както върху динамиката и развитието на общината, така и върху цялостното развитие на област Стара Загора и Южния централен район за планиране.


Вижте по-голяма карта