община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 Николаево, ул. Г. Бенковски 9
043302040, 043302260
 obnikolaevo@nikolaevo.net
 http://www.nikolaevo.net

 

 

 

 

 

 

 

6_1

 „Градче сред китна резеда.

Реки. И те се сливат.

В коритото им не вода-

Легенда се разлива…..

 

 

 

 

 

Географско разположение

nikolaevo1Географското разположение и природата на Николаево са приказни. Или трябва да си израсъл там, или пък да си истински писател натурист, за да можеш да усетиш това несравнимо кътче на земята, където буквално се кръстосват сенките на Балкана и на Средна гора, където вечерните залези напомнят една мистична изповед, където цъфти дъхавия гюл, зрее сладък мискет, където градините пращят от имане, реките са пълни с риба, горите с дивеч и гъби.

Общинският център – гр. Николаево е разположен до важни транспортни артерии: автомагистрала София- Бургас, магистрален път Русе – Свиленград през „Проходът на Републиката“ и задбалканската ж.п.- линия

Разположението на два от основните за страната автомобилни пътища в посока изток-запад (главен път І-6 Кюстендил –София –Карлово -Бургас) и север- юг (Европейски транспортен коридор № 9 от Европа през Дунав до Бяло море) и успоредно преминаващите железопътни линии е определящо по отношение формирането на селищната система и транспортната мрежа на общината.

Републиканските пътища – І, ІІІ клас обхващат 515 дка от територията на общината, а четвъртокласните, местни и ведомствени – 80,8. Пътищата от републиканската пътна мрежа, преминаващи през или в непосредствена близост до общинските територии (международен транспортен коридор № 9 преминава на 2 км от общината през прохода Хаинбоаз) са в относително добро състояние и отговарят на националните ни стандарти.

Селищната мрежа на община Николаево се състои от 4 населени места.
В нея се включват селата Нова махала, Елхово и Едрево.

Град Николаево е административен център на общината. Общата площ на гр. Николаево е 14.867 км2. Отстои на 203.104 км от гр. София Град Николаево е разположен в централната част на Република България, в източния край на Розовата долина, между Стара планина и Средна гора, по поречието на река Тунджа. Хълмът Хасара /Асара/ се намира от северната му страна.

На североизток от него е южният край на историческия проход „Хаин боаз”. На юг селището е разположено до левия бряг на р. Тунджа с николаевски землища и от южната страна на реката. На изток тече р. Радова, продължение на реките Хаинбоазка и Лазовска. На запад градът граничи със землището на с. Нова махала.

Град Николаево граничи с три общини, както следва: на север и изток с община Гурково, на запад с община Мъглиж и на юг с община Стара Загора.

През територията на град Николаево преминава част от главната железопътна линия София – Казанлък – Карнобат – Варна. ЖП линиите заемат площ от 113 дка от общата площ на общината. ЖП гара Николаево обслужва всички селища на общината.

Град Николаево попада в преходно- континенталната климатична област. Климатът е умерено – континентален, повлиян е от разположението му между двете планински вериги на север – Стара планина и на юг – Средна гора. Надморската му височина е 380 м.

Ограниченото влияние на северните въздушни маси е предпоставка за сравнително мека зима и лято без големи горещини. Валежите са около средните за страната. Снежната покривка е сравнително неустойчива, като продължителността й се увеличава в северна посока и е най-дълга по планинските склонове.

През летните месеци се наблюдават значителни засушавания. Като цяло средногодишните количества валежи са достатъчни за пасищата и другата естествена тревна растителност, но са в недостиг за селското стопанство.

Наличието на високи оградни планини възпрепятства преноса на студени въздушни маси от север, ето защо районът се характеризира със слаби ветрове, неоказващи влияние върху селското стопанство в района.

Почвите в района са разнообразни. Превес имат кафявите и кафявите горски почви.

Кафявите горски преходни почви заемат междинно положение и са най-разпространени. Отличават се с добри горско растителни условия и обуславят средно богатите месторастения. Добре запасени са с хумус и общ азот. По механичен състав кафявите горски почви са от глинесто-песъчливи до средно песъчливо-глинести. Имат от силно кисела до слабо кисела реакция.

Почвите в района са подходящи за отглеждане на трайни насаждения, етерично. маслени и технически култури, както и някои видове зеленчуци.

Водните ресурси включват теченията на реките Тунджа и Радова. В непосредствена близост до общината се намира язовир Жребчево, малко използван от местната общност ресурс.

Общата площ на водните течения и водни площи е 4807 дка, 3200 дка от които са рибарници.

Територията на гр. Николаево е богата на високи подпочвени води, а повърхностният оток се формира в по-голяма степен от валежите и в по-малка от снеготопенето. Данните за средногодишните количества за общината са близки до средните за страната.

Районът на гр. Николаево е сравнително беден на природни ресурси, но има единични находища на нерудни полезни изкопаеми.

Територията на гр. Николаево има добри условия за опазване на жизнена биологична структура на средата. Растителността е предимно широколистна – дъб, габър, дива ябълка, клен, глог, дива круша, върба, ясен, липа, акация и др. Срещат се шипка, къпина, дрян и др.

Има и растения, които се използват за билки: маточина, подбел, бял равнец, жълт кантарион, дива чубрица, дива мента, оман, бабини зъби и др.

В района на Николаево има блатен аир.

В района на гр. Николаево се срещат зайци, сърни, елени, глигани, чакали, язовец и др. от птици: славей, кълвач, сова, сокол, кукумявка и др. Широко разпространени са змиите, костенурки, гущери и др.

 

 

Туризъм

 

3_22 Община Николаево е разположена в централна част на Република България, в източния край на Розовата долина, между Стара планина и Средна гора и по поречието на река Тунджа. Разнообразието от хълмист и равнинен релеф, долините на две реки,  допринасят за красотата на нашия край

Околната среда е добре съхранена.Разположението в полите на Стара планина и по склоновете на Сърнена Средна гора, предполагат чистота на въздуха, водите и почвите. Близостта на две планини, изобилието на зелени площи и водни басейни, както и липсата големи промишлени замърсители, определят околната среда в Общината  като чиста и приветлива.

В непосредствена близост до гр.Николаево се намира язовир Жребчево. Водите на три реки – Тунджа, Радова и Лазова се вливат /пълнят/ язовира, което помага  за развитие на селското стопанство. Общата площ на водните течения и водни площи е 4807 дка, 3078 от които са рибарници.

Имената на двете реки идващи от Хаинбоазкия балкан Радова и Лазова са свързани с легендата за двете красиви девойки Рада и Лаза харесани от турски бей. За да не загубят българското си име и вяра, те решават да се хвърлят от стръмния склон на крепостта Асара, сплитат дългите си смолисти коси и скачат  в стихията на бурните води. Великата им саможертва не остава забравена. И до сега поколения наред споменават имената им, като става дума за двете реки Радова и Лазова.

Северно от гр.Николаево в местността Топлицата е историческата забележителност – крепостта Асара , която е охранявала прохода Хаинбоаз. Изградена е от три реда крепостни стени, друга единствена такава  крепост е „Царевец” във Велико Търново. На хълма Асара се намира и легендарната „Царска дупка” – сега затрупан вход на пещера. В миналото пещерата е играла ролята на таен изход от крепостта. През нея се е стигало до река Радова. .В пещерата хората са криели добитъка си от турците.

В Розовата долина известна в момента като Долината на тракийските владетели се наброяват 1500 тракийски могили, от които само150  проучени. Землището на гр.Николаево не прави изключение. И тук в околностите не липсват тракийски могили, които очакват проучване. За съжаление някои от тях вече са обектна иманярски набези. По спомени на местни хора в чертите на селището също е имало две могили, които са безвъзвратно унищожени.

Върху едната се е намирала камбанарията на църквата, съборена през 1938 г., и по същото време е унищожена и могилата. Друг голям интерес предизвиква друга могила, наречена Четалестата. Тя е голяма, разчленена по средата от където идва и името й.

Нашият хълм Асара също чака проучване, до сега е правено само едно от археологическият екип на Стефан Лисицов през 1985 г. Той прави следната периодизация, съобразно хронологията на културните пластове: Ранно желязна епоха през I-во хилядолетие пр.н.е., ранно-византийски период  IV-VI век, раннобългарски IX-XII век и късно български XIII-XIV век. По време на археологическите разкопки се разкриват много железни предмети от въоръжение – занаятчийски инструменти, земеделски сечива. От мед, месинг, бронз и сребро са открити предимно накити – обеци, гривни, копчета, ажурно оформени коланни апликации, пръстени, халки.

Туристическа забележителност е хижа „Момина сълза” на 3 км от с.Едрево, разположена в склоновете на Средна гора с живописна природа и чист въздух. Хижата е собственост на Общината. Сградата е масивна с дървена покривна конструкция, с две спални помещения на първи и втори етаж и просторна столова за около 30 места. От селото до хижата се стига по горски път. Хижата може да се превърне в място за семейни почивки в края на работната седмица.

На територията на Община Николаево има 6 военни паметници и 3 паметни плочи, които увековечават храбростта и смелостта  на населението в този край.

–          Архитектурен паметник пирамида, увековечаващ загиналите във войните бойци от гр. Николаево.

–          Бюст-паметник на ген.Николай Николаевич, увековечаващ признателността на гражданите на Николаево към освободителните руски войски от 1877-1878 г, и неговия главнокомандващ.

–          Паметна плоча, увековечаваща виден пълководец /освобождаване на Николаево от турско робство.

–          Паметна плоча, увековечаваща герои от войните жители на с.Едрево.

–  Паметна плоча, увековечаваща виден пълководец/освобождаване на Нова махала от турско робство.

–          Паметник на загиналите от войните в Нова махала.

–          Паметник, увековечаващ делото и гибелта на братя Жекови-ръководители на Старозагорското въстание в с.Елхово

–          Паметник на загиналите за свободата герои, жители на с.Елхово.

 

 

 

Оброзование

 

3_64 Образованието е една от най- важните и сложни сфери. Развитието и оказва влияние – пряко и косвено- върху всички останали сектори на обществения живот. Детските и учебните заведения в общината обхващат всички възрастови групи.

Детски градини :

– ДГ „ Снежанка” гр. Николаево

– ФИЛИАЛ „ Зорница” с. Нова Махала

– ФИЛИАЛ „ Кокиче” с. Едрево

– ФИЛИАЛ „ Еделвайс” с. Елхово

Училища:

– ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Николаево

– НУ „ Св. Св. Кирил и Методий” с. Нова Махала

– НУ „ Васил Левски” с. Едрево

– НУ „ Братя Жекови” с. Елхово

– ПГ „ Атанас Дамянов” гр. Николаево със следните специалности:

• Електромонтьор / електрообзавеждане на производството;

• Шлосер/шлосерство;

 

 

Култура
3_18Читалища и библиотеки:

• НЧ „Васил Левски“ – Николаево

Читалището в Николаево е основано през 1923г. Учителят Спас Иванов обединява младежите и поставя началото на читалищна дейност.
Във всяко от селищата има действащо читалище, което съхранява историческите традиции.
Във всички читалища има действащи групи за автентичен фолклор, в които участват самодейци, а в Николаево работят и три състава за народни танци.

Много от обичаите и традициите са възстановени и всяка година самодейци участват в Коледуване, Сурвакане, празнуват Бабинден, Трифонов ден, Лазаров ден, берат зелени клонки и кичат домовете си на Гергьовден, играят Великденски и Гергьовски хора и др.

• НЧ „Зорница“ – Нова махала
• НЧ „Къньо Едрев Папазов“ – Едрево
• НЧ „Христо Смирненски“ – Елхово

Ежегодно като празници на селата и традиционни родови срещи се отбелязват:

Празници по населени места:
• 24 май – Община Николаево
• Никулден – Николаево
• Цветница – Нова махала
• Илинден – Едрево
• Архангеловден – Елхово

Църквата „ Св. Св. Кирил и Методий” в гр.Николаево е построена през 1897 година и е  с над 110 годишна история, с ценни стенописи и икони.

Църквата „ Св. Архангел Михаил” в с. Елхово е построена  през 1842 година.

Параклис в с. Нова Махала, построен  със дарения от жителите на селото и финансовата подкрепа на Тодор Ботев Диманов.

 

 

 


Вижте по-голяма карта