община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ОБЩИНА АРДИНО

 

Ардино, обл. Кърджали, бул. Бели брези № 31
036514238, 036514040
 info@ardino.bg
 http://www.ardino.bg

 

 

 

 

 

 

 

 КМЕТСТВА КЪМ ОБЩИНА АРДИНО

 

РАЗПОЛОЖЕНИЕ

Община Ардино е типична планинска община, разположена на границата между Западните и Източните Родопи. В административно отношение, територията на общината принадлежи към област Кърджали, като формира нейните западни и югозападни части.

По отношение на географското си положение, територията на общината може да се характеризира като периферна както за страната, така и за областта, но с изключително важни транспортно-географски функции.

ScreenHunter_20334 Jan. 22 10.58

Тези функции се изразяват най-вече в осигуряването на вътрешните за Родопите връзки между двата основни опорни центъра – Кърджали и Смолян, осъществявани чрез третокласния път Смолян-Рудозем-Кърджали, пресичащ територията на общината в паралелно направление.

Местоположението на общината между двата бъдещи ГКПП- „Рудозем-Ксанти” и „Маказа” ще превърне централната част на територията на общината във важен транзитен коридор за преминаване съответно от ГКПП „Рудозем-Ксанти” към Кърджали и Черноморието, и от „Маказа” към Смолян и вътрешността на Родопите.

Така се „отварят” сериозни перспективи за осъществяване на проекти за трансгранично сътрудничество и коопериране както със съседните общини, така и с общини от Република Гърция.

 

ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

В резултат от проведените геоложки проучвания на територията на община Ардино са установени промишлени запаси от оловно-цинкова руда и неголеми количества нерудни полезни изкопаеми.

Към настоящия момент се извършва добив на оловно цинкова рудна в рудник „ Еньовче ” и добив на мрамор край гр. Ардино.

Други находища на полезни изкопаеми има в землищата на селата Ленище (азбест, фелдшпад и пегматити за обогатяване, чиито запаси възлизат на 978 хил.т.), Чубрика (азбест – около 0,7 хил.т. и вермикулит – около 0,4 хил.т.), Жълтуша (манган), Голобрад (туфи), Светулка (бентонит) и др.

Засега съществуващите запаси в посочените находища не представляват промишлен интерес.

 

ИСТОРИЯ НА ГРАДА

Първият писмен извор за град Ардино са записките на френския изследовател Огюст Викенел от 1847 г., който пише: “Джамията на Иридере – това мохамеданско село състоящо се от махали, разположени по долината се забелязва на доста голямо разстояние.

Стаи, предназначени за пътници и обшир ни бояджийници, се намират близо до джамията. Старото име на гр. Ардино е Иридере по името на малката река, която тече през селището.През османско влади-чество Иридерска околия заема средищно географско положение в султанската земя Султанери.След Руско-турската война тя е присъединена към новосъздадения Гю-мюрджински санджак, Одрински вилает. Към края на XIX в. Иридере е малко селище с няколко бараки на чаршията и една джамия (запазена и до днес) и тясно мостче над едно от деретата. По данни на турското салнаме от 1898 година населението на Иридерска каза е общо 34 338 души. След Първата световна война се включва в Мастанлийски окръг. През 1934 г. Иридере се преименува в Ардино и заедно с десетте села: Давидково, Ленище, Бял извор, Петково, Долно Прахово, Загражден, Русалско, Лъджа, Безводно и Чамдере, образува Ардинска околия и се включва в състава на Старозагорска област. През 1960 година Ардино е обявен за град.

В гр.Ардино има изграден Музей през 70-те години, който в момента се реставрира и ще се възстанови музейната сбирка.В централната част на града е разположена Джамията, която е строена през ХV век и е реставрирана през ХІХ век.В града има и църква, която е реставрирана през 2003 година.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО

инж. Изет Изет Шабан
Дата и място на раждане: 03 ноември 1972 г.
в гр. Ардино.

Образование:
1995-2000 – ТУ – София, филиал Пловдив
Специалност: Машиностроителни технологии и производствена техника
Степен на образование: Висше, магистър

1995-2000 – ТУ – София, филиал Пловдив
Специалност: Икономика,Мениджмънт
Степен на образование: Висше, магистър

Трудов стаж:
04.11.2019 г. – до момента – Кмет на Община Ардино;
03.2008г. – 04.11.2019 г. – Заместник-кмет на Община Ардино;
30.01.2006г. – 07.2007г. – Председател на Общински съвет Ардино;
06.2003 – 01.2006г. – Местен координатор на проект “Устойчиво развитие на селските райони”;
07.2000 – 09.2001г. – Програмист, настройчик и оператор на “ОЦ” във фирма “Митко Танев” град Пловдив;
09.1994 – 07.1995г. – Начален учител в ОУ “Д-р Петър Берон”, с. Русалско;

Езикова подготовка:
Руски и английски език

Семейно положение:
женен, с едно дете.

Приемното време на кмета на община Ардино е:

Кореспонденция:
гр.Ардино, бул. „Бели Брези“ 31, ПК 6750

(+359) 3651 4040

info@ardino.bg

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО

Неджми Ахмедов Ходжов
Дата и място на раждане: 14 октомври 1959 г.
в гр. Ардино.

Образование:
Великотърновски Университет “Кирил и Методий”
Специалност: История и География
Степен на образование: Висше, магистър

Трудов стаж:
2001 г. – до момента – Заместник-кмет на Община Ардино;
1988 – 2001г. – Началник отдел “Образование” към Общинска администрация Ардино;
1982 – 1988 г. – Преподавател в ОУ “Хр.Ботев” с. Ахрянско;

Други дейности:
Председател на Туристическо дружество „Бели брези“

Езикова подготовка:
Руски език

Семейно положение:
женен, с две дъщери.

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА АРДИНО

Неджми Ахмедов Ходжов

Дата и място на раждане: 14 октомври 1959 г.
в гр. Ардино.

Образование:
Великотърновски Университет “Кирил и Методий”
Специалност: История и География
Степен на образование: Висше, магистър

Трудов стаж:
2001 г. – до момента – Заместник-кмет на Община Ардино;
1988 – 2001г. – Началник отдел “Образование” към Общинска администрация Ардино;
1982 – 1988 г. – Преподавател в ОУ “Хр.Ботев” с. Ахрянско;

Други дейности:
Председател на Туристическо дружество „Бели брези“

Езикова подготовка:
Руски език

Семейно положение:
женен, с две дъщери.

Наско Кирчев Кичуков

Дата и място на раждане: 27 декември 1982 г.
в гр. Ардино.

2005 – 2007 – Стопанска академия ”Д. А. Ценов”, гр. Свищов
Специалност: Финансов контрол,
Степен на образование: Висше, Магистър

2001 – 2005 – Стопанска академия ”Д. А. Ценов”, гр. Свищов
Специалност: Счетоводство и контрол,
Степен на образование: Висше, Бакалавър

Трудов стаж:
03.2009г. – до момента – Заместник-кмет на Община Ардино;
06.2008 – 03.2009г. – Управител в Бутер ЕООД гр.Кърджали;

Езикова подготовка:
Английски език