община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ОБЩИНА АЙТОС

 

Айтос, ул. Цар Освободител 3
055823450, 055828625, 0898530019
 aetos@infotel.bg
 http://www.aitos.org

 

 

 

 

 

 

Община Айтос се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на Област Бургас. Общината има 17 населени места с общо население 28 687 жители (01. 02. 11 г.).

Община Айтос се характеризира с висок природен потенциал. Общината е малка по размери, притежава разнообразен релеф. Северните ѝ части по цялото протежение изток – запад са заети от южните разклонения на невисоката ( до 700 м. ) Айтоска планина.

Untitled collage (2)Склоновете ѝ постепенно се снижават, заоблят очертанията си и на места преминават в разлети хълмове. Последната ѝ разклоненост завършва с теренни гънки, сливайки се с равнината – южно от Айтос.

Планинските склонове са прорязани от множество дерета. Преобладаващият наклон от 11 – 20 градуса позволява трасирането и подравняването на склоновете и използването им за отглеждане на трайни насаждения – овощни градини и лозя.

Южната част от общината е заета от Айтоското поле, което е периферна част на Бургаската низина. Разположено е на квота от 60 до 100 м. с лек наклон към Айтоска река.

Община Айтос попада в преходно континентална климатична област. Най – източните ѝ части са в обсега на черноморската климатична област, която се отличава със специфична проява на ветрова циркулация.
Зимата е мека – средната януарска температура е с положителни стойности ( +1,0оС ). За юли средномесечните температури са 23оС.

Средногодишните температури са 12,2оС. Mаксимални температури достигат доста високи стойности – най – високата измерена абсолютна максимална температура достига 42оС ( август ), а най – ниската максимална достига – 22,1оС ( януари и декември ).

Пролетта е сравнително хладна, а есента – по-продължителна и топла. Лятото е горещо, с продължителност на слънчевото греене 942,5 часа. Средногодишната продължителност на слънчевото греене е 2324,8 часа.

Най ранната дата на първия мраз е 9 октомври, а на последния – 18 март. Средната продължителност на свободното от мраз време е 203 дни. Периодът с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 5оС настъпва между 5 и 10 март и продължава 268 – 287 дни.

Количеството валежи, което пада средно годишно, е 538 мм ( под средното за страната ), неравномерно разпределени през годината. Максимумът е през лятото – 160 мм.

През останалите годишни сезони се забелязва едно приблизително изравняване на количествата: зима – 120 мм, пролет – 130 мм, и есен – 128 мм. Това се дължи на влиянието на Черноморския басейн. Макар че максимумът на валежите е през лятото, за него са характерни засушавания – общо за целия сезон достигат до 17,9 дни.

Най – продължителни са засушаванията през есента – около 18,6 дни. Засушаванията през вегетационния период достигат до 14,9 дни.

Това налага напояване на селскостопанските култури през пролетта и лятото. В района преобладават северните ветрове (23,5%), малко след тях по честота са северозападните – 20,6%, а североизточните са с честота 18,6%.

Това показва, че в района преобладават ветрове със северна компонента, които са и с най – висока скорост ( северозападните – с 4,8 м/секунда ). Разположението на източните дялове на Айтоска планина в посока изток – запад се явява като бариера за нахлувания на студени северни въздушни маси.
За ниските части на общината е характерна бризовата циркулация от Черноморския басейн. От дълбоко всечените долове на Айтоска планина има проявление долинният вятър, който е благоприятен за горещите летни вечери.
Сравнително високият процент тихо време – 45,3% годишно, се определя от котловинния характер на Айтоското поле. Това създава възможности за образуване на приземни температурни инверсии и определя средно висок потенциал на замърсяване на района.


Вижте по-голяма карта