община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

 Елин Пелин, пл. Независимост 1
 072568621, 0893441414
kmet_elinpelin@abv.bg
 http://www.elinpelin.org

 

 

 

 

 

 

 

Община Елин Пелин е разположена на площ от 433.049 кв.км. в централната част на Софийска област. Център на общината е гр.Елин Пелин, който се намира на 24 км източно от столицата София. Общата граница със Софийска голяма община е над 40 км. Освен със столична община, Община Елин Пелин граничи с общините Своге, Ботевград, Горна Малина, Ихтиман и Самоков.
През територията на Община Елин Пелин преминават основните пътни артерии на страната – АМ “Хемус”, АМ “Тракия” и Главен п
ът № 6 /Подбалканското шосе/. Преминават и две от основните жп – магистрали София – Бургас и транс-европейската Калотина – София – Пловдив – Свиленград.
През територията на Община Елин Пелин преминават магистралните газопровод и нефтопровод на страната. Основен фактор, който влияе върху развитието на Общината е близостта със столицата. Естественото развитие на град София и постепенното му разрастване като територия превръща някога самостоятелната община в елемент от метрополията на “голяма” София, и развитиет о на общината да се подчинява както на развитието на района, така и на развитието на големия столичен град.
Община Елин Пелин заема източната част на Софийското поле и разположените му от север склонове на Стара планина и от юг-югоизток Средна гора.

Релефът е високоравнинен, полупланински и планински. Много добре е развито котловинното дъно, което е разположено между 539 м. и 600 м. надморско равнище. За територията на община Елин Пелин планински първенец е връх Мургаш – 1687 м.

Равното Софийско поле е било средище на народи и култури, тъй като през него минавали важни пътища, свързващи Азия със Западна Европа. Многобройни са следите от стари селища и крепости, строени по протежението им. През територията на общината минава тъй нареченият Траянов друм от II век. Тракийските селища и надгробни могили и находките в тях свидетелстват за висока духовна и материална култура. Римската и византийската култура също са оставили значими следи. До с. Лесново, край римския път (III век) се е намирала голяма пътна станция, наречена Бурагара (среща се и като Бугарака). Югозападно от гр. Елин Пелин са открити и проучени от археолозите останки от крайпътна стражева кула (стражница) с прилежащо към нея малко селище (IV век). Пак там са намерени останки и от създадено по-късно славянско селище, просъществувало до началния период на турското владичество. На три километра южно от с. Нови хан се намират слабо запазени руини от тракийско селище с крепостна стена. На няколко места в западна посока от селото има останки от римски селища.

Някои селища от общината са просъществували на почти едно и също място от времето на Втората българска държава до днес. От този период е запазена църквата “Свети Николай Чудотворец” в с. Столник. Край с. Елешница се е намирала българска крепост, разрушена при нашествието на турците. На 4 км от същото село е Елешнишкият манастир, който е един от манастирите на тъй наречената софийска Мала Света гора, построен през XV век. През XVI-XVIII век той е бил оживен книжовен център. В църквата му “Света Богородица” са запазени ценни стенописи от XVI и XIX век. През XVIII век в него е открито килийно училище. В с. Доганово се намира най-старото килийно училище в селище от района (от 1835 г.). Поради равнинния терен и близостта до черкезките селища и големия турски гарнизон в гр. София местното население взема слабо участие в Априлското въстание. След въстанието село Голяма Раковица е ограбено и опожарено, а водачите на бунтовната рая са заточени в Диарбекир.

Елинпелинският край е едно от най-запазените средища на шопската етнокултурна общност – типичният твърд говор, белодрешното облекло, характерните народните танци, песни и хумор. Традициите на местното население намират своята ежегодна изява на Шопския празник в гр. Елин Пелин, който се провежда от 1970 г.

Още през Възраждането тогавашното с. Новоселци (сега гр. Елин Пелин) постепенно се превръща в естествен културен и търговски център за близките селища. През 1881 г. то е обявено за един от околийските центрове на Княжество България. Голяма роля в развитието му изиграват построяването на железопътната линия София – Саранбей (Септември) и създаването на първата керамична фабрика в страната – “Изида”, намираща се на 4 км южно от сегашния град. С течение на времето селото укрепва икономически. В края на XIX век са създадени класно училище и читалище, които работят за повишаване на културата и просветата на населението в региона. През 1950 г. с. Новоселци е преименувано на Елин Пелин. От 1960 г. е обявено за град.

Община Елин Пелин е класифицирана като община с потенциал за развитие на селски туризъм.
На територията на община Елин Пелин работят 2 хотела с общо 14 легла, и една частна квартира с 4 легла.
“Арамлиец” и ДДивС “Витиня”. Яз.Огняново създава отлични предпоставки за развитие на водни и водомоторни спортове, но за момента се търсят инвеститори които да изградят подходяща туристическа база. В землището на с.Равно поле бе изградено модерно голф игрище “Света София”.

Община Елин Пелин е известна като културно средище на шопските традиция и обичаи. Разположена е в източната част на Софийското поле, само на 24 км източно от столицата София.
Елин Пелин е и единственото населено място в страната, което от 1950 г. носи дословно имената на известен български писател. Това е роденият в близкото село Байлово Димитър Стоянов, известен с творческия си псевдоним Елин Пелин.

В историята на шопския край има много интересни факти. Старото село Новоселци /днес град Елин Пелин/, през годините е било с друго име и се е намирало на друго място. Счита се, че населеното място съществува от преди 550 години, като се е именувало село Новосел, Нов сел през различните периоди. Предания, потвърдени от археологически проучвания, посочват старото местообиталище в местност „Капаклия”, южно от с. Нови хан. Това селище е съществувало от времето на траките до падането на България под османско владичество с названието Балван или Балгаран, когато част от населението му е принудено от турските власти да се премести в полето край римския Траянов път. Там то придобило името Ново село – Новоселци.
В края на XVIII в. е създадено новото поселение на мястото, където днес е градът ни, в района на сегашната ни църква. Жителите на Новоселци постепенно се заселват наоколо, като до

Освобождението всички вече живеят в новото селище, а старото запустява. Преименуването на селото през 1950 г. е свързано с кончината на писателя Елин Пелин на 03.12.1949 г. Проведено е допитване до населението на село Новоселци за преименуване в село Елин Пелин и с Указ 141/25.03.1950 г. Народното събрание утвърждава резултатите от това допитване и селото приема името на твореца. А десет години по-късно на 2 февруари 1960 г. е обнародван Указ 38 на Народното събрание за признаването на село Елин Пелин за град.
През територията на общината минава така нареченият Траянов друм от II век. До с. Лесново, край римския път (III век) се е намирала голяма пътна станция, наречена Бурагара (среща се и като Бугарака). Югозападно от гр. Елин Пелин са открити и проучени от останки от крайпътна стражева кула (стражница) с прилежащо към нея малко селище (IV век). Пак там са намерени останки и от създадено по-късно славянско селище. На три километра южно от с. Нови хан се намират слабо запазени руини от тракийско селище с крепостна стена. На няколко места в западна посока от селото има останки от римски селища.

Град Елин Пелин гордо носи титлата „столицата на шоплука“. Шопският празник е ежегоден фестивал в град Елин Пелин, който се провежда в седмицата около църковния празник „Свети Дух“. Той е изява на традициите на местното население, на неговия бит и култура, на колорита на Шоплука. Програмата на Шопския празник трае седмица и е разпределена в тематични дни – на християнството, на литературата, на изобразителното изкуство, на спорта. Това е празник, който разкрива шопите като хора, които ценят живота, пазят и развиват традициите си, умеят да се веселят и даряват околните с радост и щастливи моменти.


Вижте по-голяма карта