община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ОБЩИНА КАМЕНО

 Камено, ул. Освобождение 101
055153008, 055152480
 kmet@kameno.bg
 http://www.kameno.bg

 

 

 

 

 

 

НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ… виж тук!

 

 

Община Камено се намира в югоизточната част на Република България и е включена в административно – териториалните граници на Бургаска област.

Историята твърди, че Камено започва своя живот преди повече от 500 години. Най-старият средновековен документ в който под името Каикли се крие град Камено датира от 1498 г. Това е един списък на соларите и на търговците и превозвачите на сол.

Заселването на Камено на сегашното му място се обяснява с появата на турския чифлик през 1633 г., около който се настаняват жителите на Кичук хаджик. През феодалната епоха в селището има чифлик, в който работят предимно българи животновъди. В навечерието на Освобождението чифликът е закупен от богатия гръцки търговец Зафиропулос, а след Освобождението чифликчийските земи са изкупени от български търговци и земевладелци. Тук се заселват много българи от старозагорските села.

kamenoИмето Камено е буквално преведено през 1934 г. от старото име Каялий. Думата има османотурски произход. Според народната етимология името идва от турската дума „кая” – която означава „камък”. Старите изписвания обаче – „Каикли”, „Каякли” на староарабски и персийски език тази дума означава „чернозем”, „земя-смолница” и това дава възможност да свържем името на нашия град с основната му постоянна особенсто – богатия чернозем сред който се намира. От 1944 год. до 1947 год. село Камено се нарича Селски общински народен съвет с. Камено, а от 1948 до 1958 год. той е под ръководството на Околийския народен съвет гр. Бургас. От 1959 год. до 1974 год. е Селски общински народен съвет с. Камено, като към него са присъединени селата Кръстина и Свобода.

През 1969 год. Камено е признато за село от градски тип. С Указ № 1942 на Държавен вестник брой 72 от 17. 09. 1974 г. Камено е обявено за град, а през 1979 г. с Указ № 93 обнародван в Държавен вестник брой 8 от 26. 01. 1979 г. за общински център.

В географско отношение общината попада в равнинната част на югоизточна България и долното течение на река Айтоска. Средната надморска височина е от 20 до 45 м. На север граничи с община Айтос, на изток с община Бургас, на запад с община Карнобат и на юг с община Средец.

Бургаската низина, в която се намира община Камено, се характеризира като отделен климатичен район в черноморската климатична подобласт в системата на континентално-средиземноморската климатична област. Типични за района са продължителното и меко лято и малкото количество на летните валежи.

Почвите на територията са предимно излужени черноземи смолници и в по-малка степен – алувиално-ливадни и песъкливо-глинести.

На територията на общината се намират само инертни материали. До с. Константиново съществуват три кариери за пясък, а до с. Черни връх – кариера за чакъл и фракции.

По-значими водни артерии в общината са реките Айтоска, Русокастренска, Чекърлийка и др. Общата им дължина е 45 км. Микроязовирите и водоемите са 27 броя. Площта на реките е 420 дка, на язовирите, водоемите и каналите – 5123 дка, на езерата – 2715 дка, на блатата и мочурищата – 679 дка, на рибарниците – 340 дка.

 

Вече над 80 години в Камено са отворени вратите на читалище „Просвета“, създадено през 1927 г. по инициатива на група учители.

Сградата в която се помещава читалището днес е построена на два етапа. Проектът на сградата е дело на авторски колектив с ръководител арх. Маринчев. Първият етап започва на 14 септември 1959 г. и завършва през 1960 г. През 1978 г. – 1979 г. е издигнат и нов етаж. Така сградата на читалището е окончателно завършена и придобива днешния си облик.

Към читалището има изграден фолклорен ансамбъл „Здравец” с три формации, група за автентичен фолклор с художествен ръководител и хореограф Димитринка Бакалова. Танцовият ансамбъл „Здравец” е носител на идеите и продължава традициите на Каменския ансамбъл за народни песни и танци, създаден през 1944 г., чийто диригент е бил Петър Бакалов.

Двадесет години той има свое място в културния афиш на страната и чужбина.

В три възрастови групи на ансамбъла за тези 20 години са участвали активно над 180 изпълнители на възраст от 7 до 25 години.

Население

Населението на община Камено наброява към 03.02.2014 г. година – 12904 души, от които 6507 души са мъже 6397 души са жени.

В град Камено живеят 5353 души. От селата в общината най-голямо е населението на село Трояново – 1308 души, а най-малко на село Вратица – 160 души. В останалите села на общината живеят: в село Свобода –578 души, в село Кръстина – 827 души, в село Винарско – 924 души, в село Полски извор –484 души, в село Черни връх – 817 души, в село Константиново – 303 души, в село Тръстиково – 426 души, в село Ливада – 349 души, в село Русокастро –1195 души и в село Желязово – 180 души.

Възрастовата структура на населението от общината има следния вид:

• деца под 7 години са 896 души (6.9%)
• на възраст от 18 до 60 години 7416 души (57.5%)
• над 60 години 3128 души (24.2%)

Природни ресурси

Релеф
В географско отношение общината попада в равнинната част на югоизточна България и долното течение на река Айтоска. Средната надморска височина е от 20 до 45 м. На север граничи с община Айтос, на изток с община Бургас, на запад с община Карнобат и на юг с община Средец.

Климат
Бургаската низина, в която се намира община Камено, се характеризира като отделен климатичен район в черноморската климатична подобласт в системата на континентално-средиземноморската климатична област. Типични за района са продължителното и меко лято и малкото количество на летните валежи.

Почви
Почвите на територията са предимно излужени черноземи смолници и в по-малка степен – алувиално-ливадни и песъкливо-глинести.

Минерални ресурси
На територията на общината се намират само инертни материали. До с. Константиново съществуват три кариери за пясък, а до с. Черни връх – кариера за чакъл и фракции.

Водни ресурси
По-значими водни артерии в общината са реките Айтоска, Русокастренска, Чекърлийка и др. Общата им дължина е 45 км. Микроязовирите и водоемите са 27 броя. Площта на реките е 420 дка, на язовирите, водоемите и каналите – 5123 дка, на езерата – 2715 дка, на блатата и мочурищата – 679 дка, на рибарниците – 340 дка.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО

тел. за контакт: 05515/30-08

e-mail: kmet@kameno.bg

 

 

ЖЕЛЬО ВАСИЛЕВ ВАРДУНСКИ

 

 


ЗАМЕСТНИК – КМЕТ   СТРОИТЕЛСТВО

 

тел. за контакт: 05515/30-11

 

 

 


СЕКРЕТАР

тел. за контакт: 05515/20-93

e-mail: sekretar@kameno.bg

 

ВАНЯ МАНОЛОВА ДИМИТРОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Вижте по-голяма карта