община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

КМЕТСТВА КЪМ ОБЩИНА ЗЕМЕН

ScreenHunter 3539 гр. Земен, ул. Христо Ботев  3
 077412494
 kao_zemen@abv.bg
 https://zemen-bg.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

Земен се намира в планински район, на брега на река Струма.

Старото му име е Белово. Името Земен е било дадено отначало само на железопътната гара, построена в неговото землище, а през 1925 година и село Белово е преименувано на село Земен. Предложителите на това наименование са имали предвид да се възроди и запази името на средновековния Землънград, който е съществувал недалеч от мястото на сегашния град Земен в пролома на Струма. От 1974 година Земен е обявен за град и сега е териториално-административен център на Земенската община от Пернишка област.

Кмет на община Земен е  Михаил Златанов.

Кествата към общината са:

с. Жабляно

Жабляно е село в Западна България. Намира се в община Земен, област Перник.

Отстои на 6 км североизточно от гр. Земен и на 39 км югозападно от гр. Перник. Столицата София е на 66 км североизточно.

Разположено е в планински регион в полите на Конявската планина, а надморската му височина е 659 м. Климатът е умерен под влиянието на нископланинския релеф. Характеризира се със студени зими и сравнително топли лета.

Селото е електрифицирано и водоснабдено. До него има ж.п. и автобусен транспорт.

Постоянното население наброява около 180 души.

Тук функционират кметско наместничество, магазин и кръчма. Най-близките учебни заведения, както и медицинска помощ може да получите на територията на гр. Земен.

 

с. Блатешница

Блатешница е село в Западна България. Намира се в община Земен, област Перник.

Отстои на 5 км югоизточно от гр. Земен и на 46 км югозападно от гр. Перник. Столицата София отстои на 81 км североизточно.

Намира се в полузатворена котловина в полите на Риша планина, която е част от Конявската планина. Надморската му височина е 772 м. Климатът попада под влиянието на нископланинския релеф и се характеризира със студени зими и топли лета.

Автобусен транспорт го свързва с гр. Земен. Изградени са водопреносна и електропреносна мрежи.

Постоянното население наброява около 120 души.

Тук функционират кметско наместничество, магазин, читалище с библиотека и кръчма. Най-близките общопрактикуващ лекар, стоматолози и поликлиника са на територията на гр. Земен, където работят също детска градина и училище. В Перник има болница.

с. Пещера

Пещера е село в Западна България. Намира се в община Земен, област Перник.

В България има още две населени места със същото наименование – гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик и с. Пещера, община Смолян, област Смолян.

Отстои на 3 км северно от гр. Земен и на 46 км югозападно от гр. Перник. Столицата София е на 73 км североизточно.

Разположено е в планински район, а надморската му височина е между 599 и 1200 м. Климатът е умереноконтинентален под влиянието на планинския релеф и се характеризира със студена зима и топло лято.

Постоянното население наброява около 169 души.

с. Враня стена

Враня стена е село в Западна България. Намира се в община Земен, област Перник.

Отстои на 6 км северно от гр. Земен и на 47 км югозападно от гр. Перник. Столицата София е на 74 км североизточно.

Неговите 22 махали са разпръснати по северния склон на Земенска планина и по южния склон на Рудини планина, а надморската му височина е 727 м. Климатът е умереноконтинентален под влиянието на планинския релеф и се характеризира със студена зима и топло лято.

Постоянното население наброява около 69 души.

В селото работят кметско наместничество, читалище и смесен магазин. Най-близките учебни и здравни заведения са на територията на гр. Земен, а болница има в гр. Перник.

с. Калотинци

Калотинци е село в Западна България. Намира се в община Земен, област Перник.

Отстои на 9 км северозападно от гр. Земен и на 52 км югозападно от гр. Перник. Съседното село Враня стена е на 3 км югоизточно, а столицата София е на 79 км североизточно.

Разположено е в планински район, а надморската му височина е 716 м. Климатът е умереноконтинентален под влиянието на планинския релеф и се характеризира със студена зима и топло лято.
Наблизо протичат реките Треклянска и Дивлянска, които се вливат в центъра на селото и образуват един от големите притоци на р. Струма.

Постоянното население наброява около 101 души. Основен поминък са животновъдството и растениевъдството. Реките са богати на пъстърва – балканска и американска. Горите се обитават от елени, диви котки и глигани, което ги прави добро място за ловен туризъм.

с. Раянци

Раянци е село в Западна България. Намира се в община Земен, област Перник.

Отстои на 5 км западно от с. Калотинци, на 13 км северозападно от гр. Земен и на 56 км югозападно от гр. Перник. Столицата София е на 81 км североизточно.

Разположено е в планински район, а надморската му височина е 724 м. Климатът е умереноконтинентален под влиянието на планинския релеф и се характеризира със студена зима и топло лято. Наблизо протичат реките Треклянска и Дивлянска.

Постоянното население наброява около 26 души.

с. Дивля

Дивля е село в Западна България. Намира се в община Земен, област Перник.

Отстои на 14 км северозападно от гр. Земен и на 57 км западно от гр. Перник. Столицата София е на 84 км североизточно.

Разположено е в планински район, а надморската му височина е 644 м. Климатът е умереноконтинентален и се характеризира със студена зима, докато летата са топли.

Автобусен транспорт го свързва с гр. Земен.

Постоянното население наброява около 170 души.
с. Горна Глоговица

Горна Глоговица е село в Западна България. Намира се в община Земен, област Перник.

Отстои на 20 км северно от гр. Земен и на 62 км западно от гр. Перник. Село Дивля е на 5 км южно, а столицата София е на 89 км североизточно.

Разположено е в планински район, а надморската му височина достига 1034 м. Климатът е умереноконтинентален, но попада под влиянието на планинския релеф и се характеризира със студена зима и топло лято.

Постоянното население на селото е около 90 души.

с. Одраница

Отстои на 6 км северозападно от село Горна Глоговица и на 68 км западно от гр. Перник. Съседното село Докьовци е на 9 км в същата посока. Столицата София е на 95 км източно.

Разположено е в планински район, а надморската му височина достига 901 м. Климатът е умереноконтинентален, но попада под влиянието на планинския релеф и се характеризира със студена зима и топло лято. Най-много валежи има през месеците май и юни.

Постоянното население наброява около 25 души.

с. Горна Врабча

Отстои на 17 км северно от гр. Земен и на 39 км западно от гр. Перник. Село Дивля е на 9 км югозападно, столицата София е на 70 км североизточно.

Намира се в планински район, а къщите са разпръснати по хълмовете на планината Рудини на надморска височина от около 862 м. Климатът е умереноконтинентален и се характеризира с топли лета и студени зими.

Постоянното население наброява около 80 души.

с. Долна Врабча

Долна врабча е село в Западна България. Намира се в община Земен, област Перник.

Отстои на 13 км северно от гр. Земен и на 46 км югозападно от гр. Перник. Съседните села Смиров дол и Дивля са на 1 км северно и на 8 км северозападно. Столицата София е на 84 км североизточно.

Разположено е в планински район, в полите на планината Краище, а надморската му височина е 894 м. Климатът е умереноконтинентален и се характеризира със студена зима, докато летата са топли.

Автобусен транспорт го свързва с гр. Земен.

Постоянното население наброява 24 души.

с. Смиров дол

Отстои на 12 км северно от гр. Земен и на 45 км югозападно от гр. Перник. Съседните села Долна Врабча и Дивля са на 1 км северно и на 7 км северозападно. Столицата София е на 83 км североизточно.

Разположено е в планински район, в полите на планината Краище, а надморската му височина е 802 м. Климатът е умереноконтинентален и се характеризира със студена зима, докато летата са топли.

Смиров дол е типичното малко планински селце – разделено е на махали от по четири-пет къщи. Автобусен транспорт го свързва с гр. Земен.

Постоянното население наброява 11 души.

с. Мурено

Отстои на 19 км северно от гр. Земен и на 36 км западно от гр. Перник. Село Дивля е на 11 км югоизточно, а столицата София е на 67 км североизточно.

Намира се в планински район в подножието на Руйско-Верилската планина, а надморската му височина е 833 м. Климатът е умереноконтинентален и се характеризира със студена зима и топло лято.

Постоянното население е около 98 души.

с. Елов дол

Отстои на 25 км северно от гр. Ботевград и на 86 км североизточно от столицата София. Съседните села Липница и Боженица са съответно на 4 км югозападно и на 6 км югоизточно. Село Новачане е на 15 км югозападно и в същата посока на 22 км е село Литаково.

Състои се от махали, разположени в планински район в северната част на Ботевградската котловина, а надморската височина достига 495 м. Климатът, както в цялата котловина, често е суров – с дълга зима, краткотрайна пролет – прохладна и ветровита, а лятото е сухо и горещо.

Постоянното население наброява 54 души.

с. Падине

с. Габров дол

Отстои на 27 км северно от гр. Земен и на 28 км западно от гр. Перник. Съседните села Гигинци и Беренде са съответно на 3 км североизточно и на 3 км югоизточно, а село Ноевци е на 9 км североизточно. Столицата София е на 67 км в същата посока.

Разположено е в планински район, в подножието на планина Черна (Църна) гора, а надморската му височина достига 866 м. Климатът е умерен под влиянието на нископланинския релеф. Характеризира се със студени зими и сравнително топли лета.

Постоянното население наброява около 82 души. Има изградени водопреносна и електропреносна мрежи.

с. Беренде

В страната има още едно населено място, носещо същото наименование в община Земен, област Перник.

Отстои на 3 км югоизточно от село Габровдол и на 60 км южно от гр. Драгоман. Столицата София е на 62 км североизточно.

Разположено е в планински район, до течението на р. Нишава, а надморската му височина е между 500 и 699 м. Климатът е умерен под влиянието на нископланинския релеф. Характеризира се със студени зими и сравнително топли лета.

Постоянното население наброява около 34 души.