община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

 Гълъбово, бул. Република 48, партер
041868901, 041864194, 041868970
gvstoeva@abv.bg
 http://galabovo.org

 

 

 

 

 

 

Община Гълъбово е разположена в югоизточната част на Горнотракийската низина . Заема площ от 348.8 квадратни километра и представлява 6.8% от територията на Област с административен център Стара Загора. Общината се състои от 11 населени места.

Обработваемата земя заема повече от половината от територията й – 54%. Общината граничи със землищата на общините Раднево, Симеоновград, Опан и Тополовград. Средната надморска височина 194,5 м и абсолютни височини в границите от 100 до 370 м.

Средната гъстота на селищната мрежа е 3.16 населени места на 100 км2 територия, срещу 3.9 за Старозагорска област и 4.7 за страната.. В административната структура на общината се включват 8 кметства, управлявани от пряко избрани от населението кметове.

ScreenHunter_6770 May. 12 12.48

Останалите 2 кметства се управляват от кметски наместници, назначавани от кмета на общината.. Община Гълъбово принадлежи към Областна администрация Стара Загора, ДФ “Земеделие” Стара Загора, РЦЗ, РИОКОЗ, РИОСВ, РВМС Стара Загора, Басейнова дирекция – Пловдив.

Релефът е предимно равнинен, но в източната и западната част на територията й има разположени ниски хълмове. В територията й се включва и част от Сакар планина. През територията й протичат реките Сазлийка и притоците и р. Соколица и р. Овчарица.

Водите на трите реки се използват за напояване. Климатът се характеризира със сравнително мека зима и горещо лято. Средните годишни стойности за температурата на въздуха са над 120 С, а за относителната влажност на въздуха са около 70%. Валежите през годината са неравномерно разпределени. Основният минерално – суровинен ресурс, с който разполага общината са лигнитните въглища, които са в основата на въгледобива и електропроизводството.

Те са част от Източно – маришкия каменовъглен басейн/площ около 200 кв. км;около 2,6 милрд т, разположени в пласт с дебелина 30 м; представляващи 57% от въглищните запаси на България / разположен на територията на общините Гълъбово и Раднево. Териториите за добив на полезни изкопаеми заемат 17,6% от общата площ на община Гълъбово.

Гълъбово се намира на 250 км. от София и на 115 км. от Пловдив, като транспортните връзки се осъществяват чрез жп. и автомобилен транспорт. Плътността на пътната мрежа в общината е 35 км/100 км2. Транспортното обслужване на населението от общината се осъществява от частни фирми за пътнически превози от Гълъбово, Стара Загора, Димитровград и др.

ScreenHunter_6772 May. 12 12.52

С административния център гр. Стара Загора от Гълъбово има ежечасна връзка. През територията на общината преминава главен път Е 85 Русе – Капитан Андреево, както и 41 км. второкласни и 37,2 км третокласен път. Четвъртокласната /общинска/ пътна мрежа е с обща дължина 29,8 км.

Територията на общината е покрита от 3 мобилни оператора, а основен интернет доставчик е БТК. Обслужването на община Гълъбово по водоснабдяването се осъществява от “ВиК” ЕООД – Стара Загора. Водопроводната мрежа е -около 280 км. водопроводна мрежа и около 85 км. външна водопроводна мрежа. /захранваща/.

Подаваното количество вода е с дебит 20 – 25 литра /секунда и е достатъчно за задоволяване нуждите на населението и предприятията. Електропреносната мрежа на територията на общината се представя от три подстанции: 400, 220 и 110 кВ, които са едни от най – големите в държавата и присъединяват електрическаката енергия произведена от електрическите централите от региона към енергийнита мрежа.

Потребителите в общината се захранват посредством електропроводи с обща дължина около 200 км. за мрежа 20 кВ и 240 км. мрежа ниско напрежение. На територията на община Гълъбово има монтирани около 3200 бр. улични осветителни тела. В Гълъбово са създадени и работят офиси на 7 банки.

В общината е създадена значителна по мащаби база, използвана за социални нужди. С най – висок брой са обектите в сферата на образованието, здравеопазването, културата. Броят и капацитетът им са съобразени с реално съществуващите потребности на населението.
– художествена самодейност, библиотечна, музейна и др.

Повечето читалища са с големи и добре оборудвани салони. В общинския център е разкрита и специализирана база – Дом на културата. Всяко населено място на общината има традиционнен празник на селището – голям християнски празник, които се празнуват масово и особено тържествено. Ежегодно в общината се провеждат културни празници, по значими от които са: – Национален събор на гъдуларите Янко Петров, Преглед на ромската музика, Регионален събор на пенсионерите и др.

 

Култура

2Дом на културата „Енергетик” (история) в гр. Гълъбово е построен през 1968 година. Това е един обект с важно историческо значение за града, защото само няколко месеца по- късно, точно там селище Гълъбово е обявено за град. В сградата на Дом на културата „Енергетик” е прието знамето на гр. Гълъбово, точно там се е състояла официална сесия на Общински съвет- Гълъбово за официалното приемане на знамето и символите на гр. Гълъбово. Сградата на Дом на културата „Енергетик” изиграва важна роля в културно- просветната дейност, там започва широкото развитие на културно- просветната среда на града. Там се намират и до днес библиотеката на гр. Гълъбово, репитиционната зала на танцов състав за български народни танци, хор и оркестър за български народни и естрадни песни, както и театрална трупа. Именно там се „ражда” химна на Гълъбово от тогавашният ръководил на оркестъра, изключително талантливият певец, музикант и дърворезбар, гълъбовецът Пейо Пеев. Залите и сцената на Дом на културата „Енергетик” са се използвали за различни изяви, от които Национален преглед на художествената самодейност” ( 2 златни медала са спечелени от танцовия състав на Гълъбово). В залите на Дом на културата „Енергетик” са се изнасяли лекции от много професори, един от които Марко Семов. Всеки ден е имало кино прожекции, гостували са Софийски театър и Пловдивски театър, а най- често Старозагорски театър и Старозагорската опера. Провеждани са ежегодно мероприятия за ученици, например „Седмица на детската книга”, с гостуване на известни писатели, като Леда Милева. Във фоайето при Дом на културата „Енергетик” се е създала тогава и художествена галерия, в която са гостували много известни художници, някои от тях са подарили своите произведения на гр. Гълъбово и обществеността.

 

Местни данъци и такси – Информация, бланки и декларации

 


Вижте по-голяма карта