община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ОБЩИНА ВЕНЕЦ

 Венец, ул. Св. Кирил и Методий 24
 053432191, 053432190, 053438980
obs_vn@abv.bg
 http://www.venets.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

КМЕТСТВА КЪМ ОБЩИНА ВЕНЕЦ

 

Община Венец се намира на север от областния гр. Шумен. На север и северозапад граничи с община Самуил /област Разград/, на североизток с община Каолиново, на юг и югоизток с община Хитрино.

Площта на общината е 221.554кв. км, a надморската височина е около 200 м.

Горите са едно от големите богатства на община Венец. Те заемат 66 180 дка, в които са включени и земи от горския фонд на общината – включва над 40 дървесни видове, в т. ч. 4 иглолистни, над 20 храстови видове и над 100 броя тревни растителни видове. В горите се срещат различни видове едър и дребен дивеч.

ScreenHunter_6573 May. 11 15.18

Земеделските земи са 64,4 % от територията на общината. Отглеждат се пшеница, ечемик, царевица, фуражните и техническите култури – захарно цвекло, слънчоглед, тютюн.

Този отрасъл е приоритетен за общината поради природните даденостите. Животновъдството е многоотраслово, но водещо място имат говедовъдството и овцевъдството.

В община Венец има лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, където работят на индивидуална практика 3 ОПЛ и 2 стоматолози.

Транспортната инфраструктура носи типичните белези на селските райони и общини.

Водоснабдяването в общината се извършва от собствени водоизточници. Изградени са различни видове кладенци и каптажи, чрез които се доставя питейна вода до всички населени места.

Всички селища са телефонизирани и радиофицирани.
Електроснабдяване – 100% осигурява всички селища и икономически субекти.

 

Портал за Е-услуги

 

„Справка-уведомление по чл.51 ал.2 ЗМДТ за прехвърлени вещни права

върху недвижими имоти и превозни средства“ могат да се изпращат към Община Венец

по един от следните начини:

1. по имейл: mdt_venec@abv.bg

2. чрез системата за електронен обмен на съобщения

3. на хартия

 

ДАНЪЦИТЕ КЪМ ОБЩИНА ВЕНЕЦ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ ПРЕЗ КАСИТЕНА ИЗИПЕЙ (EASYPAY)

И ПРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ

ePAY.bg ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ БЪРЗО, ЕВТИНО И ЛЕСНО

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

АКТУАЛНИ НОВИНИ

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 Т.2 ОТ ЗПКОНПИ – 2018г.

 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 Т.2 ОТ ЗПКОНПИ – 2019г.

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ВЕНЕЦ-ХИТРИНО“

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 2017г.

 

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РБ – 2019г.


Вижте по-голяма карта